http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counselling en Coaching Opleidingen - Praktijktraining
De Beroepsopleiding Counselling en Coaching richt zich voor het
grootste deel op Counselling en een deel op het Coaching.
Tijdens de trainingen leer je goed Counsellen en Coachen.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Deze Pagina:
Let op
Dagindeling
Huiswerk en Scripties
Lesindeling
Studiegroepen
Ethische Code en Feedback
Leerervaringen
Tijdsbewaking
Oefeningen per Dag


Counsellingsopleiding en Coachingsopleiding
tot Academisch Counsellor en Coach (AC)
Praktijktrainingen

Je kunt het hele Praktijkboek voor de Trainingen hier Downloaden.
Daarin staan vele extra oefeningen en hulpen om je leerdoelen te behalen.

Let op: Hier staat een algemeen trainingsprogramma van onze counsellingsopleiding en coachingsopleiding. Het geeft weer hoe een training eruit kan zien. De individuele trainers kunnen daar natuurlijk van afwijken. Wat er tijdens een training gebeurd hangt af van de trainer, de groep, de feedback, actuele gebeurtenissen, de manier van trainen en vernieuwingen. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders. De kern van de praktijktrainingen is het behalen van je leerdoelen. Dat kan door oefening A, maar ook door oefening B of C.

Hier staan de actuele data en trainingslocaties. Met de theorie kun je beginnen wanneer je wilt. De praktijktrainingen van de counsellingsopleiding vangen meestal aan in januari en september. Via de Live Online TeleClass Praktijktrainingen zijn er extra startdata. Meld je steeds op tijd aan, want anders is het mogelijk dat de groep volgeboekt is en kun je pas een half jaar later starten.

Dagindeling van de Praktijktrainingen Counsellingsopleiding:
09:45             Zaal Open
10:00 - 11:30  Les 1 (of 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37)* We beginnen precies om 10:00 uur.
11:30 - 11:45  Koffie / Thee pauze
11:45 - 13:15  Les 2 (of 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38)*
13:15 - 13:45  Lunch
13:45 - 15:15  Les 3 (of 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39)*
15:15 - 15:30  Koffie / Thee pauze
15:30 - 17:00  Les 4 (of 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40)*

* De getallen tussen haakjes zijn de lesnummers van de opeenvolgende trainingen om die tijd. Les 1 is op dag 1 van 10:00 tot 11:30 en les 5 heb je om dezelfde tijd op dag 2 etc.

De Theorie, Praktijktrainingen en de Leerdoelen vormen ťťn geheel in de coach- en counsellingsopleiding. Thuis neem je vooraf de theorie door. De theorie leer je toepassen door de oefeningen in de praktijktraining, zodat je de gestelde leerdoelen behaald. Het is een pittig lesprogramma, zorg ervoor dat je vooruit werkt en na iedere bijeenkomst opschrijft hoe je de leerdoelen tijdens de trainingen hebt behaald. Als je te lang wacht is het mogelijk dat je vergeet wat je hebt geleerd. Mocht je lessen missen of bepaalde leerdoelen niet hebben behaald, dan is er nog geen man of vrouw overboord. De gemiste leerdoelen kun je inhalen tijdens de volgende training of door extra oefeningen of opdrachten.

CCO = Coach - CliŽnt - Observeerder (Bij oefenen in 3-tallen wissel je steeds van rol.)

Huiswerk en Scripties m.b.t. de counsellingsopleiding en trainingen
  • Maak aantekeningen tijdens de trainingen, zodat je later nog precies weet wat we hebben gedaan.
  • Versla thuis de bereikte leerdoelen en verwerk die in je scriptie.
  • Bestudeer de lesstof voor de volgende training.
  • Bereid de nieuwe oefeningen eventueel voor.
  • Oefen regelmatig met je studiegroep en verwerk de resultaten (leerdoelen) in je scriptie.
  • Voer specifieke opdrachten, die je soms tijdens de les kunt krijgen, uit.
  • Mis je een les, haal die dan in met je studiegroep, bel of mail de leden van je studiegroep om te vragen wat er is gedaan, help elkaar en oefen met elkaar.
  • Vraag eventueel je trainer om extra oefeningen of aanvullende opdrachten.

