Skip to content

Basis Coaching en Counselling

Jaar 1
10 maanden (10 lesdagen)
Klassikaal of online
Geaccrediteerde opleiding
Duur: 10 maanden (10 lesdagen)
Waar: Klassikaal of online
Geaccrediteerde opleiding
In de opleiding Basis Coaching en Counselling ontdek je wie jij bent en welke kwaliteiten en talenten je in kunt zetten om andere mensen te begeleiden op hun pad. Je leert de basisbeginselen van het coachen en counsellen. In deze basisopleiding wordt aandacht besteed aan thema’s als persoonlijk leven, (familie)systemen, werk, zingeving, persoonlijke ontwikkeling, trauma, rouw en verlies.

Hoe word jij een goede coach/counsellor? Welke talenten heb jij in huis en hoe kun je die zo ontwikkelen dat je in staat bent om anderen te begeleiden in hun proces?

In deze opleiding leer je vanuit welke houding en met welke gesprektechnieken je werkt als professionele coach. Daarna maak je de verdiepingsslag waarin je patronen en oorzaken leert herkennen die onder bepaalde vraagstukken liggen en welke methodieken je kunt inzetten om mensen optimaal te begeleiden. Je leert daarbij tevens welke methodieken bij jou passen en hoe je omgaat met thema’s die voor jou persoonlijk belangrijk zijn.

Deze opleiding is dus zowel geschikt als basis coaching opleiding voor mensen die beginnen in het vak van coach, als voor mensen die al hulpverlener of psycholoog zijn en de vaardigheden van coaching en counselling willen leren om effectiever met hun cliënten te werken.

Ontdek wie jij bent als coach/counsellor

Een bekende quote: ‘Het is de therapeut en niet de therapie die het hem doet’. Dat wil zeggen dat jij als coach of counsellor misschien wel de belangrijkste factor bent in het veranderingsproces van de ander. Als coach/counsellor is het belangrijk te weten wie jij bent als mens en professional en waar je specifieke vaardigheden en kennis liggen om anderen te begeleiden.

De basiscoach opleiding is gebaseerd op 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De theorie leer je uit de verplichte literatuur en de lesmap en op de lesdagen wordt er geoefend met de methodieken. Door tijdens de lesdagen veel te oefenen en feedback te krijgen van de docent en je medestudent maak je een groeiproces door. Je bent tijdens de lesdagen afwisselend de coach en de cliënt. Hierdoor ervaar je de methodieken van twee kanten en krijg je ook weer nieuwe inzichten. Je persoonlijke leerproces houd je bij in je portfolio, wat onderdeel uitmaakt van het examen.

Je zult merken dat tijdens de opleiding je beeld van het werk dat je als coach/counsellor wilt gaan doen nog aan verandering onderhevig zal zijn. Het is een reis en een proces van ontdekken wie je zelf bent, waar je ervaringen liggen, welke methodieken het beste bij jou passen en welke specialisatie en doelgroep jou het meest trekken. Een mooie en inspirerende reis die je samen met je medestudenten in een veilige omgeving gaat maken.

Voor wie is de basisopleiding bedoeld?

De opleiding tot coach/counsellor is geschikt voor eenieder die de basisbeginselen van coaching en counselling onder de knie wil krijgen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je een eigen praktijk wil beginnen, maar ook dat je in je huidige functie al verantwoordelijk bent voor de begeleiding van mensen en daarin meer vaardigheden wil krijgen. Hiermee kun je met de basisopleiding coach worden evenals de vaardigheden die je tijdens deze opleiding leert, toepassen binnen je huidige baan.

Wat kun je met de opleiding?

Na deze opleiding tot coach ben je in staat om mensen te coachen in zowel een persoonlijke als een zakelijke omgeving. Daarnaast heb je de basis van het counsellen geleerd en kun je de geleerde vaardigheden inzetten als zelfstandig coach, in je huidige werk (bijvoorbeeld als manager of begeleider) en in je persoonlijke leven. Wil je echter als (zelfstandig) counsellor aan de slag, dan is het vereist om na de opleiding Basis Coaching en Counselling de opleiding Verdieping Coaching en Counselling te volgen.

