http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Dag 4
Onze  coachopleiding heet mensgericht coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Praktijktraningen  - Dag 4 (of Avond 7 en 8)

Je kunt het Praktijkboek van de coachopleiding en oefeningen hier Downloaden.

Let op: Hier staat een praktijkdag van onze coachopleiding als voorbeeld. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders, dus niet exact gelijk aan wat hier staat.

Neem als cliŽnt een klein probleem, of een situatie die je wilt verbeteren. De coach gebruikt deze dag het ďHet 4-fasenmodel van Julie StarrĒ. In iedere oefening ga je een stap verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen, zodat we het hele model leren kennen. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we ďFast ForwardĒ, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is en speel alsof je in die week aan jezelf hebt gewerkt en dus een paar stappen verder bent. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 3 Mensen (CCO). Wissel steeds van rol. Schud even de vorige rol van je af. De coach let strikt op de tijd!


13 (90) - Fase 1: Stel de context voor coaching vast - 3 Mensen (CCO).
Zorg voor een optimale coachomgeving.
Leg uit wat coaching is, wat je cliŽnt van je kan verwachten en wat jij van je cliŽnt verwacht.
Ethische code, geheimhouding, aantekeningen, controle vrijwilligheid cliŽnt.
Afspraken m.b.t. het aantal sessies, de data, tijden, locatie, eventuele derden en de betaling.
CreŽer een vertrouwensband, stimuleer betrokkenheid bij de cliŽnt, wil tot verandering aanwezig?
Mogelijke gewenste (eerste) resultaten. (20)
CCO-evaluatie. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging het vaststellen van de context? (15)

14 (90) - Fase 2: CreŽer inzicht en richting - 3 Mensen (CCO).
Leer je cliŽnt kennen.
Welke richting wil je cliŽnt op?
Help bij het ontwikkelen en formuleren van zijn of haar doelstellingen (SMART).
Help je cliŽnt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie. Gebruik eventueel een test.
Help de cliŽnt het doel voor ogen te houden en zich in te zetten om het te bereiken. (20)
CCO-evaluatie. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging het ontdekken van de richting en het doel? (15)

15 (90) - Fase 3: Evalueer / bevestig het geleerde - 3 Mensen (CCO).
Controleer de vooruitgang t.o.v. het doel.
Evalueer de gesprekken, vraag en geef feedback.
Bevestig het geleerde en de vooruitgang.
Leg verband tussen de resultaten en het coachen. (20)
CCO-evaluatie. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging het meten van de vooruitgang / resultaten? (15)

16 (90) - Fase 4: Afronding - 3 Mensen (CCO).
Begin met het einde voor ogen: Hoe goed zijn de doelen behaald?
Zorg dat iedere betrokkene een goed gevoel overhoudt aan het coachen.
Help bij het opstellen van een plan voor persoonlijke ontwikkeling.
Stimuleer het leerproces, zodat het na de laatste sessie doorgaat.
Zorg dat je cliŽnt zich gesteund voelt. (20)
CCO-evaluatie. (15)
Groepsevaluatie: Hoe ging de afronding? Hoe goed kan je cliŽnt doorgaan zonder coach? Hoe hebben we het coachingsproces ervaren? Hoe bevalt het 4-fasenmodel ons? (15)
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©