http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counselling en Coaching Opleidingen - Kennis
Onze beroepsopleiding Counselling en Coaching richt zich voor
het grootste deel op Counselling en een deel op het Coaching.
Tijdens deze opleiding leer je goed counsellen en coachen.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Deze Pagina:
Wat is Counselling?
Counsellingsopleiding
Kennis Counsellingsopleiding
Literatuurlijst Beroepsopleiding
Examen Counsellingsopleiding

Counsellingsopleiding Boeken:
De Kunst van het Counsellen
Counsel- en Coachwerkboek
Juridische Handleiding
Deskundig Hulpverlenen
Stromingen in de Psychologie
An Introduction to Counselling
Handboek Gesprekstherapie
Handboek Ontw.ger. Coachen
Counsellingsopleiding en Coachingsopleiding
tot Academisch Counsellor en Coach (AC)
Kennis - Literatuur


Wat is Counselling?
Hier kun je lezen wat counselling en coaching is en wat de verschillen zijn tussen de opleiding Counselling en Coaching en de coachopleiding Mensgericht Coachen. Hier kun je jezelf testen om te kijken welke opleiding het beste bij je aansluit. De coachopleiding richt zich geheel op het coachen in al zijn aspecten. De opleiding Counselling en Coaching richt zich voor het grootste deel op het counsellen en een klein deel op het coachen.
Samengevat kun je stellen, dat je bij counselling de problemen die er spelen, veel meer aan het uitdiepen bent en de cliŽnt helpt bij het verwerken ervan en het loslaten dan bij coaching. Bij coaching ga je veel sneller over tot het stellen van doelen en coach je iemand om die te behalen.
Dat kan omdat je bij andere uitgangssituaties helpt. Bij coachen help je geen mensen met diepgaande zware emotionele problemen, die verwijs je door naar een counsellor. Wel met een recent ontstaan probleem of uitdaging. Wie je wel en niet kunt helpen met counselling komt tijdens de beroepsopleiding Counselling en Coaching ruim aan bod via de literatuurstudie en de vele oefeningen.

Onze Counsellingsopleiding bestaat uit 3 onderdelen:
- Kennis
- Praktijk
- Innerlijke Groei

Bij Kennis leer je de theorie over counsellen en coachen. Je leert vele modellen en manieren van aanpak kennen tijdens de counsellingsopleiding. De boeken en ons studiemateriaal kun je thuis bestuderen. Als je er klaar voor bent kun daarvoor een examen aanvragen. Dat kan binnen een paar maanden, maar ook na afloop van de praktijktrainingen of zelfs na een aantal jaar. Tijdens de counsellingsopleiding kun je geheel je eigen tempo bepalen.

Het praktijkonderdeel van de counsellingsopleiding is erg uitgebreid. Je leert er de kennis in de Praktijk toepassen. Eerst oefen je tijdens de praktijktrainingen met elkaar. Je krijgt van je trainer en medestudenten feedback, zodat je je counsellingsvaardigheden kunt verbeteren tijdens de counsellingsopleiding. Daarnaast oefen je in een studiegroep om meer ervaring op te doen. Als je er aan toe bent start je met het counsellen en coachen van mensen met echte problemen, uitgangssituaties of uitdagingen. Dat doen de meeste studenten vanaf lesdag 5 of aan het einde van de counsellingsopleiding op niveau 1. Je wordt geholpen door een supervisor. Ook laat je je zelf counsellen, zodat je een idee krijgt hoe het is om een cliŽnt te zijn. Daardoor kun je je beter inleven in de gedachten en gevoelens van je eigen cliŽnten.

Tot slot is er de Innerlijke Groei / Persoonlijke Ontwikkeling. Ook dat komt ruim aan bod tijdens de opleiding tot counsellor en coach. Hiervoor kun je zelf een thema kiezen om aan te werken tijdens de beroepsopleiding counselling en coaching.

