skip to Main Content

Registerlidmaatschap van de NFG

Als student van de Academie voor Coaching en Counselling (gestart vanaf september 2019) is het mogelijk om je aan te sluiten bij de NFG. De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirantleden (lidmaatschap voor studenten).

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

De NFG heeft 3 verschillende vakgroepen/registers waar onze studenten en afgestudeerden mogelijkerwijs voor in aanmerking komen:

  • Coachregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) (vergoeding vanuit de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars mogelijk)

Om in te schrijven voor een van deze registers gelden verschillende toelatingseisen. Alle gevolgde opleidingen moeten met een diploma aangetoond kunnen worden.

NFG ACC Logo Groot
NFG ACC Logo Groot

Als student van de Academie voor Coaching en Counselling (gestart vanaf september 2019) is het mogelijk om je aan te sluiten bij de NFG. De NFG kent twee soorten leden: registerleden en aspirantleden (lidmaatschap voor studenten).

Indien je een diploma hebt van de ACC, dan kun je registerlid worden van de NFG en zou dit onder voorwaarden kunnen leiden tot vergoeding door de zorgverzekering.

De NFG heeft 3 verschillende vakgroepen/registers waar onze studenten en afgestudeerden mogelijkerwijs voor in aanmerking komen:

  • Coachregister (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR) (geen vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekeraar)
  • De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) (vergoeding vanuit de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars mogelijk)

Om in te schrijven voor een van deze registers gelden verschillende toelatingseisen. Alle gevolgde opleidingen moeten met een diploma aangetoond kunnen worden.

Voor studenten van de ACC vanaf september 2019 geldt het volgende:

Coachregister

Lees hier meer over aansluiting in het Coachregister.

Toelatingseisen
Studenten met een HBO-mensgerichte vooropleiding (240 ECTs) (zoals MWD, SPH, HBO-V, Psychologie etc., bekijk hier de lijst van opleidingen die onder mensgerichte opleidingen vallen) kunnen in dit register geregistreerd worden onder de titel Coach nadat zij bij de ACC een opleiding van minimaal 10 dagen hebben gevolgd.

Studenten die een MBO-4 vooropleiding hebben óf een HBO-vooropleiding welke niet mensgericht is, kunnen in het Coachregister geregistreerd worden nadat zij de opleiding Basis Coaching en Counselling én de opleiding Verdieping Coaching en Counselling hebben gevolgd. Indien er een MBO-4 vooropleiding is gevolgd, krijgen de studenten de titel MBO-coach. De titel “Coach” is exclusief voor Coaches met een HBO-vooropleiding.

Klik hier voor meer informatie over inschrijving in het coachregister.

Onafhankelijk Therapeuten Register (OTR)

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van aansluiten bij het OTR.

Toelatingseisen
Studenten die de opleiding Basis Coaching en Counselling én de opleiding Verdieping Coaching en Counselling hebben gevolgd maar géén HBO-mensgerichte vooropleiding hebben, kunnen als Counsellor worden geregistreerd in het OTR. Zij moeten wel een HBO-vooropleiding hebben. Met een MBO-4 opleiding kun je niet in het OTR-geregistreerd worden.

Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW)

Wanneer een NFG-hulpverlener geregistreerd is in de vakgroep VPMW of VIG bestaat voor veel cliënten de mogelijkheid om behandelingen vergoed te krijgen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheid tot vergoeding als je bent aangesloten bij dit register.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor dit register zijn als volgt:

  1. Mensgerichte vooropleiding (minimaal HBO, 240 ECT’s). Bekijk hier de lijst van opleidingen die onder mensgerichte opleidingen vallen.
  2. Psychosociale Basiskennis (PSBK) welke voldoet aan Plato-richtlijnen of vrijstelling hiervoor vanwege vooropleiding. Bekijk hier de lijst voor opleidingen die vrijstelling geven voor PSBK.
  3. Minimaal 120 lescontacturen (dus geen zelfstudie) door ons erkende complementaire/alternatieve psychosociale (therapeutische) scholing (minimaal HBO-niveau). Aan deze eis voldoe je bijvoorbeeld door de opleiding Basis Coaching en Counselling én de opleiding Verdieping Coaching en Counselling of andere specialisatie te doen bij de ACC.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen zul je na afronding van de opleidingen geregistreerd worden als Psychosociaal Werker en niet als Counsellor. Dit heeft ermee te maken dat sommige verzekeraars de prestatiecode van Counsellors niet erkennen voor NFG-geregistreerden. Wanneer je als Psychosociaal Werker bent geregistreerd in de vakgroep VPMW mag je een AGB-code aanvragen en de prestatiecode 24504 (overige psychosociale therapie) gebruiken.

Kun jij worden toegelaten door de NFG?

Bij twijfel over de juiste vooropleiding kun je contact opnemen met de ACC of de NFG om de situatie en de mogelijkheden tot NFG-registratie te bespreken.

Wij zullen op voorhand nooit een 100% toezegging tot registratie doen maar spreken altijd een verwachting uit. Nadat de inschrijfprocedure is doorlopen is het de toetsingscommissie van de NFG die kan bepalen of inschrijving mogelijk is. Zij kijken niet alleen naar diploma’s maar ook naar andere documenten die overhandigd moeten worden (zoals b.v. een recente VOG). Ook bekijken zij de website en inschrijving KvK om te bezien of de werkzaamheden van de hulpverlener passen bij het werkveld van de NFG.

Back To Top