Skip to content

Wettelijke verplichtingen als coach/counsellor

Als je een eigen praktijk als coach/counsellor wilt starten, krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. We zetten de belangrijkste hieronder voor je op een rij, zodat je goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Als je als ZZP’er (coach/counsellor) met cliënten gaat werken, krijg je te maken met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is van groot belang dat je dit zorgvuldig doet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terugvinden wat er precies van je verwacht wordt. We verwijzen je voor meer informatie door naar deze site.

Beroepsvereniging / WKKGZ

Als je een eigen praktijk begint als coach/counsellor ben je officieel zorgverlener in de complementaire zorg. Sinds 1 januari 2017 val je daarmee onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet is ingesteld om meer openheid te krijgen over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden.

Wat betekent dit voor jou?
Als je onze opleiding volgt voor je eigen interesse/persoonlijke ontwikkeling of om toe te passen in je huidige baan onder een werkgever, dan hoef je in principe niets te doen. Ga je aan de slag in een eigen praktijk als coach/counsellor, dan ben je zorgaanbieder onder de WKKGZ en moet je aangesloten zijn bij een organisatie/beroepsvereniging die een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt.

Ben je al aangesloten bij een organisatie/beroepsvereniging? Check dan of deze een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. Is dat niet het geval? Dan zul je je bij een andere organisatie moeten aansluiten die dat wel doet. Klik hier voor meer informatie over beroepsverenigingen.

Zelftest
Wil je zeker weten of je onder de WKKGZ valt? Download dan de brochure van de overheid en doe de zelftest via deze link.

Proefcliënten
In de meeste van onze opleidingen werk je met proefcliënten. Als je nog niet voldoet aan de voorwaarden van de WKKGZ, mag je geen geld vragen aan deze proefcliënten. Meld ook altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent.

Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Startende én bestaande zorgaanbieders krijgen hierdoor een meldplicht. De meldplicht houdt in dat nieuwe zorgaanbieders (voor de aanvang van de zorgverlening) en bestaande zorgaanbieders (binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza, dus per 1 juli 2022) zich eenmalig moeten melden, zodat deze aanbieders in beeld zijn bij de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De meldplicht is ook bedoeld om nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de landelijke (kwaliteits)eisen die aan de zorgverlening worden gesteld en wat hun verantwoordelijkheden hierin zijn.

Moet je je melden?
De Wtza is van toepassing op álle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat zijn dus instellingen én solistisch werkende zorgverleners.

De overheid houdt de volgende definitie aan voor het begrip “zorgverlener”:

Een zorgverlener is iemand die beroepsmatig zorg verleent. Dit zijn niet alleen BIG-geregistreerden maar bijvoorbeeld ook verzorgenden en begeleiders. Ook praktijkondersteuners zijn zorgverleners.

Als coach kun je zorgverlener zijn en je dus moeten melden, maar voor bepaalde vormen van coaching geldt dit weer niet. Voor bijvoorbeeld Job- en Werkcoaches is de Wtza niet van toepassing. Voor de meeste mensen die werken als coach/counsellor is de Wtza wél van toepassing.

Je SBI-code bij de KvK-inschrijving bepaalt niet altijd of je wel of niet aan de wetgeving moet voldoen. Je werkzaamheden bepalen dit namelijk. In ieder geval vallen mensen met een SBI-code die beginnen met 86, 87 of 88 wel onder de Wtza. Voor alle andere codes zul je aan de hand van je werkzaamheden zelf in moeten bepalen of je onder de Wtza valt. Schrijf jij je als nieuwe zorgverlener in bij de KvK, met SBI-code beginnende met 86, 87 of 88, dan word je automatisch aangemeld voor het register. Registreer je je met een ander SBI-nummer of ben je al werkzaam als zorgverlener, dan moet je dus voor jezelf een inschatting maken of je je moet melden of niet. Meer informatie over de Wtza vind je hier.

Niet verplicht, wel verstandig: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als je als coach/counsellor een eigen praktijk begint is het aan te raden om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering. Sluit daarom een aparte verzekering af voor je bedrijf. Soms is het mogelijk om collectiviteitskorting te krijgen via een beroepsvereniging. Als je bijvoorbeeld lid wordt bij de LVSC dan kun je een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen krijgen.

Back To Top