http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counselling en Coaching Opleidingen - Praktijkdag 9
De Beroepsopleiding Counselling en Coaching richt zich voor het
grootste deel op Counselling en een deel op het Coaching.
Tijdens de trainingen leer je goed Counsellen en Coachen.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen
Counsellingsopleiding en Coachingsopleiding
tot Academisch Counsellor en Coach (AC)
Praktijktrainingen - Dag 9 (of Avond 17 en 18)

Je kunt het hele Praktijkboek voor de Trainingen hier Downloaden.
Daarin staan vele extra oefeningen en hulpen om je leerdoelen te behalen.

Let op: Hier staat een praktijkdag van onze coachopleiding als voorbeeld. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders, dus niet exact gelijk aan wat hier staat.

33a (60) Persoonlijke Transformatie.
Werk in een groepje van ca. 5.
Zit in een kring en sta open voor elkaar. Zeg niets. Kijk elkaar om de beurt aan.
Schrijf de sterke en zwakke punten op die je bij iedereen voelt, inclusief jezelf.
Het gaat om zaken in de persoonlijkheid, gedrag, emoties, hoe iemand overkomt.
Wees zo eerlijk en zuiver mogelijk, pas op projecties. Gebruik intuÔtie, gevoel en zien. (20)
Vraag aan de andere deelnemers hoe ze jou waarnemen.
Vergelijk dat met je eigen waarneming.
Vraag om feedback en hoe je het beste kunt werken aan je zwakke punten,
zodat je ze kunt transformeren naar sterke punten. (8)
Help de anderen hun kwaliteiten te verbeteren door zuivere feedback. (32)

33b (30 ) Persoonlijke Transformatie.
Vertel in de hele groep de zwakke punten die je bij jezelf hebt ontdekt
en hoe je daar de komende tijd aan gaat werken. Kort en bondig. (1)
Dat kan best lastig zijn, toch is het nodig om het te kunnen, aangezien je van je cliŽnten
hetzelfde verwacht.

34a (60) Coachen voor Teamleden: De fundamentele aspecten.
Werk een groepje van 3 (CCO).
Naast het werken aan jezelf, werk je ook aan het zijn van een counsellor en / of coach.
Straks ben je klaar met het eerste niveau. Bij de inschrijving en de eerste les bracht je
naar voren waarom je deze opleiding wilde gaan doen. Hoe staat het er nu voor? Stel jezelf een ambitieus doel m.b.t. counselling / coaching.
Hoe ziet je situatie er over exact 1 jaar uit?
Een coach helpt je hierbij. (20)
Wissel 2 keer van rol.

34b (30) Coachen voor Teamleden: De fundamentele aspecten.
Werk in een groepje van 4 tot 7 mensen.
Je bent een faciliterend leider van een groep van 3 tot 6 mensen.
Leg de groep uit hoe je als facilitator te werk gaat.
Wat zijn de regels. Wat doe je wel en wat niet. Wat verwacht je van het zelfsturend team.
Beantwoord de vragen. (20)
Evalueer in je groepje. (10)

35a (60) De Geheimen van Meestercoaches.
Werk in een groepje van ca 4 - 6.
Je komt als coach in een klein bedrijf (afdeling) van ca. 3 - 5 mensen.
De baas / bedrijfsleider / manager heeft je ingehuurd om de problemen op te lossen.
Hij / zij heeft al een aantal zaken genoemd, zoals slecht gemotiveerd personeel, stress
het verlies van klanten, klachten, ziekteverzuim,...........
Je hebt 40 minuten de tijd om de wantrouwige personeelsleden te overtuigen van je nut.
Zij en de baas stemmen na afloop. Je krijgt de opdracht of niet! Evalueer in je groepje. (10)
Evalueer met de hele groep. (10)

35b (30) De Geheimen van Meestercoaches.
Werk in een groepje van 3.
Je bent een Meestercoach en houdt je dagelijkse TV show voor managers op CNN.
Je geeft in een snel tempo de 7 gouden tips van de dag tijdens de ontbijtshow. (7)
Evalueer in je groepje (9)

36 (90) Soorten Coaches / Marketing.
Bestudeer via internet, de Coachinggids en eventueel andere literatuur alle soorten coaches.
Kijk en vergelijk de mensen, de producten, de prijzen, de algehele marketingstrategie.
Kies je eigen weg en maak een pakkende presentatie van 2 minuten voor de groep.
Je zit voor een grote groep van directeuren van bedrijven.
Als je aanpak hun aanspreekt zullen ze mogelijk met je in zee gaan. (2)
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©