skip to Main Content

Verschil Coaching en Counselling

Er is geen eenduidige definitie over het verschil tussen coaching en counselling, omdat de lijn tussen coaching en counselling heel dun is en iedereen het op zijn eigen manier interpreteert.

Coaching en Counselling volgens de ACC

Onze opvatting is dat coaching je brengt van waar je nu bent naar waar je naartoe wilt. Counselling gaat uit van hetzelfde principe, maar daarbij kijk je tevens naar waar het probleem vanuit het verleden is ontstaan. Op deze wijze wordt er een verbinding gemaakt tussen de huidige probleemstelling en onbewuste achterliggende belemmerende gedachtes en gedrag.

Basiskennis als coach/counsellor

Het verschil tussen coaching en counselling is soms klein. Als counsellor heb je kennis over de oorzaken en problematieken waar een klant mee komt. Als counsellor ben je ook in staat met deze problematieken (ontstaan in het verleden) om te gaan en mensen te begeleiden deze problematieken op te lossen. Als coach kijk je vooral vooruit en begeleid je mensen met nieuwe strategieën om verder te gaan van waar ze nu zijn.

Toch is het als coach verstandig, of zelfs noodzakelijk, om enige kennis te hebben van hoe problemen kunnen ontstaan en hoe ervaringen uit het verleden je klant (onbewust) kunnen dwarszitten. Wanneer je deze kennis niet in huis hebt, ben je niet voldoende in staat om te begrijpen waar de oorzaak van de problemen van je klant zitten. Je kunt dan minder goed inschatten of jij de juiste hulpverlener bent om deze klant te begeleiden en steekt een coachingstraject misschien wel op het verkeerde niveau in. Dat betekent niet dat iedere coach met ernstige onderliggende problematiek of trauma moet kunnen werken, maar een gedegen kennis van onderliggende oorzaken is wel degelijk nodig om in te schatten wat er voor de klant nodig is, en of jij dat kunt bieden.

Ontstaan van de termen Coaching en Counselling

Coaching

De term coach is volgens Wikipedia ontstaan rond 1830 en komt van Oxford University. Het is een verbasterde benaming (slang) van het werk dat studiebegeleiders (tutors) doen die studenten begeleiden met hun studie. De letterlijke vertaling van coach in het Nederlands is ‘bus’. Een bus doet eigenlijk wat coaching ook doet: het brengt je van waar je nu bent naar waar je naartoe wilt.

Counselling

De term counselling komt volgens Wikipedia van Carl Rogers. Hij begeleide mensen met psychische hulpverlening, maar had geen medische kwalificatie en wilde/mocht zijn werk geen psychotherapie noemen. Een vrije vertaling van Carl Rogers’ definitie van counselling is: een klantgerichte therapie of persoonsgerichte therapie. Rogeriaanse therapie is een benadering waarin de klant een actieve rol heeft in zijn/haar behandeling met een non-directieve en een begeleidende counsellor.

Opmerking: Er zijn twee verschillende manieren waarop het woord ‘counselling’ wordt geschreven. De Amerikanen prefereren als schrijfwijze ‘counseling’ met één L, de Engelsen gebruiken ‘counselling’ met een dubbele ‘L’. Hoe je het schrijft maakt in principe niet uit, wij hebben ervoor gekozen om de Engelse schrijfwijze ‘counselling’ aan te houden.

Back To Top