Indien je eerder een HBO- of universitaire opleiding in een mensgerichte discipline* hebt afgerond en je al ervaring hebt met het begeleiden van mensen, dan kun je na de opleiding Basis Coaching en Counselling wel aan de slag als (zelfstandig) counsellor.

Het is in alle gevallen aan te raden om je als coach/counsellor verder te ontwikkelen en de opleiding Verdieping Coaching en Counselling of een specialisatie-opleiding te volgen na de basisopleiding.

* Bekijk hier de lijst van opleidingen die onder mensgerichte opleidingen vallen (alle genoemde opleidingen in deze lijst, zowel de linker als de rechter kolom, worden aangemerkt als mensgerichte opleiding).

Wat leer je in de opleiding tot coach en counsellor

Na afronding van de opleiding kun je:

 • Mensen coachen bij uiteenlopende vraagstukken.
 • Counsellingsvaardigheden inzetten in begeleidingsgesprekken.
 • Mensen begeleiden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Verschillende methodieken inzetten om mensen te begeleiden in hun proces.
 • Onderliggende problematieken herkennen, kunnen onderscheiden wat binnen jouw expertise valt en wanneer je moet doorverwijzen.
 • Een gedegen keuze maken om je verder te ontwikkelen in een specifieke richting.

Tijdens de basisopleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelproces. Om een goede coach/counsellor te zijn is het belangrijk dat je zelf inzicht hebt in jouw thema’s en patronen en dat je daarmee hebt gewerkt.

Wie zijn je medestudenten?

De studenten zijn mensen die willen leren om anderen te coachen/counsellen en zich daartoe basisvaardigheden eigen willen maken. De basisopleiding is ook zeer geschikt voor mensen die willen gaan begeleiden binnen hun huidige functie.

Opbouw van de basisopleiding

Het programma is opgebouwd uit 10 lesdagen, met daarin de volgende thema’s/onderwerpen:

Lesdag 1: Houding van de coach/counsellor

 • De principes van coaching en counselling
 • Wie ben jij als coach?
 • Rapport maken
 • Basis-gesprekstechnieken
 • De afbakening van het werkveld van de coach
 • Reflectie en intervisie

Lesdag 2: Communicatie en gespreksvaardigheden

 • Soorten vragen en de rol van verbale en non-verbale communicatie
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • De coachvraag helder krijgen
 • Feedback geven en ontvangen

Lesdag 3: Fasen van coaching en counselling

 • Verschillende procesmodellen om het coachproces vorm te geven
 • De fasen van coaching en counselling (hoe verloopt een coachproces van intake tot afronding)

Lesdag 4: Biografisch werken: innerlijk kind, hechtingsstijlen en copingstijlen

 • Coping- en hechtingstijlen
 • Het levensverhaal bespreken
 • Transactionele analyse
 • Gedragspatronen

Lesdag 5: Systemisch werk en familieopstellingen

 • Systemische principes
 • Systemisch kijken en vragen stellen
 • Familieopstellingen
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid

Lesdag 6: Lichaam, geest en ziel

 • Gevoelens, emoties en intuïtie
 • Coachen met spellen: Gevoelswereldspel
 • Geweldloze communicatie
 • Coachen bij stress en burn-out
 • Kennis van psychische stoornissen

Lesdag 7: Zingeving en welbevinden

 • Zingeving en flow
 • Omgaan met verschillende levensbeschouwingen in coaching
 • Cultuursensitief coachen
 • De logische niveaus van Bateson en Dilts
 • Coachen met spellen: Waarden en normenspel
 • Het levenswiel
 • Lichaamsgerichte oefeningen (ademhaling, bodyscan)

