http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counselling en Coaching opleidingen in Nederland - Garanties
Soms is er sprake van een overmachtstituatie waardoor iemand
niet meer naar de geboekte praktijktrainingen - kan - komen.
 
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
Geschiktheidstest
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Mail ons
met al je vragen

Deze Pagina:
- Garanties
--- Prijsgarantie
--- Kwaliteitsgarantie
--- Continuïteitsgarantie
--- InzageGarantie
--- OefenGarantie
--- Flexibiliteitsgarantie
--- Hulpgarantie
--- Aanpassingsgarantie
--- Ethische Garantie
--- Vrijheidsgarantie
--- Voorwaarden
--- Kosten
Garanties
We bieden veel extra garanties en zekerheden, omdat we de wensen van de cliënt / student centraal stellen. Bij het ontwerpen van de opleidingen kijken we naar alle mogelijke wensen, zodat je de opleiding onder alle omstandigheden goed kunt afronden. Ook als alles tegen zit.Onze Garanties

Prijsgarantie - We zijn in de regel een factor 2 tot 3 keer voordeliger dan soortgelijke opleidingen. We zijn zelfs voordeliger dan schriftelijke opleidingen, omdat je bij ons veel meer krijgt voor een lager bedrag, met name meer theorie, innerlijke groei en praktijktraining, zodat je in een veilige omgeving veel kunt oefenen. Schaalvoordeel, geen overhead / vaste lasten zorgen voor een erg lage prijs. Je kunt je rechtstreeks bij een trainer van je keuze inschrijven. En we zijn een Stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is: Het verzorgen van Kwalitatief goede beroepsopleidingen tegen een zo laag mogelijke prijs.

Kwaliteitsgarantie - We werken uitsluitend met ervaren gediplomeerde en gecertificeerde Professionals. Ze hebben een goede scholing, enorm veel ervaring met Counsellen, Coachen, Superviseren, Intervisiebegeleiding en het geven van Trainingen. Ze werken dagelijks als zelfstandige in hun eigen praktijk voor particulieren, het bedrijfsleven en de overheid
(en/of in loondienst). De met zorg uitgeselecteerde trainers worden door ons goed ingewerkt, zodat ze alle ins- en outs van onze opleidingen kennen. Daarnaast doen de trainers aan "levenslang leren", intervisie, supervisie en is er ondersteuning en feedback vanuit het hoofdkantoor. Daarnaast evalueren de studenten onze opleidingen op ieder facet via een evaluatieformulier, zodat we snel verbeteringen kunnen aanbrengen.

Continuïteitsgarantie - We bestaan meer dan 20 jaar en hebben meer dan 10.000 mensen ingeschreven. We zijn marktleider en de specialist op het gebied van Counsellings- en Coachingsopleidingen. Door onze unieke manier van werken en bedrijfsstructuur is de continuïteit van de Academie voor Counselling en Coaching gewaarborgd. We kunnen zonder kosten snel uitbreiden of inkrimpen, omdat we geen personeel hebben, maar een groot netwerk van zelfstandige professionals. We hebben geen vaste lasten. We huren een trainingsruimte als we die nodig hebben. We streven niet naar winst. We geven ieder jaar net zo veel uit als er binnen komt. We hebben nooit schulden, bezit, aandeelhouders en gaan niet mee in hypes of bubbels, overnames of fusies. Het voert te ver om in één alinea de gehele bedrijfsvoering te bespreken, maar voor alle mogelijke toekomstscenario's hebben we plannen klaarliggen. Survival, inventiviteit, low-budget - is één van onze specialisaties.

InzageGarantie - Voor je start kun je onze opleidingen al inzien via de DownLoads. Ook kun je via onze site vooraf al zien wie je praktijktrainer is en kun je met hem / haar via de mail, telefoon of opendagen al kennis mee maken. Je kunt ook je eigen counsellor, coach, supervisor uitkiezen, mits die aan de gestelde criteria voldoet. Zo weet je vooraf wat je te wachten staat.

OefenGarantie - De theorie kun je voor het examen al oefenen met soortgelijke oefenvragen, zodat je je goed kunt voorbereiden. Tijdens de praktijktrainingen oefenen we ongeveer 85% van de tijd en krijg je feedback van de trainers en je medestudenten, zodat je je vaardigheden kunt verbeteren.

