http://www.counselling.nl
Stichting Counselling - counselling.nl - Gcoach.nl
Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 14 Februari 1996 een begrip.
Home - Sitemap - Contact

Counselling en Coaching opleidingen in Nederland

Herregistratie voor alle studenten !


Overzicht ACC (Oud Studenten)
Overzicht Vrije ACC (Nieuwe)

Vrije Professionals
Herregistratie Beroepsopleiding Academie voor Counselling en Coaching.
Voor 17 december 2016 - Verlengd tot 31 Januari 2017 - Verlengd tot 15 April 2017.

We hebben meer dan 10.000 inschrijvingen gehad in de afgelopen 20 jaar. Om een actueel overzicht te krijgen van wie nog actief bezig is met de opleiding is het nodig om je opnieuw te registreren, als je actief doorgaat met de opleiding. Als je gestopt bent is dat niet nodig, je wordt dan uitgeschreven uit het studentenbestand. Je kunt jezelf later eventueel weer opnieuw inschrijven voor een volgend niveau of andere training. Wel blijf je op de mailinglist staan, voor ander nieuws.
 
De herregistratie is gratis, maar is wel nodig, anders volgt automatisch uitschrijving.
Doe dat in een aparte mail gericht naar:
academiegroep@gmail.com
 met als onderwerp HERREGISTRATIE.
--- Na 15 april 2017 kost het 300,- om ingeschreven te blijven of te herregistreren.
    (Doe het dus gratis voor die datum.)

1 - Klantnummer:
2 - Voor- en Achternaam:
3 - Actueel Woonadres (Straat - nummer - Postcode - Plaats:)
4 - Huidig Mailadres:
5 - Met welk niveau ben je nu (in de les en/of thuis) bezig?
6 - Welk(e) niveau(s) wil je nog volgen en afronden met een diploma?
7 - Welke naam wil je op het Diploma?
8 - Geboortedatum?
9 - Geboorteplaats?
 
Heb je (nog) geen Diploma gehaald, dan kun je een Certificaat aanvragen.
De prijs daarvan is 50,- per certificaat / niveau.Reregistration all the Students of
the Academy for Counselling and Coaching

Before 15 April 2017

The last 20 years we had more than 10.000 students. We want to know exactly who is still studying or who is stopped. Therefor we have this reregistration process. It is free. If you continue with your study and want to urn your diploma, you need to reregister, otherwise you will be automatically unsubscribed and your personal data with us will be deleted.

Just send a mail to this address:
academiegroep@gmail.com
Write in the Subject: REREGISTRATION
--- After that date it will cost 300,- to register again or stay registerd.

1 - Client number (See invoice):
2 - Full name (For your diploma.):
3 - Full Address (Street - No - Zip - Residence - Country:)
4 - E-mail address:
5 - On what level are you at the moment?:
6 - Which level(s) do you want to get?:
7 - Date of birth:
8 - Place - Country of birth:


Get at least a Certificate.
If you do not have a Diploma, you can order a Certificate. We put on the Certificate the parts you already did. The price of a certificate is 50,- per level.

Just send a mail to this address: academiegroep@gmail.com
 Write in the Subject: CERTIFICATE and the answers to question 1 - 8. (See above.)

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright