Skip to content

Leefstijlcoach opleiding

Geaccrediteerd door de BLCN

11 maanden (17 lesdagen)
Utrecht
€ 4.398
Duur: 11 maanden (17 lesdagen)
Waar: Utrecht
Prijs: € 4.398
In de geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach leer je mensen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Hierdoor voelen ze zich zowel fysiek als mentaal beter en hebben ze de regie over hun eigen leven. Als leefstijlcoach begeleid je mensen onder andere bij het verbeteren van hun voedingspatroon, stressreductie, de balans tussen inspanning en ontspanning en tussen werk en privé. De Leefstijlcoach opleiding is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).

Als leefstijlcoach besteed je aandacht aan alle aspecten die een rol spelen bij gezondheid: je werkt samen met je cliënt aan verbetering van zijn/haar lichamelijke en geestelijke welzijn. Je helpt je cliënt antwoorden te vinden op vragen als: Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de gezondheidsadviezen naar mijn eigen situatie? Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en dit ook volhoud? Wat zijn voor mij belangrijke doelen? Bij leefstijlcoaching wordt aandacht besteed aan zingevingsvraagstukken en het verhogen van het welbevinden.

In de maatschappij zie je een verschuiving van de focus op ziekte naar meer aandacht voor gezondheid en gedrag. De overheid en zorgverzekeraars zetten daarom in op preventie en gedragsverandering. Begeleiding door een leefstijlcoach wordt dan ook (onder voorwaarden) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als leefstijlcoach werk je samen met andere professionals in het gezondheidsveld en lever je een bijdrage aan de zelfredzaamheid van jouw cliënt op het gebied van gezondheid en gedrag.

Over de opleiding tot Leefstijlcoach

In de opleiding Leefstijlcoach leer je mensen te begeleiden om binnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen een zo gezond mogelijk leven te leiden. Je leert de basisbeginselen van het coachen en specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijl(verandering). Zo leer je patronen en oorzaken herkennen die onder bepaalde vraagstukken liggen en welke methodieken je kunt inzetten om mensen optimaal te begeleiden. Er wordt aandacht besteed aan thema’s als gedrag en motivatie, voeding, anatomie, beweging, ontspanning, zingeving, verslaving en praktijkvoering. Je leert welke methodieken je per onderwerp kunt toepassen.

Als leefstijlcoach is het ook belangrijk om te weten wie jij bent als mens en professional en hoe jij zelf omgaat met een gezonde leefstijl. Daarom richt een groot deel van het programma zich ook op persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Alleen wanneer je zicht hebt op je eigen patronen, kun je anderen goed begeleiden bij het veranderen van hun leefstijl.

De drie pijlers van de Leefstijlcoach opleiding

Het lesprogramma is gebaseerd op 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. De theorie leer je uit de verplichte literatuur en de lesmap/digitale leeromgeving. De praktijk leer je doordat op de lesdagen wordt geoefend met de methodieken. Daarnaast oefen je met proefcliënten. Door tijdens de lesdagen veel te oefenen en feedback te krijgen van de docent en je medestudenten maak je een persoonlijke ontwikkeling door als coach. Je bent tijdens de lesdagen afwisselend de begeleider en de cliënt. Hierdoor ervaar je de methodieken van twee kanten en krijg je ook weer nieuwe inzichten.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De Leefstijlcoach opleiding is voor mensen die cliënten willen helpen te werken aan een gezondere leefstijl. Dit kunnen professionals zijn uit verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg, zoals: praktijkondersteuners huisarts, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck, verpleegkundigen, psychologen, sportprofessionals, coaches, HR-medewerkers en ARBO-medewerkers.

Je hoeft geen zorgberoep te hebben (gehad) om de opleiding tot Leefstijlcoach te gaan volgen. Als je een andere afgeronde HBO-of WO-opleiding hebt, kun je je na het volgen van een geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach registreren bij de BLCN. Dit is een voorwaarde voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Heb je geen afgeronde HBO- of WO-opleiding dan is het niet mogelijk je te registreren bij de BLCN. Je kunt wel deelnemen aan de opleiding met een afgeronde MBO niveau 4 opleiding, maar dus niet lid worden van BLCN.

Is de Leefstijlcoach opleiding geaccrediteerd?

De opleiding Leefstijlcoach van de ACC is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) en Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Hierdoor is vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Dat betekent dat jouw cliënten hun begeleiding door jou als leefstijlcoach vergoed kunnen krijgen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering dien je wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Klik hier voor het overzicht aan voorwaarden voor vergoeding vanuit het basispakket en meer relevante vragen en antwoorden over de opleiding.

Wat is het doel van de opleiding Leefstijlcoach?