Lesdag 8: Trauma, rouw en verlies

 • De fasen van rouw
 • Theorieën over rouw en rouwverwerking
 • In gesprek over rouw
 • Trauma: wat is het, hoe herken je het en wat kun je ermee als coach
 • De dramadriehoek (en jij als coach)
 • Doorverwijzen (hoe en naar wie)

Lesdag 9: Coaching en de 6 coachhoudingen

 • Verschillende rollen als coach (bijvoorbeeld manager als coach, expert als coach)
 • Wat is je rol, plek en mandaat. Wie huurt je in?
 • De 6 coachhoudingen
 • Coachability en leerstijlen van de cliënt
 • Huiswerkopdrachten geven aan cliënten
 • Afronden van sessies en verankering (hoe beklijft het proces)

Lesdag 10: Omgaan met verstoringen in het begeleidingsproces

 • Omgaan met weerstand of ontwijkend gedrag
 • De dramadriehoek (werken met cliënten)
 • Omgaan met lastige situaties

Tijdens het programma werk je aan je portfolio. Dit portfolio zal uiteindelijk bestaan uit reflectieverslagen, huiswerkopdrachten, verslagen van intervisiebijeenkomsten en van coachgesprekken met proefpersonen.

De opleiding wordt afgerond met een theorie- en een praktijkexamen. Het theorie-examen wordt online afgenomen. Tijdens het praktijkexamen laat je in een coach/counselgesprek zien dat je de vaardigheden en de houding van de coach beheerst.

Klassikaal of online te volgen

De basisopleiding coaching en counselling wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat iedereen op een passende manier kan studeren. Dit zijn de opties:

 • Klassikale opleiding
 • Live Online opleiding (klik hier voor meer informatie over de Live Online opleiding)

De studiebelasting is ongeveer 8-10 uur per week.

Details van de opleiding Basis Coaching en Counselling

Opleiding:

Basis Coaching en Counselling

Duur:

10 maanden

Omvang:

10 lesdagen (van 7 contacturen ieder)

Groepsgrootte:

Klassikale opleiding: 12 tot 18 deelnemers
Online opleiding: 6 tot 10 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO-niveau

Vooropleiding:

Voor deze opleiding dien je minimaal een MBO-niveau 4 of HAVO-opleiding te hebben afgerond en voldoende levenservaring en motivatie te hebben. Indien je niet voldoet aan deze eis, klik dan hier voor de mogelijkheden.

Diploma:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch en praktisch examen, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 90% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Basis Coaching en Counselling.

Portfolio-eisen:

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 12 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Erkenning:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is erkend door de LVSC. Als je na deze opleiding tevens de opleiding Verdieping Coaching en Counselling of een andere specialisatie-opleiding succesvol afrondt, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Gedurende de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over accreditatie en erkenning van de ACC.

Accreditatie:

SNRO ACC logo SKB ACC logo
Vanaf maart 2022 is onze opleiding Basis Coaching en Counselling geaccrediteerd door de SNRO. Indien je een vooropleiding hebt op minimaal hbo-niveau, dan ontvang je na afronding van de opleiding een diploma Basis Coaching en Counselling waarop de SNRO accreditatie is vermeld (geldt vanaf het voorjaar van 2022). Lees hier meer over accreditatie door de SNRO.

Vanaf mei 2024 is onze opleiding Basis Coaching en Counselling geaccrediteerd door de SKB. Lees hier meer over accreditatie door de SKB.

EC punten:

20,8

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Prijzen

Start najaar 2024:

Totaalprijs € 3.495,-. Betaling in 3 termijnen € 1.165,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief administratiekosten (à € 50,-), lesmap (à € 50,-) en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

NB: De lesmap wordt eenmalig per student verstrekt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een herdruk van de lesmap aan te vragen. Indien een herdruk akkoord is bevonden door de ACC, dan zijn de kosten daarvan € 100,- (inclusief administratiekosten en verzendkosten binnen Nederland).

