skip to Main Content

Beroepsverenigingen

Een beroepsvereniging bestaat uit een groep personen met eenzelfde soort opleiding of beroep, die zich hebben aaneengesloten om bepaalde zaken collectief te kunnen regelen. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van hun leden. Ze nemen daarbij verschillende taken op zich. Zo kunnen ze de kwaliteit van opleidingen beoordelen, contact onderhouden met zorgverzekeraars en zorgdragen voor meer bekendheid van een beroep. Ook kunnen ze informatiedagen en bijeenkomsten voor de leden verzorgen. Verder hebben de meeste beroepsverenigingen een klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar de leden gebruik van kunnen maken.

Potentiele voordelen van lidmaatschap:

  • Je kunt gebruik maken van een klachtenregeling / geschillencommissie (zie onder).
  • Je kunt je aansluiten bij een collectieve ziektekostenverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Je kunt gebruik maken van na- en bijscholingsaanbod van de beroepsvereniging.
  • Contact met collega’s/vakgenoten.
  • Afhankelijk van de beroepsvereniging, de zorgverzekeraar en van de polis van de cliënt, kunnen kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de zorgverzekering. (Let wel: dit kan altijd alleen vanuit een aanvullend pakket).

Wanneer aansluiten?

Lid worden van een beroepsvereniging is niet verplicht, maar als je als ZZP’er aan de slag gaat in de (complementaire) zorg, is het ten zeerste aan te raden, vanwege de verplichtingen onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ).

Als coach/counsellor met een eigen praktijk ben je zorgverlener in de complementaire zorg. Hierbij heb je te voldoen aan bepaalde verplichtingen. Een van die verplichtingen is om cliënten de mogelijkheid te bieden tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie, op grond van de WKKGZ. Beroepsverenigingen bieden je veelal de mogelijkheid om je bij hun geschillenregeling aan te sluiten. Check wel goed van te voren of de beroepsvereniging in kwestie ook echt bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten, anders voldoe je nog steeds niet aan de WKKGZ. Voor meer informatie, zie onze pagina over wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Sluit je je niet aan bij een beroepsvereniging, dan dien je andere maatregelen te nemen om toch te voldoen aan de WKKGZ. Je kunt dan bijvoorbeeld naar andere organisaties kijken die specifiek de WKKGZ-voorwaarden afdichten voor ZZP’ers in de zorg.

Waar aansluiten?

De lijst van beroepsverenigingen in de complementaire zorg is enorm. Daarbij hanteert iedere beroepsvereniging eigen voorwaarden voor toelating. We adviseren je dan ook om bij de beroepsvereniging van je keuze te informeren naar diens eisen.

Organisaties waar je je als coach bijvoorbeeld zonder veel toelatingsvoorwaarden kunt aansluiten zijn SoloPartners en LVSC. Om je bij Solopartners aan te sluiten dien je als ZZP’er te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van LVSC kun je lid worden als je professioneel begeleider bent en bij aanmelding de gedragscode van LVSC ondertekent.

Back To Top