Ga naar hoofdinhoud

Suriname Jaar 2: Verdieping en specialisatie

Na afronding van het eerste leerjaar ga jij je verdiepen in een richting waar jij onderzoek doet om je te specialiseren in een gebied waar jij je gaat profileren tot een specialist coach/counsellor met een eigen herkenbaar profiel. We dagen je uit om jouw specialisatie en expertise te ontdekken en/of verder te ontwikkelen. Je legt de lat hoog wat betreft kennis, vaardigheden en professionele standaarden. Op verantwoorde wijze leer je denkbeelden en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen tot een samenhangend werkmodel dat zich kenmerkt door diepgang en vernieuwing.

Een coach vervult de rol van begeleider in het aanhoren en aansturen van processen op verschillende niveaus waar mensen functioneren. Er wordt ingespeeld op de dieperliggende fundamentele waarden van het individu en het herstellen van de vergeten positieve innerlijke kracht van het traject van BEAV (bewustwording, erkenning, acceptatie en verandering), verdieping in de verschillende psychologische stromingen om het gedrag van mensen beter te leren begrijpen en inzicht te krijgen in een wirwar van complexiteit aan problemen enerzijds. Tevens is het anderzijds ook een uitdaging om mensen gericht te begeleiden in een loopbaanontwikkeling of opleiding om succesvol een studie af te ronden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is geschikt voor de basiscoach die zich verder wil verdiepen in de sociale structuren van het ontstaan van problemen die van invloed zijn op groei en ontwikkeling van individuen en groepen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat aandacht gegeven wordt aan processen in het onderwijs, gezinnen, organisaties/bedrijven.

Wat is het doel van de opleiding?

De opleiding geeft je een gedegen basis om als coach/counsellor een bijdrage te leveren in fundamentele ontwikkelings- en opvoedingsvraagstukken. In deze opleiding leer je skills te ontwikkelen tot een empowerende coach/counsellor.

Wat leer ik in de opleiding?

Na afronding van het programma kun je:

 • Jezelf ontwikkelen tot multidisciplinaire coach/counsellor.
 • De complexiteit van problemen sneller herkennen waar mensen mee komen.
 • Mensen begeleiden om inzicht te krijgen in hun kwaliteiten en talenten zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.
 • Verschillende methodieken inzetten om mensen te begeleiden in hun proces.
 • Inzicht in de sociale structuren van de maatschappij.
 • Een gedegen keuze maken om je verder te specialiseren in een specifieke richting als coach/counsellor.

Tijdens het programma doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelproces. Om een goede coach/counsellor te zijn is het belangrijk dat je zelf inzicht hebt in jouw thema’s en patronen en dat je daarmee hebt gewerkt.

Wie zijn mijn medestudenten?

De studenten zijn mensen die de opleiding tot basis coach/counsellor hebben gevolgd en zich verder willen ontwikkelen. De opleiding is ook zeer geschikt voor mensen die willen gaan coachen binnen hun huidige functie.

Opbouw opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 11 lesdagen, met daarin de volgende thema’s/onderwerpen:

 • Principes van coaching en counselling verder uitdiepen
 • Ethische code
 • Fasen van coaching/counselling
 • Communicatie en gespreksvaardigheden
 • Authenticiteit
 • Methode Enneagram
 • Evaluatie van je leerproces
 • Ontwikkelingsgericht coachen
 • Psychologie /Sociologie
 • Methode Deskundig hulpverlenen
 • Maken van een collage
 • Therapeutische benaderingen
 • Thematisch werken
 • Creatief coachen/counsellen
 • Supervisie
 • Individueel coachen
 • Examen – theorie en praktijk

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio. Dit portfolio zal uiteindelijk bestaan uit reflectieverslagen, huiswerkopdrachten, verslagen van intervisiebijeenkomsten en van coachgesprekken met cliënten.

Details van de opleiding

Opleiding:

Suriname Jaar 2: Verdieping en specialisatie

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

11 maanden

Omvang:

11 lesdagen op zaterdag

Groepsgrootte:

12 tot 20 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO

Vooropleiding:

Diploma:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch en praktisch examen, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Verdieping en specialisatie (jaar 2).

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Inhoudsopgave:

Download hier de inhoudsopgave voor de opleiding.

Prijzen

Prijs:

Totaalprijs € 1000,- Betaling in 5 termijnen € 200,- per termijn

Verplichte supervisie en coaching:

Groepssupervisie SRD 80,- per persoon per sessie (aantal sessies 5 verplicht) Individuele coaching SRD 80.- per persoon per sessie (aantal sessies 5 verplicht)

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à SRD 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen. Betaling in termijnen is mogelijk.

Inschrijven voor deze opleiding kan rechtstreeks bij onze docente Christin Alspeer in Paramaribo:

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 12 deelnemers en heeft een maximum van 20 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Studenten worden geacht minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn voor het kunnen behalen van het diploma.

Back To Top