Lesindeling tijdens de trainingen
Je krijgt 4 lessen op een dag. (Of 2 op een avond.) Iedere les duurt 90 minuten. Het kan een oefening van 90 minuten zijn, 2 oefeningen van 45 minuten, 3 van 30 minuten of ťťn van 60 en ťťn van 30. Na iedere les is er even pauze. De getallen tussen haakjes, in het lesschema, zijn minuten. De trainer(s) observeren, geven feedback, helpen of doen mee. Soms evalueer met je trainingsgroep en soms met de hele groep of in 2 grote groepen. Beperk je tijdens de trainingen tot het praktisch gedeelte en hoe je de theorie kunt toepassen. Voor specifieke vragen over de counsellingsopleiding, je studie, de pure theorie of organisatorische zaken kun je je studiecoach mailen of bellen. Bij de Live Online TeleClass Praktijktrainingen zijn de oefeningen verdeeld over 16 bijeenkomsten van 90 minuten.

Studiegroepen
Vorm tijdens de eerste dag studiegroepen van 3 tot 5 mensen. Hiermee oefen en train je buiten de lessen, bijvoorbeeld bij elkaar thuis. Je helpt elkaar met het behalen van je diploma.

Ethische Code / Beroepscode
Counsellors, coaches en natuurlijk ook de studenten aan de opleiding tot counsellor, coach dienen zich aan bepaalde regels te houden. Het hoofddoel van die regels is om zowel de coach als de cliŽnt te beschermen. De kern van die regels is: ďHandel altijd in het belang van je cliŽnt.Ē Ook als student dien je je al aan deze beroepscode te houden, zodat je het later in je professie ook doet. Pas ze toe tijdens de trainingen. Bestudeer die goed vanaf of liefst voor les 1.

Feedback Geven en Ontvangen
Het is belangrijk om op de juiste wijze feedback te kunnen geven aan je cliŽnten en aan elkaar. Na de meeste oefeningen is er een evaluatie, waarbij we elkaar feedback geven. Doe dat op gepaste wijze. ďSjors, je maakt er een zooitje van,.....Ē is een opmerking waar niemand iets aan heeft. We zijn bij elkaar om te leren en groeien, en steunen elkaar hierin. De evaluatie, het feedback geven vormen een belangrijk studieonderdeel van de coachopleiding. Pas ze toe tijdens de trainingen. Bestudeer die goed vanaf of liefst voor les 1.

Lesrooster trainingen en de Oefeningen
Hier volgt het lesrooster en een overzicht van de oefeningen die er tijdens de trainingen gedaan worden. Het is mogelijk dat we oefeningen veranderen of aanpassen aan de groep. Oefen steeds met andere mensen, voor een maximale leerervaring. Oefen in de les het liefst met mensen die niet in je studiegroep zitten, want daar oefen je buiten de les al mee. We wensen je veel succes met de trainingen tijdens de counsellings en coachopleiding.

Tijdsbewaking tijdens de trainingen
Als coach houd je altijd ongemerkt de tijd in de gaten. Je dient met de ene cliŽnt klaar te zijn voordat de volgende komt. Ook de cliŽnt kan na een sessie met jou nog andere afspraken hebben. Een uur is 60 minuten, geen 59 of 61 minuten. Houd tijdens de praktijktraining zelf de Tijd in de gaten. Het is een goede oefening voor jezelf, een manier om professioneel te leren werken en het is nodig, omdat we met een strak trainingsschema werken. Benut al je tijd optimaal. In het begin helpen de trainers je eventueel bij de tijdsbewaking, na een aantal lessen laten ze het ongemerkt los en is het geheel je eigen verantwoording. Ga je bijvoorbeeld steeds te lang door, dan kun je niet alle oefeningen van die dag krijgen. Je kunt het zien als een uitdagende oefening. Voor de counsellingsopleiding en coachopleiding is het omgaan met tijd een belangrijk studieonderdeel.
 
Training - Dag 1
Bestudeer globaal: De Kunst van het Counsellen (CD-Pakket)

1    Introductie van 90 minuten       (Kennismaking / Regels / Gevoel.)
2    3 oefeningen van 30 minuten    (Stilte / Luisteren / Parafraseren.)
3    3 oefeningen van 30 minuten    (Reflecteren / Open, Verderreikende Vragen / Samenv..)
4    3 oefeningen van 30 minuten    (Gevoelens / Feedback geven / Groepsevaluatie.)

