http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Coachopleiding - De Opleiding Mensgericht Coachen - Kennis
Onze coachopleiding heet Mensgericht Coachen.
Daarbij staat de mens die je coacht - in zijn totaliteit - centraal.
Tijdens deze opleiding word je in korte tijd professioneel coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
Geschiktheidstest
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen

Deze Pagina:
Wat is Coachen?
Onderdelen Coachopleiding
Kennis Coachopleiding
Literatuurlijst Coachopleiding
Examen Coachopleiding

Coachopleiding de Boeken:
De Kunst van het Counsellen
Counsel- en Coachwerkboek
Juridische Handleiding
Praktijkgids voor Coaches
Handboek Ontw.ger. Coachen
Handb. Coachend Leiderschap
Coachen voor Dummies
Stress voor Dummies
De 7 eigenschappen voor...Coachopleiding tot Academisch Coach (AC)
Kennis - Literatuur


Wat is Coachen?
Hier kun je lezen wat coaching en counselling is en wat de verschillen zijn tussen de opleiding Counselling en Coaching en de coachopleiding Mensgericht Coachen. Hier kun je jezelf testen om te kijken welke opleiding het beste bij je aansluit. De coachopleiding richt zich geheel op het coachen in al zijn aspecten. De opleiding Counselling en Coaching richt zich voor het grootste deel op het counsellen en een klein deel op het coachen.
Samengevat kun je stellen, dat je bij counselling de problemen die er spelen, veel meer aan het uitdiepen bent en de cliënt helpt bij het verwerken ervan en het loslaten dan bij coaching. Bij coaching ga je veel sneller over tot het stellen van doelen en coach je iemand om die te behalen.
Dat kan omdat je bij andere uitgangssituaties helpt. Bij coachen help je geen mensen met diepgaande zware emotionele problemen, die verwijs je door naar een counsellor. Wel met een recent ontstaan probleem of uitdaging. Wie je wel en niet kunt helpen met coaching komt tijdens de coachopleiding ruim aan bod via de literatuurstudie en de vele oefeningen.

Onze Coachopleiding bestaat uit 3 onderdelen:
- Kennis
- Praktijk
- Innerlijke Groei

Bij Kennis leer je de theorie over coachen. Je leert vele modellen en manieren van aanpak kennen tijdens de coachopleiding. De boeken en ons studiemateriaal kun je thuis bestuderen. Als je er klaar voor bent kun daarvoor een examen aanvragen. Dat kan binnen een paar maanden, maar ook na afloop van de praktijktrainingen of zelfs na een aantal jaar. Tijdens de coachopleiding kun je geheel je eigen tempo bepalen.

Het praktijkonderdeel van de coachopleiding is erg uitgebreid. Je leert er de kennis in de Praktijk toepassen. Eerst oefen je tijdens de praktijktrainingen met elkaar. Je krijgt van je trainer en medestudenten feedback, zodat je je coachingsvaardigheden kunt verbeteren tijdens de coachopleiding. Daarnaast oefen je in een studiegroep om meer ervaring op te doen. Als je er aan toe bent start je met het coachen van mensen met echte problemen, uitgangssituaties of uitdagingen. Dat doen de meeste studenten vanaf lesdag 5 of aan het einde van de coachopleiding op niveau 1. Je wordt geholpen door een supervisor. Ook laat je je zelf coachen, zodat je een idee krijgt hoe het is om een cliënt te zijn. Daardoor kun je je beter inleven in de gedachten en gevoelens van je eigen cliënten.

Tot slot is er de Innerlijke Groei / Persoonlijke Ontwikkeling. Ook dat komt ruim aan bod tijdens de opleiding tot coach. Dat doe je bij deze opleiding doormiddel van:
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen R. Covey

Kennis Coachopleiding
Onder kennis verstaan we theoretische kennis die je uit boeken, via multimedia of internet kunt leren. Als je er klaar voor bent kun je je aanmelden voor het Centrale Examen. Je krijgt 100 meerkeuzevragen over alle theorie, en je hebt 2 uur de tijd om de juiste antwoorden te geven. Je mag maximaal 40% foute antwoorden geven. Als je meer fouten maakt, dan maken we een analyse om te zien welke kennis er nog ontbreekt en krijg je een studieadvies. Hierna krijg je één gratis herkansing.Literatuurlijst Mensgericht Coachen
Voor het theorie-examen bestudeer je ons studiemateriaal en de literatuur die je bij de boekhandel koopt of in de bibliotheek leent.