Kennis Beroepsopleiding Counselling en Coaching - Examen
Onder kennis verstaan we theoretische kennis die je uit boeken, via multimedia of internet kunt leren. Als je er klaar voor bent kun je je aanmelden voor het Centrale Examen. Je krijgt 100 meerkeuzevragen over alle theorie, en je hebt 2 uur de tijd om de juiste antwoorden te geven. Je mag maximaal 40% foute antwoorden geven. Als je meer fouten maakt, dan maken we een analyse om te zien welke kennis er nog ontbreekt en krijg je een studieadvies. Hierna krijg je ťťn gratis herkansing.


 
Literatuurlijst Beroepsopleiding: Counselling en Coaching
Voor het theorie-examen bestudeer je ons studiemateriaal en de literatuur die je bij de boekhandel koopt of in de bibliotheek leent.

LET Op: Ons studiemateriaal voor Counselling en Coaching:
Bij Downloads kun je de opleiding nu geheel downloaden.
Je kunt de documenten van het scherm of via een e-reader lezen of printen.
(Wordt vanaf 2017 niet meer opgestuurd en de CD's gebruiken we niet meer!)

- De Ethische Code voor Counsellors en Coaches
- De Feedbackregels
- De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden - CD-Pakket van ons.
- Het Counsel en Coach Werkboek - Het Enneagram als Procesmodel
- De Juridische Handleiding - Ben W. Wellink - 36 pagina's.


Literatuur van de boekhandel voor de coachopleiding:
Koop je zelf bij de boekhandel of leen je in de bibliotheek. - Managementboek.nl
Lees hier alles over de Gratis StudieBoeken Actie voor een extra besparing.

Deskundig hulpverlenen - Een model, vaardigheden en methoden (v.a. de 8ste druk)
Gerard Egan - 546 paginaís - Uitgeverij: Van Gorcum - Assen - EAN: 978902324021

Stromingen in de psychologie - William E. Glassman / Hans Geluk
353 paginaís - Uitgeverij: HB Uitgevers - IEAN: 9789055741007

An Introduction to Counselling - John McLeod
800 paginaís 4de editie. - Uitgeverij: McGraw-Hill - EAN: 9780335225514
Mensen die het Engels niet voldoende beheersen, mogen i.p.v. dit boek, kiezen voor:
Handboek Gesprekstherapie  - G. Lietaer
662 pagina's - Uitgeverij: De Tijdstroom - EAN: 9789058981387

Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme - Vanaf 4e druk.
304 paginaís - Uitgeverij: Nelissen - EAN: 9789024416301Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching - Leerdoelen en Examen
De gekozen studieboeken voor de counsellingsopleiding zijn helder, duidelijk en doelgericht geschreven. Er staat geen woord te veel of te weinig in. Naast een uitvoerige behandeling van de lesstof, die alle gewenste leerdoelen uitdiept, staan er tal van oefeningen in die je zelfstandig, met medestudenten of tijdens de praktijktrainingen kunt doen. Die oefening, het in de praktijk brengen van de kennis, is noodzakelijk om de stof werkelijk te begrijpen. Kennis - Praktijk Training - Innerlijke Groei vormen ťťn geheel. Het uiteindelijke leerdoel van de opleiding is dat je goed kunt coachen. Dit is te bereiken door de kennis die je leert direct toe te passen tijdens de trainingen. Hierdoor kun je veranderen en je counsellingssvaardigheden verbeteren.

De specifieke leerdoelen van de studieboeken, die je tijdens de counsellingsopleiding gebruikt, kun je in de boeken zelf vinden. Samengevat zijn die:

- de Kennis weten te reproduceren (Meerkeuze vragen)
- de verschillende soorten Kennis met elkaar in verband weten te brengen (Meerkeuze vragen)
- de Kennis begrijpen (Meerkeuze vragen)
- de Kennis toepassen in de praktijk (Training en Scriptie)
- de Kennis gebruiken voor je Innerlijke Groei (Vrije keuze en Scriptie)

De eerste drie punten worden getest door meerkeuzevragen. De examenvragen gaan alleen over de lesstof in die boeken, de ethische code en de feedbackregels. Sommige antwoorden op de vragen zijn er rechtstreeks in te vinden, andere vragen testen je begrip. Daarin worden verschillende feiten met elkaar gecombineerd. Een derde soort vragen gaat nog wat dieper, die kun je pas beantwoorden als je de stof hebt verwerkt en vanuit die kennis logisch kunt beredeneren wat het antwoord zou kunnen zijn. Sommige antwoorden kun je alleen weten als je de theorie tijdens de counsellingsopleiding hebt toegepast in de praktijk.