De opleiding tot Leefstijlcoach geeft je een gedegen basis om als mensen met zeer uiteenlopende leefstijlvraagstukken te begeleiden. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden wenst in te zetten in je huidige werk, in dit programma leer je de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om mensen te begeleiden op het gebied van leefstijl. Je leert mensen begeleiden bij het ontdekken en veranderen van leef- en denkpatronen, begeleiden bij het aanleren van vaardigheden en het oppakken van sociale rollen. En je kunt samenwerken met andere disciplines op het gebied van leefstijl.

Hoe word ik leefstijlcoach?

Leefstijlcoach is een vrij beroep. Dat betekent dat iedereen zich leefstijlcoach mag noemen, maar uiteraard niet dat een leefstijlcoach zonder gedegen opleiding even goed is in zijn/haar vak, of in aanmerking komt voor vergoeding.

Het is dus zeer raadzaam om een gedegen opleiding te volgen om mensen met leefstijlvraagstukken goed te begeleiden. Zelfs als die begeleiding niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Om je te onderscheiden in het veld van leefstijlcoaches is het verstandig om je aan te sluiten bij de BLCN. Hiermee laat je zien dat je een gedegen opleiding hebt gevolgd, professioneel bent en gedegen kennis en vaardigheden hebt. Over alle voordelen van aansluiten bij de BLCN verwijzen we je naar de website van de BLCN.

Inhoud van de opleiding tot Leefstijlcoach

Het programma is opgebouwd uit 17 lesdagen, verdeeld over 8 modules:

Module 1: Algemene coachvaardigheden (3 dagen)

 • Houding van de coach
 • Coachproces
 • Communicatie en gespreksvaardigheden
 • Verschillende coachhoudingen
 • Motiverende gespreksvoering

Module 2: Inleiding leefstijl, motivatie en gedragsverandering (3 dagen)

 • Inleiding leefstijl en levensfasen
 • Motivatie
 • Gedragsverandering

Module 3: Fysiologie, neurologie en pathologie (3 dagen)

 • Het hormoonstel
 • Stressfysiologie
 • Stofwisseling en pathologie
 • Neurobiologie en gedrag

Module 4: Anatomie en beweging (2 dagen)

 • Anatomie en testen
 • Somatypering
 • Beweegplannen maken

Module 5: Voeding en darmgezondheid (2 dagen)

 • Voeding, leefstijl en darmgezondheid
 • Voedingsplan maken

Module 6: Lichaamsbewustzijn, ontspanning en zingeving (2 dagen)

 • Energie, rust en ontspanning
 • Slaap
 • Welbevinden, zingeving en cultuur

Module 7: Verslaving (1 dag)

 • Soorten verslaving en invloed op leefstijl
 • Verslaving(sgedrag) herkennen
 • Afbakening werkveld
 • Overzicht aanvullende zorg en doorverwijsmogelijkheden

Module 8: Praktijkvoering (1 dag)

 • Rapporteren
 • AVG en Privacy
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Vergoeding zorgverzekering

Portfolio en essays

Tijdens het Leefstijlcoaching programma werk je aan je portfolio en per module aan essays. Het portfolio zal uiteindelijk bestaan uit een trajectverslag van het werken met een cliënt en een verslag van je persoonlijke leefstijluitdaging. De essays hebben per module een ander thema en laten zien dat je met de geleerde stof kunt werken.

Het opdoen van coachervaring tijdens de Leefstijlcoach opleiding

Tijdens het programma ga je aan het werk met proefcliënten. Om coachvaardigheden op te doen werk je minimaal 12 uur met cliënten aan algemene coachvraagstukken. Voor het afronden van de opleiding moet je daarnaast 2 uur per module hebben gewerkt met cliënten aan het thema van die module en in de gehele opleiding minimaal 1 volledig traject hebben begeleid van minimaal 5 sessies van een uur.

Details van de opleiding Leefstijlcoach

Opleiding:

Leefstijlcoach

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

11 maanden

Omvang:

17 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 18 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week (buiten de lesdagen om).

Opleidingsniveau:

HBO-niveau

Vooropleiding:

Voor deze opleiding dien je minimaal een MBO-niveau 4 of HAVO-opleiding* te hebben afgerond en voldoende levenservaring en motivatie te hebben. Alleen studenten met een afgeronde HBO- of WO-opleiding kunnen zich aansluiten bij de BLCN.

* Indien je niet voldoet aan deze eis, klik dan hier voor de mogelijkheden.

Beleid vrijstellingen:

 • Module 1: Voor module 1 van de opleiding is vrijstelling mogelijk indien iemand een coachopleiding heeft gevolgd met een omvang van ten minste 5 praktijkdagen.
 • Module 2 en 8: Voor deze modules is geen vrijstelling mogelijk.
 • Module 3 t/m 7: Voor deze modules is in principe geen vrijstelling mogelijk. Vrijstelling is bij uitzondering mogelijk op basis van individuele toetsing door de hoofddocent. Hierbij wordt gekeken naar eerder verworven competenties en de visie die hierbij is gevolgd. Indien de kennis, vaardigheden en visie aantoonbaar voldoende zijn voor vrijstelling, kan in individuele gevallen voor sommige modules of dagen vrijstelling worden gegeven.