Training - Dag 2
Bestudeer globaal:
De Kunst van het Counsellen (CD-Pakket)
5    3 oefeningen van 30 minuten    (Wat is Counselling? / Emoties / Welk probleem..?)
6    1 oefening van 90 minuten        (Blijf bij de cliŽnt.)
7    2 oefeningen van 60 / 30 min.   (Counsel hoe het niet moet. / Spiegelen.)
8    2 oefeningen van 60 / 30 min.   (Vertrouwensband / Onmiddelijkheid, Directheid, Assert.)

Training - Dag 3
Bestudeer globaal: Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan)

9    2 oefeningen van 45 minuten  (Inschatting probleem / Exploratie.)
10  2 oefeningen van 45 minuten  (Nieuwe Perspectieven / Stellen Doeleinden.)
11  2 oefeningen van 45 minuten  (Brainstormen over de Weg / Kiezen.)
12  2 oefeningen van 45 minuten  (Actieplan / Evaluatie van de sessies.)
 
Training - Dag 4
Bestudeer globaal: Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan)

13  1 oefening van 90 minuten  (Diverse Cases - Fase 1 - Het eerste contact.)
14  1 oefening van 90 minuten  (Diverse Cases - Fase 1 - Het Probleem.)
15  1 oefening van 90 minuten  (Diverse Cases - Fase 2 - De Doelen.)
16  1 oefening van 90 minuten  (Diverse Cases - Fase 3 - De Weg naar het Doel.)

Training - Dag 5
Bestudeer globaal: Stromingen in de Psychologie (W. Glassman / H. Geluk)

17  2 oefeningen van 45 minuten  (Biologische en Behavioristische Benadering.)
18  1 oefening van 90 minuten     (Cognitieve Benadering.)
19  1 oefeningen van 90 minuten  (Psychodynamische Benadering.)
20  1 oefeningen van 90 minuten  (Humanistische Benadering.)

Tarining - Dag 6
Bestudeer globaal: Stromingen in de Psychologie (W. Glassman / H. Geluk)

21  2 oefeningen van 45 minuten (Ontwikkeling van het individu.)
22  1 oefening van 90 minuten    (Sociaal gedrag.)
23  1 oefening van 90 minuten    (Psychische en psychiatrische problemen.)
24  1 oefening van 90 minuten    (Stress.)

Training - Dag 7
Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod)

25  2 oefeningen van 45 minuten (Werken met systemen: Familie / Bedrijf.)
26  1 oefening van 90 minuten    (Feministische, Verhalende en Multiculturele Benadering.)
27  1 oefening van 90 minuten    (Feministische, Verhalende en Multiculturele Benadering.)
28  1 oefening van 90 minuten    (Merknamen en Marketing.)

Training - Dag 8
Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod)

29  2 oefeningen van 45 minuten  (De Macht van de Counsellor / CliŽnt.)
30  2 oefeningen van 45 minuten  (Counsellen in diverse settings.)
31  2 oefeningen van 45 minuten  (Moraal, Waarden, Normen, Ethiek, Ethische Codes.)
32  1 oefening van 90 minuten      (Training / Supervisie / Intervisie.)

Training - Dag 9
Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme)

33  2 oefeningen van 60 / 30 min.  (Persoonlijke Transformatie.)
34  2 oefeningen van 60 / 30 min.  (Coachen voor Teamleden: De fundamentele aspecten.)
35  2 oefeningen van 60 / 30 min.  (De Geheimen van Meestercoaches.)
36  1 oefening van 90 minuten       (Soorten Coaches / Marketing.)

Training - Dag 10
Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme)

37  1 oefening van 90 minuten         (Een Coachingattitude ontwikkelen.)
38  1 oefening van 180 minuten       (Meesterlijk Coachen - Stap 1, 2, 3.)
39  1 oefening van 180 minuten       (Meesterlijk Coachen - Stap 4, 5 en Evaluatie.)
40  Afsluiting eerste niveau 90 min. (Wat hebben we geleerd, hoe gaan we verder......)
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©