skip to Main Content

Leefstijlcoach opleiding

In de opleiding Leefstijlcoach leer je mensen te begeleiden om binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen een zo gezond mogelijk leven te leiden. Hierdoor voelen ze zich zowel fysiek als mentaal beter en hebben ze de regie over hun eigen leven. Als leefstijlcoach besteed je aandacht aan alle aspecten die een rol spelen bij gezondheid: je werkt samen met je cliënt aan verbetering van zijn lichamelijke en geestelijke welzijn. Je helpt je cliënt antwoorden te vinden op vragen als: Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de gezondheidsadviezen naar mijn eigen situatie? Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en dit ook volhoud? Wat zijn voor mij belangrijke doelen? De Leefstijlcoach opleiding is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Als leefstijlcoach begeleid je mensen onder andere bij het verbeteren van hun voedingspatroon, de balans tussen inspanning en ontspanning, stressreductie en balans werk/privé. Bij leefstijlcoaching wordt aandacht besteed aan zingevingsvraagstukken en het verhogen van het welbevinden.

In de maatschappij zie je een verschuiving van de focus op ziekte naar meer aandacht voor gezondheid en gedrag. De overheid en zorgverzekeraars zetten daarom in op preventie en gedragsverandering. Begeleiding door een leefstijlcoach wordt dan ook (onder voorwaarden) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als leefstijlcoach werk je samen met andere professionals in het gezondheidsveld en lever je een bijdrage aan de zelfredzaamheid van jouw cliënt op het gebied van gezondheid en gedrag.

Over de opleiding tot Leefstijlcoach

In de Leefstijlcoach opleiding leer je mensen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Je leert de basisbeginselen van het coachen en specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijl(verandering). Zo leer je patronen en oorzaken herkennen die onder bepaalde vraagstukken liggen en welke methodieken je kunt inzetten om mensen optimaal te begeleiden. Er wordt aandacht besteed aan thema’s als gedrag en motivatie, voeding, anatomie, beweging, ontspanning, zingeving, verslaving en praktijkvoering. Je leert welke methodieken je per onderwerp kunt toepassen.

Als leefstijlcoach is ook het belangrijk te weten wie jij bent als mens en professional en hoe jij zelf omgaat met een gezonde leefstijl. Daarom richt een groot deel van het programma zich ook op persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Alleen wanneer je zicht hebt op je eigen patronen, kun je anderen goed begeleiden bij het veranderen van hun leefstijl.

De drie pijlers van de Leefstijlcoach opleiding

Het lesprogramma is gebaseerd op 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De theorie leer je uit de verplichte literatuur en de lesmap/digitale leeromgeving. De praktijk leer je doordat op de lesdagen wordt geoefend met de methodieken. Daarnaast oefen je met proefcliënten. Door tijdens de lesdagen veel te oefenen en feedback te krijgen van de docent en je medestudent maak je een persoonlijke ontwikkeling door als coach. Je bent tijdens de lesdagen afwisselend de begeleider en de cliënt. Hierdoor ervaar je de methodieken van twee kanten en krijg je ook weer nieuwe inzichten.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is voor mensen die cliënten willen helpen te werken aan een gezondere leefstijl. Dit kunnen professionals zijn uit verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg, zoals: praktijkondersteuners huisarts, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck, verpleegkundigen, psychologen, sportprofessionals, coaches, HR-medewerkers en ARBO-medewerkers.

Je hoeft geen zorgberoep te hebben (gehad) om de opleiding tot Leefstijlcoach te gaan volgen. Als je een andere afgeronde hbo-of wo-opleiding hebt, kun je je na het volgen van een geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach registreren bij de BLCN. Dit is een voorwaarde voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Heb je geen afgeronde hbo-of wo-opleiding dan is het niet mogelijk je te registreren bij de BLCN. Je kunt wel deelnemen aan de opleiding met een afgeronde MBO-4 opleiding, maar dus niet lid worden van BLCN.

Is de Leefstijlcoach opleiding geaccrediteerd?

De opleiding Leefstijlcoach van de ACC is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) en Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Hierdoor is vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Dat betekent dat jouw cliënten hun begeleiding door jou als leefstijlcoach vergoed kunnen krijgen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Klik hier voor het overzicht aan voorwaarden voor vergoeding vanuit het basispakket en meer relevante vragen en antwoorden over de opleiding.

Wat is het doel van de opleiding Leefstijlcoach?

