skip to Main Content
Stress En Burn-out Coach

Stress en Burn-out Coach

De maatschappij verandert in rap tempo. Veel mensen ervaren door toegenomen werkdruk in combinatie met een druk sociaal leven en de druk van social media steeds meer stress. Het aantal mensen dat uiteindelijk thuis zit met een burn-out neemt hand over hand toe. Niet iedereen die hard werkt en een druk leven heeft krijgt een burn-out. Maar welke factoren leiden dan uiteindelijk wel tot uitval en wat kun je doen om deze patronen te veranderen? Als burn-out coach/counsellor kun je mensen helpen bij het onderzoek van de onderliggende patronen, hun herstel en bij de preventie van meer stress of terugval.

Over de opleiding

In de opleiding Stress en Burn-out Coach leer je hoe je mensen begeleidt die te maken hebben met langdurige stressklachten en/of burn-out. Je leert welke destructieve patronen leiden tot een burn-out en welke methodieken je kunt inzetten om mensen deze patronen te laten veranderen. Je leert hierbij zowel te werken met de onderliggende patronen (zoals overlevingsstrategieën), als met methodieken om mensen andere strategieën en gedrag aan te leren. Je leert ook wat er (in organisaties) nodig is om preventief maatregelen te nemen tegen stress en burn-out klachten.

Herstel van een burn-out kent drie fasen. De burn-out coach opleiding is opgebouwd rondom deze fasen, zodat jij alle tools in handen hebt om iemand in het hele herstelproces te begeleiden. In de eerste fase zorg je voor stabilisatie en de voorwaarden om te kunnen herstellen. In de tweede fase ga je kijken welke patronen ertoe hebben geleid dat iemand in de burn-out terecht is gekomen en hoe je aan deze patronen kunt werken. In de derde fase leer je hoe iemand zijn werk weer op een gezonde manier op kan pakken en nieuwe strategieën en patronen kan aanleren om terugval te voorkomen.

Onze drie docenten hebben elk hun eigen expertise op het gebied van stress en burn-out coaching. Zij leren jou wat er nodig is om iemand op alle vlakken te begeleiden bij herstel en preventie.

Wat is het doel van de opleiding

Deze opleiding geeft je een gedegen basis om als burn-out coach/counsellor mensen met stress en burn-out klachten te coachen. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden bijvoorbeeld inzet in je werk als (HR-) manager, na deze opleiding kun je mensen begeleiden bij zowel herstel als preventie van stress en burn out klachten.

Wat leer ik in de opleiding

In de opleiding stress en burn-out coach leer je:

 • De drie hoofdfasen van herstel bij langdurige stress en burn-out;
 • Wat je eigen stressoren en valkuilen zijn;
 • Hoe je een coachee of cliënt met langdurige stressklachten of met burn-out kunt coachen;
 • De invloed van leefstijl en hormonen op het herstelproces;
 • Inzicht te krijgen in onderliggende patronen en valkuilen waar coachees mee te maken kunnen hebben waardoor zij in deze situatie terecht zijn gekomen;
 • Hoe iemand met hevige stress of burn-out klachten weer her-integreert in het werk, zonder angst voor terugval;
 • Hoe jouw levenservaring kan helpen bij het herstel van jouw cliënten;
 • Wat er nodig is in de preventie van stress en burn-out.

Aan het einde van de opleiding Stress en Burn-out Coach kun je:

 • Mensen coachen en counsellen bij stress en burn-out.
 • Onderliggende problematieken en thema’s herkennen die leiden tot langdurige stress en burn-out klachten.
 • Mensen begeleiden om (weer) op een gezonde manier aan het werk te zijn en te blijven.
 • Verschillende methodieken inzetten om zowel werknemers als managers te begeleiden bij ziektepreventie.

Tijdens de opleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelproces. Je onderzoekt daarbij wat jouw stresspatronen zijn en wat jij daaraan kunt veranderen.

Voor wie is de opleiding bedoeld

De studenten zijn onder andere:

 • Coaches en counsellors die in een eigen praktijk cliënten willen begeleiden bij stress en burn-out klachten.
 • Werkgevers, (HR-)managers of hulpverleners die mensen met stress en burn-out klachten beter willen begeleiden.

Opbouw opleiding

Tijdens de opleiding volgen we de drie hoofdfases van herstel bij stress of burn-out. De opleiding bestaat uit 10 lesdagen die zijn opgedeeld in 5 blokken.

