http://www.counselling.nl
Stichting Counselling - counselling.nl - Gcoach.nl
Academy for Counselling and Coaching
Founded in February 14, 1996.
Home - Sitemap - Contact

Frequently Asked Questions (FAQ)
De antwoorden op veel gestelde vragen.
Mocht je een andere vraag hebben mail ons dan gerust.
General:
Registration
Diploma Course
Downloads
FAQ

Overview:
Cities - Trainers - Data

Feel free to email us.

On this page:


Yet to edit and translate into English.

Hier komt een aantal veelgestelde vragen aan de orde. Mocht je na het lezen van deze syllabus nog meer vragen hebben, mail of bel dan gerust naar je studiecoach of je trainer.


Wat is het verschil tussen jullie opleiding en die van.........?
De verschillen hangen af van welke andere opleiding je voor ogen hebt. We zijn bekend met de inhoud van andere opleidingsinstituten en de kwaliteit van hun onderwijs. Op de site van de Stichting Counselling kun je een overzicht zien van de door de stichting erkende beroepsopleidingen. Al deze opleidingen zijn goed. Je kunt zelf kiezen welke opleiding het beste bij je wensen en mogelijkheden aansluit. Vraag ze gerust om informatie, zodat je de opleidingen zelf kunt vergelijken en een goede keuze kunt maken. Voor de één zal het deze opleiding zijn, voor de ander een andere opleiding. Sterke punten van de Academie t.o.v. andere opleidingen:
 • Veel praktijktraining.
 • Gedegen theoretische onderbouwing.
 • Innerlijke groei is een belangrijk onderdeel van de opleiding.
 • Grote keuzevrijheid tot specialisatie.
 • Doorgroeimogelijkheid tot Meester.
 • Je eigen Trainer, Counsellor / Coach, Supervisor.
 • Speciale examentraining via internet met 1000 oefenvragen en feedback.
 • Prima netwerkmogelijkheden.
 • Krachtige en snelle ondersteuning via internet.
 • Hulp bij het opstarten van een eigen praktijk, het vinden van stageplaatsen en trainingsmogelijkheden.
 • Gratis lid van www.counselling.nl , www.Gcoach.nl en onze Mailinglist met alle bijkomende voordelen.
 • Een zeer betaalbare opleiding tot het hoogste niveau op het gebied van counselling en coaching.
 • Internationale opleidingen, Nederlandstalig en Engelstalig in diverse landen en via TeleClasses.
 • Erkende diploma’s.
 • Betaalbaar voor particulieren en vaak vergoed door werkgevers, de overheid, het UWV / RBO (Voor het UWV / RBO gelden andere prijzen i.v.m. hun inkoopvoorwaarden.) e.a. organisaties.
 • Je leert zowel voor counsellor als coach, zodat je meer beroepsmogelijkheden hebt na het behalen van het diploma.
 • Vooraf volledige inzage in de literatuurlijst en het trainingsprogramma.
 • Uitgebreide internetsite en uitvoerige documentatie.
 • Je kunt op ieder moment starten met de theorie en de praktijktrainingen.
 • Studeren in je eigen tempo.
 • Zowel thuis, op vakantie als in de klas.
 • We hebben een eigen Netwerk van vele duizenden professionals, zoals counsellors, coaches, trainers, supervisoren.
 • Dagelijks workshopmogelijkheden in alle delen van Nederland.
 • Met meer dan 2000 tevreden studenten per jaar zijn we de grootste opleider van Nederland op dit gebied.
 • Door het schaalvoordeel en omdat we hard en efficient werken zijn we in de regel een factor 2 tot 3 keer voordeliger dan soortgelijke opleidingen.

Hoe zit het met erkenning?
De opleidingen van de Academie voor Counselling en Coaching zijn volledig erkend door de Stichting Counselling en je kunt je aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. Meer over erkenning kun je hier lezen.

Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?
De arbeidsmarkt is grillig. Een aantal jaren geleden adviseerde ik voor een goed betaalde baan iets in de IT te doen en nu is deze markt ingestort. Voor het kiezen van een beroep is het belangrijk om iets te doen waar je 100% achter staat. Met ieder beroep en zeker dat van counsellor of coach kun je een redelijk inkomen verdienen. We bieden een gedegen basisopleiding tot Academisch Counsellor en Coach, en op het 2de niveau heb je de mogelijkheid om je te specialiseren in de richting die je aanspreekt en waarin je het meeste perspectief ziet. Tijdens het eerste jaar leer je je eigen mogelijkheden kennen en kun je je alvast oriënteren op de markt.
 
Wat zijn de (beroeps)mogelijkheden als ik de opleiding heb afgerond?
Er zijn veel (beroeps)mogelijkheden na je studie. Samengevat:
 • Mensen die je kent helpen met counsellings- en coachingstechnieken.
 • Parttime werken bij diverse (vrijwilligers)organisaties.
 • De counsellings- en coachingsvaardigheden gebruiken in je huidige beroep.
 • Binnen je huidige beroep ruimte creëren voor counselling en coaching.
 • Een functieverschuiving tot counsellor of coach in je beroep bewerkstelligen.
 • Als counsellor of coach gaan werken binnen een ander bedrijf of instelling.
 • Als zelfstandig gevestigd counsellor of coach je diensten aanbieden aan bedrijven of instellingen.
 • Als zelfstandig counsellor of coach je diensten aanbieden aan particulieren.
 • Je vaardigheden combineren of gebruiken binnen een andere professie.
 • Deze opleiding zien als een tijdelijke stap op je levensweg en eventueel weer een andere richting op gaan.
 • Je bent als counsellor of coach in staat om te dienen als klankbord, te bemiddelen in conflictsituaties, mensen in crisissituaties op te vangen, mensen te begeleiden in veranderingsprocessen of te helpen bij persoonlijke effectiviteit.
 • Je kunt denken aan functies zoals: maatschappelijk / preventie / sociaal-cultureel werker, psychologisch medewerker, sociotherapeut, psychosociaal begeleider, sociaal-emotioneel leerlingbegeleider, mentor, trainer, docent, schoolcounsellor, coördinator, bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfscounsellor, groeps- of teamleider, manager, organisatieadviseur, conflictbemiddelaar, werkbegeleider, vertrouwenspersoon, bedrijfspsychologisch medewerker, personeelsmanager, human-resource consulent.
 • Via een eigen bureau voor trainingen, begeleiding en advies kun je samenwerken met huisartsen, psychologen en psychotherapeuten, ARBO-diensten en diverse ondernemingen.
 • Zelf praktijktrainingen geven voor de Academie.

Hoeveel kan ik als counsellor of coach verdienen?
Counsellor of coach is een beroep dat je doet, omdat je graag mensen wilt helpen; de verdiensten komen op de tweede plaats. Eigenlijk is het zo met ieder beroep; op het moment dat je het alleen nog maar doet om het geld en er geen plezier aan beleeft, kun je beter iets anders kiezen. De verdiensten van counsellors en coaches variëren van “Pro Deo” tot 250 Euro per uur of meer. De verdiensten zijn afhankelijk van je mogelijkheden, hoe goed je ze weet aan te bieden aan je cliënten en je wensen. Bestudeer de sites van de gevestigde counsellors en coaches, zodat je een reëel beeld krijgt.

Mag ik me zelfstandig vestigen?
Ja, als counsellor of coach mag je je zelfstandig vestigen. Zelfs zonder diploma’s, kennis of vaardigheden mag je dat doen. Dit raden we sterk af, omdat het dan niet goed mogelijk is om mensen goed te helpen. Door een goede opleiding krijg je het makkelijker als je mensen counselt of coacht, dan zonder enige scholing op dit gebied.

Waar kan ik stage lopen?
Tijdens je studie kun je alvast uitkijken naar stageplaatsen. Er zijn tal van (vrijwilligers) organisaties en bedrijven die een counsellor of coach kunnen gebruiken. Zorg dat je een goed netwerk in je eigen omgeving opbouwt en maak gebruik van intervisie of supervisie, zodat je professioneel kunt werken.