LET OP: Ons studiemateriaal voor de coachopleiding:
Bij Downloads kun je de opleiding nu geheel downloaden.
Je kunt de documenten van het scherm of via een e-reader lezen of printen.
(Wordt vanaf 2017 niet meer opgestuurd en de CD's gebruiken we niet meer!)

- De Ethische Code voor Counsellors en Coaches.
- De Feedbackregels
- De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden.
- Het Counsel en Coach Werkboek - Het Enneagram als Procesmodel.
- De Juridische Handleiding - Ben W. Wellink - 36 pagina's.


Literatuur van de boekhandel voor de coachopleiding:
Koop je zelf bij de boekhandel of leen je in de bibliotheek. - Managementboek.nl
Lees hier alles over de Gratis StudieBoeken Actie voor een extra besparing.

Praktijkgids voor Coaches - Julie Starr - Vanaf 2e druk.
360 pagina’s - Uitgeverij: Academic Service - EAN: 9789052616773

Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme - Vanaf 4e druk.
304 pagina’s - Uitgeverij: Nelissen - EAN: 9789024416301

Handboek Coachend Leiderschap - Rudy Vandamme - Vanaf 2e druk.
156 pagina's - Uitgeverij Entos - EAN: 9789077458044

Coachen voor Dummies - Marty Brounstein
338 pagina’s - Uitgeverij Addison Wesley - EAN: 9789043011150

Stress voor Dummies - Allen Elkin
308 pagina’s - Uitgeverij Addison Wesley - EAN: 9789043010436

Niet voor het examen, wel voor innerlijke groei aanschaffen:
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen R. Covey
332 pagina’s - Uitgeverij Business Contact - EAN: 9789047054641
 


Kennis Coachopleiding - Algemene Leerdoelen en Examen
De gekozen studieboeken voor de coachopleiding zijn helder, duidelijk en doelgericht geschreven. Er staat geen woord te veel of te weinig in. Naast een uitvoerige behandeling van de lesstof, die alle gewenste leerdoelen uitdiept, staan er tal van oefeningen in die je zelfstandig, met medestudenten of tijdens de praktijktrainingen kunt doen. Die oefening, het in de praktijk brengen van de kennis, is noodzakelijk om de stof werkelijk te begrijpen. Kennis - Praktijk Training - Innerlijke Groei vormen één geheel. Het uiteindelijke leerdoel van de opleiding is dat je goed kunt coachen. Dit is te bereiken door de kennis die je leert direct toe te passen tijdens de trainingen. Hierdoor kun je veranderen en je coachingsvaardigheden verbeteren.

De specifieke leerdoelen van de studieboeken, die je tijdens de coachopleiding gebruikt, kun je in de boeken zelf vinden. Samengevat zijn die:

- de Kennis weten te reproduceren (Meerkeuze vragen)
- de verschillende soorten Kennis met elkaar in verband weten te brengen (Meerkeuze vragen)
- de Kennis begrijpen (Meerkeuze vragen)
- de Kennis toepassen in de praktijk (Training en Scriptie)
- de Kennis gebruiken voor je Innerlijke Groei (Vrije keuze en Scriptie)

De eerste drie punten worden getest door meerkeuzevragen. De examenvragen gaan alleen over de lesstof in die boeken, de ethische code en de feedbackregels. Sommige antwoorden op de vragen zijn er rechtstreeks in te vinden, andere vragen testen je begrip. Daarin worden verschillende feiten met elkaar gecombineerd. Een derde soort vragen gaat nog wat dieper, die kun je pas beantwoorden als je de stof hebt verwerkt en vanuit die kennis logisch kunt beredeneren wat het antwoord zou kunnen zijn. Sommige antwoorden kun je alleen weten als je de theorie tijdens de coachopleiding hebt toegepast in de praktijk.

