Iraida van Dijk – Ooft

At the center of your being you have the answer; you know who you are and you know what you want – Lao Tzu

Bruggen bouwen
Ik ben een gedreven, energieke coach en docent, die net zoveel plezier uit het lesgeven haalt als ik erin stop. Wat ik door studie en ervaring geleerd heb mogen doorgeven aan hen die net aan hun reis begonnen zijn vind ik een van de meest bijzondere privileges die met het lesgeven gepaard gaat. Het slaan van bruggen tussen de theorie en de praktijk en dat toegankelijk kunnen maken voor anderen vormt mijn belangrijkste instrument bij kennisoverdracht.

Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei
Mijn naam is Iraida van Dijk – Ooft. Ik ben geboren in 1974, ben echtgenote, moeder en grote dierenvriend. Met een oorspronkelijke achtergrond in marketing en HR-management, ben ik samen met mijn man op zakelijk gebied al achttien jaren actief; wij runnen op dit moment drie bedrijven (MKB).

Ik sta voor continue persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei: In dat kader de vierjarige Schrijversvakopleiding Paramaribo gevolgd en in het verlengde daarvan mijn eerste roman gepubliceerd. In 2017 behaalde ik het diploma Academisch Counselor en Coach bij ACC Suriname. In datzelfde jaar ben ik doorgestroomd naar niveau 2. Ik ben met veel plezier studiecoach aan de opleiding en begeleid daarbij studiegroepen, ik doe ook aan scriptiebegeleiding en coaching van individuele studenten. In India deed ik een 200-urige training tot Svyasa certified Yoga Instructor. De kennis van yoga, awareness, meditatie en ademhalingstechnieken komt mij goed van pas in mijn coaching en counselingspraktijk.

Reflectief schrijven
Mijn interesses liggen bij groepswerk en bij supervisie en intervisie. Deze drie aspecten gevoegd bij mijn auteurschap en belangstelling voor het inzetten van schrijftechnieken en verhalende technieken in de hulpverlening vormen de combinatie van waaruit ik de hulpverlening in het algemeen en mijn eigen aanpak van cliëntverhalen ben gaan benaderen. Het viel mij tijdens de lessen en tijdens het werken met studiegroepen op dat zelfreflectie toepassen een struikelblok vormde. Degenen onder ons die sterk waren in reflecteren op de eigen verhalen en op het eigen handelen wisten concreter, sneller, meer empathisch te reageren en in te spelen op de cliënt en op veranderingen in de hulpvraag. In dat kader heb ik een module reflectief schrijven ontworpen, en ben nu deze module aan het uittesten bij een pilotgroep hulpverleners.

Wat brengt de ACC mij
ACC is voor mij synoniem met thuis. ACC heeft mij een veilige plek geboden om mijzelf te leren kennen, te ontwikkelen en om te groeien.

ACC biedt ruimte om een eigen praktische inbreng te toetsen aan wat er theoretisch omschreven is. Elke student die daar behoefte aan heeft kan meedraaien in een lerende werkomgeving.

Mijn helden
Er zijn zoveel helden in mijn directe omgeving. Mensen voor wie niets teveel is, die elke taak met toewijding volbrengen. Mensen die de verpersoonlijking zijn van goedheid en enthousiasme, respect voor leven en eerlijkheid; mensen van wie ik de namen hier niet kan noemen. Ik volsta dus met voorgaande opsomming van de kwaliteiten waar ik veel waarde aan hecht, en noem zonder iemand tekort te willen doen de namen van (volgens mij) twee universele helden: Nelson Mandela en de Dalai Lama. Beide zijn voor mij een held door de mate van verbroedering, onbaatzuchtigheid en zelfopoffering die zij hebben kunnen, en in het geval van de Dalai Lama nog steeds kunnen, realiseren.