Hoe lang duurt de studie?
Je kunt zelf je tempo bepalen. Alle 4 de niveaus kun je halen in 2 tot 4 jaar. Als je wilt kun je er langer over doen. De tijd hangt af van hoeveel uren per week je beschikbaar bent om te studeren en praktijkervaring op te doen. Als we uitgaan van een studietijd van 8 tot 12 uur per week, kun je in 4 jaar op het niveau van Meester zitten. Als je meer tijd per week studeert, gaat dat sneller. Na het 1ste niveau, dat je in een jaar kunt halen, krijg je een diploma.
 
Kan ik korting krijgen bij het aanmelden van meerdere personen tegelijk?
Ja, dat kan. Overleg hiervoor met je studiecoach en je trainer.

Ik heb onregelmatige diensten. Kan ik toch aan de trainingen deelnemen?
Ja, je kunt speciale afspraken maken met je trainer.

Ik kan niet op de dag of avond van de training. Wat kan ik hier aan doen?
Je kunt kijken of je trainer de dag of avond kan verschuiven of een andere trainer zoeken die de trainingen op een andere dag geeft.

Kun je me een syllabus toesturen?
Deze syllabus is gratis van internet te downloaden en uit te printen. Mensen die zich bij ons inschrijven, krijgen deze syllabus automatisch thuisgestuurd. Wie geen internet heeft, kan de brochure aanvragen bij de trainers of bij de Academie voor Counselling en Coaching.

Kan ik het cursusmateriaal inzien?
Onze opleiding is gestructureerd en geheel transparant. Wat je ziet is wat je krijgt. Veel informatie staat op deze site en in de syllabus. De boeken zijn in te zien bij de boekhandels en de bibliotheken.

Kan ik in het buitenland studeren?
Hoe kan ik in het buitenland de praktijktraining volgen?

Ja, dat kan. Je kunt wereldwijd studeren. We helpen je via internet. Wel is het zo dat we (nog) geen trainers hebben in het buitenland. Je kunt zelf onderzoeken hoe je ter plekke aan je praktijktraining kunt komen. Dat kan bijvoorbeeld door zelf oefengroepen op te zetten en te werken onder supervisie. Zoek een erkende supervisor, counsellor of coach.

Hoe zit het met mijn privacy?
 • De gegevens van je inschrijving ziet alleen je studiecoach Paul van Schaik. Na toelating worden ze m.u.v. je adresgegevens gewist. (We bewaren alleen de antwoorden op de vragen 1 t/m 9 voor de administratie, en 26 en 27 als feedback voor de marketing.)
 • Je mails met vragen worden na het beantwoorden gewist.
 • Je huiswerk, opdrachten, scripties etc. worden na de beoordeling gewist of vernietigd. Bewaar die dus altijd zelf, voor het geval je ze later nodig hebt.
 • De persoonlijke zaken die tijdens de bijeenkomsten naar boven komen, dienen binnen de groep te blijven. Gebruik in je scripties nooit de werkelijke namen van mensen / cliënten. Zorg dat de gegevens niet te herleiden zijn tot de betreffende persoon. Zie ook de ethische code.
 • Zowel de studenten, de trainers als je studiecoach zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht m.b.t. persoonlijke zaken van elkaar. Dat staat een open communicatie over inhoudelijke zaken niet in de weg. Bijvoorbeeld hoe de trainingen ervaren worden.
 • Zaken die gemaild worden in ons Forum of op onze Mailinglist zijn afgeschermd voor andere bezoekers. Alleen studenten, je studiecoach en de trainers kunnen erbij. Deze informatie dient geheim te blijven om ieders privacy te beschermen. Wees ook hier terughoudend met namen, om eventueel misbruik te voorkomen. Zorg dat je familieleden er ook niet bij kunnen. Straks dien je de eventuele gegevens van je cliënten doeltreffend te kunnen afschermen.

Ik heb RSI en kan niet schrijven of typen. Kan ik toch aan de opleiding deelnemen?
Ja, counsellen en coachen is een beroep dat je doet met je mond, en schrijven is er in principe niet voor nodig. Als je dat niet kunt, kun je samen met je studiecoach en trainer een apart programma opstellen, zodat je toch kunt leren counsellen, zonder te schrijven of typen.

