http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.

Policies
De policies die de Stichting Counselling hanteert:
 AVG - Anti-Discriminatie - Milieu - Welvaart.
AVG
Wijziging Privacyverklaring
Anti-Discriminatie Policy
Milieu Policy
Welvaart Policy


AVG / GDPR

Samenvatting AVG.
We bewaren alleen de gegevens die we voor de belastingdienst moeten bewaren en een paar noodzakelijke gegevens om met je te kunnen communiceren en je snel en efficiŽnt te kunnen helpen. We handelen niet in data en geven geen gegevens door aan derden, behalve aan bevoegde autoriteiten, indien nodig. In verband met je privacy en veiligheid kiezen we voor een minimalistische benadering.

Wie staan geregistreerd?
- Studenten die zich ingeschreven hebben voor een opleiding aan de ACC.
- Mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
- Studenten die een diploma hebben gehaald aan de (Vrije) ACC.
- Andere mensen die onze producten of diensten afnemen.
- Voor de rest noteren we geen gegevens van mensen.

Doelen opslag gegevens:
- FinanciŽle administratie.
- Weten wie onze klanten zijn.
- Voldoende gegevens om onze klanten van dienst te kunnen zijn.
- Communicatie en wijzigingen doorgeven.
- Bijhouden van wie een diploma heeft gehaald.

De opgeslagen gegevens zijn:
- Klantnr. - Groep - NAW - Mailadres - Factuurnr.
- Betalingsgegevens en eventueel betalingsherinneringen en -afspraken.
- Studieresultaten en eventuele incidenten of gemelde persoonlijke situaties / afspraken.

Opschoning gegevens.
Na 1 juli 2018 wissen we een deel van de bestanden van de vroegere studenten. We bewaren dan de facturen, bankafschriften en de financiŽle administratie voor de belastingdienst en welk diploma je hebt gehaald op een veilige plaats:

- Klantnr. - Groep - NAW - Factuurnr. - Welk Diploma je hebt gehaald.
- Betalingsgegevens.

Nieuwe Studenten.
Van alle nieuwe studenten, die zich bij hun trainer inschrijven en hun Diploma hebben gehaald bewaren we alleen de volgende gegevens:
- Klantnummer - Naam - Welk Diploma je hebt gehaald.

Nieuwsbrief.
We hebben deze gegevens van de mensen die zich voor onze nieuwsbrief hebben aangemeld:
- Naam - Mailadres.
Die staan opgeslagen bij https://ymlp.com
Je hoeft niet je echte naam te gebruiken en je kunt jezelf altijd in- en uitschrijven via onze site. Het is een dubbele opt-in, dus na inschrijving dien je dat te bevestigen.


Bewaartermijnen gegevens:
 • Voor de belasting: de fiscale bewaarplicht is nu minimaal 7 tot 10 jaar.
 • Diplomaregister: zo lang als dat nodig is.
 • Nieuwsbrief: bepaal jezelf.
 • Mails en brieven: zolang ze relevant zijn. De meeste mails worden gelijk gewist. Soms duurt een mailwisseling wat langer, dat hangt af van wat er speelt. Als de vraag of dat wat er speelt is afgehandeld, wordt mailwisseling gewist. Bij juridische zaken en / of klachten wordt het langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk.
 • Scripties: worden na beoordeling gewist.
 • Bijlage scripties: wordt nadat je diploma is gedrukt gewist.
 • Sociale Media: doen we niet aan i.v.m. je privacy.
 • Telefoongesprekken: nemen we niet op en maken er geen aantekeningen van.
 • Biometrische gegevens: verzamelen we nooit.
 • Paspoort: we vragen nooit om een ID of een kopie ervan.
 • We maken geen video- of geluidsopnames of foto's van studenten.
 • Internetgedrag: we volgen geen mensen via internet en ook maken we geen gebruik van diensten zoals Google adsense of andere diensten die het internetgedrag van mensen vastleggen d.m.v. trackers (super cookies) i.v.m. je privacy.