Wanneer jij denkt dat je voor (een van de) modules vrijstelling kunt krijgen, neem dan contact met ons op.

Het aantal lesdagen waarvoor je vrijstelling krijgt wordt naar rato verrekend met de totaalprijs.

Diploma:

Om het diploma te kunnen behalen moet een student aan de volgende eisen hebben voldaan:

 • 100% aanwezigheidsplicht voor module 1 (Coachvaardigheden) en 90% aanwezigheidsplicht voor modules 2 t/m 8.
 • Mondeling examen met een voldoende beoordeling hebben afgesloten.
 • Alle theorie-examens met een voldoende hebben afgesloten (minimaal 70% van de vragen per examen goed).
 • Het ontvangen van een positieve trainersverklaring.
 • Voldaan hebben aan de eisen voor het werken met proefcliënten.
 • Voldaan hebben aan de eisen voor intervisie.
 • Portfolio met een voldoende beoordeling hebben afgesloten.
 • Alle essays met een voldoende beoordeling hebben afgesloten.
 • Voldaan is aan de betalingsverplichting.

Proefcliënten:

 • Voor de module Coachvaardigheden 6 uur.
 • 2-6 uur per module met cliënten aan het thema van die module.
 • In de gehele opleiding minimaal 1 volledig traject van minimaal 5 sessies van een uur.

De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Om het diploma te kunnen behalen, worden studenten geacht om:

 • 100% van de lessen aanwezig te zijn voor module 1 Coachvaardigheden (3 lesdagen).
 • Minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn voor de modules 2 t/m 8, waarbij er voor de eerste lesdag van module 2 (Inleiding leefstijl, motivatie en gedragsverandering) en de laatste lesdag van module 8 (Praktijkvoering) verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Accreditatie:

Kabiz ACC logo BLCN ACC logo
De opleiding Leefstijlcoach is geaccrediteerd door de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) en Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).

Erkenning:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is erkend door de LVSC. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je Basis Coaching en Counselling hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over accreditatie en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding

Prijzen

Start september 2024:

Totaalprijs € 4.398,-. Betaling in 3 termijnen € 1.466,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief administratiekosten (à € 50,-), lesmap (à € 50,-) en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

NB: De lesmap wordt eenmalig per student verstrekt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een herdruk van de lesmap aan te vragen. Indien een herdruk akkoord is bevonden door de ACC, dan zijn de kosten daarvan € 100,- (inclusief administratiekosten en verzendkosten binnen Nederland).

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen btw van toepassing is.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Docent
Lestijden
Locatie
04-07-2025
vrijdag
Mado Remkes, Trudy Vlot, Rayen Bindraban
10.00 - 17.00 uur
Utrecht
Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 18 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Om het diploma te kunnen behalen, worden studenten geacht om:

 • 100% van de lessen aanwezig te zijn voor module 1 Coachvaardigheden (3 lesdagen).
 • Minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn voor de modules 2 t/m 8, waarbij er voor de eerste lesdag van module 2 (Inleiding leefstijl, motivatie en gedragsverandering) en de laatste lesdag van module 8 (Praktijkvoering) verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

1. Past het beroep van Leefstijlcoach bij jou?

Leefstijlcoaching richt zich op alle facetten van een gezonde leefstijl en biedt daarmee de mogelijkheid om je binnen dit vakgebied te specialiseren in een richting die bij jou past. Je kunt dus werken met verschillende doelgroepen en deze doelgroepen op verschillende facetten van hun leefstijl begeleiden. In die zin is het vak van leefstijlcoach heel breed.

Dat gezegd hebbende is de vergoeding vanuit de basisverzekering voor Leefstijlcoaching uitsluitend gericht op leefstijlverbetering door gewichtsbeperking en voorkoming van hart- en vaatziekten en diabetes. Dat betekent dat wanneer het jouw doel is om in aanmerking te komen voor vergoeding, de doelgroep van mensen met overgewicht jou moet aanspreken.

Wanneer je graag wilt werken met mensen met bovenstaande doelgroep, of wanneer je niet voor vergoeding in aanmerking wilt of hoeft te komen en je je breder wilt richten op leefstijlverbetering, dan is het vak van Leefstijlcoach zeker geschikt voor jou. Denk er voor je start aan deze opleiding wel goed over na wat jouw doel en doelgroep gaat worden.

2. Leefstijlcoach worden zonder afgeronde HBO- of WO-opleiding?

Heb je geen afgeronde HBO-of WO-opleiding dan is het niet mogelijk je te registreren bij de BLCN en kom je niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basis zorgverzekering.

