skip to Main Content

Covid-19 informatie voor studenten

Update 13 januari 2021

Op de persconferentie van 12 januari 2021 werd aangekondigd dat de huidige lockdown-maatregelen worden verlengd tot tenminste 9 februari. Er werd wel gezegd dat het onderwijs mogelijkerwijs (onder voorwaarden) eerder van start kan gaan . Het is nog onbekend per wanneer dit gaat gelden en of dit ook zal gelden voor onze opleidingen. Vooralsnog zullen onze opleidingen weer online doorgaan. Mocht daar voor 9 februari verandering in komen, dan zullen we jullie daar per mail en via de website van op de hoogte stellen.

Enkele groepen kunnen niet online verdergaan, deze zullen per mail worden geïnformeerd over de voortgang van de lessen.

Update 15 december 2020

Naar aanleiding van de lockdown die vandaag is ingegaan zullen de lessen in ieder geval tot 19 januari online plaatsvinden.

Update 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimte. Lees er hier meer over.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan.  Lees hier meer over de uitzonderingsregeling. Als je onder de uitzonderingsregel valt, bespreek dit dan met je docent. Dit kan via de mail voorafgaand aan de lesdag, of op de locatie voor aanvang van de lesdag. Geef bij binnenkomst ook bij de beheerder van de locatie aan dat je onder de uitzonderingsregel valt.

Update 6 november 2020

De maatregelen die tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werden aangekondigd lieten een aantal dagen twijfel bestaan of klassikaal onderwijs nog is toegestaan. De overheid deed hier in eerste instantie geen duidelijke uitspraken over. Gisteravond heeft onze branchevereniging NRTO echter laten weten dat binnen de huidige maatregelen wederom een uitzondering is gemaakt voor de onderwijssector. In alle veiligheidsregio’s is inmiddels in de noodverordening opgenomen dat trainingen en educatieve activiteiten worden uitgezonderd van het verbod op samenkomst. Dat betekent dat onze opleidingen ook nu klassikaal door zullen gaan.

Hierbij blijft ons eerdere beleid rondom corona uiteraard gelden. Dus: houd je aan de maatregelen van het RIVM. En als je klachten hebt, blijf dan thuis! Zoals we eerder lieten weten is er de mogelijkheid om de les via een livestream bij te wonen als je vanwege klachten niet kunt komen. Neem hierover indien nodig contact op met je docent.

Update 4 november 2020

Naar aanleiding van de nieuwe overheidsmaatregelen van 3 november beraden wij ons momenteel op de invloed die dit heeft op de voortgang van ons klassikale onderwijs. We zijn daarbij nog in afwachting van het advies van onze branchevereniging NRTO hieromtrent. Zodra dit advies binnen is, berichten wij weer verder op deze pagina.

Update 13 oktober 2020

Met de maatregelen die zijn aangekondigd op 13 oktober 2020 is klassikaal lesgeven nog steeds mogelijk. De overheid geeft aan dat het onderwijs dusdanig belangrijk is dat dat voorlopig op de normale manier doorgang moet vinden en dat een groepsgrootte van maximaal 30 personen is toegestaan. Onze klassikale lessen gaan daarom vooralsnog door.

Er is nog geen mondkapjesplicht, maar er is wel een dringend verzoek vanuit de overheid om in het onderwijs een mondkapje te dragen bij verplaatsing in binnenruimten (gangen, toiletten, trappenhuizen, liften etc.). Zodra de student in het lokaal is en is gaan zitten, mag het mondkapje af.

De horeca gaat dicht, wat betekent dat op onze locaties geen lunch meer kan worden gekocht. Neem dus zelf je lunch mee naar de lesdag!

Update 1 oktober 2020: dragen van mondkapjes

Naar aanleiding van de nieuwe aankondiging van gisteren m.b.t. het advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten, hierbij wederom een corona-update van onze kant. Ons standpunt is opgesteld in afstemming met onze branchevereniging NRTO.

Het advies van de overheid om een mondkapje te dragen is vooralsnog ook echt een advies en geen verplichting. De NRTO geeft aan dat het advies van de overheid voor het dragen van mondkapjes vooral gaat over momenten dat mensen zich in een publieke binnenruimte verplaatsten: dus in gangen, liften, trappenhuizen, toiletten etc. Omdat daar 1,5 meter afstand houden moeilijk is. Dus zodra mensen gaan zitten (op 1,5 meter afstand), is het toegestaan de mondkapjes af te zetten.

Ons standpunt:

Het staat je als student uiteraard vrij om een mondkapje te dragen. Wij stellen dat echter niet verplicht.

We vinden het dragen van een mondkapje tijdens het oefenen op de lesdag wel onwenselijk. Mocht je een mondkapje willen dragen, dan willen we je vragen dat af te doen tijdens het voeren van gesprekken/het oefenen met medestudenten. Coaching is een vak waarbij de interactie tussen mensen voorop staat. Het dragen van een mondmasker zorgt ervoor dat gezichtsuitdrukkingen niet te lezen zijn en je een groot deel van het contact/rapport mist. Het dragen van een mondkapje staat je dus zeker vrij, maar we willen je vriendelijk vragen om, uiteraard met behoud van minimaal anderhalve meter afstand, te oefenen zonder mondkapje.

Kijk hier voor een instructiefilmpje over het veilig op- en afzetten van een mondmasker. In het filmpje wordt een medisch mondmasker gebruikt, maar de manier van op- en afzetten geldt ook voor niet-medische mondmaskers die worden geadviseerd door de overheid. Volgens de geldende richtlijnen mag je een masker maximaal 3 uur dragen, of dien je deze te vervangen als het vochtig is geworden. Wij vragen je hieraan te houden. Mocht je tijdens de lesdag dus een mondkapje willen dragen, dan vragen wij je in elk geval om voldoende schone mondkapjes mee te nemen en niet langer dan drie uur achtereen hetzelfde mondkapje te dragen. Dit is zowel voor je eigen gezondheid (anders adem je de hele dag je eigen bacteriën/virussen in), als voor de gezondheid van je klasgenoten van belang. Bij het op- en afzetten van een gebruikt mondkapje verspreiden de opgehoopte bacteriën en virussen zich anders alsnog.

Update 29 september 2020:

Met de huidige maatregelen is klassikaal lesgeven nog steeds mogelijk. Bij elkaar komen in groepen van maximaal 30 mensen is toegestaan en het reizen naar steden is voor onderwijs ook nog mogelijk en toegestaan. We hebben daarom besloten om het klassikale onderwijs vooralsnog gewoon door te laten gaan. Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd die invloed hebben op het klassikale onderwijs, dan hoor je natuurlijk meteen van ons.

Wel willen we je met klem verzoeken om je aan de gestelde corona-maatregelen te houden en het hieronder genoemde protocol strikt te volgen, om zo jouw eigen veiligheid en die van je medestudenten te blijven waarborgen.

Vóór aanvang van de lesdagen:

Kom niet naar de lesdag als:

  • Je corona-gerelateerde klachten hebt. Blijf bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) thuis. Dit geldt ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts (boven de 38 graden), of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Je de laatste 10 dagen in contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona.
  • Je de laatste 48 uur in contact bent geweest met iemand die wordt getest op corona en hier de uitslag nog niet van heeft.
  • Een van je huisgenoten corona-gerelateerde klachten heeft.
  • Je de laatste 10 dagen in een gebied in het buitenland bent geweest met een oranje of rood reisadvies.

 Bij twijfel: gebruik de checklist.

 Tijdens de lesdagen

Neem zelf alsjeblieft op alle lesdagen de nog geldende maatregelen in acht:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was bij aankomst je handen en herhaal dit gedurende de dag regelmatig.
  • Als je toch moet hoesten of niezen, doe dat dan in je elleboog.

De docent heeft het recht om studenten die tijdens de lesdag ziekteverschijnselen vertonen naar huis te sturen.

Wat als je vanwege corona-klachten of een van de maatregelen een lesdag moet missen:

Indien je niet deel kunt nemen op grond van een van bovenstaande punten, dan zal de docent kijken of je de lesdag digitaal kunt bijwonen. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar de docent doet zijn/haar best om daarin te faciliteren. Daarnaast krijg je een buddy toegewezen uit je lesgroep, die (zodra dit weer veilig kan) met jou de oefeningen zal doen die behandeld zijn tijdens de lesdag. Je schrijft hier vervolgens een verslag over voor de docent. Indien de docent dit verslag als voldoende beoordeelt, telt de lesdag alsnog mee als gevolgde lesdag (dit i.v.m. de 80% aanwezigheidsplicht). Je mag op deze manier maximaal 2 lesdagen compenseren om toch je diploma te kunnen behalen.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond blijven en de lesdagen gewoon bij kunnen wonen, maar op deze manier proberen we voor iedereen de lesdagen veilig te houden en toch een passende oplossing te bieden voor mensen die noodgedwongen afwezig zijn.

Mocht je vragen hebben hierover of je onverhoopt moeten afmelden voor de lesdag vanwege klachten, neem dan contact op met je docent.

Back To Top