http://www.counselling.nl
Stichting Counselling - counselling.nl - Gcoach.nl
Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 14 Februari 1996 een begrip.
Home - Sitemap - Contact

Disclaimer
Hoewel we onze uiterste beste doen, kan er altijd iets anders lopen dan
gepland. Dat komt o.a. doordat er bij de levering van een product of dienst
vele mensen betrokken zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid.

Inhoud
De door de Stichting Counselling verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Counselling kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Stichting Counselling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Stichting Counselling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Stichting Counselling worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van de Stichting Counselling.

Verantwoordelijkheid
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van de Stichting Counselling omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Sociale Netwerken
We gebruiken de sociale media omdat ze populair zijn. Dat wil niet zeggen dat we ze promoten. Je kunt je studie bij ons geheel zonder die media volgen. Daarnaast wijzen we erop dat het gebruik van die media niet zonder gevaar is. B.v. Alles wat je erop zegt, doet, post of van jezelf laat zien is openbaar en iedereen (mensen, overheden, werkgevers, misdadigers, computers, dataminingsystemen etc.) kan alle gegevens op geheel internet en / of via andere bronnen over je combineren en zijn / haar conclusies trekken. Als je er gebruik van maakt (wie niet), dan is het belangrijk om je bewust te zijn van de valkuilen en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. We aanvaarden ook daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright