Skip to content

NRTO-keurmerk

De ACC heeft het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Dit betekent dat we aan hoge kwaliteitseisen voldoen en hierop zijn getoetst door een externe certificerende instelling. Het NRTO-keurmerk garandeert dat we transparant zijn over onze producten en diensten, adequate dienstverlening bieden, professioneel met onze studenten omgaan, deskundig personeel hebben en de klanttevredenheid meten onder onze studenten.

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft studenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor de ACC.

De NRTO heeft een animatie gemaakt om uit te leggen wat dit keurmerk inhoudt. Bekijk hier de animatie.

De ACC houdt zich aan de Algemene voorwaarden en Gedragscode van de NRTO. We zijn via de NRTO ook aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Mocht je als student een klacht hebben, dan proberen we dit altijd eerst samen op te lossen. Komen we er samen echter niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

De ACC is actief lid van de NRTO, de brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Als zodanig hebben wij ons geconformeerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en sluiten we ons aan bij de Gedragscode van de NRTO.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

De ACC onderschrijft en staat volledig achter de eisen van deze gedragscode.

ACC Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO keurmerk logo
ACC Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO keurmerk logo

De ACC heeft het keurmerk van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Dit betekent dat we aan hoge kwaliteitseisen voldoen en hierop zijn getoetst door een externe certificerende instelling. Het NRTO-keurmerk garandeert dat we transparant zijn over onze producten en diensten, adequate dienstverlening bieden, professioneel met onze studenten omgaan, deskundig personeel hebben en de klanttevredenheid meten onder onze studenten.

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft studenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor de ACC.

De NRTO heeft een animatie gemaakt om uit te leggen wat dit keurmerk inhoudt. Bekijk hier de animatie.

De ACC houdt zich aan de Algemene voorwaarden en Gedragscode van de NRTO. We zijn via de NRTO ook aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Mocht je als student een klacht hebben, dan proberen we dit altijd eerst samen op te lossen. Komen we er samen echter niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

De ACC is actief lid van de NRTO, de brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Als zodanig hebben wij ons geconformeerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en sluiten we ons aan bij de Gedragscode van de NRTO.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

De ACC onderschrijft en staat volledig achter de eisen van deze gedragscode.

Back To Top