Skip to content

NFG – Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt deze professionals op verschillende manieren, bijvoorbeeld door contacten te onderhouden met de zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek.

De NFG bewaakt de kwaliteit van de zorg die aangesloten professionals bieden en ze kunnen de verplichtingen die de Wkkgz aan jou als professional stelt van je overnemen, zodat jouw cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Door je aan te sluiten bij de NFG voldoe je dus aan de wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Als student van de Academie voor Coaching en Counselling (gestart vanaf september 2019) is het mogelijk om je aan te sluiten bij de NFG. De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten).

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

NFG registratie

De NFG heeft 3 verschillende vakgroepen/registers waar onze studenten en afgestudeerden mogelijkerwijs voor in aanmerking komen:

  • Coachregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) (vergoeding vanuit de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars mogelijk)

Om in te schrijven voor een van deze registers gelden verschillende toelatingseisen. Alle gevolgde opleidingen moeten met een diploma aangetoond kunnen worden.

ACC Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG registratie logo
ACC Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG registratie logo

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt deze professionals op verschillende manieren, bijvoorbeeld door contacten te onderhouden met de zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek.

De NFG bewaakt de kwaliteit van de zorg die aangesloten professionals bieden en ze kunnen de verplichtingen die de Wkkgz aan jou als professional stelt van je overnemen, zodat jouw cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Door je aan te sluiten bij de NFG voldoe je dus aan de wettelijke verplichtingen als coach/counsellor.

Als student van de Academie voor Coaching en Counselling (gestart vanaf september 2019) is het mogelijk om je aan te sluiten bij de NFG. De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirant-leden (lidmaatschap voor studenten).

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

NFG registratie

De NFG heeft 3 verschillende vakgroepen/registers waar onze studenten en afgestudeerden mogelijkerwijs voor in aanmerking komen:

  • Coachregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) (vergoeding vanuit de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars mogelijk)

Om in te schrijven voor een van deze registers gelden verschillende toelatingseisen. Alle gevolgde opleidingen moeten met een diploma aangetoond kunnen worden.

Voor studenten van de ACC vanaf september 2019 geldt het volgende:

Coachregister

Lees hier meer over aansluiting in het Coachregister.

Toelatingseisen
Studenten met een HBO-mensgerichte vooropleiding (240 ECTs) (zoals MWD, SPH, HBO-V, Psychologie etc., bekijk hier de lijst van opleidingen die onder mensgerichte opleidingen vallen) kunnen in dit register geregistreerd worden onder de titel Coach nadat zij bij de ACC een opleiding van minimaal 10 dagen hebben gevolgd.

Studenten die minimaal een MBO-4 vooropleiding hebben óf een HBO-vooropleiding die niet mensgericht is, kunnen in het Coachregister geregistreerd worden nadat zij de volgende opleiding(en) bij de ACC hebben afgerond:

Let op: als je door middel van vrijstelling rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding ‘Verdieping Coaching en Counselling’ of ‘Stress en Burn-out Coaching en Counselling’, dan kan het zijn dat je niet wordt toegelaten tot de NFG. Neem in dat geval direct contact op met de NFG over de mogelijkheden voor toelating. Indien je ‘Coachvaardigheden’ als vooropleiding hebt gedaan, dan is registratie bij de NFG in elk geval niet mogelijk.

Indien er een MBO-4 vooropleiding is gevolgd, krijgen de studenten de titel MBO-coach. De titel “Coach” is exclusief voor Coaches met een HBO-vooropleiding.

Klik hier voor meer informatie over inschrijving in het coachregister.

Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR)

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van aansluiten bij het OTR.

Toelatingseisen
Studenten die géén HBO-mensgerichte vooropleiding hebben, kunnen als Counsellor worden geregistreerd in het OTR nadat zij de volgende opleiding(en) aan de ACC hebben afgerond:

Let op: als je door middel van vrijstelling rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding ‘Verdieping Coaching en Counselling’ of ‘Stress en Burn-out Coaching en Counselling’, dan kan het zijn dat je niet wordt toegelaten tot de NFG. Neem in dat geval direct contact op met de NFG over de mogelijkheden voor toelating. Indien je ‘Coachvaardigheden’ als vooropleiding hebt gedaan, dan is registratie bij de NFG in elk geval niet mogelijk.

Studenten moeten wel een HBO-vooropleiding hebben. Met een MBO-4 opleiding kun je niet in het OTR-geregistreerd worden.

Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)

Wanneer een NFG-hulpverlener geregistreerd is in de vakgroep VPMW bestaat voor veel cliënten de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheid tot vergoeding als je bent aangesloten bij dit register.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor dit register zijn als volgt (om je bij dit register aan te kunnen sluiten, dien je aan alle drie de eisen te voldoen):

  1. Mensgerichte vooropleiding (minimaal HBO, 240 ECT’s). Bekijk hier de lijst van opleidingen die onder mensgerichte opleidingen vallen (alle genoemde opleidingen in deze lijst, zowel de linker als de rechter kolom, worden aangemerkt als mensgerichte opleiding).
  2. Psychosociale Basiskennis (PSBK) welke voldoet aan Plato-richtlijnen of vrijstelling hiervoor vanwege vooropleiding. Bekijk hier de lijst voor opleidingen die vrijstelling geven voor PSBK (de opleidingen in de rechter kolom van deze lijst, in de tabel ‘Opleidingen op HBO/WO niveau die vrijstelling geven voor de Psychosociale Basiskennis’, geven vrijstelling voor de PSBK).
  3. Minimaal 27 ECTS complementaire/alternatieve erkende/geaccrediteerde scholing. Aan deze eis voldoe je bijvoorbeeld door bij de ACC de volgende opleiding(en) af te ronden met een diploma:

Let op: als je door middel van vrijstelling rechtstreeks bent toegelaten tot de opleiding ‘Verdieping Coaching en Counselling’ of ‘Stress en Burn-out Coaching en Counselling’, dan kan het zijn dat je niet wordt toegelaten tot de NFG. Neem in dat geval direct contact op met de NFG over de mogelijkheden voor toelating. Indien je ‘Coachvaardigheden’ als vooropleiding hebt gedaan, dan is registratie bij de NFG in elk geval niet mogelijk.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zul je na afronding van de opleidingen geregistreerd worden als Psychosociaal Werker en niet als Counsellor. Dit heeft ermee te maken dat sommige verzekeraars de prestatiecode van Counsellors niet erkennen voor NFG-geregistreerden. Wanneer je als Psychosociaal Werker bent geregistreerd in de vakgroep VPMW mag je een AGB-code aanvragen en de prestatiecode 24504 (overige psychosociale therapie) gebruiken.

Kun jij worden toegelaten door de NFG?

Bij twijfel over de juiste vooropleiding kun je contact opnemen met de ACC of de NFG om de situatie en de mogelijkheden tot NFG-registratie te bespreken.

Wij zullen op voorhand nooit een 100% toezegging tot registratie doen maar spreken altijd een verwachting uit. Nadat de inschrijfprocedure is doorlopen is het de toetsingscommissie van de NFG die kan bepalen of inschrijving mogelijk is. Zij kijken niet alleen naar diploma’s maar ook naar andere documenten die overhandigd moeten worden (zoals b.v. een recente VOG). Ook bekijken zij de website en inschrijving KvK om te bezien of de werkzaamheden van de hulpverlener passen bij het werkveld van de NFG.

Back To Top