http://www.counselling.nl
Counselling and Coaching Courses - www.counselling.nl
Academy for Counselling and Coaching
Founded in 1996.
Home - Sitemap - Contact

Policies
The policies that the Stichting Counselling uses.
Besides a number of standard policies, we also focus strongly on
Anti-Discrimination - Environment - Prosperity - Free Policies.
Stichting Counselling
Gcoach.nl
Doeleinden persoonsgegevens
Algemene Informatie
Wijziging Profielgegevens
Veiligheid
Wijziging Privacyverklaring
Anti-Discriminatie Policy
Milieu Policy
Welvaart Policy
Gratis Policy en Toekomst Visie

Yet to translate into English.
 
Stichting Counselling
De Stichting Counselling respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de websites: www.counselling.nl en www.Gcoach.nl. De Stichting Counselling spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

Gcoach.nl
Gcoach.nl is een Gratis Gids en Overkoepelende Beroepsorganisatie ontwikkeld door de Academie voor Counselling en Coaching. Het doel van Gcoach.nl is om de professionaliteit  / competentie van de Professionals in het Communicatieve vlak (Adviseur,  Agoog, Begeleider, Coach, Consultant, Counsellor, Facilitator, Geestelijk verzorger, Inspirator, Intervisor, Maatschappelijk werker, Mediator, Mentor, Orthopedagoog, Pedagoog, Psycholoog, Spreker, Supervisor, Therapeut, Trainer) transparant, gedetailleerd, overzichtelijk en vooral goed vindbaar weer te geven. De meeste gegevens die de professionals invoeren zijn voor ieder zichtbaar. Hierdoor kan een cliŽnt of een doorverwijzer die een professional zoekt een goede keuze maken.

Doeleinden
Bij de inschrijving voor een opleiding aan de Academie voor Counselling en Coaching worden naast de naam- en adresgegevens een aantal persoonlijke vragen gesteld. Die vragen zijn om te kijken of je toegelaten kunt worden. Na goedkeuring van de inschrijving worden die gewist.

Bij Gcoach.nl wordt je als professional gevraagd een groot aantal persoonlijke en beroepsmatige gegevens in te vullen. Deze worden gebruikt om de cliŽnten in staat te stellen je te vinden en contact met je op te nemen. De meeste velden zijn verplicht om in te vullen, zodat de cliŽnt de professionals onderling kan vergelijken op hun competentie en degene die hun het meeste aanspreekt kan kiezen.

Algemene informatie
Voor de Stichting Counselling is het interessant te weten hoe vaak www.counselling.nl en www.gcoach.nl worden bezocht, waar de bezoekers vandaan komen en waar het meeste naar wordt gezocht. Hiervoor kan de Stichting Counselling bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan de Stichting Counselling haar diensten en de website beter afstemmen op de wensen van de gebruikers.
Om het recht op privacy van de gebruikers beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Wijzigen van Profielgegevens
Een gebruiker kan op elk moment zelf zijn gegevens veranderen of zijn account op non- actief zetten waardoor de gegevens niet langer online zichtbaar zijn.

Veiligheid
De Stichting Counselling heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of je gegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring zijn altijd hier op onze site beschikbaar, zodat onze bezoekers steeds weten welke informatie we verzamelen, de manier waarop we die informatie gebruiken, en of we ze aan derden meedelen.

Anti-Discriminatie Policy
De Stichting Counselling discrimineert niet op basis van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, leeftijd, handicap, huwelijkse staat, seksuele oriŽntatie, eigendom, geboorte of andere status. Wel sluiten we mensen uit van inschrijving, omdat ze niet voldoen aan onze Professionele eisen of omdat ze een mogelijk gevaar kunnen vormen voor cliŽnten.

Milieu Policy
We werken het liefst via internet of de telefoon, zodat we alleen de informatie hoeven te verplaatsen en niet onszelf. Daarnaast streven we naar het aanbieden van producten of diensten op zo'n manier dat er zo weinig mogelijk gereisd hoeft te worden of dat de reisafstand minimaal is, zodat de benenwagen, de fiets of het openbaar vervoer een mogelijkheid is. Dat scheelt in CO2 uitstoot en zorgt voor een vermindering van het broeikaseffect. We zijn een voorstander van een ecologisch beleid en ecologische oplossingen. Waar mogelijk zullen we een bijdrage leveren. Onze besluitvorming en handelen kenmerkt zich door een lange termijn visie, waarbij we rekening houden met het huidige en toekomstige milieu.

Welvaart Policy
We zijn een voorstander van welvaart en het creŽren van welvaart voor veel mensen. Het is belangrijk om te beseffen is dat er 2 methoden bestaan om welvarend te worden. Je kunt iets van waarde scheppen en hierdoor de ander Ťn jezelf verrijken. Dat is de methode die we aanbevelen, omdat ieder daar beter van wordt. Er is ook een methode die schadelijk is voor de welvaart van anderen, namelijk: "Iets van waarde afpakken en zichzelf ten koste van anderen verrijken". Dat is de methode van de parasiet. Deze methode wordt vaak toegepast en van die methode zijn we een tegenstander. Mensen die een uitvinding doen, een toepassing maken, anderen helpen hun doelen te bereiken mogen daarmee best veel geld verdienen.

Het is goed om geld te verdienen en juist te gebruiken, het is ook goed om de wereld te verrijken met tal van zaken waar veel mensen wat aan hebben. Dat kan zijn: kennis, onderdak, voedsel, drinkwater, veiligheid, transport, gezondheid, mooie natuurlandschappen, nakomelingen, uitvindingen, ontdekkingen, toepassingen etc. Het kunnen grote zaken zijn, maar ook kleine zaken.

Gratis Policy en Toekomst Visie
Geld, bezit, zaken van waarde zijn op zich goed. Ze zijn nodig om te overleven. Tegelijk streven we er naar om zo veel mogelijk zaken gratis of zo goedkoop mogelijk te maken. Hierdoor heeft iets nog meer waarde, want dan kunnen ook mensen zonder geld er gebruik van maken. Deze site is een voorbeeld van het feit dat het werkt. De Academie voor Counselling en Coaching is een voorbeeld van het feit dat een goede beroepsopleiding niet duur hoeft te zijn. Mogelijk doen de Kids die we Pro Deo gecoacht hebben belangwekkende uitvindingen of ontdekkingen die de wereld, zoals we die nu kennen, significant zullen veranderen, zodat het een wereld wordt die we werkelijk wensen: Overvloed, Gezondheid, Geluk voor iedereen.
 
Mission | Terms and Conditions | Code of Ethics | Policies | Disclaimer | Copyright ©