Vrije
                  Professionals
Stichting Counselling - counselling.nl - Vrije Professionals
Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 14 Februari 1996 een begrip.
Home - Sitemap - Contact
Gcoach.nl
2003 - 2018www.Gcoach.nl
Na meer dan 15 jaar de Professionele Hulpverleners op het Communicatieve gebied gediend te hebben is Gcoach.nl opgeheven.
 
Op Gcoach.nl stonden meer dan 3.000 Gecertificeerde Professionals ingeschreven: Adviseur, Agoog, Begeleider, Coach, Consultant, Counsellor, Facilitator, Geestelijk verzorger, Inspirator, Intervisor, Maatschappelijk werker, Mediator, Mentor, Orthopedagoog, Pedagoog, Psycholoog, Spreker, Supervisor, Therapeut, Trainer.

Gcoach.nl is opgeheven, omdat we onze tijd, energie en geld in Vrije Professionals investeren. Vrije Professionals kiezen voor Maximale Vrijheid, Empowerment en Succes.

Als Professional kun je altijd kiezen voor Vrijheid.gcoach.nl counsellor              gcoach.nl coach
 
We gaan uitsluitend voorI.v.m. de privacy zijn alle gegevens van de ingeschreven professionals vernietigd.
Zowel de digitale data, als alles wat ooit ter verificatie per post is opgestuurd.

 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright