skip to Main Content

Rouw en Verlies Coach

Iedereen maakt in zijn leven het verlies mee van belangrijke mensen of dingen. Als coach, hulpverlener of (HR-)manager kom je dan ook regelmatig mensen tegen die te maken hebben met rouw en verlies. Rouwen doen we niet alleen bij een verlies door de dood van een geliefd persoon. We rouwen ook bij een verlies van gezondheid, relatie, werk, toekomstperspectief of door echtscheiding. Rouwen is een natuurlijk proces dat vraagt om erkenning van het verlies, en nabijheid van anderen, om de moeilijke rouwemoties te kunnen doorstaan. In de opleiding Rouw en Verlies Coach leer je dat rouw verschillende verschijningsvormen kent en dat iedereen rouw uit op een manier die bij hem of haar past. Je leert hoe een gezond rouwproces eruit ziet, en hoe je je cliënt hierin kunt begeleiden.

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Over de Rouw en Verlies Coach opleiding

In deze opleiding wordt uitgegaan van het Duale procesmodel, waarin zowel rouw als herstel een plaats hebben. Het model toont de slingerbeweging tussen verlies en herstel. Het gaat over balans tussen het verlies ervaren en ontspanning en afleiding vinden en zinvol bezig zijn. Andere theorieën over rouw (verliescirkel, rouwtaken) worden ook besproken, zodat iedere student gedegen achtergrondkennis bezit over rouw en verlies. Je leert tijdens het lesprogramma over de menselijke ontwikkeling. Dit helpt je begrijpen hoe kinderen, jongeren en volwassenen om gaan met rouw. Ook verschillen in rouw tussen mannen en vrouwen zijn vaak te herleiden naar verschillen in ontwikkeling. In het lesprogramma worden verschillende soorten rouw besproken, zoals uitgestelde rouw, her-rouw, verlaat verdriet en gecompliceerde rouw. Ook kijken we naar mogelijke hulpbronnen bij rouw, zoals de sociale omgeving, veerkracht en rituelen.

De basis van de opleiding bestaat uit theorie en inzichten over rouw en verlies. Deze worden afgewisseld met oefeningen en opdrachten. Deze oefeningen en opdrachten doe je eerst zelf, om zo te voelen welk effect ze op een rouwend persoon kunnen hebben. Ook je eigen rouwgeschiedenis komt op deze manier aan bod en krijgt een plek. Je krijgt zo als rouwcoach meer inzicht in je eigen thema’s en patronen en hoe deze je zullen helpen of belemmeren om mensen die met rouw te maken hebben te begeleiden.

Het doel van de opleiding

Dit programma geeft hulpverleners de handvatten die nodig zijn om mensen die te maken hebben met rouw en verlies op een passende manier te begeleiden. Je leert hoe je mensen als rouwcoach kunt begeleiden in een ‘normaal’ rouwproces en je leert herkennen wanneer er sprake is van verstoorde rouw en wat er nodig is om iemand ook in die gevallen goed te begeleiden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de grenzen van het vak en wanneer het bij gecompliceerde processen nodig is om door te verwijzen.

Voor wie is de opleiding Rouw en Verlies Coach bedoeld?

Iedereen die de opleiding Basis Coaching en Counselling (of een vergelijkbare opleiding van een andere aanbieder) heeft afgerond kan toegelaten worden tot deze opleiding. Ook professionals met een andere relevante achtergrond (zoals psychologie, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk) kunnen in overleg worden toegelaten. Maar ook wanneer je een aantal jaren werkervaring hebt op een plek waar je veel met rouw te maken hebt (bijvoorbeeld als uitvaartondernemer, hospice medewerker, pastoraal werker) kun je contact opnemen om te kijken of je tot het programma toegelaten kunt worden.

Wat leer ik in de opleiding?

Door deze opleiding te volgen, krijg je gedegen kennis over verlies en rouw. Samen met goede luistervaardigheden is dit onmisbaar in het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Je leert tijdens het programma wat past binnen de werkzaamheden van de verlies- en rouwcoach / counsellor en wanneer je zou moeten doorverwijzen naar iemand die meer gespecialiseerde hulp kan bieden. Daarnaast leer je welke kennis ouders en andere betrokkenen bij een kind of een jongere nodig hebben om hun kind of jongere te kunnen begeleiden met rouwverwerking.