Vanuit de zorgverzekeraars is de eis dat alleen leefstijlcoaches met een afgeronde erkende HBO-of WO-opleiding voor vergoeding in aanmerking komen. De toelatingseis voor de opleiding Leefstijlcoach is daarom in principe een afgeronde erkende HBO-of WO-opleiding. Heb je geen afgeronde HBO-of WO-opleiding, maar wel minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding gedaan dan kun je de opleiding wel volgen, maar kom je niet in aanmerking voor lidmaatschap bij BLCN of vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

3. Wordt een Leefstijlcoach vergoed vanuit de basisverzekering?

Leefstijlcoaching wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat jouw cliënten hun begeleiding door jou als leefstijlcoach vergoed kunnen krijgen. Hieronder vertellen we je hier meer over.

4. Wanneer wordt een leefstijlcoach vergoed?

Als Leefstijlcoach moet je verschillende dingen doen om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

 1. Een HBO- of WO-opleiding hebben afgerond, aangevuld met een geaccrediteerde Leefstijlcoach opleiding.
 2. Lid worden van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).
 3. Een Leefstijlprogramma uitvoeren dat voor vergoeding in aanmerking komt.

5. Welke leefstijlprogramma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Vanaf 1 januari 2019 zijn er verschillende programma’s die voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering in aanmerking komen. Deze programma’s heten GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventies). De GLI is uitsluitend bedoeld voor mensen met overgewicht en die een BMI van 30 of hoger hebben. Ook mensen met een BMI tussen de 25 en 30 komen in aanmerking als zij een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, artrose, apneu en diabetes type 2.

In deze programma’s krijgen mensen zowel groepsbegeleiding als individuele coaching. Voor elk programma is een andere organisatie verantwoordelijk. Klik op de links hieronder voor meer informatie.

 1. GLI COOL (Coaching op Leefstijl, uitgevoerd door Expertisecentrum Leefstijl). Om het COOL programma te mogen uitvoeren is het verplicht een startinstructie te volgen van 1 dagdeel. De startinstructie kun je alleen volgen als je lid bent van de BLCN.
 2. GLI Beweegkuur (uitgevoerd door Huis van beweging).
 3. GLI Slimmer (Uitgevoerd door de GGD), dit wordt regionaal uitgevoerd, dus er zijn verschillende GGD’s verantwoordelijk voor.
 4. GLI Samen sportief in beweging.

6. Kun je met lidmaatschap van de NBLP ook GLI programma’s uitvoeren?

NBLP is een vereniging van leefstijlprofessionals. Met lidmaatschap van de NBLP kom je helaas niet in aanmerking voor het uitvoeren van de GLI, omdat de competenties van de leefstijlcoaches niet voldoende geborgd is in het programma van de NBLP.

7. Wat heeft een cliënt nodig om vergoed te worden?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een van bovenstaande programma’s moet een cliënt 18 jaar of ouder zijn en een verwijzing van de huisarts of medisch specialist (bijvoorbeeld een internist of cardioloog) hebben. Hij kan doorverwezen worden met de volgende indicaties:

 1. Een BMI (Body Mass Index) van 25 of hoger en daarbij (risico op) diabetes mellitus 2, hart- en vaat problematiek, artrose of apneu.
 2. Een BMI van 30 of hoger (obesitas).

Niet iedereen kan dus in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De vergoede begeleiding van cliënten is vooralsnog gericht op gewichtsbeperking en voorkoming van hart- en vaatziekten en diabetes. In de opleiding wordt je opgeleid om ook andere aspecten van leefstijl (gezond bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en gewoontes etc.) te begeleiden, maar deze komen (helaas) niet in aanmerking voor vergoeding.

8. Wat is de procedure om als Leefstijlcoach om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering?

Dit is de procedure om in aanmerking te komen voor de registratie als leefstijlcoach bij BLCN en in aanmerking te komen voor vergoeding (met AGB-code):

Eisen: diploma op HBO-niveau en geaccrediteerd diploma Leefstijlcoach (van de ACC).

Procedure:

 • Na behalen van het diploma Leefstijlcoach meldt de student zich aan bij de BLCN.
 • De BLCN meldt de student dan aan bij het register leefstijlcoaches. Deze registratie wordt automatisch doorgestuurd aan Kabiz.
 • Kabiz controleert of de gevolgde opleiding geaccrediteerd is en het diploma van de student dus geldig is.
 • Student ontvangt van Kabiz een registratienummer voor het leefstijlcoachregister en een lidmaatschapsnummer van de BLCN.
 • Met het registratienummer van Kabiz kan de student een AGB-code aanvragen bij Vektis. Het is niet nodig om je diploma bij Vektis te uploaden, want het registratienummer van Kaniz toont aan dat het diploma al is gecontroleerd.
Back To Top