Skip to content
ACC blog interview Marian Kok

Dag van de Coach – Interview met ACC directeur Marian Kok

Op donderdag 4 november 2021 is het de Dag van de Coach. In het kader van de Dag van de Coach, hebben wij Marian Kok geïnterviewd. Marian (43) is directeur van de Academie voor Coaching en Counselling (ACC) en heeft daarnaast haar eigen praktijk als coach/counsellor en traumatherapeut. Hierbij werkt zij zowel als relatiecoach als begeleider van mensen individueel. Voordat Marian coach werd, werkte zij jarenlang in het bedrijfsleven en voor de overheid als communicatieadviseur en projectmanager. Het was haar specialiteit om nieuwe organisaties op te zetten en veranderprocessen te begeleiden. Zij trainde managementteams en heeft verschillende organisaties begeleid bij verandering en innovatie. Eigenlijk was ze ook toen al bezig met de begeleiding en coaching van mensen. Marian werkte met vragen als ‘hoe motiveer je mensen en zorg je dat zowel de organisatie, als de mensen daarin floreren?’. Deze ervaring zet zij nu in als coach om persoonlijke veranderprocessen te begeleiden, en blokkades te herkennen en te doorbreken.

In 2016 was het tijd voor verandering en heeft ze zich om laten scholen tot (relatie)coach/counsellor. Deze opleiding heeft ze aangevuld met opleidingen in systemisch werk (familieopstellingen) en traumatherapie (Integral Eye Movement Therapy, Brainspotting, Oldpain2go). In 2018 nam Marian – samen met haar zus Paulien Kok – de ACC over van de vorige eigenaar.

Waarom ben je zelf coach geworden?

 “Het is altijd mijn missie geweest om de wereld mooier en leefbaarder te maken. Daarom heb ik veel voor maatschappelijk betrokken organisaties gewerkt en bijvoorbeeld ook ontwikkelingswerk gedaan in Nepal en Honduras. Maar ik merkte dat ik na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, iets anders wilde gaan doen en op een andere manier mijn  missie wilde invullen. In 2016 ben ik hierdoor een loopbaantraject gaan volgen. Door dit traject kwam ik erachter dat het eigenlijk mijn missie is om meer bewustzijn in de wereld te brengen, zowel op maatschappelijk als op individueel vlak. Het mensen laten ontdekken wat hun levensmissie is en ze te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze drijft en wat ze blokkeert om hun levensmissie te gaan leven. Ik heb er toen voor gekozen om coach/counsellor te worden.”

Hoe ben je coach geworden?

“Ik ben begonnen met de opleiding tot relatiecoach en ben van daaruit verder gegroeid door verschillende vervolgopleidingen te volgen, waaronder binnen thema’s als de individuele begeleiding van mensen op het gebied van trauma en persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Toen ik begon met mijn praktijk (in 2016) begon ik met het begeleiden van zowel stellen als individuen. Op het gebied van relaties begeleid ik mensen in alle denkbare relatievormen, van monogaam tot polyamoureus en alles wat zich daarbij aandient.

Ik kwam er in de praktijk achter dat onder zoveel problematiek eigenlijk trauma zit. In de maatschappij is trauma een vakgebied waar nog te weinig goede behandeling voor is, terwijl het oplossen van trauma de weg vrijmaakt voor een gelukkig leven. Niet alleen van de persoon zelf, maar ook van de generaties erna, doordat het trauma niet meer wordt doorgegeven. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan en worden er behandelmethoden ontwikkeld die echt helpen bij traumaverwerking. Ik zie het echt als missie om mensen met trauma goed te begeleiden en heb daarom verschillende opleidingen gevolgd op dit gebied. Hierdoor kan ik op een heel breed gebied mensen begeleiden. Zowel door met ze te werken aan de (traumatische) ervaringen die ze hebben opgedaan, als met vragen die ze helpen om zingeving op hun pad van de toekomst te vinden.”

Wat vind je jouw belangrijkste rol als coach/counsellor?

