skip to Main Content

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de ACC en haar opleidingen.

Hoe ontvang ik meer informatie?

Om meer informatie te ontvangen over onze opleidingen en modules heb je diverse mogelijkheden:

Hoe weet ik of een coach opleiding bij mij past?

Ben je benieuwd of er een coach in jou zit en of het volgen van een coach opleiding bij je past? Doe de test op onze website en ontdek of het coach-vak iets voor jou is.
Klik hier voor de test.

Welke opleiding past bij mij?

Als je twijfelt welke opleiding je het beste kunt kiezen, dan kun je:

 • Een van onze open dagen bezoeken. Daar kun je de docenten ontmoeten en meer informatie krijgen over de opleiding.
 • Ons bellen op 085 – 06 06 023 of ons mailen op info@counselling.nl. Een van onze medewerkers zal dan samen met jou onderzoeken wat het beste bij je past.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleidingen?

Je dient tenminste een vooropleiding te hebben op MBO-niveau. Mocht je hieraan niet voldoen, dan is het eventueel mogelijk om te worden toegelaten op basis van levenservaring en motivatie. Dit wordt per geval beoordeeld door de ACC.

Uit ervaring weten we dat het nodig is om eerst levenservaring op te doen om cliënten op een zinvolle manier te kunnen begeleiden. Wij stellen daarom een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar aan onze studenten.

Heb je hier nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik deelnemen met een fysieke beperking?

Onze opleidingen zijn ook toegankelijk voor mensen met fysieke beperkingen. We hebben onder andere studenten begeleid met een visuele en auditieve beperking. Indien je een fysieke beperking hebt waar wij rekening mee dienen te houden, neem dan alsjeblieft contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Het is niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen voor onze opleidingen. Het is wel mogelijk om specialisaties of modules bij de ACC te volgen na afronding van een (basis)opleiding op het gebied van coaching/counselling/psychosociale hulpverlening bij een ander opleidingsinstituut.

Waarom moet ik een vragenlijst invullen als ik me inschrijf voor een opleiding?

We vragen je om een vragenlijst in te vullen voor toelating tot onze opleidingen. Dit doen we om te kijken of jij de juiste keuze hebt gemaakt en om uit te sluiten dat er factoren zijn die jou in de weg kunnen staan om de opleiding succesvol af te ronden. Dit komt zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als het groepsproces ten goede.

Tot wanneer kan ik mijn inschrijving annuleren?

Op onze opleidingen is het consumentenrecht van toepassing. Dat betekent dat je tot veertien dagen na inschrijving kosteloos kunt annuleren. Voor meer details over het annuleren van je inschrijving, zie onze Algemene Voorwaarden.

Wat zijn de eisen om mijn diploma te krijgen?

Voor onze 10-daagse opleidingen hanteren we de volgende eisen om je diploma te kunnen behalen:

 1. Portfolio: In je portfolio beschrijf je je leerproces, verslagen van intervisiebijeenkomsten, verslagen van sessies met proefpersonen en werk je de huiswerkopdrachten uit. Je portfolio moet met een voldoende zijn beoordeeld om deel te kunnen nemen aan het examen.
 2. Examen: Iedere opleiding wordt afgesloten met een toetsing die bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.
 3. Aanwezigheidsplicht: We hanteren een aanwezigheidsplicht van 80% van de lessen om het diploma te kunnen behalen. Dit komt erop neer dat je per 10-daagse opleiding twee lesdagen mag missen. Indien de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kun je eventueel lessen inhalen op een andere locatie. Voor het groepsproces vinden wij het echter van belang dat je de lessen zoveel mogelijk in je eigen groep volgt.

Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Je ontvangt je diploma uiterlijk 4 weken na het behalen van je examens en goedkeuring van je portfolio per post.

Is de ACC erkend?

De ACC is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en heeft het NRTO-keurmerk. Dit betekent dat is vastgesteld dat de ACC haar kwaliteit goed heeft geregeld, gebruik maakt van de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, zich houdt aan de in de markt geldende Gedragscode en is aangesloten bij de geschillencommissie van de NRTO.

De ACC is tevens CRKBO-geregistreerd. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Toelating bij het CRKBO gaat op basis van een formele audit. Door deze registratie is op onze opleidingen geen BTW van toepassing.

Daarnaast zijn we (o.a. met verschillende opleidingen) erkend door de LVSC en de IAC. Lees er hier meer over.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met een diploma van de ACC?

