skip to Main Content

Over de ACC

Nieuwe ACC

In maart 2019 is de ACC opnieuw gelanceerd, onder leiding van eigenaren Marian en Paulien Kok. Met een nieuw aanbod, een nieuwe look en een nieuwe website, is de ACC aangepast aan de huidige markt en tijd.

De ACC biedt trainingen aan waarin mensen hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen, en leren om anderen te begeleiden in hun proces.

Ons klassikale aanbod wordt gegeven in diverse steden in Nederland. Daarnaast verzorgen we Live Online Praktijktrainingen, waarbij de trainer jou en je medestudenten via de webcam leert counsellen en coachen. Daarnaast hebben we een breed aanbod aan modules, waarin je je verder kunt verdiepen in verschillende thema’s en methodieken. En we bieden in Suriname een opleiding aan voor counsellors en coaches.

Bewustwording en talentontwikkeling

Het uitgangspunt van de nieuwe ACC is ‘bewustwording’. We streven naar een wereld waarin mensen vanuit een positieve levenshouding hun talenten gebruiken om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom richten we ons in ons aanbod op (bewustwording van) jouw persoonlijke missie en talentontwikkeling. Wat is jouw persoonlijke doel en wat heb jij als mens in huis om het maximale uit jezelf te halen? En vervolgens: hoe kun jij die talenten weer inzetten om het beste uit anderen te halen? Daarbij vinden we een persoonlijke benadering ontzettend belangrijk. Iedere student moet zich veilig en vertrouwd voelen in de leeromgeving. Alleen dan kan iemand volledig tot zijn/haar recht komen en alles uit zichzelf halen wat nodig is in het leerproces.

Geluk vinden door je missie te leven

Mensen die zich bewust zijn van hun persoonlijke missie en die hun leven hiernaar inrichten, zijn over het algemeen gelukkige mensen. Mensen die dit niet doen voelen vaak dat er ‘iets mist’. Ze leven een leven dat eigenlijk niet bij ze past, de zogenaamde ‘misfits’ in banen en relaties. In het ergste geval kan dit in relaties uiteindelijk leiden tot echtscheidingen, in het persoonlijke leven tot een depressie en op het gebied van werk tot een burn-out.

We leren je hoe je jouw talenten inzet om anderen te helpen tijdens een bepaald proces. Hiermee creëren we een ‘pay it forward-effect’: het bewustzijn verspreidt zich als een olievlek over de maatschappij.

Lichaam, geest en ziel

Als mens zijn we in deze snelle maatschappij vrijwel volledig verleerd te luisteren naar de signalen van lichaam en ziel. Vrijwel alles wordt geregeerd door het hoofd, we luisteren nog maar weinig naar onze intuïtie. De ACC gelooft dat lichaam, geest en ziel (body, mind & spirit) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat deze drie onderdelen in balans moeten zijn om een gelukkig leven te leiden. Onze opleidingen zijn er dan ook op (in)gericht om coaches op te leiden die mensen op al deze vlakken geïntegreerd kunnen begeleiden.

Geschiedenis van de ACC

De ACC is in 1996 opgericht met als vertrekpunt de humanistische basis van Carl R. Rogers, de grondlegger van de ‘person-centered therapy’ (ook wel: ‘Rogerian therapy’). Rogers ontwikkelde deze vorm van therapie in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Hij stuurde daarmee weg van het traditionele therapie-model, waarin de therapeut de expert is ten opzichte van de patiënt/cliënt. In plaats daarvan introduceerde hij ‘counselling’ als een non-directieve en empathische aanpak, waarbij de cliënt een actieve rol heeft in zijn/haar eigen therapeutische proces.

Van 1996 tot 2018 bestonden de opleidingen van de ACC uit 4 jaren: een basisjaar, een specialisatiejaar, een professionaliseringsjaar en een meesterschapsjaar. Meer dan twintigduizend studenten zijn in deze periode onder de ACC opgeleid, velen met nog altijd een goedlopende praktijk als coach/counsellor en/of als docent in het vak.

Overdracht ACC

In 2018 besloot de oprichter* het stokje over te dragen. Het was tijd voor een frisse wind, onder leiding van een nieuwe eigenaar. De zussen Marian en Paulien Kok hebben deze uitdaging met veel enthousiasme en plezier op zich genomen. In augustus 2018 ging de eigendom van de ACC over, in maart 2019 werd de ACC opnieuw gelanceerd. In een geheel nieuw jasje, maar met zoveel mogelijk behoud van bestaande kennis (trainers) en gedachtegoed, en met een groot respect naar de oprichter en alles wat hij in 22 jaar heeft neergezet.

Wat is er veranderd in het aanbod?

De structuur van de 4 jaren is verdwenen. In plaats daarvan bestaat het aanbod nu uit meerdere losse opleidingen, te beginnen met een 10-daagse coach opleiding tot basis coach/counsellor. Daarnaast zijn er specialisaties (eveneens van 10 dagen), die de student de mogelijkheid geven zich verder te verdiepen in een bepaalde richting. Tot slot worden er modules aangeboden, variërend van 1 tot 6 dagen in lengte, die de mogelijkheid bieden om meer te leren over een bepaalde thematiek of methodiek, zonder dat daar direct een volwaardige opleiding voor hoeft te worden gevolgd.

* De vorige eigenaar heeft er bewust voor gekozen om zijn publieke zichtbaarheid te beperken. Hij wordt hier daarom niet bij naam genoemd.

Back To Top