http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Dag 1
Onze  coachopleiding heet mensgericht coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Praktijktraningen  - Dag 1 (of Avond 1 en 2)

Je kunt het Praktijkboek van de coachopleiding en oefeningen hier Downloaden.

Let op: Hier staat een praktijkdag van onze coachopleiding als voorbeeld. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders, dus niet exact gelijk aan wat hier staat.

1 (90) - Introductie - Groep.
Wie zijn wij? / Wat doen we in het dagelijks leven? / Waarom volgen we deze opleiding? (1)
Vertrouwen / Emoties / Geheimhouding van het besprokene binnen de groep.
Belang van de Ethische Code, Feedbackregels, Uitgangspunten van Carl Rogers, e.a. regels.
Professionele Groei (Groei als Coach) en Innerlijke Groei (Groei als Mens).
Hoe voelen we ons op dit moment?

2a (30) - Stilte - Groep.
Wees 20 minuten stil. / Loop ontspannen rond. / Begroet elkaar in stilte.
Neem jezelf en anderen waar. / Ervaar jezelf in de groep. / Wie ben ik? / Wie zijn wij?
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (10)

2b (30) - Luisteren - 2 Mensen.
De één vertelt een recente gebeurtenis, de ander luistert met volledige aandacht. (7)
Wissel van rol. (7)
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Om te luisteren? (16)

2c (30) - Parafraseren - 2 Mensen.
De één vertelt een toekomstplan / droom, de ander parafraseert. (7)
Wissel van rol. (7)
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt parafraseren? (16)

3a (30) - Reflecteren - 2 Mensen.
De één vertelt een (emotionele) gebeurtenis uit het verleden, de ander reflecteert. (7)
Wissel van rol. (7)
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt reflectie? (16)

3b (30) - Open vragen en Samenvatten - 2 Mensen.
De één vertelt over zijn vakantie, de ander stelt open vragen en vat na afloop samen. (7)
Wissel van rol. (7)
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de open vragen? (16)

3c (30) - Verderreikende vragen - 2 Mensen.
De één vertelt over zijn werk, de ander stelt verderreikende vragen. (7)
Wissel van rol. (7)
Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de vragen? (16)

4a (30) - Gevoelens - 5 Mensen.
Maak samen een lijst met min. 50 gevoelswoorden (positieve en negatieve gevoelens). (15)
Kies voor jezelf 1 ongewenste en 2 gewenste gevoelens die je vaak (of soms) hebt.
Vertel aan de andere mensen van je groepje hoe je jezelf vaak (of soms) voelt. (3)
Wissel 4 keer van rol.

4b (30) - Feedback geven - Groep.
Hoe kunnen we elkaar op de juiste manier feedback geven? Regels, gevoel, leermoment. (30)

4c (30) - Evaluatie eerste lesdag - Groep.
Wat hebben we vandaag geleerd? Hoe voelt dat?

Vorming Studiegroepen van 3 tot 5 mensen per groep. - Na afloop samen opruimen.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©