Het examen van onze counsellingsopleiding is zonder meer pittig te noemen. De reden hiervoor is, dat we willen dat je een kwalitatief goede basis legt, waarvan je in de jaren daarna kunt profiteren. Je studeert voor een nieuwe professie, een professie waarin je met mensen te maken hebt die je probeert te helpen. We vinden dat flink blokken op de zes beste boeken die we konden vinden best mag. Een paar keer doorlezen is niet genoeg, je dient de inhoud te kunnen dromen. In de jaren die volgen leggen we minder nadruk op parate en essentiŽle kennis, maar meer op kunnen doen, een ruim begrip en creativiteit. Hiervoor heb je wel die stevige theoretische basis nodig, omdat je anders te zweverig bezig kunt zijn en mensen van de regen in de drup kunt helpen zonder te weten hoe dat komt. Naast deze zes verplichte boeken voor de counsellingsopleiding, kun je natuurlijk nog veel meer bestuderen. Je kunt b.v. al zaken lezen in de richting van je specialisatie, zodat je dat niveau sneller kunt doen.

We raden je aan om voor jezelf uit te vinden hoe je het makkelijkst studeert. Voor de ťťn is dat het reserveren van een vaste tijd in de week, voor een ander is chaotisch leren meer geschikt, terwijl een derde liever een paar maanden achter elkaar doorleert. Voor sommige mensen zijn boeken haast heilig, anderen sparen hun markerstift niet. Hardop lezen, visualiseren, mediteren, herhalen, op een bandje zetten, uittreksels maken, bespreken etc. zijn methoden om de stof te leren. Op internet en in diverse boeken zijn tal van leermethoden te vinden. Je dient je eigen methode en tempo te vinden. Op onze site staan vele oefenvragen die de gehele theorie bestrijken, waardoor je je goed op het examen kunt voorbereiden. Je kunt examen doen wanneer je er klaar voor bent, zodat je dat deel van de coachings- counsellingsopleiding goed kunt afsluiten.

Laat de theorie steeds vooruit lopen op de praktijk, zodat de trainer niet al te veel tijd kwijt is om de basisbegrippen uit te leggen. Hierdoor kun je de tijd voor de praktijktrainingen optimaal benutten. De praktijktrainingen beginnen twee keer per jaar. De kans is groot dat het een aantal maanden duurt voordat je met de praktijk kunt beginnen. Die tijd kun je benutten om de theorie alvast te bestuderen, zodat je goed voorbereid bent.

Integreer de theorie en het begrip dat je krijgt door de praktijkervaring in je eigen wezen, zodat je innerlijk groeit en het coachen een werkelijkheid voor je wordt. Op die manier haal je het meeste uit de beroepsopleiding Counselling en Coaching.
 Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching - De Kunst van het Counsellen

De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden
5 cdís met een begeleidend boek van 100 paginaís
Vol praktische voorbeelden van dialogen om de vaardigheden te leren.

De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden bestaat uit 5 cdís en een uitgebreid boek waarin de tekst van de cd's staat, aangevuld met vragen, cases, oefeningen, diverse trainingsmethoden en opdrachten. Alle vaardigheden die je tijdens het counsellen of coachen nodig hebt zitten erin. Je kunt het geheel zelfstandig bestuderen en oefenen, zodat je tijdens de trainingen goed beslagen ten ijs komt.

Leerdoelen van dit pakket:
 • Iedere counsellingsvaardigheid kunnen omschrijven.
 • De verschillen weten tussen de vaardigheden.
 • Weten wanneer je een vaardigheid kunt toepassen.
 • Een toegepaste vaardigheid herkennen en benoemen.
 • Goed kunnen luisteren naar de cliŽnt.
 • Kunnen oppikken van de signalen van de cliŽnt.
 • Je kunnen inleven in de gedachten- en gevoelswereld van de cliŽnt.
 • Adequaat reageren op wat de cliŽnt zegt.
 • Samen met diverse modellen, kennis en praktijktraining kunnen counsellen.
 • Een counsellor of coach zijn.

Je leert:
Hoe een counselgesprek kan verlopen - Open vragen - Parafraseren - Reflecteren - Gesloten vragen - Specifieke vragen - Verderreikende vragen - Exploratie - Inventariseren - IntuÔtie - Inschatten van een probleem - Herkenning - Aandacht richten - Focussing - Informatie geven - Nieuwe informatie - Brainstormen - Zelfonthulling - Onmiddellijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid - Uitdagen - Zelfuitdaging - Modelling - Motiveren - Omgaan met weerstanden - Confrontatie - Luisteren - Begrip - Empathie - Diepere Empathie - Huiswerk - Humor - Open staan - Respect - Echtheid - Afstemmen - Acceptatie - Aandacht schenken - Vertrouwensband - Tijd, Ruimte en Stilte.

Via:
5000 Mondelinge Oefeningen
222   Cases / Situaties / Problemen
130   Schriftelijke Vragen
15    Opdrachten
7      Trainingsmethoden

De kennis die je leert, testen we via de meerkeuzevragen van het eindexamen. In je scriptie over de praktijktraining zien we hoe goed je de vaardigheden in de praktijk kunt toepassen.Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
Het Counsel en Coach Werkboek - Het Enneagram als Procesmodel

Voor counsellors, psychologen, coaches, en ieder die graag problemen oplost.
Werkboek van 28 paginaís
(Dit werkboek is hier te downloaden.)


Counselling en Coaching met het
                 Enneagram.
 
Problemen oplossen.
Het boek: ďCounselling, Coaching en het Enneagram als procesmodel.Ē leert je psychologische en praktische problemen oplossen. Het is geschreven voor mensen die hun eigen problemen willen oplossen en voor de professionele hulpverlener. Het is geen ďmagische nieuwe methodeĒ, wel een ďblauwdrukĒ en het kan je tot diepere inzichten brengen.
 
Archetype.
Het boek laat je het ďarchetypeĒ zien van hoe ieder probleem opgelost kan worden. Door dit boek leer je, hoe je het enneagram als procesmodel kunt gebruiken voor het oplossen van problemen. (Het gaat dus niet over de bekende typenleer van het enneagram, hoewel er wel een verband is tussen iemand zijn type en het punt waarop hij of zij vaak vast komt te zitten.)
 
In 9 heldere stappen.
In negen heldere stappen ga je van je probleem naar de oplossing ervan. Het laat je duidelijk zien wat je op een bepaald moment nodig hebt om verder te komen. Het laat je ook zien waarom mensen vaak falen en (hun leven lang) in een kringetje rond draaien.
 
Ieder soort probleem.
Goede hulpverleners en succesvolle probleemoplossers maken (vaak intuÔtief) gebruik van dit symbool. Ongeacht de therapie of methode die ze gebruiken. Met de hulp van het enneagram kun je ieder doel bereiken, onafhankelijk van je uitgangspositie. Of je nu persoonlijke, psychische, medische, zakelijke, technische problemen voor jezelf of je cliŽnten oplost, het proces hiervan is altijd gelijk.
 


Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching - De Juridische Handleiding
Ben Wellink
36 pagina's
(Deze handleiding krijg je na inschrijving voor de opleiding van ons toegestuurd.)

Het beroep counsellor / coach valt niet onder de zogenaamde reguliere gezondheidszorg, dat wil zeggen dat dit beroep geen wettelijk beschermde titel kent. Ieder die dat wil mag zich zo noemen. Of dat zinvol is, zonder gedegen beroepsopleiding, is nog maar de vraag.

Het beroep coach valt helemaal niet onder de gezondheidszorg. Dat is ook logisch, omdat een coach geen mensen geneest of ze expliciet bij een genezingsproces helpt. Een coach helpt mensen (die gezond zijn) beter functioneren. Bij een mogelijke ziekte, lichamelijk of psychosociaal, verwijst een coach zijn of haar cliŽnt hiervoor door naar een specialist op dat gebied. Ook dit beroep kent geen wettelijk beschermde titel. Veel mensen, ook zonder gedegen scholing op dit gebied noemen zich coach.

Counselling als hulpverleningsmodel wordt zowel in Nederland als het buitenland, vaak gebruikt. Omdat counselling in Nederland niet geheel (Zie hoofdstuk 3.) onder de wet BIG valt, is het niet altijd even duidelijk welke wetten wel voor counsellors gelden.

Deze handleiding geeft de wettelijke positie aan van counsellors. Dezelfde wetten kunnen gelden voor coaches en een groot aantal (alternatieve / psychosociale) hulpverleners. Welke wetten van toepassing zijn, hangt o.a. af van de hulp die je biedt.

Voor counsellors en coaches is het belangrijk dat ze deze wetten kennen en toepassen. Wetten of regels zijn er ter bescherming van jezelf en je cliŽnten. Ze zijn ontstaan vanuit de praktijk. Het negeren van wetten en regels kan een risico met zich meebrengen. Degene die ze negeert is aansprakelijk voor de gevolgen ervan.Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
Deskundig Hulpverlenen
- Een model, vaardigheden en methoden (v.a. druk 8)
Gerard Egan - 546 paginaís - Uitgeverij: Van Gorcum - Assen - EAN: 978902324021
Een veel gebruikt boek tijdens de counsellingsopleiding


Deskundig Hulpverlenen

Gerard Egan presenteert een hulpverleningsmodel middels welke cliŽnten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.
Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces, te weten:
 • Fase I: identificeren en verhelderen van probleemsituaties,
 • Fase II: stellen van doeleinden, het ontwikkelen van een aantrekkelijk scenario,
 • Fase III: helpen strategieŽn te ontwikkelen om doelen te bereiken.
De auteur bespreekt de communicatievaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening. Hij laat zien hoe cliŽnten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie en vice versa. Hij gaat daarbij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en hij laat zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.

Inmiddels is dit de achtste, gewijzigde druk van het boek dat al jaren een belangrijke plaats inneemt in het hoger beroepsonderwijs. Het heeft talloze hulpverleners de weg gewezen hoe cliŽnten te leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven.


Dit boek van Egan is een wereldwijd geaccepteerd standaardwerk, dat bij tal van opleidingen voor hulpverleners wordt gebruikt. Na het bestuderen van de vaardigheden van de cdís, zul je via dit boek leren waar, wanneer en hoe je ze kunt toepassen, zodat je de cliŽnt systematisch kunt helpen om zijn problemen op te lossen. Als je de communicatievaardigheden beheerst en het model van Egan kunt toepassen, dan kun je later makkelijk naar andere modellen overstappen, als je dat wilt.Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
Stromingen in de Psychologie
- William E. Glassman / Hans Geluk
353 paginaís - Uitgeverij: HB Uitgevers - IEAN: 9789055741007
Een veel gebruikt boek tijdens de counsellingsopleiding.

Stromingen in de Psychologie.

