skip to Main Content

Beroepsverenigingen

Een beroepsvereniging bestaat uit een groep personen met eenzelfde soort opleiding of beroep, die zich hebben aaneengesloten om bepaalde zaken collectief te kunnen regelen. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van hun leden. Ze nemen daarbij verschillende taken op zich. Zo kunnen ze de kwaliteit van opleidingen beoordelen, contact onderhouden met zorgverzekeraars en zorgdragen voor meer bekendheid van een beroep. Ook kunnen ze informatiedagen en bijeenkomsten voor de leden verzorgen. Verder hebben de meeste beroepsverenigingen een klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar de leden gebruik van kunnen maken. Als je een opleiding doet bij de ACC, zoals bijvoorbeeld de basisopleiding, kun je je tevens inschrijven bij een beroepsvereniging. Hieronder lees je hoe dit werkt en wat hier de voordelen van zijn.

Potentiële voordelen van lidmaatschap:

  • Je kunt gebruik maken van een klachtenregeling / geschillencommissie (zie onder).
  • Je kunt je aansluiten bij een collectieve ziektekostenverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Je kunt gebruik maken van na- en bijscholingsaanbod van de beroepsvereniging.
  • Contact met collega’s/vakgenoten.
  • Afhankelijk van de beroepsvereniging, de zorgverzekeraar en van de polis van de cliënt, kunnen kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de zorgverzekering. (Let wel: dit kan altijd alleen vanuit een aanvullend pakket).

Wanneer aansluiten?

Lid worden van een beroepsvereniging is niet verplicht, maar als je als ZZP’er aan de slag gaat in de (complementaire) zorg, is het ten zeerste aan te raden, vanwege de verplichtingen onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ).

Als coach/counsellor met een eigen praktijk ben je zorgverlener in de complementaire zorg. Hierbij heb je te voldoen aan bepaalde verplichtingen. Een van die verplichtingen is om cliënten de mogelijkheid te bieden tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie, op grond van de WKKGZ. Beroepsverenigingen bieden je veelal de mogelijkheid om je bij hun geschillenregeling aan te sluiten. Check wel goed van te voren of de beroepsvereniging in kwestie ook echt bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten, anders voldoe je nog steeds niet aan de WKKGZ. Voor meer informatie, zie onze pagina over wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Sluit je je niet aan bij een beroepsvereniging, dan dien je andere maatregelen te nemen om toch te voldoen aan de WKKGZ. Je kunt dan bijvoorbeeld naar andere organisaties kijken die specifiek de WKKGZ-voorwaarden afdichten voor ZZP’ers in de zorg.

Waar aansluiten?

LVSC

De ACC werkt samen met de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). De opleidingen van de ACC zijn erkend door de LVSC . Alle (afgestudeerde) studenten kunnen zich als lid aansluiten bij de LVSC. Tijdens de loop van de studie kunnen studenten zich bovendien al aanmelden als Aspirant-registercoach, zie hieronder*.

Na succesvolle afronding van een van onze basisopleidingen (Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach, of een diploma van de oude ACC*), aangevuld met de opleiding Verdieping Coaching en Counselling, of een specialisatie-opleiding van de ACC, kunnen studenten zich inschrijven als Registercoach bij de LVSC*. Hierdoor kan aan cliënten en opdrachtgevers een gedegen achtergrond als coach worden getoond.

Met een LVSC-beroepsregistratie toon je aan dat je een gedegen opleiding en achtergrond hebt als coach, en dat je voldoende ervaring blijft opdoen, erkende bijscholing volgt en deelneemt aan intervisie.

*Studenten die zijn gestart met studeren vóór 2019 (dus onder de oude ACC) kunnen alleen Registercoach worden als ze, naast hun oude diploma, óók onder de nieuwe ACC een specialisatie-opleiding hebben afgerond.

Internationale beroepsverenigingen: IAC

De ACC is erkend door de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Als student van de ACC kun je je bij de IAC aansluiten. Dit betekent o.m. dat je gebruik kunt maken van het netwerk van de IAC, deel kunt nemen aan seminars en webinars en dat je het kwartaalblad met internationale artikelen en nieuws op het gebied van counselling krijgt toegestuurd.

Let op: aansluiting bij de IAC zorgt er niet voor dat je aan de wettelijke verplichtingen als coach in Nederland voldoet. Hiervoor moet je je bij een Nederlandse beroepsvereniging of geschillencommissie aansluiten. Ook betekent het niet dat je internationaal gezien overal als coach/counsellor aan de slag kunt gaan. Ga altijd per land goed na wat de lokale wet- en regelgeving hieromtrent is. Dit verschilt per land.

Lees er hier meer over.

Noloc

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven. Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

(Aspirant) Lidmaatschap Noloc

Met onze opleiding Loopbaan en Re-integratiecoach kun je (aspirant)lid worden van de Noloc. Alle nieuwe leden krijgen eerst de aspirant-status en gaan de verplichting aan om binnen 3 jaar in te schrijven in het beroepsregister. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar indien je werkzaam bent in het vakgebied van de loopbaanprofessional maar nog niet voldoet aan de eisen voor opname in het beroepsregister. Wanneer je echter al wel voldoet aan de voorwaarden voor registratie in het beroepsregister kun je meteen lid worden van de Noloc. Kijk op deze pagina om te zien wat de voorwaarden voor lidmaatschap zijn.

Andere beroepsverenigingen

De lijst van Nederlandse beroepsverenigingen in de complementaire zorg is enorm. Daarbij hanteert iedere beroepsvereniging eigen voorwaarden voor toelating. Mocht je je je bij een andere beroepsvereniging dan de LVSC willen aansluiten, dan adviseren we je om bij de beroepsvereniging van je keuze te informeren naar diens toelatingseisen.

Back To Top