Skip to content

Wordt coaching/counselling vergoed door de zorgverzekeraars of de overheid?

Coaching wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit betekent dat je cliënt jouw begeleiding zelf moet betalen, of dat een werkgever betaalt.

Counselling wordt door sommige zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet jij als counsellor geregistreerd zijn in het VPMW Register van de NFG. Lees hier meer over de voorwaarden en aansluiten bij de NFG.

Leefstijlcoaching kan onder voorwaarden wel worden vergoed vanuit de basisverzekering. Lees er hier meer over.

Loopbaancoaching kan onder voorwaarden worden vergoed door de overheid. Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen vanaf 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Lees er hier meer over.

Back To Top