skip to Main Content

Covid-19 informatie voor studenten

Update 15 september 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september 2021, zal vanaf zaterdag 25 september 2021 de anderhalve meter maatregel vervallen, maar zal er in horeca-gelegenheden gewerkt gaan worden met een Corona-toegangsbewijs. Dit geldt evenzeer voor opleidingslocaties die tevens een horeca-gelegenheid hebben. Wij als opleider hebben hier geen zeggenschap in, noch zijn wij betrokken bij deze toegangscheck. De leslocatie zelf is hier volledig verantwoordelijk voor en stelt hierin haar eigen beleid op. Wij zullen met al onze huidige en toekomstige studenten per e-mail communiceren wat dit concreet betekent voor hun locatie. Mocht je hier echter nog vragen over hebben, dan vragen wij je vriendelijk om contact op te nemen met jouw leslocatie.

Bij het deelnemen aan de lessen op locatie willen we je met klem verzoeken om je aan de gestelde corona-maatregelen te houden en het hieronder genoemde protocol strikt te volgen, om zo jouw eigen veiligheid en die van je medestudenten te blijven waarborgen.

Kom niet naar de lesdag als:

  • Je corona-gerelateerde klachten hebt. Blijf bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) thuis. Dit geldt ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts (boven de 38 graden), of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Je de laatste 10 dagen in contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona.
  • Je de laatste 48 uur in contact bent geweest met iemand die wordt getest op corona en hier de uitslag nog niet van heeft.
  • Een van je huisgenoten corona-gerelateerde klachten heeft.

De docent heeft het recht om studenten die tijdens de lesdag ziekteverschijnselen vertonen naar huis te sturen.

Wat als je vanwege corona-klachten of een van de maatregelen een lesdag moet missen:

Indien je niet deel kunt nemen op grond van een van bovenstaande punten, dan zal de docent kijken of je de lesdag digitaal kunt bijwonen. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar de docent doet zijn/haar best om daarin te faciliteren. Daarnaast krijg je een buddy toegewezen uit je lesgroep, die (zodra dit weer veilig kan) met jou de oefeningen zal doen die behandeld zijn tijdens de lesdag. Je schrijft hier vervolgens een verslag over voor de docent. Indien de docent dit verslag als voldoende beoordeelt, telt de lesdag alsnog mee als gevolgde lesdag (dit i.v.m. de 80% aanwezigheidsplicht). Je mag op deze manier maximaal 2 lesdagen compenseren om toch je diploma te kunnen behalen.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond blijven en de lesdagen gewoon bij kunnen wonen, maar op deze manier proberen we voor iedereen de lesdagen veilig te houden en toch een passende oplossing te bieden voor mensen die noodgedwongen afwezig zijn.

Mocht je vragen hebben hierover of je onverhoopt moeten afmelden voor de lesdag vanwege klachten, neem dan contact op met je docent.

Back To Top