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen btw van toepassing is.

Klassikale opleiding

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Variant
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
Klassikaal
27-06-2025
vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Gaby Schaffrath
Amsterdam
Klassikaal
21-06-2025
zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Mado Remkes en Jolanda Jongeneel
Utrecht
Klassikaal
28-06-2025
zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Liesbeth Groen-Gitz
Rotterdam

Online opleiding

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Variant
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
Live Online
06-06-2025
vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Els Pet
Computer met webcam
Live Online
30-06-2025
maandag
9.45 - 13.15 uur
Els Pet
Computer met webcam
Minimum en maximum aantal deelnemers

De klassikale opleiding gaat van start bij een minimum van 12 deelnemers en heeft een maximum van 18 deelnemers. De online opleiding gaat van start bij een minimum van 6 deelnemers en heeft een maximum van 10 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing, bijvoorbeeld door deelname op een andere locatie.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

In principe verwachten we dat je de lessen op je eigen locatie volgt. In noodgevallen kan een lesdag in overleg op een andere locatie worden ingehaald. Neem hiervoor tijdig contact met ons op per telefoon of email, dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

De gevolgde basisopleiding geeft voldoende houvasten om te starten met coachen. De onderwerpen raken de kern van veel coachsituaties en dit maakt de praktische toepasbaarheid hoog.

Er is veel persoonlijke aandacht en veel tijd gestoken in de lesmap. De docent heeft de lesdagen zeer waardevol doen zijn. Je maakt mede door de ACC een enorme persoonlijke groei door. Na de opleiding voel je je een ander mens. Wat een rijkdom.

Ter ontwikkeling van coachgerelateerde werkzaamheden, maar ook voor jezelf als mens doe je jezelf hiermee een cadeau. Waarbij ik ervaren heb dat ik gegroeid ben als mens.

De online opleiding is erg makkelijk te volgen via thuisadres. De stof is interessant en de praktijkonderdelen vond ik erg leuk. De opleiding is divers en een goede plek om kennis op te doen.

Wat een prachtige opleiding die mij zoveel heeft geleerd. Mijn hart is echt open gegaan voor dit vak. De theorie wordt deskundig uitgelegd en het is fijn en leerzaam om methodieken te oefenen. Het lijntje met de docent is kort en heel prettig. Ook als persoon maak je een hele reis door omdat alle theorie en methodieken op je inwerken wat je vastgelegd in een portfolio. Hierdoor leer je jezelf nog beter kennen en kun je je verder persoonlijk ontwikkelen. De begeleiding en feedback hierbij is zeer waardevol en warm, met dank aan Mado.

Ik ben erg blij met mijn keuze om de basis coachopleiding bij de Academie voor Coaching en Counselling te volgen. Ik was op zoek naar een oprecht bedrijf die betrokken is bij zijn studenten (en geen pushy commercieel bedrijf die vooral veel probeert te verkopen). Ik voelde me gezien en gehoord, heb veel geleerd en ben enorm ontwikkeld. Ik kan iedereen aanraden om deze opleiding te volgen, zelfs als je geen coach zou willen worden. Ook de service buiten de opleiding om was hartelijk, warm en betrokken. Er werd erg met je mee gedacht, ook toen het wat minder goed met me ging.

Uitstekende opleiding. Heeft mij veel tools gegeven om zelf sterker te staan in het leven. Ik ben sedert het volgen van deze opleiding veel beter in staat anderen daadwerkelijk te helpen. Dit wel zodanig dat de ander het zelf oplost, uitvoert etc. Indien een gesprek confronterend is ga ik dat niet meer uit de weg. Sterker ik zie het als een uitdaging. Ik heb uiteindelijk bemerkt dat alles bespreekbaar is. Resumerend een verrijking binnen mijn leven en overtuigt dat ik in staat ben hetgeen geleerd door te geven aan anderen.