Opbouw van de opleiding Rouw en Verlies Coach

  • Dag 1: Inventariseren van de kennis over rouw in de groep en het leren van belangrijke theorieën over rouw en verlies. In de middag zoomen we in op een systemische manier van kijken naar rouw.
  • Dag 2: Aandacht besteden aan rouw bij kinderen, waarin we ook spreken over de ontwikkelingstaken die kinderen moeten volbrengen, en die een invloed hebben op hoe zij rouwen.
  • Dag 3: Deze dag gaat over jongeren en jongvolwassenen die rouwen, en over het verschil tussen mannen en vrouwen in rouw.
  • Dag 4: Aandacht voor verschillende soorten rouw, zoals verlaat verdriet, rouw bij chronische ziekte en rouw bij baanverlies.
  • Dag 5: We sluiten het programma af met een ochtend over gecompliceerde en traumatische rouw, en een middag over hulpbronnen bij rouw, zoals iemands sociale omgeving, rituelen en veerkracht.

Bekijk ook onze blog

ACC Blog interview Rouw en Verlies Coach Ellen Dreezens

Interview met Rouw en Verlies Coach docent Ellen Dreezens

Lees waarom Ellen Rouw en Verlies Coach is geworden en leer alles over de opleiding.
Lees verder

Details van de opleiding Rouw en Verlies Coach

Opleiding:

Rouw en Verlies Coach

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

4 maanden

Omvang:

5 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 16 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week (buiten de lesdagen om)

Opleidingsniveau:

HBO

Vooropleiding:

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding en voldoende levenservaring en motivatie. Daarnaast is het om deel te kunnen nemen aan deze specialisatie opleiding vereist dat je al een opleiding op het gebied van coaching en/of counselling hebt afgerond van minimaal 10 dagen (bijvoorbeeld de opleiding Basis Coaching en Counselling) en dat je voldoet aan deze coachcompetenties. Ook mensen die werkzaam zijn in de hulpverlening en kennis en vaardigheden op willen doen op het gebied van begeleiding bij rouw en verlies kunnen (onder voorwaarden) worden toegelaten, maar ronden de opleiding dan af met een certificaat van deelname i.p.v. een diploma.

Docenten:

Diploma:

Bij het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 2 uur supervisie, een positieve beoordeling van het portfolio, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 100% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Rouw en Verlies Coach. Indien je geen vooropleiding als coach/counsellor hebt afgerond, dan ontvang je het certificaat Coaching bij Rouw en Verlies.

Supervisie:

In deze opleiding is 2 uur supervisie een verplicht onderdeel. Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bij een van onze supervisoren of je kunt zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC.

Portfolio-eisen:

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 20 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht 100% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen.

Certificering:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Literatuur bestellen:

Bestel online bij YouBeDo. De ACC werkt samen met YouBeDo. Door je boeken te bestellen bij YouBeDo doneer jij tot 12% aan een goed doel, zonder dat het jou wat extra kost.

Prijzen

Start maart 2022:

Totaalprijs € 1500,-. Betaling in 3 termijnen € 500,- per termijn.*

Extra kosten:

Twee uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 90,- per uur (dus € 180,- in totaal voor 2 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal dat wordt uitgereikt door de docent. De literatuur is niet inbegrepen in de prijs en dient door de student zelf te worden aangeschaft.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

De regeling van de belastingdienst, waarbij het mogelijk is om je studiekosten als aftrekpost op te voeren bij je inkomstenbelasting, is komen te vervallen per 1 januari 2022. Deze regeling wordt per 1 maart 2022 vervangen door het STAP-budget. Voor meer informatie verwijzen we je naar deze pagina op onze website.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
03-06-2022
vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Ellen Dreezens
Utrecht (Lunetten)*

* Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van een Corona-toegangsbewijs bij binnenkomst. Locaties zonder * achter de plaatsnaam maken geen gebruik van een Corona-toegangsbewijs. Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Download het huidige lesrooster

Ben jij in het najaar van 2021 gestart met Rouw en Verlies Coach? Download hieronder het lesrooster.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Rouw en Verlies Coach start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 16 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing, bijvoorbeeld door deelname op een ander moment.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht 100% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen.

Back To Top