Skip to content

Verschil Coaching en Counselling

Er bestaat geen echte eenduidigheid over het verschil tussen coaching en counselling, omdat de scheidslijn tussen deze termen heel dun is en iedereen het op zijn eigen manier interpreteert.

Het verschil volgens de ACC

Beide termen maken vaak beide onderdeel uit van het begeleidingsproces van de cliënt. Volgens de ACC is dit het verschil:

  • Als counsellor ga je met je cliënt op zoek naar de onderliggende patronen en onderzoek je waar het probleem in het verleden is ontstaan. Je kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen kunnen worden veranderd of opgelost.
  • Als coach kijk je samen met je cliënt hoe hij met nieuwe strategieën dingen in de toekomst anders kan doen. Je onderzoekt de mogelijkheden en sterkte punten van je cliënt en daagt deze uit om grenzen te verleggen.

Je werkt dus aan verschillende fasen in het proces. Als counsellor kijk je wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden, om vervolgens met coaching aan de toekomst te kunnen werken.

In de praktijk is er een grote overlap tussen de termen, vandaar ook dat bij de ACC beide begeleidingsvormen in één opleiding worden gedoceerd. Om die reden heeft de basisopleiding bij de ACC ook de naam Basis Coaching en Counselling. Immers, als counsellor kun je niet zonder coaching-skills, anders blijf je wellicht met je cliënt steken in het verleden. En als coach kun je niet zonder counselling-skills, omdat je dan misschien aan dieperliggende oorzaken voorbij gaat.

 Schrijfwijze counselling

Counselling kan zowel met enkel als met dubbel L worden geschreven. De Amerikanen prefereren als schrijfwijze counseling, de Engelsen counselling. Hoe je het schrijft maakt in principe niet uit. Wij houden de Engelse schrijfwijze aan, dus met dubbel L.

Back To Top