Ga naar hoofdinhoud

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen zowel werkenden als werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen om een opleiding te volgen. Deze regeling vervangt de regeling waarbij studiekosten konden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Je kunt STAP-budget aanvragen voor alle opleidingen van de ACC. Het is niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor modules.

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor ‘STimulering ArbeidsmarktPositie’. Met het STAP-budget kan subsidie worden aangevraagd om scholing (deels) te financieren. De regeling is door de overheid in het leven geroepen om mensen de kans te geven hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten door het volgen van een opleiding. Door jaarlijks subsidie beschikbaar te stellen, wil de overheid scholing toegankelijker maken en mensen stimuleren om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen.

Coach opleidingen volgen bij de ACC met STAP-budget

Je kunt met een STAP-budget verschillende (vak)opleidingen, trainingen en programma’s van een STAP-opleider volgen op zowel mbo-, hbo- of wo-niveau. Dit zijn opleiders die zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Doordat de ACC is aangesloten bij de NRTO, komen al onze opleidingen en modules in aanmerking voor het STAP-budget.

Voorwaarden STAP-budget: wie kan het aanvragen?

Er is een aantal criteria waar je aan moet voldoen om STAP-budget te kunnen aanvragen:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je bent een burger van de Europese Unie (EU) of een partner van een EU-burger.
 • Je bent de afgelopen twee jaar minimaal 6 maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest.
 • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere tegemoetkoming in de studiekosten (zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen).
 • De opleiding die je wilt volgen staat in het scholingsregister van de STAP-regeling.
 • Je scholing start binnen 3 maanden na het aanvragen van het STAP-budget.
 • Je hebt dit jaar nog geen STAP-budget gekregen en er is nog budget beschikbaar bij het UWV.
 • Je moet minimaal 80% aanwezig zijn op de lesdagen van jouw opleiding.

Hoeveel STAP-budget kan ik krijgen?

Per persoon is maximaal € 1.000 per jaar beschikbaar. In totaal stelt de overheid jaarlijks 218 miljoen euro voor de STAP-regeling beschikbaar. Hiermee kunnen jaarlijks naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 mensen een opleiding volgen met een STAP-budget. Het totale bedrag wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen van elk 2 maanden. Dat betekent dat er per twee maanden een nieuw potje beschikbaar komt. Voor elke aanvraagperiode geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’. Zorg dus dat je op tijd én in het juiste tijdvak* je subsidie aanvraagt.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het STAP-budget. Via het STAP-portaal op de website van het UWV kun jij je STAP-budget aanvragen. Je hebt twee dingen nodig: een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleiding (zoals de ACC) en de mogelijkheid om in te loggen via DigiD. Tevens dien je te voldoen aan de voorwaarden STAP-budget.

Om STAP-budget aan te vragen moet je de volgende stappen doorlopen:

 1. Je schrijft je bij ons in voor de opleiding van jouw keuze. Dit doe je in twee stappen: (1) initiële registratie en (2) het invullen van een vragenlijst. Pas in stap 2 (de vragenlijst) geef je aan dat je van het STAP-budget gebruik wil maken. Zorg er dus voor dat je beide stappen van het inschrijfproces met spoed afrondt, zodat we zo snel mogelijk kunnen beoordelen of je kunt worden toegelaten tot de opleiding en we je het STAP-aanmeldingsbewijs kunnen toesturen.
 2. Je ontvangt van ons een STAP-aanmeldingsbewijs. Als je inschrijving is goedgekeurd, ontvang je van ons een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit ontvang je binnen 5 werkdagen na goedkeuring van jouw inschrijving.
 3. Aanvragen STAP-budget in UWV-portaal. Je vraagt (tijdig én in het juiste tijdvak! *) het STAP-budget aan via het STAP-portaal van het UWV. Het ontvangen STAP-aanmeldingsbewijs dien je hier als bijlage bij de aanvraag uploaden. Klik hier voor meer uitleg over het aanvraagproces.
  Let op: het UWV behandelt subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Als er fouten zitten in de aanvraag, dan wordt deze afgewezen. Controleer dus goed of alle gegevens kloppen.
 4. Het UWV beoordeelt binnen 4 weken of jouw STAP-budget wordt toegekend. Als je inlogt op stapuwv.nl kun je onder ‘Mijn aanvragen’ de status van je aanvraag bekijken.
 5. Het STAP-budget wordt toegekend of afgewezen. Indien je STAP-budget wordt toegewezen, dan krijgen zowel jij als wij daar een melding van. Je krijgt de melding “voorlopig toegekend”. Dat betekent dat de subsidie is toegekend, op voorwaarde dat de opleiding (of een evenredig deel daarvan) ook echt wordt gevolgd. Je moet de opleiding afronden of voldoende studievoortgang boeken. Indien het STAP-budget niet wordt toegekend (of het potje is leeg), dan krijg alleen jij daar een melding van. Let op: wij ontvangen in dit geval dus géén melding. We gaan er daarom vanuit dat je deelneemt aan de opleiding, tot je ons schriftelijk laat weten dat je hiervan afziet. Onze algemene voorwaarden zijn ook in dit geval van toepassing. Bevestig eventuele annuleringen dus alsjeblieft tijdig en schriftelijk (via e-mail) aan ons.
 6. Het STAP-budget wordt betaald aan de ACC. Het STAP-budget wordt betaald aan de opleider. Jij ontvangt dus niet rechtstreeks geld van het UWV. Indien je het volledige opleidingsgeld al hebt betaald, ontvang je van ons het STAP-budget terug op de rekening waar je het bedrag eerder van hebt betaald. Indien je een deel nog niet hebt betaald, dan verrekenen we het nog openstaande bedrag met het STAP-budget.

