http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Dag 3
Onze  coachopleiding heet mensgericht coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Praktijktraningen  - Dag 3 (of Avond 5 en 6)

Je kunt het Praktijkboek van de coachopleiding en oefeningen hier Downloaden.

Let op: Hier staat een praktijkdag van onze coachopleiding als voorbeeld. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders, dus niet exact gelijk aan wat hier staat.

Neem als cliŽnt een klein probleem, of een situatie die je wilt verbeteren. De coach gebruikt deze dag het Enneagram als Procesmodel. In iedere oefening ga je een stap verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen, zodat we het hele model kunnen ervaren. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we ďFast ForwardĒ, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC). Wissel steeds van rol. Schud even de vorige rol van je af. De coach let strikt op de tijd!


9a (45) - Punt 1 - Problemen.
Help je cliŽnt om alle mogelijke problemen in kaart te brengen, of alle aspecten van een deelgebied. Waar zit iemand nu mee? Wat zou iemand in zijn leven willen veranderen?
Kijk wat de meeste stress oplevert. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging het inventariseren? Hoe duidelijk zijn de mogelijke problemen? (15)

9b (45) - Punt 7 - Doelen.
Je helpt je cliŽnt om doelen te stellen. Wat wil iemand WEL? Brainstormen en SMART. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging het helpen bij het vinden van mogelijke doelen? (15)

10a (45) - Punt 2 - Het Probleem.
Help je cliŽnt ontdekken aan welk probleem hij of zij wil gaan werken. (15)
Groepsevaluatie: Hoe kon je tot ďHet ProbleemĒ komen? (15)

10b (45) - Punt 8 - Het Doel en Punt 9 - Het Leven.
Je helpt je cliŽnt om zijn Doel te ontdekken. Gebruik de Doelen, het Probleem en Het Leven (wat iemand uiteindelijk wil bereiken) als leidraad. Breng alles met elkaar in overeenstemming. Zorg voor een juiste en krachtige formulering. (15)
Groepsevaluatie: Hoe kwam je samen tot een juiste definitie van ďHet DoelĒ? (15)

11a (45) - Punt 3 - Onbewuste Schok.
Je helpt je cliŽnt zijn situatie inzien. Je houdt het Doel tegenover het Probleem.
Samen onderzoek je welke zaken helpen om de mogelijke impasse te doorbreken. (15)
Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliŽnt naar een zelfconfrontatie leiden? (15)

11b (45) - Punt 4 - Nieuwe Wegen.
Je helpt je cliŽnt om naar Nieuwe Wegen te zoeken. Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? Brainstormen - SMART - Kosten / Baten Analyse (15)
Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliŽnt stimuleren om nieuwe wegen te vinden? (15)

12a (45) - Punt 5 - De Nieuwe Route - Actieplan.
Je helpt je cliŽnt om een Actieplan op te stellen. Vele kleine makkelijk haalbare concrete stappen bepalen het succes. Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? (15)
Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliŽnt helpen bij het opstellen van een Actieplan? (15)

12b (45) - Punt 6 - Bewuste Schok.
Maak een Krachtenveld Analyse.
Help je cliŽnt bij het vastleggen van zijn Actieplan, zodat hij of zij het uitvoert. (15)
Help elkaar daar eventueel mee de komende tijd.
Groepsevaluatie: Hoe kon je tot concrete afspraken komen? (15)
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©