http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Deze informatie is voor de studenten die
VOOR 15 April 2017 zijn gestart.
(Niet voor de huidige studenten aan de Vrije ACC.)

De vroegere ACC is per 1 Juli 2018 opgeheven.
We gaan alleen door met de Vrije ACC.
Mocht je toch nog vragen hebben
m.b.t. de vroegere ACC,
mail ons dan even.

Per 15 april 2017 zijn we gestart met de Vrije Academie voor Counselling en Coaching. De al eerder ingeschreven studenten kunnen hun opleiding tot 1 Juli 2018 afronden. Daarna stopt de vroegere ACC geheel. Overstappen naar de Vrije ACC is een optie. (Tot 31 December 2017).

Vanaf 31 December 2018 is de vroegere ACC opgeheven
Wel kun je je gewoon aanmelden bij de Vrije ACC.
Vanaf Maart 2019 komt er een geheel nieuwe website en nieuwe opleidingen.


N.B. Om op de hoogte te blijven van alle veranderingen is het noodzakelijk om onze site regelmatig te bezoeken en de Nieuwsbrief te ontvangen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid en iets wat wij niet voor je kunnen doen.

Relevantie Informatie:
Optie: Verlenging Studie - Voor 1 juli 2018 doen indien nodig.
AVG - Update.
Contact - Contactgegevens.
Downloads - Studiemateriaal.
Nieuwsbrief - Daarmee houden we je op de hoogte.

Herregistratie - Zodat we weten wie doorgaat / gestopt is. - Tot 15 April 2017.
Kopie Diploma - Als je een nieuw Diploma wenst. - Tot 1 Juli 2018.
Certificaat Aanvragen - Indien je geen diploma haalt.
- Tot 1 Juli 2018.

Oefenvragen - Theorie Niveau 1.
Examinering - Hoe je examen kunt doen.
- Tot 1 Juli 2018.
Criteria: Counsellor - Coach - Supervisor - Workshop.
Praktijkervaring - Hier kun je praktijkervaring opdoen.


Contactgegevens.
Voor verlenging, herregistratie, vragen en examinering: academiegroep@gmail.com


Studieverlenging.

I.v.m. de overgang van de ACC naar de Vrije ACC is er een termijn gesteld waarbinnen de opleiding aan de ACC afgerond dient te zijn. Daarna wordt de examencommissie van de ACC opgeheven.
Uiterste Datum voor examinering ACC studenten Niveau 1 t/m 4: voor 1 juli 2018.

Voor wie het echt niet lukt,
dient voor 1 juli 2018 verlenging aan te vragen.

De prijs daarvan is 280,- per half jaar.

Speciaal voor die mensen wordt dan gekeken hoe en wanneer ze het kunnen afronden en worden de examinatoren incidenteel ingehuurd. Als je van die optie gebruik wilt maken, mail ons dan voor 1 juli 2018 de volgende gegevens:
- Klantnummer:
- Naam die je op het diploma wenst:
- Geboortedatum:
- Geboorteplaats:
- Niveau voor examinering:
- Specialisatie:
- Wanneer je je scripties kunt mailen ter beoordeling:
- Naam:
- Adres en huisnummer:
- Postcode:
- Woonplaats:
- Land:

Na betaling van de factuur
sta je tot 31 december 2018 ingeschreven
en kun je tot die tijd examen doen.


Een andere optie is om certificaten aan te vragen.
Dat kost 50,- per certificaat.
Zie hier: http://www.counselling.nl/coaching/prijzen.html#certificaat


Herregistratie Beroepsopleiding Academie voor Counselling en Coaching.
Voor 17 december 2016 - Verlengd tot 31 Januari 2017 - Verlengd tot 15 April 2017.

We hebben meer dan 10.000 inschrijvingen gehad in de afgelopen 20 jaar. Om een actueel overzicht te krijgen van wie nog actief bezig is met de opleiding is het nodig om je opnieuw te registreren, als je actief doorgaat met de opleiding. Als je gestopt bent is dat niet nodig, je wordt dan uitgeschreven uit het studentenbestand. Je kunt jezelf later eventueel weer opnieuw inschrijven voor een volgend niveau of andere training. Wel blijf je op de mailinglist staan, voor ander nieuws.
 
De herregistratie is gratis, maar is wel nodig, anders volgt automatisch uitschrijving.
Doe dat in een aparte mail gericht naar:
academiegroep@gmail.com
 met als onderwerp HERREGISTRATIE.
--- Na 15 april 2017 kost het 300,- om ingeschreven te blijven of te herregistreren.
    (Doe het dus gratis voor die datum.)

1 - Klantnummer:
2 - Voor- en Achternaam:
3 - Actueel Woonadres (Straat - nummer - Postcode - Plaats:)
4 - Huidig Mailadres:
5 - Met welk niveau ben je nu (in de les en/of thuis) bezig?
6 - Welk(e) niveau(s) wil je nog volgen en afronden met een diploma?
7 - Welke naam wil je op het Diploma?
8 - Geboortedatum?
9 - Geboorteplaats?
 
Heb je (nog) geen Diploma gehaald, dan kun je een Certificaat aanvragen.
De prijs daarvan is 50,- per certificaat / niveau.Reregistration all the Students of
the Academy for Counselling and Coaching
Before 15 April 2017

The last 20 years we had more than 10.000 students. We want to know exactly who is still studying or who is stopped. Therefor we have this reregistration process. It is free. If you continue with your study and want to urn your diploma, you need to reregister, otherwise you will be automatically unsubscribed and your personal data with us will be deleted.

Just send a mail to this address:
academiegroep@gmail.com
Write in the Subject: REREGISTRATION
--- After that date it will cost 300,- to register again or stay registerd.

1 - Client number (See invoice):
2 - Full name (For your diploma.):
3 - Full Address (Street - No - Zip - Residence - Country:)
4 - E-mail address:
5 - On what level are you at the moment?:
6 - Which level(s) do you want to get?:
7 - Date of birth:
8 - Place - Country of birth:

Get at least a Certificate.
If you do not have a Diploma, you can order a Certificate. We put on the Certificate the parts you already did. The price of a certificate is 50,- per level.

Just send a mail to this address: academiegroep@gmail.com
Write in the Subject: CERTIFICATE and the answers to question 1 - 8. (See above.)

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright