Skip to content

Beroepsverenigingen coaches en counsellors

Een beroepsvereniging is een organisatie die bestaat uit een groep mensen met eenzelfde soort opleiding of beroep. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van hun leden en zorgen dat een aantal zaken collectief wordt geregeld. Ze hebben daarbij verschillende taken. Zo kunnen ze de kwaliteit van opleidingen beoordelen, contact onderhouden met zorgverzekeraars en zorgdragen voor meer bekendheid van een beroep. Ook organiseren de meeste beroepsverenigingen informatiedagen en bijeenkomsten voor hun leden. Verder hebben de meeste beroepsverenigingen een klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar de leden gebruik van kunnen maken.  

Er zijn meerdere beroepsverenigingen voor coaches/cousellors. Sommige beroepsverenigingen zijn voor coaches/counsellors in het algemeen, en sommigen voor gespecialiseerde coaches (bijvoorbeeld loopbaancoaches en leefstijlcoaches). 

De ACC werkt samen met een aantal van deze beroepsverenigingen. Zij hebben onze opleidingen erkend, wat betekent dat je je kunt aansluiten bij een van onderstaande beroepsverenigingen als je een opleiding doet bij de ACC.  

Hieronder lees je hoe dit werkt en wat hier de voordelen van zijn. 

Potentiële voordelen van lidmaatschap:

  • Je kunt gebruik maken van een klachtenregeling / geschillencommissie (zie onder).
  • Je kunt je aansluiten bij een collectieve ziektekostenverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Je kunt gebruik maken van na- en bijscholingsaanbod van de beroepsvereniging.
  • Contact met collega’s/vakgenoten.
  • Afhankelijk van de beroepsvereniging, de zorgverzekeraar en van de polis van de cliënt, kunnen kosten voor counselling en sommige vormen van coaching geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer aansluiten?

Lid worden van een beroepsvereniging is niet verplicht, maar als je als ZZP’er aan de slag gaat in de (complementaire) zorg, is het ten zeerste aan te raden, vanwege de verplichtingen onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ).

Als coach/counsellor met een eigen praktijk ben je zorgverlener in de complementaire zorg. Hierbij heb je te voldoen aan bepaalde verplichtingen. Een van die verplichtingen is om cliënten de mogelijkheid te bieden tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie, op grond van de WKKGZ. Beroepsverenigingen bieden je veelal de mogelijkheid om je bij hun geschillenregeling aan te sluiten. Check wel goed van te voren of de beroepsvereniging in kwestie ook echt bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten, anders voldoe je nog steeds niet aan de WKKGZ. Voor meer informatie, zie onze pagina over wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Sluit je je niet aan bij een beroepsvereniging, dan dien je andere maatregelen te nemen om toch te voldoen aan de WKKGZ. Je kunt dan bijvoorbeeld naar andere organisaties kijken die specifiek de WKKGZ-voorwaarden afdichten voor ZZP’ers in de zorg.

Waar aansluiten?

LVSC

De LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) is een grote beroepsvereniging voor coaches. De opleidingen van de ACC zijn erkend door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). Alle (afgestudeerde) studenten (die zijn begonnen na september 2019) kunnen zich als lid aansluiten bij de LVSC. Tijdens de loop van de studie kunnen studenten zich bovendien al aanmelden als studentlid of als Aspirant-registercoach. 

Na succesvolle afronding van een van onze basisopleidingen (Basis Coaching en Counselling of Verslaving en Recovery Counsellor, of een diploma van de oude ACC*), aangevuld met de opleiding Verdieping Coaching en Counselling, of een specialisatie-opleiding van de ACC, kunnen studenten zich inschrijven als lid of als Registercoach bij de LVSC.

Lees hier meer over de LVSC en de mogelijkheden om lid te worden.

NFG

De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld. De ACC werkt samen met de NFG, waardoor jij je als student of afgestudeerde kunt aansluiten bij deze beroepsvereniging.   

De NFG heeft verschillende registers waar je je bij kunt aansluiten. Door aansluiting bij de NFG is onder voorwaarden vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. 

Lees hier meer over de voorwaarden voor aansluiting in een van de registers van de NFG. 

NOBCO

De Nederlandse Orde van Beroeps Coaches is een van de grootste beroepsorganisaties voor professionele coaching in Nederland.

De opleidingen van de ACC zijn niet geaccrediteerd door NOBCO, maar met onze opleidingen is het wel mogelijk om als lid toe te treden tot de NOBCO. Lees hier meer over de voorwaarden voor aansluiting bij de NOBCO.

ICF

De International Coaching Federation (ICF) is een van de grootste wereldwijde organisaties voor coaches en coaching. De ICF biedt certificering aan en heeft als doel een wereldwijd netwerk van getrainde coaching professionals op te bouwen.

De opleidingen van de ACC zijn niet geaccrediteerd door ICF, maar met de diploma’s van de ACC kun je wel lid worden van de ICF. Lees hier meer over de voorwaarden voor aansluiting bij de ICF.

IAC

De IAC is de International Association for Counselling. De opleidingen van de ACC zijn erkend door de IAC, dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Als student van de ACC kun je je bij de IAC aansluiten. Dit betekent o.m. dat je gebruik kunt maken van het netwerk van de IAC, deel kunt nemen aan seminars en webinars en dat je het kwartaalblad met internationale artikelen en nieuws op het gebied van counselling krijgt toegestuurd.

Let op: aansluiting bij de IAC zorgt er niet voor dat je aan de wettelijke verplichtingen als coach in Nederland voldoet. Hiervoor moet je je bij een Nederlandse beroepsvereniging of geschillencommissie aansluiten. Ook betekent het niet dat je internationaal gezien overal als coach/counsellor aan de slag kunt gaan. Ga altijd per land goed na wat de lokale wet- en regelgeving hieromtrent is. Dit verschilt per land.

Lees er hier meer over.

Noloc

Noloc (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en telt zo’n 3.000 leden. Met onze opleiding ‘Loopbaancoach’ en de opleiding ‘Loopbaancoach en Re-integratiecoach’ kun je (aspirant)lid worden van de Noloc.

Lees er hier meer over.

BLCN

De BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) is de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches in Nederland. Je kunt je hier aansluiten als je een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach gevolgd en als je als vooropleiding een HBO-opleiding hebt. Onze opleiding tot leefstijlcoach is geaccrediteerd en na afronding kun jij je dus aansluiten bij de BLCN. Hierdoor kan jouw begeleiding (onder voorwaarden) vergoed worden vanuit de basisverzekering van je client.

Lees er hier meer over. 

Andere beroepsverenigingen

De lijst van Nederlandse beroepsverenigingen in de complementaire zorg is enorm. Daarbij hanteert iedere beroepsvereniging eigen voorwaarden voor toelating. Mocht je je je bij een andere beroepsvereniging dan de LVSC willen aansluiten, dan adviseren we je om bij de beroepsvereniging van je keuze te informeren naar diens toelatingseisen.

Back To Top