skip to Main Content

Wettelijke verplichtingen als coach/counsellor

Als je een eigen praktijk als coach/counsellor wilt starten, krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. We zetten de belangrijkste hieronder voor je op een rij, zodat je goed voorbereid aan de slag kunt gaan.

AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Als je als ZZP’er (coach/counsellor) met cliënten gaat werken, krijg je te maken met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is van groot belang dat je dit zorgvuldig doet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terugvinden wat er precies van je verwacht wordt. We verwijzen je voor meer informatie door naar deze site.

Beroepsvereniging / WKKGZ

Als je een eigen praktijk begint als coach/counsellor ben je officieel zorgverlener in de complementaire zorg. Sinds 1 januari 2017 val je daarmee onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet is ingesteld om meer openheid te krijgen over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden.

Wat betekent dit voor jou?
Als je onze opleiding volgt voor je eigen interesse/persoonlijke ontwikkeling of om toe te passen in je huidige baan onder een werkgever, dan hoef je in principe niets te doen. Ga je aan de slag in een eigen praktijk als coach/counsellor, dan ben je zorgaanbieder onder de WKKGZ en moet je aangesloten zijn bij een organisatie/beroepsvereniging die een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt.

Ben je al aangesloten bij een organisatie/beroepsvereniging? Check dan of deze een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. Is dat niet het geval? Dan zul je je bij een andere organisatie moeten aansluiten die dat wel doet. Klik hier voor meer informatie over beroepsverenigingen.

Zelftest
Wil je zeker weten of je onder de WKKGZ valt? Download dan de brochure van de overheid en doe de zelftest via deze link.

Proefcliënten
In de meeste van onze opleidingen werk je met proefcliënten. Als je nog niet voldoet aan de voorwaarden van de WKKGZ, mag je geen geld vragen aan deze proefcliënten. Meld ook altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent.

WDBA

Als ZZP’er kun je te maken krijgen met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA). Dit is het geval als je niet in loondienst gaat werken voor een opdrachtgever. In dat geval wil de overheid zeker weten dat er geen sprake is van ‘verkapte loondienst’, daar is deze wet voor in het leven geroepen. Het is van belang dat in jouw overeenkomst met de opdrachtgever hierover duidelijke afspraken worden gemaakt. Meer over de WDBA vind je hier.

NB: er bestaat nogal wat onrust rondom deze wet. De overheid heeft daarom aangekondigd op 1 januari 2021 met nieuwe maatregelen te komen. Tot die tijd geldt echter het voorgaande en dien je dit goed te regelen.

Niet verplicht, wel verstandig: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als je als coach/counsellor een eigen praktijk begint is het aan te raden om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht bij anderen. De aansprakelijkheid van je bedrijf valt niet onder je privé aansprakelijkheidsverzekering. Sluit daarom een aparte verzekering af voor je bedrijf. Soms is het mogelijk om collectiviteitskorting te krijgen via een beroepsvereniging. Als je bijvoorbeeld lid wordt bij de LVSC dan kun je een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen krijgen.

Back To Top