Inleidingen in de psychologie kenmerken zich in het algemeen door opsommingen van feiten, visies, theorieŽn. Dit boek niet. Stromingen in de psychologie reikt in de eerste plaats op een toegankelijke en boeiende manier werkbare concepten aan. Het is bij uitstek geschreven om het studenten en docenten naar de zin te maken. Het is een gedegen psychologisch handboek en een perfecte inleiding op het vakgebied. In het eerste deel van het boek worden vier hoofdstromingen binnen de psychologie besproken: het behaviorisme, de cognitieve, de psychodynamische en de humanistische psychologie, waar nodig aangevuld met inzichten vanuit de biologische visie op het menselijk functioneren. Het maakt duidelijk waar deze richtingen voor staan, hoe ze zich ontwikkeld hebben en wat de verschillen zijn. In het tweede deel wordt vanuit de genoemde stromingen gekeken naar een aantal kernthema's in de psychologie: ontwikkeling van de persoonlijkheid en sekse-bepaald gedrag, agressie, abnormaal gedrag en de behandeling daarvan. Bij het boek wordt een cd geleverd met toets- en verwerkingsvragen en -opdrachten, waarmee de student zijn kennis van de stof kan toetsen en middels feedback wordt geholpen, wanneer hij de stof onvoldoende beheerst. Verder staan op de cd* relevante artikelen uit kranten en tijdschriften die de actualiteit van het boek illustreren. Ook binnen het zelfsturend en projectgestuurd onderwijs een bruikbare uitgave.

Voor de theoretische ondergrond hebben we gekozen voor een standaard leerboek op het gebied van psychologie. Je leert er de wortels van het counselling kennen door de onderlinge verbanden tussen een vijftal psychologische stromingen / benaderingen te bestuderen:
 • Biologische (Wel een stroming, is niet psychologisch.)
 • Behavioristische
 • Cognitieve
 • Psychodynamische
 • Humanistische
In het tweede deel wordt van elke stroming de visie weergegeven op verschillende belangrijke themaís zoals:
 • Ontwikkeling van het individu
 • Op sociaal gedrag
 • Psychische en psychiatrische problemen
* De bijgeleverde cd hoef je niet te bestuderen.Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
An Introduction to Counselling
- John McLeod
800 paginaís 4de editie. - Uitgeverij: McGraw-Hill - EAN: 9780335225514
Een veel gebruikt boek tijdens de counsellingsopleiding.
(Mensen die het Engels niet voldoende beheersen, mogen i.p.v. dit boek, kiezen voor:
Handboek Gesprekstherapie  - G. Lietaer - 662 pagina's - EAN: 9789058981387)

An
               Introduction to Counselling

Er bestaat nog geen goed en uitgebreid Nederlands standaard leerboek voor counselling. We hebben daarom gekozen voor een zeer goed en wereldwijd gebruikt Engelstalig boek. Een boek waar alles in staat wat je dient te weten over counselling. Het boek van McLeod leest makkelijk weg, zelfs makkelijker dan sommige vertaalde boeken. Mensen die moeite hebben met Engels mogen i.p.v. dit boek, kiezen voor ďHandboek GesprekstherapieĒ. Dat is eveneens een goed boek, maar leest wat minder makkelijk en vereist een wat hoger abstractieniveau.

Dit boek is een introductie in de theorie en praktijk van counselling en therapie. Het bestrijkt de belangrijkste benaderingen en neemt een kritische houding in ten opzichte van kwesties rond de professionele gang van zaken.

Elke couselling benadering wordt in sociale en historische context gezet en uiteraard ontbreken de nieuwe methoden niet, zoals narratieve therapie, systemische, feministische en multiculturele benaderingen. 'An Introduction to Counselling' is geschreven in een duidelijke en toegankelijke stijl.

Deze nieuwe vierde editie bevat vier nieuwe hoofdstukken en een aantal onderwerpen zijn verder uitgebreid.


Hier een overzicht van de hoofdthemaís die John McLeod uitdiept:

 • Een algemene introductie.
 • Culturele en historische oorsprong van counselling.
 • Psychodynamische benadering.
 • Cognitieve - behavioristische benadering.
 • Person - Centred benadering.
 • Werken binnen verschillende settings.
 • Feministische benaderingen.
 • Werken met verhalen / metaforen.
 • Multiculturele benadering.
 • Begrip van theoretische verscheidenheid; de ďmerknamenĒ en speciale ingrediŽnten.
 • Combineren van verschillende benaderingen: eclecticisme en integratie.
 • Het proces van counselling.
 • The politics of counselling.
 • Moraal, waarden en ethiek in counselling.
 • Counsellen binnen een organisatie.
 • Verschillende soorten counselling.
 • De rol van wetenschappelijk onderzoek.
 • Vaardigheden en kwaliteiten van een effectieve counsellor.
 • Training en supervisie in counselling.
 • Verder dan een introductie, terugblik en toekomstvisie.(Voor wie niet "An Introduction to Counselling" kiest.)
Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
Handboek Gesprekstherapie  - G. Lietaer
662 pagina's - Uitgeverij: De Tijdstroom - EAN: 9789058981387

