blank

Arjan van Dijk

Onze grootste angst is niet dat we te kort schieten. Onze grootste angst is juist dat we over onbegrensde krachten beschikken. Het is het licht in ons en niet onze duisternis, waarvoor we de grootste angst hebben – Marianne Williamson

Coaching tilt de menselijke soort naar een hoger niveau
Ik vind het een groot voorrecht om andere coaches, counsellors en hulpverleners te mogen begeleiden om het verschil te maken voor hun cliënten. Coachen is het mooiste vak dat er is, omdat het de menselijke soort naar een hoger niveau tilt. Naar een dieper en bewuster niveau, naar meer voldoening en meer verbinding: met zichzelf en anderen.

Mijn achtergrond
Ik werk sinds mijn 19e in de begeleiding van jeugdigen en volwassenen, eerst na mijn theologie-studie als pastoraal counsellor en later als pedagoog. Ik werkt in de GGZ en ik gaf les aan verpleegkundigen. Toen begon ik in 1999 mijn eigen praktijk. Sindsdien werkte ik als coach, trainer en adviseur voor organisaties en professionals uit het sociale domein (onderwijs, welzijn, cultuur, zorg). Ik studeerde haptonomie om ook het lichamelijke en emotionele aspect bij de begeleiding te betrekken.  Van 2015 tot 2019 was ik directeur van Feniks Talent, een jeugdzorgorganisatie voor hoogbegaafde dropouts. Daarnaast ben ik sekte-expert en exit-counsellor voor o.a. Sektesignaal (een meldlijn van het ministerie van Justititie en Veiligheid).

Gelijkwaardigheid en het vermogen om je eigen leven te bepalen
Ik blijf gefascineerd door het werk van Carl Rogers. Hoe hij de begeleiding van mensen uit de “man met de witte jas”-hoek haalde en veranderde in gelijkwaardigheid en menselijkheid. Ik geloof in gelijkwaardigheid en het vermogen van mensen om hun eigen leven te bepalen. Mede daarom zet ik me ook speciaal in voor mensen die hun zelfbeschikking zijn kwijtgeraakt door deelname aan een dwingende relatie of groep.

Thuis bij de nieuwe ACC
Ik werkte eerder voor de Academie van 2006 tot 2014 met erg veel plezier. Samen met twee andere trainers runde ik de vestiging van de ACC in Utrecht. Toen heb ik me een aantal jaren gestort op andere uitdagingen. Nu de ACC vernieuwd is voel ik nieuw elan en zin om me weer in te zetten. Het ACC is een prachtig instituut. Ik weet van veel studenten dat deelname hun carrière en leven in positieve zin heeft veranderd. En het mooie is: dat stralen ze uit in hun omgeving en zo creëren we een positieve beweging.

Innerlijke held
Ik heb vele voorbeelden, maar ten diepste volg ik mijn eigen held. Een man die in mij zit en steeds meer naar buiten komt. Mensen die durven om die innerlijke held te zijn, zijn mijn inspiratie en voorbeeld.