blank

Jolanda Gerbecks

“Je dacht dat je een deeltje was, klein, maar in je is een universum, het grootste.” – Ibn Arabi

Gegroeid door inspiratie
In mijn eigen leven heb ik veel inspirerende leraren ontmoet. Dat begon al op de middelbare school met de geschiedenisleraar die door zijn manier van vertellen de geschiedenis voor mij opende en zo een wereld in mij. Door de jaren heen heb ik inspiratie gezocht en gevonden bij die leraren die hun kennis vanuit hun hart en ervaring met mij deelden en mij zo hebben geïnspireerd dat ook voor anderen te doen.

De inspiratie die ik heb ontvangen heeft mij als mens doen groeien. Ik ben bewuster en completer geworden. Dat gun ik ieder mens.

Als overwinnaar uit het trauma komen
Naast een voortdurende liefde voor de natuur en de dieren heb ik een leven lang met plezier leren en werken achter de rug. Ik ben in de horeca als kok begonnen en vervolgens in de textiel en de meubelbranche als leidinggevende werkzaam geweest. Na een wereldreis in 1996 heb ik het roer omgegooid en ben ik in de educatieve sector aan het werk gegaan. Sinds 1998 staat mijn bureau De Verandering als onderwijsbureau bij de KvK geregistreerd.

Ik kom uit een gebroken gezin en ben als kind getraumatiseerd geraakt door seksueel misbruik. Om uit dit trauma als overwinnaar tevoorschijn te komen heb ik een lange weg afgelegd die zeer de moeite waard bleek. Zodoende ben ik in de geestelijke gezondheidszorg als trainer en hulpverlener terecht gekomen. Hier voel ik mij als een vis in het water.

Trauma seksuologie
Als ervaringsdeskundige weet ik welke problemen zich op de levensterreinen gaan aftekenen als je met grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken hebt gehad. Door op zoek te gaan naar de oplossingen heb ik zelf de nodige therapieën leren kennen en onlangs een gespecialiseerde opleiding gevolgd voor het systemisch loskoppelen van deze giftige verbindingen. Omdat ik zelf de heilzaamheid van dit proces heb mogen ervaren, gun ik dat iedereen die ooit slachtoffer van seksueel geweld is geweest.

Spirituele communicatie
Een aantal niet te verklaren ervaringen in mijn leven hebben mij de zekerheid gegeven dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik ben geen fan van religieuze instituties en dogma’s en volg geen reguliere weg, maar heb mij wel (universitair) verdiept in alle levensbeschouwingen en specifiek in de mystiek.

Het uitgangspunt dat alles onderdeel van een eenheid is, zowel op macro als micro niveau zie ik door de wetenschap steeds vaker bewezen. Alhoewel deze uiterlijke bewijzen kunnen bekrachtigen wat je al weet, gaat het altijd over de eigen innerlijke beleving die de leidraad in je spirituele ervaring is. Die verbinding met jezelf versterken is dat wat ik met heel veel liefde graag overdraag aan anderen.

Voor mij komt het systemisch werken het dichtste bij het beleven van “het krachtenveld” waar we mee verbonden zijn. Mijn vertrouwen dat als de deur eenmaal open staat, de antwoorden gaandeweg komen wordt bevestigd door alle ervaringen, ook van studenten, dat dit zo is.

Persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling centraal
Sinds 2005 verzorg ik de opleiding Counsellor en Coach. Juist in deze sector heb ik het genoegen dat ik medemensen tref, die net als ik andere mensen op geestelijk niveau willen bijstaan. Door mijn studenten te helpen dit steeds beter te kunnen doen draag ik tevens bij aan het herstelproces van hun cliënten.

Juist door de informele en persoonlijke sfeer die er binnen de opleiding gegarandeerd wordt ben ik in staat die diepgang te creëren waardoor we als groep elkaar doen groeien.

Het is geen zakelijk en informatief proces. Je persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling staat centraal.

Mijn inspiratie
Fatima van Cordoba, een mystica in Andalusië uit de twaalfde eeuw die Ibn Arabi als student had. Ze inspireert mij vanwege haar hoger ontwikkelde vermogens en haar bescheidenheid. De grootsheid van Ibn Arabi is mede door haar leiding gemaakt.

Studenten over Jolanda

15 jaar geleden nam ik deel aan de basisopleiding voor coaching en counselling bij ACC. De kwaliteit van de opleiding is deels afhankelijk van de deelnemers. Er waren destijds goede studenten en enkele die gewoon nog niet zo ver waren om hun persoonlijke groei met moed op te pakken. Wat me bijgebleven is, is de begeleiding van Jolanda Gerbecks. Door Jolanda heb ik de opleiding ervaren als positief. Zij kan perfect aansluiten in het moment, altijd de juiste snaar raken, respectvol en met humor een spiegel voor studenten zijn. Ik adviseerde mijn dochter om de opleiding ook te gaan doen omdat Jolanda Gerbecks nog steeds de trainer in Maastricht is en de nieuwe inhoud van de opleiding m.i. ook meer boeiende aspecten heeft. Van daar uit ligt een basis voor verdere groei en ontwikkeling.

Jolanda vervulde de rol van trainer tijdens mijn studie aan de Academie voor Coaching en Counselling. Zij was en is mijn mentor, supervisor, inspirator en gids tijdens de innerlijke groei die ik vanaf dag 1 van de opleiding heb mogen ervaren. Haar professionaliteit lijkt onbegrensd, zowel op wetenschappelijk als spiritueel niveau. Boeiend, confronterend, met de nodige humor en nogmaals zeer professioneel.

 

During my first year of training with Jolanda I have experienced her as an open, honest, warm and humorous person with huge knowledge and love for her profession. Kind and with respect for the uniqueness of every human being, Jolanda is able to inspire and get the best out of you. When you are looking for a coach, trainer or counsellor Jolanda should certainly be on your shortlist. She is definitely on mine!

 

I have experienced Jolanda’s professional guidance first as my counselling/ coaching trainer and later in specific workshops. I value her openness, warmth and professionalism . Somehow, she always knows how to strike a chord that fosters my professional and personal growth. I particularly recommend her latest workshop on activating archetypes. Powerful stuff!

 

Jolanda Gerbecks is een ervaren en kundig trainer die tot de kern weet door te dringen. Zelfkennis, verandering vanuit de opgedane zelfkennis bewerkstelligen, het innerlijk laten spreken, Jolanda brengt deze kernkwaliteiten naar boven bij haar studenten. De verandering is blijvend. Ik kan niet anders meer dan mijn innerlijke pad volgen en doen wat goed voor mij voelt.