Flexibiliteitsgarantie - Naast de praktijktrainingen kun je veel in je eigen tijd en tempo doen. We bieden een ruime keuze aan trainingsplaatsen, dagen, data. Je kunt ieder moment dat je wilt alvast met de theorie beginnen en 2 keer per jaar starten er praktijktrainingen. Je kunt theorie-examen doen wanneer je alles hebt geleerd en je scripties kun je inleveren als ze af zijn. Je kunt in alle rust studeren en aan je groei werken. Ook tussen 2 niveaus kun je pauzeren. Met de start van de Vrije ACC kun heb je nog meer vrijheid om je opleiding op maat te maken.

Hulpgarantie - Tijdens je opleiding kun je gebruik maken van vele hulpbronnen. Ons studiemateriaal, de literatuur, internet, je voorkennis, eigen inventiviteit, innerlijke hulpbronnen, maar ook van je eigen trainer, counsellor, coach, supervisor en medestudenten. We staan allemaal klaar om je te leren counsellen en coachen, zodat je je diploma kunt halen. Ook nadat de praktijktrainingen zijn afgerond. Ook als je opleiding een paar jaar stil heeft gelegen.

Aanpassingsgarantie - Het kan zijn dat een student niet op de standaard manier examen kan doen. B.v. door beperkingen, zoals RSI, erge dyslexie, slechthorend / doof, slechtziend / blind, niet goed in de Nederlandse taal, bedlegerig etc. Voor al die mensen zijn er andere manieren van beoordelen / examineren. Ook voor de studie zelf zijn er legio opties voorhanden. Wel kunnen er soms extra kosten bij komen. Vraag bij inschrijving vooraf om de opties.

Ethische Garantie - Iedereen dient zich aan de ethische code en de andere regels te houden binnen de ACC. Zowel de trainers als de studenten. Mocht het zo zijn dat iemand dat (per ongeluk) niet doet, dan wordt die erop aangesproken. Veiligheid, vertrouwelijkheid, respect zijn handelskenmerken van de counsellor, coach, trainer en ook van de student aan de ACC.

Vrijheidsgarantie - Het uiteindelijke doel van counsellen, coachen, trainen is dat mensen vrijer worden dan ze waren. Het is een weg van de huidige situatie naar Vrijheid. Een pijnlijke emotie, blokkade, obstakel, verslaving, stress, verdriet, onbenutte hulpbronnen, aangeleerde hulpeloosheid, in een kringetje ronddraaien, vastzitten, afhankelijkheidsrelaties en 101 andere zaken maken een mens geheel onnodig onvrij.
De Vrijheidsfilosofie zit automatisch in onze opleidingen verweven, omdat we van onze vrijheid genieten, graag onszelf zijn, dingen doen waar we goed in zijn en achter staan. We helpen je graag die vrijheid in jezelf ontdekken en realiseren. Binnen de professionele kaders is er een grote keuzevrijheid in hoe je je opleiding, groei en specialisatie kunt vormgeven.
We zijn een geheel onafhankelijk particulier opleidingsinstituut. We zijn vrij van de kettingen waar de meeste andere opleiders en hun studenten last van hebben en dat houden we zo.
Dat scheelt enorm in prijs, kwaliteit, flexibiliteit en daardoor kun je jezelf als counsellor, coach, trainer concurrerend in de markt zetten en stap voor stap uitgroeien tot specialist. En er is niets mooiers dan: Leren en Groeien in Vrijheid - Zelfrealisatie - Worden wie je bent.

Naast deze Garanties hebben we een
Missie, Algemene Voorwaarden, Ethische Code, Policies en Disclaimer, zodat iedereen weet waar we voor staan. Mocht er ondanks al onze inspanningen en garanties ergens iets niet optimaal zijn, dan hebben we een uitstekende klachten- en geschillenregeling om je op te beroepen.HerstartGarantie
Deze optie is vervallen voor inschrijvingen na 1 april 2017.

Enthousiaste Start.
Iedere student start vol enthousiasme aan de opleiding. Soms gebeuren er dingen waardoor het erg moeilijk of onmogelijk wordt om de geboekte serie praktijktrainingen goed af te ronden. Als iemand te vaak afwezig is kan men geen diploma halen. Men dient minimaal 70% van de praktijktrainingen aanwezig te zijn en actief mee te doen.

Voor overmacht- en vele andere situaties, kun je bij inschrijving HerstartGarantie kopen, zodat je geheel zorgeloos kunt studeren. In die situaties kun je op een later tijdstip opnieuw starten of instromen, zonder dat je voor dat niveau alles (€ 990,-) opnieuw dient te betalen.

De HerstartGarantie geeft je de geruststelling dat als er iets tussenkomt, je je geld niet kwijt bent, maar een nieuwe kans krijgt om opnieuw te starten. Zeker in deze chaotische tijden waarin er in een korte tijd veel kan gebeuren, geeft het je een stukje extra zekerheid en geruststelling.


Deze Garantie helpt je bij 4 categorieën voorvallen:
1 - Overlijden (natuurlijke doodsoorzaak) voor lesdag 5 - Restitutie van € 400,-
Komt gelukkig bijna nooit voor, maar mocht het voorkomen, dan krijgt de levenspartner, echtgenoot of echtgenote
€ 400,- terug, indien de student voor lesdag 5 overlijdt. Indien de student geen levenspartner, echtgenoot of echtgenote heeft, dan volgt geen restitutie. Er dient een afschrift van de overlijdensakte te worden overlegd, samen met het bewijs dat men de partner, echtgenoot of echtgenote is. Per overleden student wordt het maximaal 1 keer uitgekeerd. Mogelijk tot 1 maand na overlijden. Daarna vervalt deze restitutie optie. Je kunt het hier melden.

2 - Niet kunnen door extreme overmacht - Gratis deelname aan nieuwe serie trainingen.
Onder extreme overmacht verstaan we dat er geen sprake is van een keuze. Men kan er echt niets aan doen, ook al zou men willen. Dat kan zijn; langdurige ziekenhuisopname, verplichte opname in een kliniek, medisch advies, detentie, verplichte uitzending naar het buitenland.
Binnen 3 jaar na de eerste inschrijving kun je dankzij de HerstartGarantie opnieuw aan een serie praktijktrainingen deelnemen zonder enige kosten. (Normaal kost het € 990,-)
N.B. Je dient het stoppen per direct te melden aan het hoofdkantoor en de overmachtsituatie te bewijzen, door een verklaring van bijvoorbeeld je arts, psycholoog, werkgever......

3 - Niet kunnen door bijna overmacht - Deelname nieuwe serie trainingen voor € 99,-
In dit geval is de druk om niet te komen erg groot, maar is het de eigen keuze. Het kan zijn dat je opeens heel veel andere dingen te doen hebt, bijvoorbeeld wegens; ontslag, nieuwe baan, woning, trouwen, scheiden, kinderen krijgen, verhuizen, andere opleiding, mantelzorg, veel stress, tegen burn-out aan, extreme vermoeidheid, psychische problemen etc.
Binnen 3 jaar na de eerste inschrijving kun je dankzij de HerstartGarantie opnieuw aan een serie praktijktrainingen deelnemen tegen aanvullende betaling van € 99,-
(Normaal kost het € 990,-)

N.B. Je dient het stoppen per direct te melden aan het hoofdkantoor en de overmachtsituatie te bewijzen, door een verklaring van bijvoorbeeld je arts, psycholoog, werkgever, GBA.....

4 - Ongeacht de reden - Deelname nieuwe serie trainingen voor € 199,-
Het kan zijn dat dingen niet zo lopen zoals je had gedacht of gepland. Ongeacht de reden dat je niet kon, zelfs als je even geen zin had, liever op vakantie ging of niet lekker in je vel zat, je kunt in dit geval gewoon opnieuw starten of instromen. Maar ook als je het idee hebt niet voldoende te hebben geleerd en het graag nog een keer wilt doen eventueel bij een andere trainer voor een andere invalshoek.
Binnen 3 jaar na de eerste inschrijving kun je dankzij de HerstartGarantie opnieuw aan een serie praktijktrainingen deelnemen tegen aanvullende betaling van € 199,-
(Normaal kost het € 990,-)

N.B. Je dient het stoppen per direct te melden aan het hoofdkantoor.


Voorwaarden.
Bij Inschrijving dien je gelijk aan te geven dat je gebruikt wenst te maken van de HerstartGarantie en voldoet de factuur daarvoor. Achteraf hiervoor kiezen is niet mogelijk. De HerstartGarantie valt net zoals onze opleidingen onder de Algemene Voorwaarden. Indien iemand hier geen gebruik van maakt en opnieuw wil starten, dan dient het volledige bedrag (€ 990,-) te worden voldaan. Van de HerstartGarantie kan slechts eenmalig per niveau gebruik worden gemaakt. Er vindt nooit restitutie plaats, ook niet als men geen gebruik maakt van de herstartoptie, behalve bij overlijden zoals in categorie 1 is omschreven.


Kosten voor de HerstartGarantie.
De eenmalige kosten zijn:
-   € 99,- voor niveau 1
-   € 99,- voor niveau 2
- € 199,- voor niveau 1 t/m 4
Te voldoen bij inschrijving.

Prijswijzigingen zijn mogelijk.

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©