http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Geschiedenis en Toekomst van de Academie
Onze counsellings- en coachingsopleidingen bieden we aan in veel plaatsen. Zowel de opleiding Counselling en Coaching, als de opleiding Mensgericht Coachen en meer dan 20 specialisaties.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen
Op 14 februari 1996 is de Stichting Counselling opgericht. We begonnen toen met kleine groepen counsellors intervisie te bedrijven, via internet of bij elkaar thuis. We waren als eerste counsellingsorganisatie in Nederland actief op internet. In die tijd vroegen collega's zich af wat de toegevoegde waarde van internet was en sommige meenden dat het een hype zou zijn die zou overwaaien. Naast het directe menselijk contact zagen wij wel de waarde van internet in en maakte daarvan dankbaar gebruik. Mede hierdoor is de Stichting Counselling uitgegroeid tot de grootste organisatie in Nederland op het gebied van Counselling en Coaching.

De Stichting Counselling is een onafhankelijke organisatie die zich bezig houdt met:
 • het helpen van mensen door counselling en coaching
 • het opleiden, trainen, coachen en nascholen van counsellors en coaches
 • het verlenen van intervisie en supervisie
 • de professionalisering van counselling en coaching
 • het vertegenwoordigen van counselling en coaching op (inter)nationaal niveau
 • overkoepelende Beroepsorganisatie via: Gcoach.nl
 • het geven van informatie en nieuws
 • Marketing van counselling en coaching
 • StressManagement
 • Persoonlijke groei
 • Onderzoek en innovatie op het gebied van Counselling, Coaching, Training
Vanuit de behoefte die er in Nederland bestond aan een professionele, moderne en betaalbare opleiding heeft de oprichter de "School voor Counselling" opgericht. We begonnen met het geven van praktijktrainingen, intervisie en een beperkte hoeveelheid theorie. De School ontwikkelde zich in een jaar tijd tot een professioneel instituut.

De onderwezen theorie en praktijk werden steeds uitgebreider en diepgaander, het examen werd zwaarder en Coaching kwam erbij. De naam veranderde daarom naar: "de Academie voor Counselling en Coaching (ACC)".

In het voorjaar van 2003 ontstond het idee om een aparte coach leergang te ontwikkelen, die congruent zou zijn met ons uitgangspunt. Van toen tot aan het voorjaar 2004 hebben we hieraan gewerkt. We hebben gekeken wat studenten van een coachopleiding verwachten, wat de markt vraagt, wat de trends zijn voor de toekomst en wat relevant is om te leren. We hebben gekozen voor Mensgericht Coachen, omdat die richting past bij de aard van onze studenten, trainers, de filosofie van de academie en de veranderende samenleving. Zowel bij counselling, als bij coaching stellen we de mens centraal. Hiermee onderscheiden we ons van de opleidingen die bij coachen, het bedrijf centraal stellen.

We verwachten dat de mens als individu in samenhang met zijn of haar omgeving steeds centraler zal staan. Hierdoor zal Mensgericht Coachen het aan terrein winnen van Bedrijfsgericht Coachen. Het zijn per slot van rekening de Mensen die het kapitaal van een modern bedrijf vertegenwoordigen. Niet het kapitaal dat een bedrijf kan gebruiken zoals bij Human Resources, maar juist mee dient samen te werken. Met de mensgerichtheid, ook binnen het coachingsvak, zetten we een trend die later nagevolgd zal worden, want een Mens is meer dan een vakje in een spreadsheet, of een citroen die tot de laatste druppel uitgeperst wordt, ter optimalisering van de winstcijfers. Want wat is werkelijke winst? Die paar extra Euro, of het Menselijk Geluk?

In 2009 zijn we gestart met de Live Online TeleClass Praktijktrainingen naast de trainingen op locatie. Ook daarin zijn we weer als eerste.

De komende jaren gaan we de opleidingen nog een stukje Vrijer maken, zodat je meer keuze mogelijkheden hebt en je daadwerkelijk kunt worden wie je bent.

Vanaf 1 april 2017 is de Academie voor Counselling en Coaching overgegaan naar de zijn we de Vrije Academie voor Counselling en Coaching. We gebruiken beide namen. Als student en trainer heb je dan een nog grotere vrijheid dan voorheen.

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright