Skip to content

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de ACC en haar opleidingen.

Hoe ontvang ik meer informatie?

Om meer informatie te ontvangen over onze opleidingen en modules heb je diverse mogelijkheden:

Hoe weet ik of een coach opleiding bij mij past?

Ben je benieuwd of er een coach in jou zit en of het volgen van een coach opleiding bij je past? Doe de test op onze website en ontdek of het coach-vak iets voor jou is.
Klik hier voor de test.

Welke opleiding past bij mij?

Als je twijfelt welke opleiding je het beste kunt kiezen, dan kun je:

 • Een van onze open dagen bezoeken. Daar kun je de docenten ontmoeten en meer informatie krijgen over de opleiding.
 • Ons bellen op 085 – 06 06 023 of ons mailen op info@counselling.nl. Een van onze medewerkers zal dan samen met jou onderzoeken wat het beste bij je past.

Zijn de opleidingen ACC erkend of geaccrediteerd?

De Academie voor Coaching en Counselling (ACC) heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om die reden hebben we verschillende certificeringen en keurmerken.

De ACC is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en heeft het NRTO-keurmerk. De ACC is tevens CRKBO-geregistreerd. Het NRTO-keurmerk toont aan dat we een betrouwbaar opleidingsinstituut zijn en met het CRKBO-keurmerk zijn we vrijgesteld van btw. Hierdoor heb jij de zekerheid dat je bij een goede partij studeert en hoef je geen btw te betalen over het opleidingsgeld.

Daarnaast zijn wij erkend door verschillende beroepsverenigingen (LVSCNFGIAC en BLCN). Dit betekent dat jij je met onze diploma’s aan kunt sluiten bij een van deze beroepsverenigingen en je tijdens de opleiding al aspirant- of student-lid kunt worden. Daarnaast kun je je aansluiten bij andere beroepsverenigingen, zoals de NOBCO en de NOLOC.

Tevens hebben we als ACC een instituutsaccreditatie doorlopen bij de SKB. We zijn daarbij beoordeeld met het predicaat ‘uitmuntend’. Dit betekent dat de SKB heeft geoordeeld dat de ACC als instituut kwalitatief hoogstaand functioneert. Daarnaast zijn we bezig onze opleidingen separaat te laten accrediteren. Onze opleidingen Basis Coaching en Counselling en Verdieping Coaching en Counselling zijn reeds geaccrediteerd. Voor de overige opleidingen zal de accreditatie binnenkort worden afgerond. Onze Leefstijlcoach opleiding is officieel geaccrediteerd door KABIZ.

Lees er hier meer over.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleidingen?

Deelnemers hebben minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding en voldoende levenservaring en motivatie. Daarnaast is het om deel te kunnen nemen aan onze Verdieping- en specialisatieopleidingen vereist dat je al een opleiding op het gebied van coaching en/of counselling hebt afgerond (bijvoorbeeld de opleiding Basis Coaching en Counselling) en dat je voldoet aan deze coachcompetenties. De specifieke instroomeisen staan bij elke opleiding vermeld op het tabblad ‘Details en prijzen’.

Uit ervaring weten we dat het nodig is om eerst levenservaring op te doen om cliënten op een zinvolle manier te kunnen begeleiden. Wij stellen daarom een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar aan onze studenten.

Heb je hier nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik deelnemen met een fysieke beperking?

Onze opleidingen zijn ook toegankelijk voor mensen met fysieke beperkingen. We hebben onder andere studenten begeleid met een visuele en auditieve beperking. Indien je een fysieke beperking hebt waar wij rekening mee dienen te houden, neem dan alsjeblieft contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Voor onze basisopleidingen is het niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen.

Om in te kunnen stromen voor een verdiepings- of specialisatieopleiding is in sommige gevallen wel vrijstelling mogelijk indien je eerder een (basis)opleiding op het gebied van coaching/counselling/psychosociale hulpverlening hebt gevolgd bij een ander opleidingsinstituut.

Voor de opleiding Leefstijlcoach is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Om vrijstelling aan te vragen kun je het vrijstellingenfomulier aanvragen door een mail te sturen naar info@counselling.nl.

Waarom moet ik een vragenlijst invullen als ik me inschrijf voor een opleiding?

We vragen je om een vragenlijst in te vullen voor toelating tot onze opleidingen. Dit doen we om te kijken of jij de juiste keuze hebt gemaakt en om uit te sluiten dat er factoren zijn die jou in de weg kunnen staan om de opleiding succesvol af te ronden. Dit komt zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als het groepsproces ten goede.

Tot wanneer kan ik mijn inschrijving annuleren?

Op onze opleidingen is het consumentenrecht van toepassing. Dat betekent dat je tot veertien dagen na inschrijving kosteloos kunt annuleren. Voor meer details over het annuleren van je inschrijving, zie onze Algemene Voorwaarden.

Wat zijn de eisen om mijn diploma te krijgen?

Om je diploma te halen voor onze opleidingen moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Alle opleidingsgelden volledig hebben betaald;
 • Voor de trainersklaring een ‘voldoende’ te hebben gekregen;
 • Als er een theorie-examen is, minimaal een 6 te hebben gehaald;
 • Voor je portfolio een ‘voldoende’ te hebben gekregen;
 • Als er een praktijkexamen is, hiervoor een ‘voldoende’ te hebben gekregen;
 • Hebben voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van de lesdagen.

De aanwezigheidsplicht en de precieze diploma-eisen staan vermeld op de pagina van de betreffende opleiding.

Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Je ontvangt je diploma per post uiterlijk 4 weken na het behalen van je examens en goedkeuring van je portfolio.

Wat is een beroepsvereniging en wat doet die voor me?

Een beroepsvereniging bestaat uit een groep personen met eenzelfde soort opleiding of beroep, die zich hebben aaneengesloten om bepaalde zaken collectief te kunnen regelen. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van hun leden. Ze nemen daarbij verschillende taken op zich. Zo kunnen ze de kwaliteit van opleidingen beoordelen, contact onderhouden met zorgverzekeraars en zorgdragen voor meer bekendheid van een beroep. Ook kunnen ze informatiedagen en bijeenkomsten voor de leden verzorgen. Verder hebben de meeste beroepsverenigingen een klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar de leden gebruik van kunnen maken. Wat de voordelen zijn van aansluiten bij een beroepsvereniging lees je hier.

Kan ik me met een opleiding van de ACC aansluiten bij een beroepsvereniging?

De opleidingen van de ACC zijn erkend door verschillende (inter)nationale beroepsverenigingen. Dit betekent dat jij je met onze diploma’s aan kunt sluiten bij een van deze beroepsverenigingen en je tijdens de opleiding al aspirant- of student-lid kunt worden. Lees er hier meer over.

De lijst van beroepsverenigingen in de complementaire zorg is enorm. Daarbij hanteert iedere beroepsvereniging eigen voorwaarden voor toelating. We adviseren je dan ook om bij de beroepsvereniging van je keuze te informeren naar diens eisen.

Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met een diploma van de ACC?

Met een diploma van de ACC kun je:

 • Zelfstandig een eigen praktijk starten. Zie daarbij onze pagina’s over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen.
 • Je professionaliseren of je kennis verdiepen/verbreden als coach of therapeut.
 • In het bedrijfsleven aan de slag als coach of counsellor.
 • Patiënten binnen instellingen (waaronder verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, klinieken en hospices) persoonlijk begeleiden en zorg op maat bieden.
 • Na afronding van de opleiding Verslaving en Recovery Counsellor individuen begeleiden of ingehuurd worden door organisaties in de verslavingszorg. Als je al werkzaam bent in de verslavingszorg, dan is deze opleidingen door de praktische toepassing een waardevolle aanvulling.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Wordt coaching/counselling vergoed door de zorgverzekeraars of de overheid?

Coaching wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit betekent dat je cliënt jouw begeleiding zelf moet betalen, of dat een werkgever betaalt.

Counselling wordt door sommige zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet jij als counsellor geregistreerd zijn in het VPMW Register van de NFG. Lees hier meer over de voorwaarden en aansluiten bij de NFG.

Leefstijlcoaching kan onder voorwaarden wel worden vergoed vanuit de basisverzekering. Lees er hier meer over.

Wat zijn de mogelijkheden met een UWV-uitkering?

Onze opleidingen zijn opgenomen in de ‘preferred supplier lijst’ van het UWV. Dat betekent dat o.a. de loopbaancoaches en re-integratieadviseurs van het UWV een ACC-opleiding kunnen inkopen voor hun cliënten.

Zit jij in de WW, ziektewet of WIA en kom jij misschien in aanmerking voor een opleidingstraject? Informeer dan bij het UWV wat voor jou de mogelijkheden zijn. Als je in aanmerking komt voor een opleidingstraject, dan kun je terecht bij de ACC.

Wat zijn mijn verplichtingen als coach/counsellor?

Als je een eigen praktijk als coach/counsellor wilt starten, krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen hebben we voor je op een rij gezet op deze pagina.

Wat is de WKKGZ?

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht. Deze wet verplicht elke zorgaanbieder om cliënten de mogelijkheid tot zowel een klachtenfunctionaris als een geschilleninstantie te bieden.

Ben jij zorgaanbieder, zoals een counsellor en zelfstandig ondernemer? Dan moet je aangesloten zijn bij een organisatie die zo’n klachtenfunctionaris en geschilleninstantie aanbiedt. Doe je dat niet, dan voldoe je niet aan de WKKGZ en ben je niet langer bevoegd om je beroep als zorgaanbieder (counsellor) te beoefenen. Lees meer hierover op onze pagina over Wettelijke Verplichtingen.

Wat is de AVG?

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Als je als ZZP’er (coach/counsellor) met cliënten gaat werken, krijg je te maken met de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is van groot belang dat je dit zorgvuldig doet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terugvinden wat er precies van je verwacht wordt. We verwijzen je voor meer informatie door naar deze site.

Hoe gaat de ACC om met mijn persoonlijke gegevens?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de Europese wet die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons strikt aan de eisen van deze wet. Lees in onze Privacyverklaring meer over hoe we omgaan met jouw gegevens.

Hebben jullie een klachtenprocedure?

Wanneer je een klacht hebt of ergens ontevreden over bent, dan proberen wij samen met jou een passende oplossing te zoeken. We nemen je klacht altijd serieus en onderzoeken wat er aan de hand is. Het kan voorkomen dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kun je je klacht voorgeleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Lees hier meer over onze volledige klachtenregeling.

Back To Top