Filia Macnack – Boschveld

Problemen in het leven zijn gewoon uitdagingen voor het persoonlijk groeiproces.

Inspiratie
Het is altijd mijn droom geweest om coach/counselor te worden en mijn kennis over te dragen aan anderen. Door met elkaar te communiceren leer ik uit eigen ervaringen en dat van anderen sturing te geven aan processen. Met mijn enthousiasme in het proces van leren, en de kracht van volharding, stop ik mijn energie in alle gedrevenheid om anderen en mijzelf aan te sturen. Ik doe steeds meer kennis op en krijg inzicht in theorie en praktijk, waardoor ik mijn horizon kan verbreden en professioneel kan handelen.

Mijn achtergrond
Mijn naam is Filia Macnack-Boschveld, ik ben gehuwd, 64 jaar oud en moeder van 2 kinderen. Mijn beroep was verloskundige; ik ben 38 jaren werkzaam geweest in het s’Lands Hospitaal. Sinds 2009 ben ik coördinator van de verloskundige-opleiding. Tijdens mijn loopbaan heb ik de vakken Ethiek/Hygiëne verzorgd aan student-verloskundigen. In 2017 begon ik aan de opleiding counseling/coaching. Ik leerde werken aan mijn eigen processen en me kwetsbaar opstellen zodat ik situaties kon accepteren en ze een plek kon geven. De academie heeft bijgedragen aan mijn enorme groei en persoonlijke ontwikkeling, die steeds beter worden. Mijn zwakke punten waren mijn emoties, maar door mijn enorme persoonlijke groei zijn deze geen blokkade meer in mijn handelen. In mijn 2e leerjaar gaf ik meer diepgang aan processen, waardoor ik de theorie makkelijk in praktijksituaties kon overdragen aan de studenten die ik als groepscoach begeleid. En waardoor ik ze kan leren sturing te geven aan hun eigen processen en dat van anderen. Door zelfreflectie blijf ik mezelf evalueren en kom ik tot nieuwe inzichten. Belangrijk is steeds feedback te vragen aan anderen, hetzij negatief of positief, waardoor ik beter word.

Expertise
Als verloskundige hecht ik enorme empathie, liefde en respect aan het beroep. Spiritueel voel ik mij verbonden met het deel van de voortplanting en de geboorte. Ik vraag respect voor alles wat leeft in het universum, ik wil er voor de anderen zijn en een luisterend oor hebben voor zij die met een hulpvraag komen. Mijn studenten die de verloskunde-opleiding doen vraag ik steeds hun werk met liefde, eerlijkheid en vertrouwen  te doen, en vooral wederzijds respect te hebben. Door levenservaringen ga je moeten leren accepteren en loslaten. Het zijn allemaal ervaringen die wij als lessen meekrijgen, waardoor ik nu de vrouw ben die ik wil zijn.

De ACC
De Academie heeft mij inzicht gegeven in persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei, zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid; de geleerde theorieën en technieken toe te passen, en stil te staan bij mijn eigen leerprocessen. Professioneel sturing geven bij hulpvragen, en kansen om mij verder te ontwikkelen.

Florence Nightingale
In mijn beroep noem ik als groot voorbeeld Florence Nightingale, die uit rijke ouders geboren werd, maar de roeping kreeg om voor arme zieken en gewonden te zorgen. Ze bezat de liefde en barmhartigheid en was zeer nederig. Ze wilde er zijn voor anderen die haar nodig hadden en liep de hele nacht rond met haar lamp om voor hen te zorgen. Daarnaast heb ik als mijn motivator de trainer van de Academie in Suriname, die mij blijft inspireren en motiveren voor dit mooie werk als hulpverlener, dat ik vol overgave met heel mijn hart doe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]