Skip to content

Opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling

12 maanden (11 lesdagen)
Utrecht
Duur: 12 maanden (11 lesdagen)
Waar: Utrecht
In de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling leer je hoe je mensen begeleidt die te maken hebben met langdurige stressklachten en/of burn-out. Je leert welke destructieve patronen leiden tot burn-out klachten en welke methodieken je kunt inzetten om mensen deze patronen te laten veranderen. Je leert hierbij zowel te werken met de onderliggende patronen (zoals overlevingsstrategieën), als met methodieken om mensen andere strategieën en gedrag aan te leren. Je leert ook wat er (in organisaties) nodig is om preventief maatregelen te nemen tegen stress en burn-out klachten.

Over de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling

De maatschappij verandert in rap tempo. Veel mensen ervaren door toegenomen werkdruk in combinatie met een druk sociaal leven en de druk van social media steeds meer stress. Het aantal mensen dat uiteindelijk thuis zit met een burn-out neemt hand over hand toe. Niet iedereen die hard werkt en een druk leven heeft krijgt een burn-out. Maar welke factoren leiden dan uiteindelijk wel tot uitval en wat kun je doen om deze patronen te veranderen? Als stress en burn-out coach kun je mensen helpen bij het onderzoek van de onderliggende patronen, hun herstel en bij de preventie van meer stress of terugval. Hiermee ben je als stresscoach betrokken bij het gehele proces van herstel en het voorkomen van stress en burn-out klachten.

Herstel van een burn-out kent drie fasen. De opleiding is opgebouwd rondom deze fasen, zodat jij alle tools in handen hebt om iemand in het hele herstelproces te begeleiden. In de eerste fase zorg je voor stabilisatie en de voorwaarden om te kunnen herstellen. In de tweede fase ga je met counsellingstechnieken kijken welke patronen ertoe hebben geleid dat iemand in de burn-out terecht is gekomen en hoe je aan deze patronen kunt werken. In de derde fase leer je hoe iemand zijn/haar werk weer op een gezonde manier op kan pakken en nieuwe strategieën en patronen kan aanleren om terugval te voorkomen.

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 40 uur aan het werk met proefcliënten.

Onze drie docenten hebben elk hun eigen expertise op het gebied van stress en burn-out coaching. Zij leren jou wat er nodig is om als stress en burn-out coach iemand op alle vlakken te begeleiden bij herstel en preventie.

Wat is het doel van de opleiding?

Deze opleiding geeft je een gedegen basis om als coach/counsellor mensen met stress en burn-out klachten te begeleiden. Of dat nou in een eigen praktijk is, of dat je deze vaardigheden bijvoorbeeld inzet in je werk als (HR-) manager, leer je in deze opleiding mensen te begeleiden bij zowel herstel als preventie van stress en burn-out klachten.

Wat leer je in de Stress en Burn-out Coach opleiding?

In deze opleiding leer je:

 • De drie hoofdfasen van herstel bij langdurige stress en burn-out;
 • De invloed van leefstijl en hormonen op het herstelproces;
 • Wat je eigen stressoren en valkuilen zijn;
 • Hoe je een coachee of cliënt met langdurige stressklachten of met burn-out kunt coachen en counsellen;
 • Inzicht te krijgen in onderliggende patronen en valkuilen waar coachees mee te maken kunnen hebben, waardoor zij in deze situatie terecht zijn gekomen;
 • Hoe iemand met hevige stress of burn-out klachten weer re-integreert in het werk, zonder angst voor terugval;
 • Hoe jouw levenservaring kan helpen bij het herstel van je cliënten;
 • Wat er nodig is in de preventie van stress en burn-out.

Aan het einde van de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling kun je:

 • Mensen coachen en counsellen bij stress en burn-out.
 • Onderliggende problematieken en thema’s herkennen die leiden tot langdurige stress en burn-out klachten.
 • Mensen begeleiden om (weer) op een gezonde manier aan het werk te gaan en te blijven.
 • Verschillende methodieken inzetten om als stresscoach zowel werknemers als managers te begeleiden bij ziektepreventie.

Tijdens de opleiding doorloop je ook een persoonlijk ontwikkelproces als mens en als professional. Om een goede stress en burn-out coach te zijn, is het belangrijk dat je zelf inzicht hebt in jouw thema’s en patronen en dat je daarmee hebt gewerkt. Je onderzoekt wat jouw talenten zijn, maar ook wat jouw eigen stresspatronen zijn en wat jij daaraan kunt veranderen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De studenten zijn onder andere:

 • Coaches en counsellors die in een eigen praktijk cliënten willen begeleiden bij stress en burn-out klachten.
 • Werkgevers, (HR-)managers of hulpverleners die mensen met stress en burn-out klachten beter willen begeleiden.

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is het een vereiste dat je al eerder een coachopleiding hebt gevolgd van minimaal 5 dagen. Indien je nog niet eerder een coachopleiding hebt gevolgd kun je bijvoorbeeld bij ons eerst de opleiding Basis Coaching en Counselling of Coachvaardigheden doen.

Opbouw van de Stress en Burn-out Coaching en Counselling opleiding

Tijdens de opleiding volgen we de drie hoofdfases van herstel bij stress of burn-out. De opleiding bestaat uit 11 lesdagen die zijn opgedeeld in de volgende blokken:

Blok 1:  Hoe herstel je van een burn-out? (3 lesdagen)

 • Wat is er nodig om het lichaam fysiek (fysiologisch en neurologisch) te laten herstellen?
 • Wat gebeurt er in ons lichaam bij stress en burn-out? Uitleg over de stressfysiologie en neurologie.
 • Interne en externe stressfactoren die van invloed kunnen zijn op het lichaam.
 • Hoe spelen voeding, darmgezondheid en beweging een rol bij het herstel van stress en burn-out?
 • Hoe ondersteun je lichamelijk herstel tijdens een (dreigende) burn-out?

Blok 2: Waarom krijgt iemand een burn-out? Onderliggende factoren en patronen. (5 lesdagen)

 • Externe factoren die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out.
 • Interne factoren en karaktereigenschappen die een rol kunnen spelen bij stress en burn-out.
 • Wat zijn je triggers?
 • Negatieve copingstrategieën onder de loep nemen.
 • Waaraan herken je stress?
 • Verschillende methodieken inzetten, zoals ACT, RET, logische niveaus en Transactionele Analyse, om belemmerende patronen en overtuigingen te onderzoeken en te doorbreken.
 • Systemisch werk en familieopstellingen.
 • Energiegevers en energievreters: wat kost je energie en wat geeft je energie en is dat nog in balans?
 • Hoeveel invloed heb jij op de zaken die je bezighouden (Cirkel van invloed en betrokkenheid, en mindset)?
 • Wheel of life: hoe staat jouw leven ervoor en moet er iets veranderen?
 • De invloed van trauma, rouw en verlies op jouw leven en welbevinden.

Blok 3: Terugkeer naar werk en oppakken sociaal leven. (3 lesdagen)

 • Op een gezonde manier terugkeren naar eigen werk en het weer oppakken van sociale rollen.
 • Negatieve coping omzetten naar positieve coping.
 • Draagkracht versus draaglast: wat doe je, wat kun je aan en is dat in balans?
 • Communicatievaardigheden: onderhandelen, grenzen stellen en verwachtingsmanagement.
 • Timemanagement.
 • Werkplezier: hoe leuk vind je je werk? Hoe krijg je je werkplezier terug of bewaak je het?
 • Mensen coachen om een goede ‘work-life balance’ te behouden.
 • Terugvalpreventie.

Je verder specialiseren binnen het loopbaan- en re-integratievak

In de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling leer je hoe je mensen begeleidt bij terugkeer in eigen werk. Wil jij ook leren om mensen te begeleiden naar werk buiten de eigen organisatie, dan is het nodig om je verder te specialiseren als loopbaancoach en re-integratiecoach. Wil je met mensen onderzoeken wat zij willen en wat voor werk bij ze past? Dan is het aan te raden om de opleiding Loopbaancoach te volgen. Wil je mensen bij ziekte in re-integratietrajecten begeleiden (Spoor 1 en Spoor 2), dan is het aan te raden om de opleiding Re-integratiecoach te volgen. Om mensen als re-integratiecoach te begeleiden, is het belangrijk dat je gedegen kennis hebt van de wettelijke kaders waarbinnen re-integratie plaatsvindt.

Bekijk ook onze blog

ACC Blog Stress en Burn-out Coach Mado Remkes interview

Interview met Stress en Burn-out Coaching en Counselling docent Mado Remkes

Lees waarom Mado stress en burn-out coach is geworden en ontdek de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling.
Lees verder

Details van de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling

Opleiding:

Stress en Burn-out Coaching en Counselling

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

12 maanden

Omvang:

11 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 16 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO-niveau

Vooropleiding:

Voor deze opleiding dien je minimaal een MBO-niveau 4 of HAVO-opleiding* te hebben afgerond en voldoende levenservaring en motivatie te hebben. Daarnaast is het vereist dat je al een opleiding op het gebied van coaching en/of counselling hebt afgerond en dat je voldoet aan deze coachcompetenties. Als coaching/counselling vooropleiding accepteren wij:

 • Coachvaardigheden
 • Basis Coaching en Counselling
 • Verslavingscoach
 • Een coaching/counselling opleiding bij een andere aanbieder van minimaal 5 dagen. Dit moet een praktijkgerichte opleiding zijn en niet uitsluitend een theoretische/schriftelijke opleiding.