Het examen van onze coachopleiding is zonder meer pittig te noemen. De reden hiervoor is, dat we willen dat je een kwalitatief goede basis legt, waarvan je in de jaren daarna kunt profiteren. Je studeert voor een nieuwe professie, een professie waarin je met mensen te maken hebt die je probeert te helpen. We vinden dat flink blokken op de zes beste boeken die we konden vinden best mag. Een paar keer doorlezen is niet genoeg, je dient de inhoud te kunnen dromen. In de jaren die volgen leggen we minder nadruk op parate en essentiële kennis, maar meer op kunnen doen, een ruim begrip en creativiteit. Hiervoor heb je wel die stevige theoretische basis nodig, omdat je anders te zweverig bezig kunt zijn en mensen van de regen in de drup kunt helpen zonder te weten hoe dat komt. Naast deze zes verplichte boeken voor de coachopleiding, kun je natuurlijk nog veel meer bestuderen. Je kunt b.v. al zaken lezen in de richting van je specialisatie, zodat je dat niveau sneller kunt doen.

We raden je aan om voor jezelf uit te vinden hoe je het makkelijkst studeert. Voor de één is dat het reserveren van een vaste tijd in de week, voor een ander is chaotisch leren meer geschikt, terwijl een derde liever een paar maanden achter elkaar doorleert. Voor sommige mensen zijn boeken haast heilig, anderen sparen hun markerstift niet. Hardop lezen, visualiseren, mediteren, herhalen, op een bandje zetten, uittreksels maken, bespreken etc. zijn methoden om de stof te leren. Op internet en in diverse boeken zijn tal van leermethoden te vinden. Je dient je eigen methode en tempo te vinden. Op onze site staan vele oefenvragen die de gehele theorie bestrijken, waardoor je je goed op het examen kunt voorbereiden. Je kunt examen doen wanneer je er klaar voor bent, zodat je dat deel van de coachopleiding goed kunt afsluiten.

Laat de theorie steeds vooruit lopen op de praktijk, zodat de trainer niet al te veel tijd kwijt is om de basisbegrippen uit te leggen. Hierdoor kun je de tijd voor de praktijktrainingen optimaal benutten. De praktijktrainingen beginnen twee keer per jaar. De kans is groot dat het een aantal maanden duurt voordat je met de praktijk kunt beginnen. Die tijd kun je benutten om de theorie alvast te bestuderen, zodat je goed voorbereid bent.

Integreer de theorie en het begrip dat je krijgt door de praktijkervaring in je eigen wezen, zodat je innerlijk groeit en het coachen een werkelijkheid voor je wordt. Op die manier haal je het meeste uit de coachopleiding Mensgericht Coachen.
Kennis Coachopleiding - De Kunst van het Counsellen *
De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden
5 cd’s met een begeleidend boek van 100 pagina’s
Vol praktische voorbeelden van dialogen om de vaardigheden te leren.

* De gebruikte gespreksvaardigheden en -technieken zijn voor het counsellen en coachen voor een groot deel gelijk. De manier waarop, de frequentie, het gebruikte model en het soort probleem of uitdaging kan verschillen. De Cd’s die oorspronkelijk voor de counselopleiding zijn ontwikkeld zijn ook zeer geschikt voor coaches om de gespreksvaardigheden te leren tijdens de coachopleiding.

De Kunst van het Counsellen - Training van de Vaardigheden bestaat uit 5 cd’s en een uitgebreid boek waarin de tekst van de cd's staat, aangevuld met vragen, cases, oefeningen, diverse trainingsmethoden en opdrachten. Alle vaardigheden die je tijdens het counsellen of coachen nodig hebt zitten erin. Je kunt het geheel zelfstandig bestuderen en oefenen, zodat je tijdens de trainingen van de coachopleiding goed beslagen ten ijs komt.

Leerdoelen van dit pakket:
 • Iedere counsellingsvaardigheid kunnen omschrijven.
 • De verschillen weten tussen de vaardigheden.
 • Weten wanneer je een vaardigheid kunt toepassen.
 • Een toegepaste vaardigheid herkennen en benoemen.
 • Goed kunnen luisteren naar de cliënt.
 • Kunnen oppikken van de signalen van de cliënt.
 • Je kunnen inleven in de gedachten- en gevoelswereld van de cliënt.
 • Adequaat reageren op wat de cliënt zegt.
 • Samen met diverse modellen, kennis en praktijktraining kunnen counsellen.
 • Een counsellor of coach zijn.

