Loes Koot

‘Met hart en ziel verbonden aan systemisch werk.’

Vakkennis delen is rijkdom
Ik hou van mijn vak: het begeleiden van mensen. Ik neem dat vak heel serieus, het is complex en gelaagd. Kennis van psychologische processen, ontwikkelingsfasen, communicatietechnieken, systeemtheorie, coachingsmethodieken: het biedt een enorme rijkdom. En ik deel heel graag mijn vakkennis over deze rijkdom!

Liefde voor het coachen op dieper niveau
Ik coach mensen en teams bij veranderingsprocessen. Mijn achtergrond is jarenlang (internationaal) management. Het begeleiden van veranderingsprocessen was daarin mijn voornaamste focus. Vanuit die focus ontstond steeds meer belangstelling en liefde voor het coachen op dieper niveau. Ik ben me gaan richten op coaching en counseling met als voornaamste aandacht: het systemisch werk. Ik ben docent voor verschillende instituten waar ik mijn liefde voor dit vak mag doceren als o.a. docent relatiecoach, basiscoach, systemisch werk.

Ik heb mijn hart en ziel verloren aan systemisch werk
Het werken met het veld in opstellingen, zowel met representanten als in een 1-op-1 setting, zie ik als meest ultieme werk en begeleidingsvorm. Mijn kennis en ervaring in dit werk is diepgaand en breng ik dagelijks in de praktijk als systemisch begeleider van teams, van mensen en van studenten.

Lesgeven aan de ACC past bij me
Ik heb een van mijn opleidingen aan de ACC gevolgd, lang geleden. Het is een instituut dat stevig is ingebed in het opleidingslandschap voor coaching. De nieuwe werkvormen en het elan waarmee de ACC zich sinds 2019 presenteert passen me.

Het geschenk van veilige inbedding
Mijn voorbeelden zijn sterke en onafhankelijke vrouwen die een liefdevolle verbinding kunnen aangaan. Op nummer 1: mijn moeder, die me heeft gestimuleerd om eigen-wijs te blijven, me heeft gesteund in doorleren, en vooral heel, heel veel van mij heeft gehouden. Ik heb me nooit minderwaardig of afgekeurd gevoeld. Nu, na zo lang in mijn vak gewerkt te hebben, besef ik me ten diepste hoe groot dit geschenk is geweest van haar veilige inbedding.