skip to Main Content

Opleiding Stress en Burn-out Coach

In de opleiding Stress en Burn-out Coach leer je hoe je mensen begeleidt die te maken hebben met langdurige stressklachten en/of burn-out. Je leert welke destructieve patronen leiden tot burn-out klachten en welke methodieken je kunt inzetten om mensen deze patronen te laten veranderen. Je leert hierbij zowel te werken met de onderliggende patronen (zoals overlevingsstrategieën), als met methodieken om mensen andere strategieën en gedrag aan te leren. Je leert ook wat er (in organisaties) nodig is om preventief maatregelen te nemen tegen stress en burn-out klachten.

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Over de opleiding Stress en Burn-out Coach

De maatschappij verandert in rap tempo. Veel mensen ervaren door toegenomen werkdruk in combinatie met een druk sociaal leven en de druk van social media steeds meer stress. Het aantal mensen dat uiteindelijk thuis zit met een burn-out neemt hand over hand toe. Niet iedereen die hard werkt en een druk leven heeft krijgt een burn-out. Maar welke factoren leiden dan uiteindelijk wel tot uitval en wat kun je doen om deze patronen te veranderen? Als stress en burn-out coach/counsellor kun je mensen helpen bij het onderzoek van de onderliggende patronen, hun herstel en bij de preventie van meer stress of terugval. Hiermee ben je als stress coach betrokken bij het gehele proces van herstel en het voorkomen van stress en burn-out klachten.

Herstel van een burn-out kent drie fasen. De opleiding is opgebouwd rondom deze fasen, zodat jij alle tools in handen hebt om iemand in het hele herstelproces te begeleiden. In de eerste fase zorg je voor stabilisatie en de voorwaarden om te kunnen herstellen. In de tweede fase ga je kijken welke patronen ertoe hebben geleid dat iemand in de burn-out terecht is gekomen en hoe je aan deze patronen kunt werken. In de derde fase leer je hoe iemand zijn werk weer op een gezonde manier op kan pakken en nieuwe strategieën en patronen kan aanleren om terugval te voorkomen.

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 40 uur aan het werk met proefcliënten.

Onze drie docenten hebben elk hun eigen expertise op het gebied van stress en burn-out coaching. Zij leren jou wat er nodig is om als stress coach iemand op alle vlakken te begeleiden bij herstel en preventie.

Wat is het doel van de opleiding?

Deze opleiding geeft je een gedegen basis om als burn-out coach/counsellor mensen met stress en burn-out klachten te coachen. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden bijvoorbeeld inzet in je werk als (HR-) manager, na deze opleiding kun je mensen begeleiden bij zowel herstel als preventie van stress en burn-out klachten.

Wat leer ik in de Stress en Burn-out Coach opleiding?

In de opleiding tot Stress en Burn-out coach leer je:

 • De drie hoofdfasen van herstel bij langdurige stress en burn-out;
 • Wat je eigen stressoren en valkuilen zijn;
 • Hoe je een coachee of cliënt met langdurige stressklachten of met burn-out kunt coachen;
 • De invloed van leefstijl en hormonen op het herstelproces;
 • Inzicht te krijgen in onderliggende patronen en valkuilen waar coachees mee te maken kunnen hebben waardoor zij in deze situatie terecht zijn gekomen;
 • Hoe iemand met hevige stress of burn-out klachten weer her-integreert in het werk, zonder angst voor terugval;
 • Hoe jouw levenservaring kan helpen bij het herstel van jouw cliënten;
 • Wat er nodig is in de preventie van stress en burn-out.

Aan het einde van de opleiding Stress en Burn-out Coach kun je:

 • Mensen coachen en counsellen bij stress en burn-out.
 • Onderliggende problematieken en thema’s herkennen die leiden tot langdurige stress en burn-out klachten.
 • Mensen begeleiden om (weer) op een gezonde manier aan het werk te zijn en te blijven.
 • Verschillende methodieken inzetten om als stress coach zowel werknemers als managers te begeleiden bij ziektepreventie.

