skip to Main Content

Covid-19 informatie voor studenten

Update 24 maart 2021

Vanaf 15 maart is het weer toegestaan om onze lessen klassikaal te hervatten. We zullen dus vanaf heden weer lessen op locatie verzorgen.

Bij het deelnemen aan de lessen op locatie willen we je met klem verzoeken om je aan de gestelde corona-maatregelen te houden en het hieronder genoemde protocol strikt te volgen, om zo jouw eigen veiligheid en die van je medestudenten te blijven waarborgen.

Vóór aanvang van de lesdagen:

Kom niet naar de lesdag als:

  • Je corona-gerelateerde klachten hebt. Blijf bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) thuis. Dit geldt ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts (boven de 38 graden), of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Je de laatste 10 dagen in contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona.
  • Je de laatste 48 uur in contact bent geweest met iemand die wordt getest op corona en hier de uitslag nog niet van heeft.
  • Een van je huisgenoten corona-gerelateerde klachten heeft.

 Tijdens de lesdagen

Neem zelf alsjeblieft op alle lesdagen de nog geldende maatregelen in acht:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was bij aankomst je handen en herhaal dit gedurende de dag regelmatig.
  • Als je toch moet hoesten of niezen, doe dat dan in je elleboog.
  • Draag bij het verplaatsen door het gebouw een mondkapje. Als je in het lokaal zit, mag het mondkapje af.

De docent heeft het recht om studenten die tijdens de lesdag ziekteverschijnselen vertonen naar huis te sturen.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Lees hier meer over de uitzonderingsregeling. Als je onder de uitzonderingsregel valt, bespreek dit dan met je docent. Dit kan via de mail voorafgaand aan de lesdag, of op de locatie voor aanvang van de lesdag. Geef bij binnenkomst ook bij de beheerder van de locatie aan dat je onder de uitzonderingsregel valt.

Wat als je vanwege corona-klachten of een van de maatregelen een lesdag moet missen:

Indien je niet deel kunt nemen op grond van een van bovenstaande punten, dan zal de docent kijken of je de lesdag digitaal kunt bijwonen. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar de docent doet zijn/haar best om daarin te faciliteren. Daarnaast krijg je een buddy toegewezen uit je lesgroep, die (zodra dit weer veilig kan) met jou de oefeningen zal doen die behandeld zijn tijdens de lesdag. Je schrijft hier vervolgens een verslag over voor de docent. Indien de docent dit verslag als voldoende beoordeelt, telt de lesdag alsnog mee als gevolgde lesdag (dit i.v.m. de 80% aanwezigheidsplicht). Je mag op deze manier maximaal 2 lesdagen compenseren om toch je diploma te kunnen behalen.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond blijven en de lesdagen gewoon bij kunnen wonen, maar op deze manier proberen we voor iedereen de lesdagen veilig te houden en toch een passende oplossing te bieden voor mensen die noodgedwongen afwezig zijn.

Mocht je vragen hebben hierover of je onverhoopt moeten afmelden voor de lesdag vanwege klachten, neem dan contact op met je docent.

Back To Top