De opleiding tot Leefstijlcoach geeft je een gedegen basis om als mensen met zeer uiteenlopende leefstijlvraagstukken te begeleiden. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden wenst in te zetten in je huidige werk, in dit programma leer je de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om mensen te begeleiden op het gebied van leefstijl. Je leert mensen begeleiden bij het ontdekken en veranderen van leef- en denkpatronen, begeleiden bij het aanleren van vaardigheden en het oppakken van sociale rollen. En je kunt samenwerken met andere disciplines op het gebied van leefstijl.

Hoe word ik leefstijlcoach?

Leefstijlcoach is een vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zich leefstijlcoach mag noemen, maar uiteraard niet dat een leefstijlcoach zonder gedegen opleiding even goed is in zijn vak, of in aanmerking komt voor vergoeding.

Het is dus zeer raadzaam om een gedegen opleiding te volgen om mensen met leefstijlvraagstukken goed te begeleiden. Zelfs als die begeleiding niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Om je te onderscheiden in het veld van leefstijlcoaches is het verstandig om je aan te sluiten bij de BLCN. Hiermee laat je zien dat je een gedegen opleiding hebt gevolgd, professioneel bent en gedegen kennis en vaardigheden hebt. Over alle voordelen van aansluiten bij de BLCN verwijzen we je naar de website van de BLCN.

Inhoud van de opleiding tot Leefstijlcoach

Het programma is opgebouwd uit 19 lesdagen, verdeeld over 8 modules:

Module 1: Algemene coachvaardigheden (5 dagen)

Houding van de coach
Coachproces
Communicatie en gespreksvaardigheden
Verschillende coachhoudingen
Motiverende gespreksvoering

Module 2: Inleiding leefstijl, motivatie en gedragsverandering (3 dagen)

Inleiding leefstijl, het hormoonstel en levensfasen
Motivatie
Gedragsverandering

Module 3: Fysiologie, neurologie en pathologie (3 dagen)

Stressfysiologie
Stofwisseling en pathologie
Neurobiologie en gedrag

Module 4: Voeding en darmgezondheid (2 dagen)

Voeding, leefstijl en darmgezondheid
Voedingsplan maken

Module 5: Lichaamsbewustzijn, ontspanning en zingeving (2 dagen)

Energie, rust en ontspanning
Slaap
Welbevinden, zingeving en cultuur

Module 6: Anatomie en beweging (2 dagen)

Anatomie en testen
Somatypering
Beweegplannen maken

Module 7: Verslaving (1 dag)

Soorten verslaving en invloed op leefstijl
Verslaving(sgedrag) herkennen
Afbakening werkveld
Overzicht aanvullende zorg en doorverwijsmogelijkheden

Module 8 : Praktijkvoering (1 dag)
Rapporteren
AVG en Privacy
Multidisciplinair samenwerken
Vergoeding zorgverzekering

Portfolio en essays

Tijdens het Leefstijlcoaching programma werk je aan je portfolio en per module aan essays. Het portfolio zal uiteindelijk bestaan uit een trajectverslag van het werken met een cliënt en een verslag van je persoonlijke leefstijluitdaging. De essays hebben per module een ander thema en laten zien dat je met de geleerde stof kunt werken.

Het opdoen van coachervaring tijdens de Leefstijlcoach opleiding

Tijdens het programma ga je aan het werk met proefcliënten. Om coachvaardigheden op te doen werk je minimaal 12 uur met cliënten aan algemene coachvraagstukken. Voor het afronden van de opleiding moet je daarnaast 2 uur per module hebben gewerkt met cliënten aan het thema van die module en in de gehele opleiding minimaal 1 volledig traject hebben begeleid van minimaal 5 sessies van een uur.

Details

Indien onderstaande tabel niet volledig wordt getoond op je mobiele telefoon, kantel dan je scherm (een kwartslag).

AB
Opleiding:Leefstijlcoach
Kenmerken:Klassikale opleiding
Duur:Inclusief Coachvaardigheden: 16 maanden
Exclusief Coachvaardigheden: 10 maanden
Omvang:
 • 19 lesdagen inclusief module Algemene Coachvaardigheden
 • 14 dagen exclusief module Algemene Coachvaardigheden
Je kunt je inschrijven voor de 14-daagse opleiding exclusief Algemene Coachvaardigheden indien je een coachopleiding hebt gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen. De ACC zal beoordelen of deze reeds gevolgde opleiding voldoet aan de eisen om vrijstelling te krijgen voor de module Algemene Coachvaardigheden.
Groepsgrootte:10 tot 18 deelnemers
Studiebelasting:Gemiddeld 8-10 uur per week buiten de lesdagen om.
Opleidingsniveau:HBO
Vooropleiding:Minimaal MBO Niveau 4 en voldoende levenservaring en motivatie. Alleen studenten met een afgeronde HBO of WO opleiding kunnen zich aansluiten bij de BLCN. Dit betekent dat ze in aanmerking komen voor vergoeding van hun diensten als leefstijlcoach door de zorgverzekeraars.
Vrijstellingenbeleid:
 • Module 1: Voor module 1 van de opleiding is vrijstelling mogelijk indien iemand een coachopleiding heeft gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen.
 • Module 2 en 8: Voor deze modules is geen vrijstelling mogelijk.
 • Module 3 t/m 7: Voor deze modules is in principe geen vrijstelling mogelijk. Vrijstelling is bij uitzondering mogelijk op basis van individuele toetsing door de hoofddocent. Hierbij wordt gekeken naar eerder verworven competenties en de visie die hierbij is gevolgd. Indien de kennis, vaardigheden en visie aantoonbaar voldoende zijn voor vrijstelling, kan in individuele gevallen voor sommige modules of dagen vrijstelling worden gegeven.
Wanneer jij denkt dat je voor (een van de) modules vrijstelling kunt krijgen, neem dan contact met ons op.
Docenten:Trudy Vlot
Stefan van Rossum
Mado Remkes
Lya Young-Afat
Diploma:Om het diploma te kunnen behalen moet een student aan de volgende eisen hebben voldaan:
 • 90% aanwezigheidsplicht
 • Mondeling examen met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
 • Alle theorie-examens met een voldoende hebben afgesloten (minimaal 70% van de vragen per examen goed)
 • Het ontvangen van een positieve trainersverklaring
 • Voldaan hebben aan de eisen voor het werken met proefcliënten
 • Voldaan hebben aan de eisen voor intervisie
 • Portfolio met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
 • Alle essays met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
Proefcliënten
 • Voor de module Coachvaardigheden 12 uur.
 • 2 uur per module met cliënten aan het thema van die module.
 • In de gehele opleiding minimaal 1 volledig traject van minimaal 5 sessies van een uur.
De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.
Literatuurlijst:Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.
Literatuur bestellen:Bestel online bij YouBeDo. De ACC werkt samen met YouBeDo. Door je boeken te bestellen bij YouBeDo doneer jij tot 12% aan een goed doel, zonder dat het jou wat extra kost.

Het boek Het Gezondheidsfundament kun je hier bestellen.
Accreditatie:Kabiz ACC logo BLCN ACC logo
De opleiding Leefstijlcoach is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) en Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).
Aanwezigheidsplicht:Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.
Certificering:LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.
Prijzen
AB
Opleiding inclusief Algemene Coachvaardigheden:Totaalprijs € 3.999,-. Betaling in 3 termijnen € 1.333,- per termijn.*
Opleiding exclusief Algemene Coachvaardigheden:Totaalprijs € 3.195,-. Betaling in 3 termijnen € 1.065,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken.

Let op: de overheid is voornemens om de huidige regeling te veranderen. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Variant
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Docent
Lestijden
Locatie
Inclusief algemene coachvaardigheden (19 dagen)
02-06-2023
vrijdag
Arjan van Dijk, Trudy Vlot, Mado Remkes, Stefan van Rossum, Lya Young-Afat
10.00 - 17.00
Utrecht
Exclusief algemene coachvaardigheden (14 dagen)
02-06-2023
vrijdag
Trudy Vlot, Mado Remkes, Stefan van Rossum, Lya Young-Afat
10.00 - 17.00
Utrecht
Uitleg inclusief en exclusief algemene coachvaardigheden

Het is uitsluitend mogelijk om je in te schrijven voor de 14-daagse opleiding exclusief Algemene Coachvaardigheden indien je een coachopleiding hebt gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen. De ACC beoordeelt of deze reeds gevolgde opleiding voldoet aan de eisen om vrijstelling te krijgen voor de module algemene coachvaardigheden.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 18 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

1. Past het beroep van Leefstijlcoach bij jou?

Leefstijlcoaching richt zich op alle facetten van een gezonde leefstijl en biedt daarmee de mogelijkheid om je binnen dit vakgebied te specialiseren in een richting die bij jou past. Je kunt dus werken met verschillende doelgroepen en deze doelgroepen op verschillende facetten van hun leefstijl begeleiden. In die zin is het vak van leefstijlcoach heel breed.

Dat gezegd hebbende is de vergoeding vanuit de basisverzekering voor Leefstijlcoaching uitsluitend gericht op leefstijlverbetering door gewichtsbeperking en voorkoming van hart- en vaatziekten en diabetes. Dat betekent dat wanneer het jouw doel is om in aanmerking te komen voor vergoeding, de doelgroep van mensen met overgewicht jou moet aanspreken.

