http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Examen
Onze  coachopleiding heet mensgericht coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Deze Pagina:
Praktijk
Innerlijke Groei
Kennis

Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Examinering - Coach Examen


Voor niveau 1 lever je 2 scripties tegelijk in:
Over de Theorie krijg je een meerkeuzevragen Examen. Bij Testen kun je oefenen.

Je kunt je scripties samen met de bijlage naar de onafhankelijke examencommissie mailen, nadat je voor het theorie-examen bent geslaagd. Het theorie examen kun je doen wanneer het je uitkomt. Iedere maand zijn er examens waar je aan deel kunt nemen.


Voorbeeld van het Diploma met het Registratienummer:
(De tekst is afhankelijk van de gevolgde richting en het niveau.)


Diploma CoachopleidingBijlage bij het Diploma Academisch Coach:Praktijk

Samenvatting van de behaalde leerdoelen:
 • Organisatorische zaken en veilig kunnen werken binnen een coachingsrelatie.
 • Binnen de ethische code een gezonde emotionele relatie aan kunnen gaan met de cliŽnt.
 • Kunnen werken met verschillende inzichten, waarden, normen, culturen en tradities.
 • Kunnen werken met de persoonlijke ervaringen van de cliŽnt en die van zichzelf.
 • Innerlijke groei tot uitdrukking laten komen door echtheid, integriteit, authenticiteit,...
 • Werken als coach.
 • Creatief zijn en tegelijk de samenhang in het oog houden.
 • In alle opzichten weten wat coaching is en dat goed kunnen verwoorden.

Praktijkervaring:
 • Intensieve praktijktrainingen o.l.v. een praktijktrainer - 60 uur (P1)
 • Thuis oefenen met medestudenten - 25 uur (P2)
 • Coachen van echte cliŽnten - 12 uur (P3)
 • Gebruik maken van intervisie / supervisie - 3 uur (P4)
 • Oefenen met de cdís - 20 uur (P5)
 • Zelf gecoacht worden - 3 uur (P6)
 • Totaal aantal uren praktijktraining is minimaal - 123 uur (PT)

Lesmateriaal:
 • Theoretisch Lesmateriaal.
 • Praktijkoefeningen van de Academie.
 • Videofilms.

Examinering:
 • Scriptie waarin aangetoond wordt dat de gedetailleerde leerdoelen zijn behaald.
 • Indruk van de praktijktrainer(s) opgedaan gedurende de praktijktrainingen.
 • Voldoende aantal praktijkuren voor de 6 onderdelen.Innerlijke Groei

Innerlijke Groei:
 • Een zelfgekozen richting voor Innerlijke Groei aan de hand van: "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap." van Stephen R. Covey. De student is hier gedurende de opleiding mee bezig en toont dat aan door zijn / haar bewuste houding en gedrag tijdens de trainingen en
 • een scriptie van minstens 20 bladzijden over zijn / haar groei volgens de aangegeven richtlijnen.

 
Kennis

Samenvatting van de behaalde leerdoelen:
 • Echtheid, Empathie, Onvoorwaardelijke Acceptatie.
 • Ethische Code en Feedbackregels.
 • Training, Intervisie en Supervisie.
 • Algemene Communicatieleer.
 • Coachingsvaardigheden en -technieken.
 • Coachen met het Ennegram als Procesmodel.
 • Diverse Coachingsmodellen.
 • Werkzame factoren in Coachen.
 • Diverse media: Face-to-Face, Telefoon en Internet.
 • Intake, Indicatiestelling en Rapportage.
 • Omgaan met Weerstanden en Conflicten, Strategische interventies.
 • Stressmanagement.
 • Ouderen, Jongeren en Teams.
 • Multiculturele samenleving.
 • Werken binnen Systemen.
 • Groepsdynamica.
 • Bedrijfscoaching.
 • Zelfsturing.
 • Eclecticisme en Integratie.
 • Onderzoek.
 • Presentatie en Marketing.

Lesmateriaal:
 • De Syllabus van de Academie.
 • De Ethische Code voor Counsellors en Coaches van de Academie.
 • Feedbackregels van de Academie.
 • De Kunst van het Counsellen - 5 cdís en begeleidend boek - Judith Hamerlinck e.a.
 • Het Counsel en Coach Werkboek.
 • Praktijkgids voor Coaches - Julie Starr
 • Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme
 • Handboek Coachend Leiderschap - Rudy Vandamme
 • Coachen voor Dummies - Marty Brounstein
 • Stress voor Dummies - Allen Elkin
 • 1000 oefenvragen over de theorie van de Academie.
 • Diverse sites van internet, voor achtergrond informatie.

Examinering:
 • Schriftelijk theorie-examen over de gehele lesstof in ťťn keer.
 • Van de 100 meerkeuzevragen is 60% of meer goed beantwoord binnen 2 uur.

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©