Tijdens de opleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelproces. Je onderzoekt daarbij wat jouw stresspatronen zijn en wat jij daaraan kunt veranderen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De studenten zijn onder andere:

 • Coaches en counsellors die in een eigen praktijk cliënten willen begeleiden bij stress en burn-out klachten.
 • Werkgevers, (HR-)managers of hulpverleners die mensen met stress en burn-out klachten beter willen begeleiden.

Een basis coachopleiding is een vereiste om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Indien je nog niet eerder een coachopleiding hebt gevolgd kun je bijvoorbeeld eerst de opleiding Basis Coaching en Counselling of Coachvaardigheden doen.

Opbouw opleiding

Tijdens de opleiding volgen we de drie hoofdfases van herstel bij stress of burn-out. De opleiding bestaat uit 11 lesdagen die zijn opgedeeld in de volgende blokken.

Blok 1:  Hoe herstel je van een burn-out (3 lesdagen)

 • Introductie in de opleiding.
 • Herstel van burn-out, leefregels op korte termijn op gedragsniveau.
 • Stressfysiologie:
  • Uitleg over de stressfysiologie (basis)
  • Burn-out: wat gebeurt er in ons lichaam?
  • Interne en externe stressfactoren die van invloed kunnen zijn op het lichaam
  • Aanpakken interne stress; verbeteren darmgezondheid
  • Ondersteunen van (lichamelijk) herstel tijdens een (dreigende) burn-out

Blok 2: Waarom krijgt iemand een burn-out, onderliggende factoren en patronen (5 lesdagen)

 • Externe factoren die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out.
 • Interne factoren en karaktereigenschappen die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out.
 • Wat zijn je triggers?
 • Negatieve coping strategieën onder de loep nemen.
 • Stresssignalen, waaraan herken je stress.
 • ACT, hoe kunt je ACT inzetten bij stress en burn-out.
 • RET, belemmerende overtuigingen en het G-schema, welke invloed hebben gevoel en gedachten op je gedrag.
 • Transactionele Analyse, welke belemmerende patronen kunnen vatbaarheid voor stress en burn-out versterken.
 • Reflectie op eigen zijn.
 • Logische niveaus: zijn jouw talenten, overtuigingen, waarden, missie etc in balans?
 • Systemisch werk en familieopstellingen.
 • Energiegevers en energievreters, wat kost je energie en wat geeft je energie, is dat nog in balans?
 • Met compassie naar jezelf kijken.
 • Piekeren stroomlijnen.
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid (Covey), hoeveel invloed heb jij op de zaken die je bezig houden.
 • Fixed en Growth midset.
 • Wheel of life, hoe staat jouw leven ervoor in diverse pijlers moet er iets veranderen?
 • Rouw en verlies, de invloed van rouw en verlies op jouw leven en welbevinden.
 • Midlife problematiek, hoe kijk je terug op je leven en hoe wil je verder.

Blok 3: Terugkeer naar werk en oppakken sociaal leven (3 lesdagen)

 • Coping, negatieve coping omzetten naar positieve coping.
 • Draagkracht versus draaglast, wat doe je, wat kun je aan, is dat in balans?
 • Zit je op je plaats op je werk?
 • Timemanagement, hoe kun je je tijd beter besteden? Hoe hou je daar grip op?
 • Werkplezier, hoe leuk vind je je werk? Hoe krijg je je werkplezier terug of bewaak je het?
 • Werk, privébalans.
 • Succes herstel factoren, wat is voor jou belangrijk om langdurig herstel te borgen?

Theorie-examen online (2 uur)

Bekijk ook onze blog

ACC Blog Stress En Burn-out Coach Mado Remkes Interview

Interview met Stress en Burn-out Coach docent Mado Remkes

18 augustus 2021 – Mado vertelt in dit interview waarom zij stress en burn-out coach is geworden, wat er zo uniek is aan de opleiding Stress en Burn-out Coach van de ACC, hoe de opleiding bijdraagt aan het worden van een goede stress en burn-out coach en hoe het is om een eigen coachpraktijk te hebben binnen dit coachingsgebied. Lees meer

Indien onderstaande tabel niet volledig wordt getoond op je mobiele telefoon, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Details van de opleiding Stress en Burn-out Coach