Wanneer je graag wilt werken met mensen met bovenstaande doelgroep, of wanneer je niet voor vergoeding in aanmerking wilt of hoeft te komen en je je breder wilt richten op leefstijlverbetering, dan is het vak van Leefstijlcoach zeker geschikt voor jou. Denk er voor je start aan deze opleiding wel goed over na wat jouw doel en doelgroep gaat worden.

2. Leefstijlcoach worden zonder afgeronde hbo of wo opleiding?

Heb je geen afgeronde hbo-of wo-opleiding dan is het niet mogelijk je te registreren bij de BLCN en kom je niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basis zorgverzekering.

Vanuit de zorgverzekeraars is de eis dat alleen leefstijlcoaches met een afgeronde erkende hbo -of -wo opleiding voor vergoeding in aanmerking komen. De toelatingseis voor de opleiding Leefstijlcoach is daarom in principe een afgeronde erkende hbo -of -wo opleiding. Heb je geen afgeronde hbo-of wo-opleiding, maar wel minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding gedaan dan kun je de opleiding wel volgen, maar kom je niet in aanmerking voor lidmaatschap bij BLCN of vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

3. Wordt een Leefstijlcoach vergoed vanuit de basisverzekering?

Leefstijlcoaching wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat jouw cliënten hun begeleiding door jou als leefstijlcoach vergoed kunnen krijgen. Hieronder vertellen we je hier meer over.

4. Wanneer wordt een leefstijlcoach vergoed?

Als Leefstijlcoach moet je verschillende dingen doen om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

 1. Een HBO of WO-opleiding hebben afgerond, aangevuld met een geaccrediteerde Leefstijlcoach opleiding.
 2. Lid worden van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland)
 3. Lid worden van KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg)
 4. Een Leefstijlprogramma uitvoeren dat voor vergoeding in aanmerking komt.

5. Welke leefstijlprogramma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Vanaf 1 januari 2019 zijn drie programma’s die voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering in aanmerking komen. Deze programma’s heten GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventies). De GLI is uitsluitend bedoeld voor mensen met overgewicht en die een BMI van 30 of hoger hebben. Ook mensen met een BMI tussen de 25 en 30 komen in aanmerking als zij een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

In deze programma’s krijgen mensen zowel groepsbegeleiding als individuele coaching. Voor elk programma is een andere organisatie verantwoordelijk. Klik op de links hieronder voor meer informatie.

 1. GLI COOL (Coaching op Leefstijl, uitgevoerd door Expertisecentrum Leefstijl). Om het CooL programma te mogen uitvoeren is het verplicht een startinstructie te volgen van 1 dagdeel. De startinstructie kun je alleen volgen als je lid bent van de BLCN. Meer informatie over het uitvoeren van het COOL programma vind je hier.
 2. GLI Beweegkuur (uitgevoerd door Huis van beweging). Meer informatie vind je hier.
 3. GLI Slimmer (Uitgevoerd door de GGD), dit wordt regionaal uitgevoerd, dus er zijn verschillende GGD’s verantwoordelijk voor.

 Het doel van een GLI is:

 • Het verminderen van de energie-inname en het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten.
 • Meer gaan bewegen.
 • Psychologische ondersteuning bij het maken van een gewenste gedragsverandering.

6. Kun je met lidmaatschap van de NBLP ook GLI programma’s uitvoeren?

NBLP is een vereniging van leefstijlprofessionals. Met lidmaatschap van de NBLP kom je helaas niet in aanmerking voor het uitvoeren van de GLI, omdat de competenties van de leefstijlcoaches niet voldoende geborgd is in het programma van de NBLP.

7. Wat heeft een cliënt nodig om vergoed te worden?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een van bovenstaande programma’s heeft een cliënt een verwijzing nodig van de huisarts. Hij kan doorverwezen worden met de volgende indicaties:

 1. Een BMI (Body Mass Index) van 25 of hoger en daarbij risico op hart- en vaatziekten of diabetes type-2.
 2. Een BMI van 30 of hoger.

Niet iedereen kan dus in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De vergoede begeleiding van cliënten is vooralsnog gericht op gewichtsbeperking en voorkoming van hart- en vaatziekten en diabetes. In de opleiding wordt je opgeleid om ook andere aspecten van leefstijl (gezond bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en gewoontes etc.) te begeleiden, maar deze komen (helaas) niet in aanmerking voor vergoeding.

Back To Top