skip to Main Content

Supervisie

De nieuwe ACC werkt niet meer met verplichte supervisie, maar werkt met een intervisie-model. Het staat studenten echter vrij om zich alsnog vrijwillig en op eigen kosten en initiatief te laten superviseren, indien zij dit wensen.

Bij supervisie helpt de supervisor de supervisant, terwijl bij intervisie de deelnemers elkaar steunen en kennis uitwisselen. Indien je dat wenst, kan een ervaren counsellor of trainer je supervisie verlenen. Met hem of haar kun je de knelpunten of problemen bespreken die je tegenkomt in je werk met cliënten of in je eigen leven.

Een voordeel van supervisie boven intervisie is, dat je zelf steeds in het middelpunt staat. Je krijgt de volle aandacht en hoeft geen aandacht aan anderen te geven of ze te helpen bij de zaken waar zij mee zitten. De supervisor zal niet zijn eigen problemen aankaarten. Voor mensen met een overschot aan geld en weinig tijd kan supervisie efficiënter zijn dan intervisie.

Supervisors zijn counsellors of coaches met veel praktijkervaring en zijn geschoold op het gebied van supervisie. Ze zijn gelijkwaardig aan de supervisant.

Net als bij intervisie is absolute geheimhouding verplicht, en als je zaken bespreekt met je supervisor, zorg je er altijd voor dat de identiteit van je cliënten nooit achterhaald kan worden. De supervisor houdt alles geheim wat je hem of haar toevertrouwt. De ethische codes gelden natuurlijk ook voor deze gesprekken.

Eventuele literatuur:
Handboek supervisie en intervisie – H.M. van Praag-van Asperen en Ph.H. van Praag

334 pagina’s – Uitgeverij: Tijdstroom – EAN: 9789058980021

Back To Top