Delen gegevens:

 • In onze communicatie met trainers is er geen geheimhouding m.b.t. de opleiding, studieresultaten, betalingsgegevens en eventuele geschillen of juridische aspecten. Die zaken bewaren we zolang ze relevant zijn of we ze wettelijk gezien moeten bewaren. Andere zaken blijven geheim.
 • In onze communicatie met studenten geven we geen informatie over andere studenten.
 • In onze communicatie met derden geven we geen informatie over onze studenten weg, tenzij we daartoe gedwongen worden via de wet. Dat kunnen dan alleen de beperkte gegevens zijn die we opgeslagen hebben.

Gegevens inzien en / of wijzigen.
Je kunt ons altijd even mailen om de gegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen.
Voor de nieuwsbrief kun je zelf je gegevens aanpassen via onze site.

Toegang tot de gegevens:
- Stichting Counselling.
- Belastingdienst.

Bescherming Persoonsgegevens.
- Zo weinig mogelijk informatie bewaren, alleen wat we verplicht moeten bewaren.
- Geen gevoelige data bewaren.
- Gebruikelijke beveiligingsmethodes.
- Alleen de Stichting Counselling en de belastingdienst hebben toegang tot de gegevens.
- Bij mogelijk misbruik, aangifte en melden datalek.

Vernietiging gegevens.
Gegevens die niet meer nodig zijn, worden totaal, definitief en onherstelbaar vernietigd.

Bezoek Website.
We maken geen gebruik van cookies en houden geen persoonsgegevens van bezoekers bij. Wel heeft onze host een teller waarop we kunnen zien hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht en waar onze bezoekers vandaan komen.
Je hebt geen inloggegevens nodig en we vragen niet om betaalgegevens of andere gevoelige informatie. Als je wilt kun je ook anoniem browsen of VPN gebruiken.
 

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring zijn altijd hier op onze site beschikbaar, zodat onze bezoekers steeds weten welke informatie we verzamelen, de manier waarop we die informatie gebruiken, en of we ze aan derden meedelen.

Anti-Discriminatie Policy
De Stichting Counselling discrimineert niet op basis van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, leeftijd, handicap, huwelijkse staat, seksuele oriŽntatie, eigendom, geboorte of andere status. Wel sluiten we mensen uit van inschrijving, omdat ze niet voldoen aan onze professionele eisen of omdat ze een mogelijk gevaar kunnen vormen voor zichzelf of hun cliŽnten.

Milieu Policy
We werken het liefst via internet of de telefoon, zodat we alleen de informatie hoeven te verplaatsen en niet onszelf. Daarnaast streven we naar het aanbieden van producten of diensten op zo'n manier dat er zo weinig mogelijk gereisd hoeft te worden of dat de reisafstand minimaal is, zodat de benenwagen, de fiets of het openbaar vervoer een mogelijkheid is. Dat scheelt in CO2 uitstoot en zorgt voor een vermindering van het broeikaseffect. We zijn een voorstander van een ecologisch beleid en ecologische oplossingen. Waar mogelijk zullen we een bijdrage leveren. Onze besluitvorming en handelen kenmerkt zich door een lange termijn visie, waarbij we rekening houden met het huidige en toekomstige milieu.

Welvaart Policy
We zijn een voorstander van welvaart en het creŽren van welvaart voor veel mensen. Het is belangrijk om te beseffen is dat er 2 methoden bestaan om welvarend te worden. Je kunt iets van waarde scheppen en hierdoor de ander Ťn jezelf verrijken. Dat is de methode die we aanbevelen, omdat ieder daar beter van wordt. Er is ook een methode die schadelijk is voor de welvaart van anderen, namelijk: "Iets van waarde afpakken en zichzelf ten koste van anderen verrijken". Dat is de methode van de parasiet. Deze methode wordt vaak toegepast en van die methode zijn we een tegenstander. Mensen die een uitvinding doen, een toepassing maken, anderen helpen hun doelen te bereiken mogen daarmee best veel geld verdienen.

Het is goed om geld te verdienen en juist te gebruiken, het is ook goed om de wereld te verrijken met tal van zaken waar veel mensen wat aan hebben. Dat kan zijn: kennis, onderdak, voedsel, drinkwater, veiligheid, transport, gezondheid, mooie natuurlandschappen, nakomelingen, uitvindingen, ontdekkingen, toepassingen etc. Het kunnen grote zaken zijn, maar ook kleine zaken.
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright ©