skip to Main Content

Opleiding Leefstijlcoach

Als leefstijlcoach begeleid je mensen om binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen een zo gezond mogelijk leven te leiden. Hierdoor voelen ze zich zowel fysiek als mentaal beter en hebben ze de regie over hun eigen leven. Als leefstijlcoach besteed je aandacht aan alle aspecten die een rol spelen bij gezondheid: je werkt samen met je cliënt aan verbetering van zijn lichamelijke en geestelijke welzijn. Je helpt je cliënt antwoorden te vinden op vragen als: Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de gezondheidsadviezen naar mijn eigen situatie? Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en dit ook volhoud? Wat zijn voor mij belangrijke doelen?

De ACC-opleidingen in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Als leefstijlcoach begeleid je mensen onder andere bij het verbeteren van hun voedingspatroon, de balans tussen inspanning en ontspanning, stressreductie en balans werk/privé. Hij besteedt hierbij aandacht aan zingevingsvraagstukken en het verhogen van het welbevinden.

In de maatschappij zie je een verschuiving van de focus op ziekte naar meer aandacht voor gezondheid en gedrag. De overheid en zorgverzekeraars zetten daarom in op preventie en gedragsverandering. Begeleiding door een leefstijlcoach wordt dan ook (onder voorwaarden) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als leefstijlcoach werk je samen met andere professionals in het gezondheidsveld en lever je een bijdrage aan de zelfredzaamheid van jouw cliënt op het gebied van gezondheid en gedrag.

Over de opleiding Leefstijlcoach

In de opleiding Leefstijlcoach leer je mensen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Je leert de basisbeginselen van het coachen en specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijl(verandering). Zo leer je patronen en oorzaken herkennen die onder bepaalde vraagstukken liggen en welke methodieken je kunt inzetten om mensen optimaal te begeleiden. Er wordt aandacht besteed aan thema’s als gedrag en motivatie, voeding, anatomie, beweging, ontspanning, zingeving, verslaving en praktijkvoering. Je leert welke coachmethodieken je per onderwerp kunt toepassen.

Als leefstijlcoach is ook het belangrijk te weten wie jij bent als mens en professional en hoe jij zelf omgaat met een gezonde leefstijl. Daarom richt een groot deel van de Leefstijlcoach opleiding zich ook op persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Alleen wanneer je zicht hebt op je eigen patronen, kun je anderen goed begeleiden bij het veranderen van hun leefstijl.

De drie pijlers van de Leefstijlcoach opleiding

De leefstijlcoach opleiding is gebaseerd op 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De theorie leer je uit de verplichte literatuur en de lesmap/digitale leeromgeving. De praktijk leer je doordat op de lesdagen wordt geoefend met de methodieken. Daarnaast oefen je met proefcliënten. Door tijdens de lesdagen veel te oefenen en feedback te krijgen van de docent en je medestudent maak je een persoonlijke ontwikkeling door als coach. Je bent tijdens de lesdagen afwisselend de coach en de cliënt. Hierdoor ervaar je de methodieken van twee kanten en krijg je ook weer nieuwe inzichten.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is geschikt voor mensen die anderen willen begeleiden bij het werken aan een gezonde leefstijl. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je een eigen praktijk wilt beginnen als coach en counsellor, maar ook dat je in je huidige functie al verantwoordelijk bent voor de leefstijlbegeleiding van mensen en daarin meer vaardigheden wilt krijgen. De opleiding is op HBO niveau en een afgeronde vooropleiding op HBO/WO-niveau is verplicht.

Wat is het doel van de opleiding Leefstijlcoach?

De opleiding Leefstijlcoach geeft je een gedegen basis om als coach mensen met zeer uiteenlopende leefstijlvraagstukken te begeleiden. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden wenst in te zetten in je huidige werk, in deze opleiding coaching leer je de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om mensen te begeleiden op het gebied van leefstijl. Je leert mensen begeleiden bij het ontdekken en veranderen van leef- en denkpatronen, begeleiden bij het aanleren van vaardigheden en het oppakken van sociale rollen. En je kunt samenwerken met andere disciplines op het gebied van leefstijl.

Portfolio en essays

Tijdens de Leefstijlcoach opleiding werk je aan je portfolio en per module aan essays. Het portfolio zal uiteindelijk bestaan uit een trajectverslag van het werken met een cliënt en een verslag van je persoonlijke leefstijluitdaging. De essays hebben per module een ander thema en laten zien dat je met de geleerde stof kunt werken.

Het opdoen van coachervaring

Tijdens de opleiding ga je aan het werk met proefcliënten. Om coachvaardigheden op te doen werk je minimaal 12 uur met cliënten aan algemene coachvraagstukken. Voor het afronden van de opleiding moet je daarnaast 2 uur per module hebben gewerkt met cliënten aan het thema van die module en in de gehele opleiding minimaal 1 volledig traject hebben begeleid van minimaal 5 sessies van een uur.

Inhoud van de opleiding Leefstijlcoach

De Leefstijlcoach opleiding is opgebouwd uit 19 lesdagen, verdeeld over 8 modules:

Module 1: Algemene coachvaardigheden (5 dagen)

Houding van de coach
Coachproces
Communicatie en gespreksvaardigheden
Verschillende coachhoudingen
Motiverende gespreksvoering

Module 2: Inleiding leefstijl, motivatie en gedragsverandering (3 dagen)

Inleiding leefstijl, het hormoonstel en levensfasen
Motivatie
Gedragsverandering

Module 3: Fysiologie, neurologie en pathologie (3 dagen)

Stressfysiologie
Stofwisseling en pathologie
Neurobiologie en gedrag

Module 4: Voeding en darmgezondheid (2 dagen)

Voeding, leefstijl en darmgezondheid
Voedingsplan maken

Module 5: Lichaamsbewustzijn, ontspanning en zingeving (2 dagen)

Energie, rust en ontspanning
Slaap
Welbevinden, zingeving en cultuur

Module 6: Anatomie en beweging (2 dagen)

Anatomie en testen
Somatypering
Beweegplannen maken

Module 7: Verslaving (1 dag)

Soorten verslaving en invloed op leefstijl
Verslaving(sgedrag) herkennen
Afbakening werkveld
Overzicht aanvullende zorg en doorverwijsmogelijkheden

Module 8 : Praktijkvoering (1 dag)
Rapporteren
AVG en Privacy
Multidisciplinair samenwerken
Vergoeding zorgverzekering

Details

Indien onderstaande tabel niet volledig wordt getoond op je mobiele telefoon, kantel dan je scherm (een kwartslag).

AB
Opleiding:Leefstijlcoach
Duur:13 maanden
Omvang:
 • 19 lesdagen inclusief module Algemene Coachvaardigheden
 • 14 dagen exclusief module Algemene Coachvaardigheden
Je kunt je inschrijven voor de 14-daagse opleiding exclusief Algemene Coachvaardigheden indien je een coachopleiding hebt gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen. De ACC zal beoordelen of deze reeds gevolgde opleiding voldoet aan de eisen om vrijstelling te krijgen voor de module Algemene Coachvaardigheden.
Groepsgrootte:10 tot 18 deelnemers
Studiebelasting:Gemiddeld 8-10 uur per week buiten de lesdagen om.
Kenmerken:Klassikale opleiding
Opleidingsniveau:HBO
Vooropleiding:Minimaal mbo niveau 4 en voldoende levenservaring en motivatie. Alleen studenten met een afgeronde HBO of WO opleiding kunnen zich aansluiten bij de BLCN. Dit betekent dat ze in aanmerking komen voor vergoeding van hun diensten als leefstijlcoach door de zorgverzekeraars.
Vrijstellingenbeleid:
 • Module 1: Voor module 1 van de opleiding is vrijstelling mogelijk indien iemand een coachopleiding heeft gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen.
 • Module 2 en 8: Voor deze modules is geen vrijstelling mogelijk.
 • Module 3 t/m 7: Voor deze modules is in principe geen vrijstelling mogelijk. Vrijstelling is bij uitzondering mogelijk op basis van individuele toetsing door de hoofddocent. Hierbij wordt gekeken naar eerder verworven competenties en de visie die hierbij is gevolgd. Indien de kennis, vaardigheden en visie aantoonbaar voldoende zijn voor vrijstelling, kan in individuele gevallen voor sommige modules of dagen vrijstelling worden gegeven.
Wanneer jij denkt dat je voor (een van de) modules vrijstelling kunt krijgen, neem dan contact met ons op.
Docenten:Trudy Vlot
Stefan van Rossum
Mado Remkes
Lya Young-Afat
Karen Walthuis
Diploma:Om het diploma te kunnen behalen moet een student aan de volgende eisen hebben voldaan:
 • 80% aanwezigheidsplicht
 • Mondeling examen met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
 • Alle theorie-examens met een voldoende hebben afgesloten (minimaal 70% van de vragen per examen goed)
 • Voldaan hebben aan de eisen voor het werken met proefcliënten
 • Voldaan hebben aan de eisen voor intervisie
 • Portfolio met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
 • Alle essays met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
Accreditatie:Accreditatie aangevraagd KABIZ en BLCN. Wij verwachten de accreditatie ruim voor aanvang van de opleiding rond te hebben. Mocht de accreditatie niet rond zijn voor aanvang van de opleiding is het mogelijk om kosteloos te annuleren.
Literatuurlijst:Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.
Literatuur bestellen:Bestel online bij YouBeDo. De ACC werkt samen met YouBeDo. Door je boeken te bestellen bij YouBeDo doneer jij tot 12% aan een goed doel, zonder dat het jou wat extra kost.

Het boek Het Gezondheidsfundament kun je hier bestellen.
Prijzen
AB
Opleiding inclusief Algemene CoachvaardighedenTotaalprijs € 4.800,-. Betaling in 3 termijnen € 1.600,- per termijn.*
Opleiding exclusief Algemene CoachvaardighedenTotaalprijs € 3.600,-. Betaling in 3 termijnen € 1.200,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

Filters Sorteer resultaten
Variant
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Locatie
Inclusief algemene coachvaardigheden (19 dagen)
2 oktober 2020
5 november 2021
vrijdag
10.00 - 17.00
Utrecht
Exclusief algemene coachvaardigheden (14 dagen)
8 januari 2021
5 november 2021
vrijdag
10.00 - 17.00
Utrecht
Uitleg inclusief en exclusief algemene coachvaardigheden

Het is uitsluitend mogelijk om je in te schrijven voor de 14-daagse opleiding exclusief Algemene Coachvaardigheden indien je een coachopleiding hebt gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen. De ACC beoordeelt of deze reeds gevolgde opleiding voldoet aan de eisen om vrijstelling te krijgen voor de module algemene coachvaardigheden.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 18 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Studenten worden geacht minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn. In principe verwachten we dat je de lessen op je eigen locatie volgt. In noodgevallen kan een lesdag in overleg op een andere locatie worden ingehaald. Neem hiervoor tijdig contact met ons op per telefoon of email, dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

Back To Top