Counselling Handboek
               Gesprekstherapie

In 1991 verscheen het 'Leerboek Gesprekstherapie' dat een systematisch geheel moest worden waarin alle belangrijke onderwerpen en opvattingen binnen de cliŽntgerichte oriŽntatie zo volledig mogelijk en in hun onderlinge samenhang aan de orde zouden moeten komen. Tot op vandaag werd dit basiswerk veel gebruikt in het kader van opleiding en verdere vorming.

Sinds enkele jaren echter is er een behoefte gegroeid aan een grondige herziening van het leerboek. De cliŽntgericht-experiŽntiŽle therapieoriŽntatie heeft immers een sterke evolutie doorgemaakt: er is een stroom van publicaties op gang gekomen, de verschillende subrichtingen hebben zich verder ontwikkeld en elkaar wederzijds bevrucht, en vanuit een veranderde maatschappelijk-professionele context zijn er nieuwe aandachtspunten op de voorgrond gekomen.

Tijd dus voor een actualisering en een vernieuwde synthese van het gedachtegoed.
Het boek biedt een gedegen kristallisatie van de body of knowledge van het cliŽntgericht-experiŽntieel paradigma. Ongetwijfeld zal deze state of art anno 2008 lange tijd bron van inspiratie zijn therapeuten in opleiding, voor ervaren therapeuten die aan herbronning willen doen en voor andere collega's bij wie het 'helpende gesprek' deel uitmaakt van hun beroepsactiviteit.Kennis beroepsopleiding Counselling en Coaching
Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme - Vanaf 4e druk.
304 paginaís - Uitgeverij: Nelissen - EAN: 9789024416301
Een veel gebruikt boek tijdens de counsellingsopleiding.

Handboek
                Ontwikkelingsgericht Coachen.

Met dit boek wil Rudy Vandamme u stimuleren creatief en geÔnspireerd aan de slag te gaan met uw dienstverlening of communicatie. Als u al weet hoe u iemand met doelgerichte actieplannen kunt helpen en als u de elementaire gespreksmethoden al beheerst, biedt dit boek u de mogelijkheid om met persoonlijke ontwikkelingsaspecten te leren werken. Het is een stapje verder in het helpen van mensen. De toepassingen zijn oneindig en veel breder dan sport en management.

Als u mensen vooruit wilt helpen met hun ervaringen, activiteiten of projecten, kunt u meer doen dan ondersteunen of acties in de gaten houden. Het gaat er bij ontwikkelingsgerichte aspecten om dat u na gaat hoe iemand zijn bezigheden, ervaringen en problemen meer zelf kan sturen

In dit boek vindt u de fundamenten om een coach te worden die het persoonlijk aspect methodisch kan hanteren, zoals de methodiek om patronen te zoeken, de manieren om de zelfsturing te bevorderen, een coachingtraject in zeven fasen en een model met vijf niveaus van zelfsturing. De modellen zijn oorspronkelijk en het resultaat van jarenlang onderzoek. De essentie van de ontwikkelingsgerichte aanpak wordt duidelijk gemaakt door schema's, cartoons en vier uitvoerige casussen uit diverse sectoren.

De modellen en technieken worden stevig onderbouwd met een visie op de maatschappelijke betekenis van coaching. Coaching is een nieuwe gespreksvorm die zich profileert naast advisering, therapie, leiderschap, opleiding en hulpverlening. Het unieke van coaching is dat het aspecten uit het persoonlijke leven van mensen in een educatief en ontwikkelingsgericht kader plaatst. Coaching transformeert problemen, gebeurtenissen, patronen en verstrengelingen door ze onder projectmatige zelfsturing te brengen.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©