Skip to content

Toelating tot onze opleidingen zonder de juiste vooropleiding

Beschik je niet over een diploma op minimaal HAVO-niveau of MBO-niveau 4 en wil je toch deelnemen aan een van onze opleidingen, dan zijn er verschillende opties om aan te tonen dat je toch het juiste niveau hebt.

De 21+ toets

Ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een 21+ toets doen. Het doel van deze toets is om vast te stellen of je het juiste niveau hebt om in te stromen in een opleiding op HBO-niveau.

Als je deze toets succesvol afrondt, dan kun je na overleggen van het diploma deelnemen aan onze opleidingen.

Tijdens de 21+ toets worden de volgende 4 onderdelen getoetst:

  • Nederlands tekstverklaren
  • Engels tekstverklaren
  • Rekenvaardigheden
  • Logica (cijferreeksen, figurenreeksen, syllogismen en analogieën)

De toets wordt aangeboden door verschillende Hogescholen en is ook onafhankelijk te doen bij de NTI. Klik hier voor meer informatie.

EVC-procedure

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft jou de erkenning voor wat je door opleidingen en (werk)ervaring hebt geleerd. In de procedure wordt beoordeeld wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé en welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Om een goed oordeel te kunnen vormen gaat een hierin gespecialiseerde organisatie met jou de informatie verzamelen die dit kan aantonen. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Je krijgt een certificaat waarop staat op welk niveau jij functioneert ten opzichte van de officieel vastgestelde criteria op MBO- of HBO-niveau.

Als jij volgens een EVC-procedure kunt aantonen dat je op minimaal MBO niveau 4 functioneert, dan mag je instromen in onze opleidingen.

Er zijn verschillende aanbieders van EVC-procedures. Een traject duurt 6 tot 12 weken.

Wil jij weten of jij in aanmerking komt voor een EVC-traject? Doe dan deze Quickscan.

Verschil 21+ toets en EVC

Met een 21+ toets toon je aan dat je het juiste instroomniveau hebt om in te stromen in een HBO-niveau opleiding. Je toont daarmee dus nog niet aan dat je al HBO-niveau hebt, maar dat je het instromen in een opleiding op dat niveau aankunt.

Met een EVC traject toon je aan op welk niveau je nu functioneert (MBO- of HBO-niveau). Aantonen dat je al op HBO-niveau functioneert is bijvoorbeeld handig als je je wil aansluiten bij een beroepsvereniging die alleen mensen met een afgeronde HBO-WO vooropleiding accepteert.

Back To Top