* Indien je niet voldoet aan deze eis, klik dan hier voor de mogelijkheden.

Diploma:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 3 uur supervisie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 90% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Stress en Burn-out Coach.

Supervisie:

In deze opleiding is 3 uur supervisie een verplicht onderdeel. Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een van onze eigen supervisoren, maar je kunt ook zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van de supervisoren van de ACC.

Portfolio-eisen:

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 40 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Erkenning:

LVSC ACC logo IAC ACC logo NFG ACC logo

Deze opleiding is erkend door de LVSC. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je Basis Coaching en Counselling hebt gedaan, of een diploma hebt van de oude ACC, en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

Lees hier meer over accreditatie en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Literatuur bestellen:

Bestel online bij YouBeDo. De ACC werkt samen met YouBeDo. Door je boeken te bestellen bij YouBeDo doneer jij tot 12% aan een goed doel, zonder dat het jou wat extra kost.

Prijzen

Start oktober 2024:

De prijs voor de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling (start oktober 2024) wordt binnenkort bekend gemaakt.

Extra kosten:

Drie uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 100,- per uur (dus € 300,- in totaal voor 3 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief administratiekosten (à € 50,-), lesmap (à € 50,-) en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

NB: De lesmap wordt eenmalig per student verstrekt. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een herdruk van de lesmap aan te vragen. Indien een herdruk akkoord is bevonden door de ACC, dan zijn de kosten daarvan € 100,- (inclusief administratiekosten en verzendkosten binnen Nederland).

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen btw van toepassing is.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Binnenkort maken wij de nieuwe opleidingsdata bekend voor de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling. De opleiding gaat van start in oktober 2024 en zal worden gegeven in Utrecht (lesdagen op vrijdag).

Heb jij interesse in deze opleiding? Dan kun je ons dat ofwel laten weten via ons contactformulier, of je inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat wij je op de hoogte kunnen houden zodra de opleidingsdata bekend zijn:

 • Klik hier om je naam, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten.
 • Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 16 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen, waarbij er voor de eerste en de laatste lesdag verplichte aanwezigheid geldt. Deze lesdagen kunnen dus niet gemist worden.

Professioneel, gedegen en compleet. Dat zijn de woorden die als eerste door mij heen schieten als ik denk aan de opleiding Stress en Burn-out Coaching en Counselling.

En wanneer ik er iets langer over nadenk komen ook de termen; uitdagend, spannend, een lach, soms een traan en bij momenten confronterend naar boven.

Het resultaat voor mij; groei als professional, en zeker ook als mens.

Door deze opleiding ben ik in staat om volledig in te spelen op wat de cliënt nodig heeft aan begeleiding. En dat zorgt ervoor dat de client duurzaam kan herstellen van stress- en/of burn-outklachten.

Met veel plezier en enthousiasme heb ik de opleiding tot Stress en Burn-out Coaching en Counselling gevolgd. Ik heb de lessen steeds als heel zinvol, verrijkend en inspirerend ervaren. De docenten speelden hierbij een belangrijke rol. Vanuit betrokkenheid en passie voor hun vak, werd de stof tot leven gebracht. Er was ook genoeg ruimte om te oefenen met medestudenten, waardoor je alles meteen kon oefenen en zelf ervaren. Dit vond ik heel waardevol. Maar wat ik als het meest waardevol heb ervaren is de aandacht voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei. Kortom; een mooie en zinvolle opleiding in een prettige leeromgeving.

Ik heb de stress en burn-out coachingsopleiding als heel gedegen ervaren en een goede voorbereiding op de praktijk. De theoretische kennis over de invloed van stress op het lichaam is behulpzaam om mensen inzicht te geven in wat er nu eigenlijk gebeurt als je een burn-out hebt. Het kan ze helpen een andere leefstijl te kiezen die hun herstelproces versnelt. Er zijn genoeg tools om mee te oefenen. De coachingsmethodieken zijn praktisch en diepgaand. Ik heb er zelf ook veel aan gehad en heeft mijn zelfkennis vergroot. Er is ruimte genoeg om coachingsvaardigheden te trainen. De docenten zijn professioneel en empathisch. Ik ben inmiddels begonnen met mijn eigen praktijk en door de opleiding doe ik dat nu met zelfvertrouwen omdat ik een goede basis heb meegekregen.

Back To Top