AB
Opleiding:Stress en Burn-out Coach
Kenmerken:Klassikale opleiding
Duur:12 maanden
Omvang:11 lesdagen
Groepsgrootte:10 tot 16 deelnemers
Studiebelasting:Gemiddeld 8-10 uur per week
Opleidingsniveau:HBO
Vooropleiding:HBO werk- en denkniveau en voldoende levenservaring en motivatie (MBO+ is toegestaan indien dit is aangevuld met werkervaring). Dit is een specialisatieopleiding. Om deel te kunnen nemen is het vereist dat je al een opleiding op het gebied van coaching en/of counselling hebt afgerond van minimaal 5 dagen en dat je voldoet aan deze coachcompetenties.
Docenten: Mado Remkes, Geesje Bluijssen, Trudy Vlot
Diploma:Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 3 uur supervisie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 90% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Stress en Burn-out Coach.
Supervisie:In deze opleiding is 3 uur supervisie een verplicht onderdeel. Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een van onze eigen supervisoren, maar je kunt ook zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van de supervisoren van de ACC.
Portfolio-eisen:Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 40 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.
Aanwezigheidsplicht:Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.
Certificering:LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.
Literatuurlijst:De literatuurlijst voor de opleiding Stress en Burn-out Coach wordt binnenkort bekend gemaakt.

Prijzen

AB
Start maart 2022:Totaalprijs € 2760,-. Betaling in 3 termijnen € 920,- per termijn.*
Extra kosten:Drie uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 90,- per uur (dus € 270,- in totaal voor 3 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken.

Let op: de overheid is voornemens om de huidige regeling te veranderen. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
19-03-2022
04-02-2023
zaterdag
10.00 - 17.00 uur
Geesje Bluijssen, Mado Remkes, Trudy Vlot
Utrecht (Lunetten)*

* Op deze locatie wordt gebruik gemaakt van een Corona-toegangsbewijs bij binnenkomst. Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 16 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Professioneel, gedegen en compleet. Dat zijn de woorden die als eerste door mij heen schieten als ik denk aan de opleiding stress- en burn-out coach.

En wanneer ik er iets langer over nadenk komen ook de termen; uitdagend, spannend, een lach, soms een traan en bij momenten confronterend naar boven.

Het resultaat voor mij; groei als professional, en zeker ook als mens.

Door deze opleiding ben ik in staat om volledig in te spelen op wat de cliënt nodig heeft aan begeleiding. En dat zorgt ervoor dat de client duurzaam kan herstellen van stress- en/of burn-outklachten.

Met veel plezier en enthousiasme heb ik de opleiding tot stress- en burn-outcoach gevolgd. Ik heb de lessen steeds als heel zinvol, verrijkend en inspirerend ervaren. De docenten speelden hierbij een belangrijke rol. Vanuit betrokkenheid en passie voor hun vak, werd de stof tot leven gebracht. Er was ook genoeg ruimte om te oefenen met medestudenten, waardoor je alles meteen kon oefenen en zelf ervaren. Dit vond ik heel waardevol. Maar wat ik als het meest waardevol heb ervaren is de aandacht voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. Kortom; een mooie en zinvolle opleiding in een prettige leeromgeving.

Ik heb de stress en burn-out coachingsopleiding als heel gedegen ervaren en een goede voorbereiding op de praktijk. De theoretische kennis over de invloed van stress op het lichaam is behulpzaam om mensen inzicht te geven in wat er nu eigenlijk gebeurt als je een burn-out hebt. Het kan ze helpen een andere leefstijl te kiezen die hun herstelproces versnelt. Er zijn genoeg tools om mee te oefenen. De coachingsmethodieken zijn praktisch en diepgaand. Ik heb er zelf ook veel aan gehad en heeft mijn zelfkennis vergroot. Er is ruimte genoeg om coachingsvaardigheden te trainen. De docenten zijn professioneel en empathisch. Ik ben inmiddels begonnen met mijn eigen praktijk en door de opleiding doe ik dat nu met zelfvertrouwen omdat ik een goede basis heb meegekregen.

Back To Top