Je leert:
Hoe een counselgesprek kan verlopen - Open vragen - Parafraseren - Reflecteren - Gesloten vragen - Specifieke vragen - Verderreikende vragen - Exploratie - Inventariseren - Intuïtie - Inschatten van een probleem - Herkenning - Aandacht richten - Focussing - Informatie geven - Nieuwe informatie - Brainstormen - Zelfonthulling - Onmiddellijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid - Uitdagen - Zelfuitdaging - Modelling - Motiveren - Omgaan met weerstanden - Confrontatie - Luisteren - Begrip - Empathie - Diepere Empathie - Huiswerk - Humor - Open staan - Respect - Echtheid - Afstemmen - Acceptatie - Aandacht schenken - Vertrouwensband - Tijd, Ruimte en Stilte.

Coachopleiding: Counselling en Coaching
             m.b.v. het Enneagram.

Kennis Coachopleiding - Het Counsel en Coach Werkboek - Het Enneagram als Procesmodel
Voor counsellors, psychologen, coaches, en ieder die graag problemen oplost.
Werkboek van 28 pagina’s

  Problemen oplossen.
Het boek: “Counselling, Coaching en het Enneagram als procesmodel.” leert je psychologische en praktische problemen oplossen. Het is geschreven voor mensen die hun eigen problemen willen oplossen en voor de professionele hulpverlener. Het is geen “magische nieuwe methode”, wel een “blauwdruk” en het kan je tot diepere inzichten brengen.
 
Archetype.
Het boek laat je het “archetype” zien van hoe ieder probleem opgelost kan worden. Door dit boek leer je, hoe je het enneagram als procesmodel kunt gebruiken voor het oplossen van problemen. (Het gaat dus niet over de bekende typenleer van het enneagram, hoewel er wel een verband is tussen iemand zijn type en het punt waarop hij of zij vaak vast komt te zitten.)
 
In 9 heldere stappen.
In negen heldere stappen ga je van je probleem naar de oplossing ervan. Het laat je duidelijk zien wat je op een bepaald moment nodig hebt om verder te komen. Het laat je ook zien waarom mensen vaak falen en (hun leven lang) in een kringetje rond draaien.
 
Ieder soort probleem.
Goede hulpverleners en succesvolle probleemoplossers maken (vaak intuïtief) gebruik van dit symbool. Ongeacht de therapie of methode die ze gebruiken. Met de hulp van het enneagram kun je ieder doel bereiken, onafhankelijk van je uitgangspositie. Of je nu persoonlijke, psychische, medische, zakelijke, technische problemen voor jezelf of je cliënten oplost, het proces hiervan is altijd gelijk.
 


Kennis Coachopleiding - De Juridische Handleiding
Ben Wellink
36 pagina's

Het beroep counsellor / coach valt niet onder de zogenaamde reguliere gezondheidszorg, dat wil zeggen dat dit beroep geen wettelijk beschermde titel kent. Ieder die dat wil mag zich zo noemen. Of dat zinvol is, zonder gedegen beroepsopleiding, is nog maar de vraag.

Het beroep coach valt helemaal niet onder de gezondheidszorg. Dat is ook logisch, omdat een coach geen mensen geneest of ze expliciet bij een genezingsproces helpt. Een coach helpt mensen (die gezond zijn) beter functioneren. Bij een mogelijke ziekte, lichamelijk of psychosociaal, verwijst een coach zijn of haar cliënt hiervoor door naar een specialist op dat gebied. Ook dit beroep kent geen wettelijk beschermde titel. Veel mensen, ook zonder gedegen scholing op dit gebied noemen zich coach.

Counselling als hulpverleningsmodel wordt zowel in Nederland als het buitenland, vaak gebruikt. Omdat counselling in Nederland niet geheel (Zie hoofdstuk 3.) onder de wet BIG valt, is het niet altijd even duidelijk welke wetten wel voor counsellors gelden.

Deze handleiding geeft de wettelijke positie aan van counsellors. Dezelfde wetten kunnen gelden voor coaches en een groot aantal (alternatieve / psychosociale) hulpverleners. Welke wetten van toepassing zijn, hangt o.a. af van de hulp die je biedt.

