http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Dag 7
Onze  coachopleiding heet mensgericht coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Praktijktraningen  - Dag 7 (of Avond 13 en 14)

Je kunt het Praktijkboek van de coachopleiding en oefeningen hier Downloaden.

Let op: Hier staat een praktijkdag van onze coachopleiding als voorbeeld. Onze trainingen zijn levend, dynamisch en steeds anders, dus niet exact gelijk aan wat hier staat.

25 (90) - Zoek het patroon - Personaliseren van het project - 3 Mensen (CCO).
Je cliŽnt heeft een aantal concrete problemen op zijn of haar werk of eventueel in zijn of haar gezin. Je helpt je cliŽnt om tot zelfreflectie te komen. Wat is het persoonlijke aandeel van je cliŽnt aan die situatie? (15)
De observeerder noteert per item wat goed ging en hoe het beter kan:
 1. Hoe goed stelt de coach vragen naar de innerlijke ervaringen van de persoon?
 2. Hoe goed stelt de coach persoonsgerichte vragen?
 3. Hoe goed stelt de coach veralgemeniserende vragen?
 4. Hoe goed parafraseert de coach op een personaliserende manier?
 5. Hoe goed vraagt de coach om de geleverde feedback door derden aan de cliŽnt?
 6. Hoe goed gebruikt de coach wat er tijdens de coaching gebeurt?
 7. Hoe goed brengt de coach op enthousiaste wijze andere mogelijkheden ter sprake?
 8. Hoe goed maakt de coach het coachingskader duidelijk?
CCO-evaluatie. (10)
Wissel 2 keer van rol.
Groepsevaluatie: Hoe goed ging het personaliseren van het project? Wat was lastig? (15)


26 (90) - Zoek het patroon - Het opsporen van overtuigingen en waarden - 3 Mensen (CCO).
Vervolg de gesprekken met je cliŽnt. Dezelfde groep dus. Speel dat het een week later is. Help de cliŽnt bij het in kaart brengen van zijn of haar Situatie, Gedragingen, Vaardigheden, Overtuigingen, Waarden, Rollen, Identiteit en Missie. (Gebruik de piramide.) Onderzoek waar er verandering mogelijk is. (25)
Wissel 2 keer van rol.
Groepsevaluatie: Hoe ging het in kaart brengen van de verschillende onderdelen? (15)


27 (90) - Zoek het patroon - Het exploreren van het ontwikkelingsgebied - 2 Mensen (CC).
De cliŽnt komt voor de eerste keer bij je. De introductie en de zakelijke afspraken heb je al gehad. Je helpt je cliŽnt bij de exploratie van zijn of haar ontwikkelingsgebied. Dat doe je aan de hand van de 13 gebieden in de spiraal: (35)
 1. Het Coachingskader.
 2. De Aanleiding.
 3. De Huidige Toestand.
 4. De eerste omschrijving van het Doel.
 5. Verklaringen en Zelfbedachte Oplossingen.
 6. Analyse van gedane Acties.
 7. Contextfactoren die een rol spelen in het ontwikkelingsgebied.
 8. Het Verleden.
 9. Faits Divers.
 10. Analyse van Vaardigheden.
 11. Persoonlijkheidsfactoren.
 12. Het niveau van Zelfsturing.
 13. Observaties in het Hier en Nu.
Wissel van rol.
Groepsevaluatie: Hoe natuurlijk kun je het ontwikkelingsgebied exploreren? (20)


28 (90) - Zoek het patroon - Het thematiseren van het ontwikkelingsgebied - Groep.
Ga door met je cliŽnt. Samen ga je op zoek naar de themaís die er spelen. De exploratie heb je al gehad. Ga verder met: Opsporen van opvallende informatie, Samenvatten, Veralgemeniseren, Typeren, Personaliseren, Consolideren en kom tot het Ontwikkelingsthema. (35)
Wissel van rol.
Groepsevaluatie: Hoe heeft het coachen je geholpen? Wat zou je coach beter kunnen doen? (20)
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©