http://www.counselling.nl
Counselling en Coaching Opleidingen - www.counselling.nl
De Academie voor Counselling en Coaching
Sinds 1996 een begrip.
Counsellingsopleidingen en Coachingsopleidingen - Toelating
Door het inschrijfformulier selecteren we vooraf
wie we wel en niet kunnen toelaten voor de
opleidingen tot counsellor of coach.
Algemeen:
Inschrijven
Actie
Prijzen
Nieuwsbrief
Brochure Downloads
Opleiding
FAQ - Veel gestelde vragen
Open Dagen
Examen

Overzichten:
Steden - Trainers - Data
Live Online Praktijktraining
De Opleidingen
Info voor alle Opleidingen
Mensen van wie we verwachten dat ze het niet halen of ongeschikt zijn, adviseren we vrijblijvend om wat anders te gaan doen. Theoretisch zouden we ook iemand tegen zijn zin in kunnen weigeren, maar dat is nog niet voorgekomen. (Bijvoorbeeld mensen met zware psychische stoornissen; het is een opleiding, geen therapie.)
 
Toch blijkt dat een aantal mensen de opleiding niet afmaakt. Hiervoor zijn een verschillende oorzaken. De meest voorkomende redenen van voortijdig stoppen zijn in afnemende volgorde:
 • Geen tijd meer voor de opleiding door verandering van prioriteiten (werk, gezin, studie).
 • Zware ziekte, waardoor het moeilijk wordt om te studeren of te komen.
 • Opleiding bleek moeilijker en meer tijd te kosten dan ingeschat.
 • De opleiding zorgde voor nieuwe inzichten en men kiest voor een andere richting.

De opleiding is heel flexibel en voor de meeste moeilijkheden kunnen we een oplossing verzinnen. Toch komt het voor dat er studenten zijn die stoppen met de studie om bovengenoemde redenen. Dat zijn normale redenen om te stoppen, waaraan de student en wij niets kunnen doen.

Daarnaast zijn er mensen die stoppen om andere redenen. In het begin zijn ze niet goed te onderscheiden van de andere studenten en we kunnen ze er ook niet vooraf uitfilteren. Wel weten we dat het stoppen met de opleiding voor deze mensen vaak terug te voeren is op een aantal (karakter) eigenschappen die moeilijk te verenigen zijn met de aard van de opleiding en het beroep. Deze zijn:
 • meer willen nemen dan geven, en ander egocentrisch gedrag.
 • zichzelf beter vinden dan andere mensen.
 • te ongeduldig, te snel willen, stappen willen overslaan.
 • menen alles (beter) te weten.
 • anderen steeds maar willen overtuigen.
 • steeds willen adviseren, menen wat goed is voor een ander.
 • te weinig zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, zelfstandigheid.
 • geen risico's durven nemen.
 • eigen angsten op anderen projecteren.
 • luiheid, de kantjes ervan aflopen.
 • de studie alleen om het papiertje doen.
 • te weinig inlevingsvermogen.
 • menen niet veel van andere studenten te kunnen leren.
 • alle aandacht willen, in plaats van aandacht te geven.
 • niet iets nieuws willen leren, maar eigen stokpaardje als alleen zaligmakend zien.

Iedereen komt zichzelf tegen in de opleiding, je bent er immers om te leren. De studenten net zo goed als de trainers (Die leren weer andere dingen.) Voor de mensen die veel van de bovenstaande eigenschappen bezitten, kunnen er grote obstakels ontstaan. Zo groot dat ze niet verder kunnen, tenzij ze de bovenstaande eigenschappen overwinnen. Het is een persoonlijke keuze. Sommigen gaan door het leerproces heen, anderen durven niet naar zichzelf te kijken.

Je kunt wel een diploma wiskunde halen en tegelijk egocentrisch zijn, omdat de berekeningen geen relatie met de maker hoeven te hebben. Bij counsellen en coachen ben je zelf het instrument en kunnen bepaalde eigenschappen je in de weg staan. Mensen die de confrontatie met zichzelf niet aandurven en volharden in de bovenstaande houdingen en gedragingen, zullen vroeg of laat afhaken.

Als je overweegt om te stoppen met de opleiding, mail of bel dan eerst je trainer. Die kan je helpen door te gaan, of als je echt wilt stoppen, het traject goed af te ronden. De meeste problemen / obstakels zijn op te lossen!
 
Missie | Algemene Voorwaarden | Ethische Code | Policies | Disclaimer | Copyright