Kan ik met mijn studie doorgaan als ik verhuis?
Ja, dan kun je in een ander trainingscentrum verder gaan met je trainingen. Overleg vooraf met de betreffende trainers i.v.m. de betalingen. Maak hierover altijd duidelijke afspraken.
 
Kan ik zonder praktijktrainingen?
Zonder een vorm van praktijktraining, kun je bij ons nooit een diploma voor counsellor of coach behalen. Het is een praktisch beroep en geen theoretisch. Als je niet op de praktijktrainingen kunt komen, zijn er misschien andere mogelijkheden om praktijkervaring op te doen. Je kunt bijvoorbeeld werken onder supervisie. Wel dien je onomstotelijk te bewijzen dat je alle leerdoelen hebt gehaald.

Ik ben dyslectisch,......
Het zal je meer moeite kunnen kosten om de boeken door te nemen. Door de tekst aandachtig te lezen zul je het beter in je op kunnen nemen. Je kunt de tekst ook op een bandje laten zetten. Bij de scripties letten we niet op taal- of spelfouten. Ook zijn er andere vormen mogelijk om aan te tonen dat je kunt counsellen en coachen. Overleg dit met je studiecoach.

Hoe zit het met de praktijktrainingen als ik ziek ben?
Je mag 10% van de praktijktrainingen missen. Als je er een keertje niet bent, dan kun je je medestudenten opbellen of mailen om te bespreken wat er gedaan is en eventueel met hen oefenen. Als je er vaker niet bent, overleg dan met je praktijktrainer naar de mogelijkheden die er zijn om de gemiste ervaring op te doen. Als je niet kunt, meld dat vooraf aan je trainer. Er vindt geen terugave plaats van de betaalde lessen.

Als ik lange tijd niet kan?
Je kunt de opleiding in je eigen tempo doen. Voor de theorie en de innerlijke groei maakt het niet uit als je een tijd niet kunt. Voor de praktijktraining is het van belang om minimaal 90% van de lessen te volgen of vervangende training te doen. Als je een lange tijd niet kunt, kun je bijvoorbeeld een half jaar later van start gaan. Bespreek de mogelijkheden met je trainer. Er vindt geen terugave plaats van de betaalde lessen.

Jullie gebruiken een Engels boek, maar ik beheers die taal niet,.......
We geven de voorkeur aan “An introduction to Counselling” van John McLeod. Mensen die het Engels niet voldoende beheersen, mogen i.p.v. dit boek, het volgende boek lezen: Leerboek gesprekstherapie - Hans Swildens - 544 pagina's - Elsevier / De Tijdstroom - ISBN: 90 352 1526 5. Het is iets pittiger / technischer, maar wel in het Nederlands. Geef bij je aanmelding voor het examen op, welk boek je hebt gebruikt, zodat je daar de vragen over krijgt.

Is jullie opleiding erkend in het buitenland?
Onze standaarden komen overeen met die van de BACP. Als je in het buitenland zou willen werken, dan kun je je bij een buitenlandse beroepsorganisatie aansluiten en een accreditatie procedure doorlopen. Daarom geven we veel praktijktraining en werken we onder supervisie, zodat je je praktijkervaring kunt aantonen. Het examen van niveau 1 komt ook overeen met het Amerikaans Staatsexamen voor counsellors, met uitzondering van een paar vakken die we bewust hebben weggelaten. Deze vakken zijn: Statistiek, Wetenschappelijk onderzoek en Testen. Hiervoor in de plaats hebben we Coaching, omdat dat relevanter is.

Worden er door de Academie ook stages verzorgd?
Zelf verzorgen we (nog) geen stages. Je kunt wel met je trainer en de groep bekijken wat de mogelijkheden voor je zijn in de regio. Creatief brainstormen en netwerken zal het voor je mogelijk maken om extra praktijkervaring op te doen. Het is een stap die jezelf kunt nemen. De enige reële belemmering om een stageplaats te vinden, is meestal een (onbewuste) angst om werkelijk aan de slag te gaan. Hierdoor zend je de verkeerde signalen uit en zeg je eigenlijk tegen de potentiële aanbieders dat je niet wilt of niet zeker bent van jezelf. Dat stoot ze af. Zorg dat je je waarde kent en leer een oprechte zelfverzekerdheid over te dragen.

Ik bezit al een counseldiploma en heb al veel werkervaring.
Kan ik vrijstellingen krijgen?

Ja, dat kan. Je kunt op hogere niveaus beginnen, nadat we je diploma’s, kennis en ervaring hebben getest en als voldoende hebben beoordeeld.
 
Ik doe al een andere opleiding tot counsellor.
Kan ik overstappen naar jullie opleiding?

Je kunt altijd bij ons komen studeren. Als je al een diploma hebt, dan kun je op een hoger niveau instappen. Het moet dan wel om erkende opleidingen gaan en niet om een (schriftelijke) cursus of een aantal losse workshops.

Welk niveau dien je te hebben om te kunnen deelnemen?
Bij counselling en coaching komt het erop aan hoe je als mens bent in de omgang met anderen, het gaat om je levenservaring, inlevingsvermogen en nog een groot aantal competenties die je niet op school leert. Het is een praktisch beroep, waarbij het gaat om communiceren met mensen. Dit leer je in de praktijktraining, zodat je anderen effectief kunt helpen. Daarnaast moet je de theorie uit de boeken in je kunnen opnemen. Als je hieraan twijfelt, kun je naar de bibliotheek gaan en kijken of de boeken je aanspreken. Er zijn mensen met nauwelijks diploma’s die goed kunnen counsellen en mensen met tal van papieren die het een stuk minder doen, omdat hun intellectuele bagage in de weg staat en ze zich op emotioneel niveau minder kunnen inleven in de ander.

Wordt er aandacht besteed aan het opzetten van een eigen praktijk?
Ja, je kunt met je groep, je trainer en via internet hierover met elkaar brainstormen en ideeën uitwisselen. In de theorie wordt er ook aandacht aan besteed. Wie zich als zelfstandig counsellor en coach wil vestigen, kan dat onderwerp op het tweede niveau uitdiepen, het vormt een deel van je opleiding. We geven op het 2de niveau 3 achtereenvolgende workshops hierover. Er zijn ook goede boeken voorhanden op dat gebied.

Ik wil graag meer informatie over Stresscounselling, Relatiecounselling, Schoolcounselling, Bedrijfscounselling, Executive Coaching ...............
Na de training tot Academisch Counsellor en Coach, kun je je op het 2de niveau specialiseren in iedere gewenste richting. Samen met je studiecoach stel je een plan van aanpak op. Hierin staat dan hoe je je kunt specialiseren in de bovengenoemde richtingen. Omdat er zeer veel specialisaties en mogelijkheden zijn, stellen we samen met de student een uniek programma samen.

Ik heb behoefte aan een toelichting op de opzet en inhoud van de trainingen.
In de trainingen leer je de theorie uit de boeken in praktijk te brengen, door bijvoorbeeld rollenspelen en een groot aantal andere oefeningen. De basis van de trainingen is bij iedere trainer gelijk. Ze helpen je om alle praktijkdoelen te bereiken. De trainers zijn vrij in de manier waarop ze hun ervaring en vaardigheden overdragen, zolang je alle leerdoelen maar bereikt.

Kan ik ook mijn persoonlijke problemen oplossen tijdens de trainingen?
Deze opleiding en de trainingen zijn niet bedoeld om persoonlijke problemen op te lossen. Buiten de lessen om kun je hulp krijgen van een counsellor of coach als dat nodig is. De groepen zijn geen therapiegroepen. Het is wel zo, dat je door je studie en de trainingen groeit en jezelf ontwikkelt, zodat sommige problemen wellicht als neveneffect oplossen.

Wanneer kan ik beginnen?
Nadat je bent toegelaten en het inschrijfgeld hebt betaald, krijg je de syllabus en het lesmateriaal thuisgestuurd. De boeken kun je bij de boekhandel bestellen. Je kunt dus binnen enkele dagen met de theorie beginnen. De praktijktrainingen vangen steeds in januari en september aan. Informeer hiervoor bij je trainer. Door alvast de theorie te bestuderen, kom je goed voorbereid op de praktijktrainingen. Inschrijving.
 
Mission | Terms and Conditions | Code of Ethics | Policies | Disclaimer | Copyright ©