Let op: je plek in de opleiding is pas verzekerd als de volledige opleidingskosten zijn betaald. Dat betekent dat je als je zeker wilt zijn van een plek, het noodzakelijk is het hele bedrag zo snel mogelijk te betalen. Indien het STAP-budget wordt toegekend, storten wij dit bedrag weer aan jou terug.

Tijdens en na afronding van de opleiding

 1. Na afloop van de opleiding laten wij aan het UWV weten of jij als student aan de opleiding hebt deelgenomen en deze ook hebt afgerond.
 2. Zowel wij als opleider als jij als student zijn verplicht om het UWV op de hoogte te houden van wijzigingen in de situatie. Zodra er iets verandert (bijvoorbeeld: wij kunnen een opleiding niet laten doorgaan, of jij kan niet meedoen of kan de opleiding niet afronden), dan moet dit aan het UWV worden doorgegeven. Het UWV kan het STAP-budget dan deels of geheel terugvorderen.

Wanneer kan het STAP-budget aangevraagd worden?

Per kalenderjaar zijn er zes tijdvakken waarbinnen het STAP-budget kan worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze zes aanvraagtijdvakken.

Je kunt het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Het is belangrijk dat je je aanvraag in het juiste tijdvak doet. De opleiding die je wilt volgen mag op zijn vroegst 4 weken na de aanvraag en op zijn laatst 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak beginnen. Vraag het STAP-budget dus niet te vroeg, maar ook niet te laat aan!

Voorbeeld
Doe je jouw aanvraag op 1 juli 2022 (aanvraagtijdvak juli-augustus 2022), dan is de eerst mogelijke startdatum 29 juli 2022 (4 weken na de aanvraag) en moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 30 november 2022 starten (3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak). Doe je jouw aanvraag op 8 juli 2022, dan mag de opleiding op zijn vroegst op 5 augustus 2022 beginnen (wederom 4 weken na de aanvraag) en uiterlijk op 7 december 2022.

* Aanvraagtijdvakken STAP-budget

Indien onderstaande tabel niet volledig wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Aanvraagtijdsvakken Eerst mogelijke startdatum Uiterste startdatum
2 januari t/m 27 februari 2023 30 januari 2023 29 mei 2023
28 februari* t/m 30 april 2023 29 maart 2023 30 juli 2023
1 mei t/m 2 juli 2023 29 mei 2023 30 september 2023
3 juli t/m 3 september 2023 31 juli 2023 30 november 2023
4 september t/m 31 oktober 2023 2 oktober 2023 31 januari 2024
1 november t/m 31 december 2023 29 november 2023 31 maart 2024

* Deze STAP-budget aanvraagdatum is door het UWV verplaatst naar vrijdag 17 maart 2023 (in plaats van 28 februari 2023) om 10:00 uur.

Wees snel met aanvragen

Let op: het STAP-budget is vaak vroeg in het aanvraagtijdvak op! In het aanvraagtijdvak van september 2022 was het potje bijvoorbeeld al na een paar uur leeg. Wacht dus niet te lang met inschrijven en vraag het STAP-budget (het liefst) op de eerste dag van het tijdvak aan.

Klik hier voor meer informatie over hoe je het STAP-budget aanvraagt in het STAP-portaal.

Back To Top