Blok 1:  Hoe herstel je van een burn -out (2 lesdagen)

 • Introductie in de opleiding
 • Herstel van burn-out, leefregels op korte termijn op gedragsniveau
 • Stressfysiologie:
  • Uitleg over de stressfysiologie (basis)
  • Burn-out: wat gebeurt er in ons lichaam?
  • Interne en externe stressfactoren die van invloed kunnen zijn op het lichaam
  • Aanpakken interne stress; verbeteren darmgezondheid
  • Ondersteunen van (lichamelijk) herstel tijdens een (dreigende) burn-out

 Blok 2: Hoe krijgt iemand een burn-out, onderliggende factoren en patronen (3,5 lesdagen)

 • Externe factoren die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out;
 • Interne factoren en karaktereigenschappen die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out;
 • Wat zijn je triggers?
 • Negatieve coping strategieën onder de loep nemen;
 • Stresssignalen, waaraan herken je stress;
 • ACT, hoe kunt je ACT inzetten bij stress en burn-out;
 • RET, belemmerende overtuigingen en het G-schema, welke invloed hebben gevoel en gedachten op je gedrag;
 • Transactionele Analyse, welke belemmerende patronen kunnen vatbaarheid voor stress en burn-out versterken;
 • Reflectie op eigen zijn;
 • NLP, Logische niveaus: zijn jouw talenten, overtuigingen, waarden, missie etc in balans? Ankeren, hoe kun je een anker leggen om jezelf meer zekerheid te geven;
 • Energiegevers en energievreters, wat kost je energie en wat geeft je energie, is dat nog in balans?
 • Met compassie naar jezelf kijken;
 • Piekeren stroomlijnen;
 • Fixed en Growth midset;
 • Wheel of life, hoe staat jouw leven ervoor in diverse pijlers moet er iets veranderen?
 • Rouw en verlies, de invloed van rouw en verlies op jouw leven en welbevinden;
 • Midlife problematiek, hoe kijk je terug op je leven en hoe wil je verder;

Blok 3: Hersteld, en nu weer veilig aan het werk (3 lesdagen)

 • Attitude van de professional, hoe sta jij als professional in je werk?
 • Coping, negatieve coping omzetten naar positieve coping
 • Stressdagboek, wat levert stress op bij jou?
 • Draagkracht versus draaglast, wat doe je, wat kun je aan, is dat in balans?
 • Zit je op je plaats op je werk?
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid (Covey), hoeveel invloed heb jij op de zaken die je bezig houden
 • IJsbergmodel van McLelland, wat je ziet is vaak het topje van de ijsberg, wat zit er onder?
 • Timemanagement, hoe kun je je tijd beter besteden? Hoe hou je daar grip op?
 • Up en down scale, leeftijdswelbevindenschaal
 • DISC Gedrag / persoonlijkheid analyse, inzicht in verschillende menstypes
 • Werkplezier, hoe leuk vind je je werk? Hoe krijg je je werkplezier terug of bewaak je het?
 • Model: werk, privé, ‘extra ding’
 • Succes herstel factoren, wat is voor jou belangrijk om langdurig herstel te borgen?

Blok 4: HR-beleid inbedden in de organisatie (0,5 lesdagen)

 • Hoe wordt er aandacht besteed aan stress en burn-out in de organisatie.
 • Is er beleid?
 • Wie is er verantwoordelijk voor stress en burn-out beleid? Formeel/informeel (taken, rollen, functies)

Blok 5: Examen (1 dag)

 • Theoretisch examen
 • Praktijkexamen
Details
AB
Opleiding:Stress en Burn-out Coach
Duur:8 maanden
Omvang:10 lesdagen
Studiebelasting:Gemiddeld 8-10 uur per week
Kenmerken:Klassikale opleiding
Opleidingsniveau:HBO
Vooropleiding:Minimaal mbo-niveau en/of voldoende levenservaring en motivatie
Docenten:Jeroen Kromwijk, Annemarie Mentink, Mado Remkes
Diploma:Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch en praktisch examen, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en wanneer is voldaan aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Stress en Burn-out Coach
Literatuurlijst:Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.
Prijzen
AB
Start september 2019Totaalprijs € 2400,-. Betaling in 3 termijnen € 800,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

Filters Sorteer resultaten
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
13 maart 2020
11 december 2020
vrijdag
10.00 -17.00 uur
Mado Remkes, Jeroen Kromwijk, Annemarie Mentink
Utrecht
Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 12 deelnemers en heeft een maximum van 20 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht

Studenten dienen minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn om het diploma te kunnen behalen.

Back To Top