skip to Main Content

Het NRTO-keurmerk

De ACC is actief lid van de NRTO, de brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Als zodanig hebben wij ons geconformeerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en sluiten we ons aan bij de Gedragscode van de NRTO.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

De ACC onderschrijft en staat volledig achter de eisen van deze gedragscode.

Back To Top