Een woord van dank is op zijn plaats. In de eerste plaats voor Henri die mij meenam in een wereld vol nieuwe dingen, ook bekende dingen die opeens een naam kregen. Ik heb genoten van je gewone manier van doen. Geen hoge en ingewikkelde dingen, maar wel wijs en zeer warm en liefdevol. ‘Laat de liefde stromen’, was iets wat je vaak zei. Ik vind dat zó mooi. Het past ook bij mij.

Ik heb de opleiding ervaren als toegankelijk en uitnodigend om mezelf te ontdekken als coach en counsellor. Fijn was de humanistische visie en de vele werkvormen: praktijktraining met veel oefeningen, zelfstudie van de theorie en de innerlijke groei scriptie. Ik heb hierdoor mijn passie ontdekt om mensen te begeleiden, vooral op het vlak van relaties en zingeving. Als gediplomeerd relatiecoach integreer ik nu regelmatig coaching en mentoring in mijn dagelijkse werk als projectleider.

Studeren aan de ACC voelde voor mij als thuiskomen bij mezelf: mensgericht maatwerk met voldoende ruimte voor eigen inbreng. Ik vertrouw op het leven en de ACC kwam voor mij dan ook op het juiste moment. Achteraf bezien bleek het dé logische (vervolg)stap op mijn te belopen levenspad: het heeft geleid tot inzichten en meer zelfkennis en daarmee stond en staat het aan de basis van mijn eigen coachpraktijk.

Het was voor mij een waar genoegen en tevens zeer leerrijk om deze opleiding te volgen vanuit België. Ik heb veel geleerd van Lya, m.n. de rollenspellen, de uitleg van het studiepakket, begeleiding tijdens de studie, goede en degelijke feedback op het ingezonden huiswerk en uitwerkingen op de studiebijeenkomsten. Ik ben steeds samen met de studiegroep intensief begeleid en goed voorbereid op het examen en met succes!

De opleiding is toegankelijk, divers en vooral praktijkgericht, begeleid door een ervaren trainer.

De (Live) Online opleiding Basis Coaching en Counselling is de online variant van de klassikale opleiding Basis Coaching en Counselling. Meer informatie over de inhoud van de opleiding, vind je op het tabblad algemeen. Lees hieronder wat het volgen van live online lessen inhoudt.

Hoe werkt de Live Online basisopleiding?

De Live Online opleiding volg je met je eigen computer (met webcam) via het programma Zoom. Met dit programma kun je zowel met de hele groep met de trainer werken, als in aparte groepjes met elkaar oefenen. Dit maakt dat de online lessen (bijna) dezelfde mogelijkheden bieden als klassikaal onderwijs. Je krijgt live les van een docent, oefent met je medestudenten en krijgt hier feedback op van de docent.

Om veel aandacht te kunnen geven aan persoonlijke groei en ontwikkeling zijn er per online groep 6 tot 10 deelnemers. Tussen de lessen door kun je (online) met je medestudenten oefenen en intervisie houden. Daarnaast werk je aan je portfolio en coach je je eigen proefcliënten (online of real life).

Zo leer je dus vanuit je eigen huis, waar ook ter wereld, coachen en counsellen.

Wanneer wordt de Live Online basisopleiding gegeven?

In het najaar van 2024 worden er twee online groepen aangeboden, waarvan de lesdagen plaatsvinden op maandagochtend (van 9.45 tot 13.15 uur) of op vrijdag (van 10.00 tot 17.00 uur).

Hoe kan ik mij inschrijven?

Op het tabblad plaats en data kun je je inschrijven voor de Live Online opleiding. Onder de klassikale opleidingen vind je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de online variant van de opleiding Basis Coaching en Counselling.

Bekijk ook onze blog

Online opleiding Blog

Waarom online coaching steeds populairder wordt

15 mei 2020 – Online coaching is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dat is natuurlijk geen vreemde ontwikkeling, want veel onderdelen van ons leven spelen zich tegenwoordig online af. Lees meer

Back To Top