Met een diploma van de ACC kun je:

 • Zelfstandig een eigen praktijk starten. Zie daarbij onze pagina’s over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen.
 • Je professionaliseren of je kennis verdiepen/verbreden als coach of therapeut.
 • In het bedrijfsleven aan de slag als coach of counsellor.
 • Patiënten binnen instellingen (waaronder verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, klinieken en hospices) persoonlijk begeleiden en zorg op maat bieden.
 • Na afronding van de opleiding Verslavingscoach of Recovery Coach individuen begeleiden of ingehuurd worden door organisaties in de verslavingszorg. Als je al werkzaam bent in de verslavingszorg, dan zijn deze opleidingen door hun praktische toepassing een waardevolle aanvulling.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Wat zijn de mogelijkheden met een UWV-uitkering?

Onze opleidingen zijn opgenomen in de ‘preferred supplier lijst’ van het UWV. Dat betekent dat o.a. de loopbaancoaches en re-integratieadviseurs van het UWV een ACC-opleiding kunnen inkopen voor hun cliënten.

Zit jij in de WW, ziektewet of WIA en kom jij misschien in aanmerking voor een opleidingstraject? Informeer dan bij het UWV wat voor jou de mogelijkheden zijn. Als je in aanmerking komt voor een opleidingstraject, dan kun je terecht bij de ACC.

Wat zijn mijn verplichtingen als coach/counsellor?

Als je een eigen praktijk als coach/counsellor wilt starten, krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen hebben we voor je op een rij gezet op deze pagina.

Wat is de AVG?

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Als je als ZZP’er (coach/counsellor) met cliënten gaat werken, krijg je te maken met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is van groot belang dat je dit zorgvuldig doet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terugvinden wat er precies van je verwacht wordt. We verwijzen je voor meer informatie door naar deze site.

Wat is de WKKGZ?

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht. Deze wet verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden.

Ben jij zorgaanbieder, zoals een counsellor en zelfstandig ondernemer? Dan moet je aangesloten zijn bij een organisatie die zo’n klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. Doe je dat niet, dan voldoe je niet aan de WKKGZ en ben je niet langer bevoegd om je beroep als zorgaanbieder (counsellor) te beoefenen. Lees meer hierover op onze pagina over Wettelijke Verplichtingen.

Wat is een beroepsvereniging en wat doet die voor me?

Een beroepsvereniging bestaat uit een groep personen met eenzelfde soort opleiding of beroep, die zich hebben aaneengesloten om bepaalde zaken collectief te kunnen regelen. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van hun leden. Ze nemen daarbij verschillende taken op zich. Zo kunnen ze de kwaliteit van opleidingen beoordelen, contact onderhouden met zorgverzekeraars en zorgdragen voor meer bekendheid van een beroep. Ook kunnen ze informatiedagen en bijeenkomsten voor de leden verzorgen. Verder hebben de meeste beroepsverenigingen een klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar de leden gebruik van kunnen maken. Wat de voordelen zijn van aansluiten bij een beroepsvereniging lees je hier.

Kan ik me aansluiten bij een beroepsvereniging?

De ACC werkt samen met de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches). Als student van de ACC kun je (student)lid worden van de LVSC en je aanmelden als Aspirant-registercoach. Na succesvolle afronding van een van onze basisopleidingen (Basis Coaching en Counselling of Verslavingscoach) en het tweede jaar (Verdieping Coaching en Counselling) kunnen studenten zich inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Lees hier meer over het lidmaatschap van de LVSC.

De ACC is internationaal erkend door de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen. Als student van de ACC kun je je bij de IAC aansluiten.

De lijst van beroepsverenigingen in de complementaire zorg is enorm. Daarbij hanteert iedere beroepsvereniging eigen voorwaarden voor toelating. We adviseren je dan ook om bij de beroepsvereniging van je keuze te informeren naar diens eisen.

Hebben jullie een klachtenprocedure?

Wanneer je een klacht hebt of ergens ontevreden over bent, dan proberen wij samen met jou een passende oplossing te zoeken. We nemen je klacht altijd serieus en onderzoeken wat er aan de hand is. Het kan voorkomen dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kun je je klacht voorgeleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Lees hier meer over onze volledige klachtenregeling.

Hoe gaat de ACC om met mijn persoonlijke gegevens?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de Europese wet die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons strikt aan de eisen van deze wet. Lees in onze Privacyverklaring meer over hoe we omgaan met jouw gegevens.

Back To Top