Skip to content

Missie en visie van de Academie voor Coaching en Counselling

Missie

Het doel van de Academie voor Coaching en Counselling is om meer ‘bewustwording’ in de wereld te brengen. We streven naar een wereld waarin mensen vanuit een positieve levenshouding hun talenten ontwikkelen om het beste uit zichzelf en anderen te halen.

We leiden daarom kundige en authentieke coaches en counsellors op die anderen begeleiden om:

  • via diepgaand zelfonderzoek, emotioneel te helen en belemmerende denk- en gedragspatronen te doorbreken (counselling);
  • concrete stappen te nemen, hun talenten in te zetten en hun persoonlijke vaardigheden uit te breiden (coaching);
  • gezonde verbindingen aan te gaan in de privé- en werksfeer, goed te kunnen communiceren en vanuit compassie en empathie te kunnen handelen.

Visie

Om het vak van coach/counsellor goed uit te oefenen is het nodig dat je jezelf heel goed kent, kennis en vaardigheden hebt om anderen te begeleiden en in iedere situatie professioneel kunt werken met mensen.

In onze opleidingen besteden we daarom veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling: wie ben jij en welke talenten en levenservaring kun je als coach/counsellor inzetten. We leren onze studenten hoe ze hun talenten in kunnen zetten om anderen te begeleiden op hun pad.

Het is in dit vak van belang dat je een Groei-mindset (C. Dweck, 2006) hebt. Een levenshouding waarin eigenschappen als positieve levenshouding, groei, zelfreflectie en doorzettingsvermogen een grote rol spelen. In onze opleidingen stimuleren we bij onze studenten deze mindset en eigenschappen, zodat ze op hun beurt anderen kunnen begeleiden bij hun veranderproces.

Ook is het van groot belang dat de coach/counsellor gedegen kennis heeft van psychologie, coaching-methodieken, veranderkunde en de mogelijkheden en grenzen van het vak. Daarom zorgen wij voor actuele kennis en reflectie, omdat het vak voortdurend in ontwikkeling is.

Back To Top