skip to Main Content

De professionele deskundigheid van Noor, zowel als trainer als op inhoud zijn zeer waardevol geweest voor mijn keuze voor het vak en verdere ontwikkeling.

De positieve wijze van feedback geven en betrokkenheid motiveerden en haar empathische en positieve benadering van en omgaan met mensen die te maken krijgen met verlies en rouw,  waren en zijn een voorbeeld voor mij.

Back To Top