Voor counsellors en coaches is het belangrijk dat ze deze wetten kennen en toepassen. Wetten of regels zijn er ter bescherming van jezelf en je cliënten. Ze zijn ontstaan vanuit de praktijk. Het negeren van wetten en regels kan een risico met zich meebrengen. Degene die ze negeert is aansprakelijk voor de gevolgen ervan.Praktijkgids voor Coaches - Julie Starr - Vanaf 2e druk.
360 pagina’s - Uitgeverij: Academic Service - EAN: 9789052616773
Een veel gebruikt boek tijdens de coachopleiding

Coachopleiding: Praktijkgids voor
               coaches.

Kunt u goed luisteren en observeren? Voelt u het instinctief als iets niet helemaal klopt? Iedereen beschikt wel over enige coachingsvaardigheden, maar een echt goede coach wordt u pas wanneer u uw sterke punten leert ontdekken en ontwikkelen. Dit boek helpt u daarbij en biedt u alle instrumenten, technieken en inzichten die u nodig hebt.

Deze gids is zowel een volledige coachingscursus voor beginners als een bron van nieuwe inzichten en tips voor meer ervaren coaches. Deze tweede, geheel herziene editie geeft u inzicht in:
- de principes, waarden en opvattingen van de coach;
- de kernvragen bij het verbeteren van uw coachingsvaardigheden;
- de opzet voor een coachingsopdracht;
- het coachingspad: een simpele structuur voor een effectief coachingsgesprek;
- de manieren waarop u de barrières voor een echt coachingsgesprek weg kunt nemen.

De 'Praktijkgids voor coaches' is hét naslagwerk voor elke coach.
Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme - Vanaf 4e druk.
304 pagina’s - Uitgeverij: Nelissen - EAN: 9789024416301
Een veel gebruikt boekt tijdens coachopleiding.

Coachopleiding: Handboek
                ontwikkelingsgericht coachen.

Met dit boek wil Rudy Vandamme u stimuleren creatief en geïnspireerd aan de slag te gaan met uw dienstverlening of communicatie. Als u al weet hoe u iemand met doelgerichte actieplannen kunt helpen en als u de elementaire gespreksmethoden al beheerst, biedt dit boek u de mogelijkheid om met persoonlijke ontwikkelingsaspecten te leren werken. Het is een stapje verder in het helpen van mensen. De toepassingen zijn oneindig en veel breder dan sport en management.

Als u mensen vooruit wilt helpen met hun ervaringen, activiteiten of projecten, kunt u meer doen dan ondersteunen of acties in de gaten houden. Het gaat er bij ontwikkelingsgerichte aspecten om dat u na gaat hoe iemand zijn bezigheden, ervaringen en problemen meer zelf kan sturen

In dit boek vindt u de fundamenten om een coach te worden die het persoonlijk aspect methodisch kan hanteren, zoals de methodiek om patronen te zoeken, de manieren om de zelfsturing te bevorderen, een coachingtraject in zeven fasen en een model met vijf niveaus van zelfsturing. De modellen zijn oorspronkelijk en het resultaat van jarenlang onderzoek. De essentie van de ontwikkelingsgerichte aanpak wordt duidelijk gemaakt door schema's, cartoons en vier uitvoerige casussen uit diverse sectoren.

De modellen en technieken worden stevig onderbouwd met een visie op de maatschappelijke betekenis van coaching. Coaching is een nieuwe gespreksvorm die zich profileert naast advisering, therapie, leiderschap, opleiding en hulpverlening. Het unieke van coaching is dat het aspecten uit het persoonlijke leven van mensen in een educatief en ontwikkelingsgericht kader plaatst. Coaching transformeert problemen, gebeurtenissen, patronen en verstrengelingen door ze onder projectmatige zelfsturing te brengen.Handboek Coachend Leiderschap - Rudy Vandamme - Vanaf 2e druk.
156 pagina's - Uitgeverij Entos - EAN: 9789077458044
Een veel gebruikt boekt tijdens coachopleiding.

Coachopleiding: Handboek coachend
             leiderschap.

Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich afvragen hoe ze coaching in hun leiderschap kunnen integreren. Door de vele schema's, stappenplannen en cases is dit boek een ijzersterk hulpmiddel om mee aan de slag te gaan.

De kernboodschap is dat er een grote nood is aan bekwame en integere leiders. Dit soort leider wordt gecoacht en leert coachen. Coaching vervangt leiderschap niet, maar voegt juist iets toe. Volgens de ontwikkelingsgerichte benadering gaat de leidinggevende ervan uit dat alles en iedereen voortdurend in beweging is. De kunst van het leiderschap is die beweging te volgen en te leiden. Coaching is daarvoor de methode bij uitstek.

Het eerste deel van het boek vertelt over de competenties van de coachende leider op basis van stappenplannen en modellen voor project coaching, ontwikkelingsgerichte coaching en team coaching. Het tweede deel bevat zeven manieren om de persoonlijke ontwikkeling van de coachende leider te stimuleren.Coachen voor Dummies - Marty Brounstein
338 pagina’s - Uitgeverij Addison Wesley - EAN: 9789043011150
De titel "Dummies" doet de inhoud geen eer aan. We gebruiken dit boek voor de coachopleiding omdat de inhoud zeer praktisch is en direct toepsbaar in vele situaties.

Coachopleiding:
               Coachen voor dummies.

Dit boek is geschreven voor managers op elk niveau. Sommige managers zijn verantwoordelijk voor een klein groepje personeelsleden van een bepaalde afdeling, bijvoorbeeld de verkoop of de boekhouding. Managers in het zogenaamde middenkader hebben de verantwoordelijkheid over een aantal van dergelijke groepjes op een overkoepelende afdeling, of over diverse functies en een aantal afdelingen. Ongeacht waar en op welk leidinggevend niveau u zich in een dergelijke structuur bevindt, u heeft met andere managers gemeen dat u verantwoordelijk bent voor de resultaten van anderen.
 
De meeste managers weten dat het optimaliseren van de prestaties van hun medewerkers een van de grootste uitdagingen van hun beroep vormt. Het geheim tot succes is daarbij te proberen uw eigen effectiviteit via anderen te vergroten. U kunt als manager niet alles alleen doen. Wanneer uw medewerkers effectief presteren bent u een goede manager. Coaching vormt de weg naar die effectiviteit omdat u hiermee het beste uit mensen kunt halen. Dit boek geeft u een basisbegrip van coaching en helpt u bij het ontwikkelen of verbeteren van de vaardigheden waarmee u de prestaties en de betrokkenheid van uw personeel vergroot.
 Stress voor Dummies - Allen Elkin
308 pagina’s - Uitgeverij Addison Wesley - EAN: 9789043010436
De titel "Dummies" doet de inhoud geen eer aan. We gebruiken dit boek voor de coachopleiding omdat de inhoud zeer praktisch is en direct toepsbaar in vele situaties.

Coachopleiding: Stress voor Dummies.

Krijgt u vaak een knoop in uw maag van uw werk? Kunt u soms de slaap niet vatten? Waarschijnlijk biedt deze vriendelijke gids dan uitkomst. Hij staat boordevol met snelle en gemakkelijke tips en oefeningen - van ademhalings- en houdingsoefeningen tot geleide fantasieën en meditatieoefeningen. Hier vindt u alle, technieken en hulpmiddelen die u nodig heeft om direct uw stressniveau te verlagen. In dit boek ontdekt u hoe u:
 • Uw stressniveau bepaalt
 • Spanning thuis en op het werk vermindert
 • Met moeilijke mensen omgaat
 • Stress bestrijdt via voeding en lichaamsbeweging
 • Uw kwaadheid en gepieker in toom houdt.Niet voor het examen, wel voor innerlijke groei van de coachopleiding aanschaffen:
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen R. Covey
332 pagina’s - Uitgeverij Business Contact - EAN: 9789047054641

Coachopleiding: De 7 eigenschappen
               van effectief leiderschap.

'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' behoeft nauwelijks nog introductie; het vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen.
Covey heeft met zijn zeven eigenschappen een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons werkende leven, privé-leven en gezinsleven kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben duizenden mensen in staat gesteld meer plezier en zin te ervaren in hun omgang met anderen; dit heeft het werk in duizenden organisaties en bedrijven prettiger en effectiever gemaakt.
Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds weer nieuwe generaties aan te spreken.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©