skip to Main Content

Accreditatie en erkenning

English language ACC For English, please click here.

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om die reden hebben we verschillende certificeringen en keurmerken. De ACC heeft het NRTO-keurmerk en is geregistreerd bij de CRKBO. Daarnaast zijn we (o.a. met verschillende opleidingen) erkend door de LVSC en de IAC. Lees er hieronder meer over.

ACC LVSC groot logo

LVSC-erkenning

De ACC werkt samen met de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). Als (afgestudeerd) student/coach aan de ACC kun je je inschrijven bij de LVSC. Daartoe dien je bij aanmelding de gedragscode van de LVSC te ondertekenen.

LVSC-erkenning van ACC-opleidingen
De opleidingen van de ACC zijn erkend door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). Alle (afgestudeerde) studenten kunnen zich als lid aansluiten bij de LVSC. Tijdens de loop van de studie kunnen studenten zich bovendien al aanmelden als Aspirant-registercoach, zie hieronder.

Voor studenten van de ACC vanaf september 2019 geldt het volgende:
Na succesvolle afronding van een van onze basisopleidingen (Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach), aangevuld met de opleiding Verdieping Coaching en Counselling, of een specialisatie-opleiding van de ACC (bekijk of de specialisatie-opleiding erkend is bij het onderdeel ‘Erkenning’ in het tabblad ‘Details en prijzen’), kunnen studenten zich inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Hierdoor kan aan cliënten en opdrachtgevers een gedegen achtergrond als coach worden getoond.

Voor afgestudeerde studenten die zijn begonnen met studeren vóór september 2019 geldt:
Met jouw diploma kun je lid worden van de LVSC.

Ook kun je Registercoach worden als:

 • Je een diploma hebt van de oude ACC (géén certificaat van deelname).
 • Aangevuld met een diploma van de opleiding Verdieping Coaching en Counselling, of een andere specialisatie opleiding van na september 2019.

Student-lidmaatschap LVSC
Alle studenten van de ACC kunnen zich als lid inschrijven bij de LVSC. De LVSC biedt je een studentlidmaatschap met 50% korting voor de duur van je opleiding. Je profiteert direct van alle voordelen. Als student kun je je ook inschrijven als Aspirant-registercoach als je bezig bent met een van onze basisopleidingen (Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach) en/of het tweede jaar (Verdieping Coaching en Counselling), en voornemens bent binnen 2 jaar beide opleidingen af te ronden.

Lees hier meer over de voordelen van lidmaatschap bij de LVSC.

NFG ACC logo

NFG-lidmaatschap

De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt deze professionals op verschillende manieren, bijvoorbeeld door contacten te onderhouden met de zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek.

De NFG bewaakt de kwaliteit van de zorg die aangesloten professionals bieden en ze kunnen de verplichtingen die de Wkkgz aan jou als professional stelt van je overnemen, zodat jouw cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Door je aan te sluiten bij de NFG voldoe je dus aan de wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Door aansluiting bij de NFG is onder voorwaarden vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.

Registerlidmaatschap van de NFG
Als student van de Academie voor Coaching en Counselling (gestart vanaf september 2019) is het mogelijk om je aan te sluiten bij de NFG. De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten). Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

De NFG heeft 3 verschillende vakgroepen/registers waar onze studenten en afgestudeerden mogelijkerwijs voor in aanmerking komen:

 • Coachregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
 • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
 • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) (vergoeding vanuit de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars mogelijk)

Om in te schrijven voor een van deze registers gelden verschillende toelatingseisen. Op deze pagina leggen we uit welke registers er zijn en wat de toelatingseisen zijn. Alle gevolgde opleidingen moeten met een diploma aangetoond kunnen worden.

IAC Certification ACC

IAC-erkenning

Lidmaatschap IAC voor onze studenten
De ACC is erkend door de International Association for Counselling (IAC). Dit betekent dat ons instituut het keurmerk van de IAC heeft en je je als student van de ACC bij de IAC kunt aansluiten. Dit lidmaatschap heeft een aantal voordelen.

Je ontvangt (alles uiteraard in het Engels):

 • Het kwartaalblad ‘International Journal for the Advancement of Counselling’ en krijgt toegang tot alle voorgaande uitgaven sinds 1978.
 • Een lidmaatschapscertificaat (‘Certificate of Membership’).
 • IAC-logo voor gebruik op je website en materialen.
 • Jaarlijks een gratis webinar.
 • De IAC nieuwsbrief met daarin: nieuws, updates, artikelen, banen en evenementen.
 • Toegang tot het online leden forum en de ronde tafel discussies.
 • Hoge kortingen voor en verslagen van conferenties (een jaarlijkse conferentie wordt georganiseerd op steeds wisselende wereldwijde locaties).

Lees hier meer over het lidmaatschap bij de IAC.

NB: Aansluiting bij de IAC zorgt er niet voor dat je aan de wettelijke verplichtingen als coach in Nederland voldoet. Hiervoor moet je je bij een Nederlandse beroepsvereniging of geschillencommissie aansluiten. Ook betekent het niet dat je wereldwijd gegarandeerd als coach/counsellor kunt werken. De wet- en regelgeving hieromtrent verschilt per land, ga dit altijd eerst goed na voordat je buiten Nederland aan de slag gaat!

NRTO-keurmerk

De ACC heeft het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Dit betekent dat we aan hoge kwaliteitseisen voldoen en hierop zijn getoetst door een externe certificerende instelling. Het NRTO-keurmerk garandeert dat we transparant zijn over onze producten en diensten, adequate dienstverlening bieden, professioneel met onze studenten omgaan, deskundig personeel hebben en de klanttevredenheid meten onder onze studenten.

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft studenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor de ACC.

De NRTO heeft een animatie gemaakt om uit te leggen wat dit keurmerk inhoudt. Bekijk hier de animatie.

De ACC houdt zich aan de Algemene voorwaarden en Gedragscode van de NRTO. We zijn via de NRTO ook aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Mocht je als student een klacht hebben, dan proberen we dit altijd eerst samen op te lossen. Komen we er samen echter niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

CRKBO-registratie

De ACC heeft een CRKBO-registratie. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) verzorgt het Register Instellingen. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen die zijn geregistreerd in dit register zijn vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat al onze opleidingen en modules vrij van BTW worden aangeboden.

BLCN ACC

BLCN en Kabiz accreditatie

De opleiding Leefstijlcoach is geaccrediteerd door de KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg en de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Na afronding van deze opleiding kun je je aansluiten bij de BLCN en de KABIZ. Je moet dan wel als vooropleiding een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben. Aansluiting bij de BLCN en KABIZ geeft je als coach de mogelijkheid om (onder voorwaarden) in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Daarnaast laat je met een lidmaatschap van de BLCN zien dat je een professionele leefstijlcoach bent, waarmee je je onderscheid in het veld van leefstijlcoaches. Voor alle voordelen van lidmaatschap, kijk je op de pagina van BLCN.

Back To Top