“Als coach heb je verschillende taken. Eigenlijk ben jij als coach de katalysator waardoor iemand zichzelf beter leert kennen. Coaching en counselling zijn beide vaak onderdeel van een begeleidingsproces. Als coach kijk je samen met je cliënt wat hij wil en hoe hij met nieuwe strategieën dingen in de toekomst anders kan doen. Je onderzoekt de mogelijkheden en sterke punten van je cliënt en daagt deze uit om grenzen te verleggen. Als counsellor ga je met je cliënt op zoek naar de onderliggende patronen en onderzoek je waar het probleem in het verleden is ontstaan. Je kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen kunnen worden veranderd of opgelost.

Als coach begeleid je je cliënt vanuit een gelijkwaardige houding en help je hem om zijn eigen pad te vinden. Hierbij is het belangrijk dat je niet stuurt, maar er vanuit gaat dat de cliënt zelf in staat is om zijn pad te bepalen. Mensen hebben een coach nodig omdat ze blinde vlekken hebben en daardoor niet zien wat er precies speelt. Als coach schijn je licht op deze blinde vlekken. Daarnaast hebben mensen niet de juiste tools in handen om verder te komen. Je cliënt loopt hierdoor vast en komt bij jou om geholpen te worden om weer verder te kunnen. Het is de taak van de coach om de juiste vragen te stellen en methodieken in te zetten om de cliënt vooruit te helpen, of de beperkende patronen te doorbreken.”

Wat maakt iemand een goede coach? 

“Ondanks dat coaching in Nederland een vrij beroep is en iedereen zich eigenlijk coach mag noemen, is coaching echt een vak. Doordat je op een diepgaande manier met mensen werkt, heb je gedegen kennis en vaardigheden nodig om het vak goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast heb je specifieke persoonlijke competenties nodig en is het belangrijk dat je vanuit de juiste basishouding werkt. Om de juiste kennis, vaardigheden en het werken vanuit de juiste basishouding te leren – en de persoonlijke competenties te trainen – is het belangrijk dat je als coach/counsellor een gedegen opleiding volgt voordat je met mensen gaat werken.

Bij de Academie voor Coaching en Counselling houden we de Rogeriaanse basishouding aan om mensen op te leiden tot goede coaches/counsellors:

 Onvoorwaardelijke acceptatie: je accepteert de cliënt zoals hij is en beoordeelt of veroordeelt hem/haar niet.

  • Echtheid en gelijkwaardigheid: je bent als coach authentiek, durft jezelf te laten zien en stelt jezelf gelijkwaardig aan de cliënt op.
  • Empathie en verantwoordelijkheid: je toont medeleven en oprechte interesse in je cliënt. Je toont geen medelijden. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, maar laat de verantwoordelijkheid voor zijn proces bij de cliënt.

Om dit allemaal goed te kunnen doen is het belangrijk dat je als coach zelfinzicht hebt. Je bent je bewust van je eigen waarden, overtuigingen en gedrag en weet hoe deze jouw manier van coachen beïnvloeden. Het is tevens belangrijk dat je zelf hebt gewerkt aan je eigen belemmerende patronen, thema’s en trauma, zodat je bij het werken met je cliënt jouw eigen verhaal erbuiten kunt laten en niet gaat projecteren. Daarnaast is het belangrijk dat je je als coach blijft ontwikkelen d.m.v. opleidingen intervisie en/of supervisie.”

Wat heeft je bewogen om de Academie voor Coaching en Counselling over te nemen?

 “Ik was sinds 2016 bezig met in mij eigen praktijk en stond op het punt om samen met zus Paulien te gaan samenwerken als coach. Ook zij heeft vanuit het bedrijfsleven en de advocatuur de overstap gemaakt naar coaching en we zouden de praktijk samen verder uitbreiden. Maar het lot bepaalde anders…

In 2018 kwam de overname van de ACC op ons pad via een collega. Paulien en ik zijn in gesprek gegaan met de vorige eigenaar (die de ACC al 22 jaar runde). Het bleek een hele goede match en we hebben besloten het roer om te gooien, het instituut over te nemen en de ACC nieuw leven in te blazen.

De reden dat we hiervoor kozen was dat we beide ervaring hebben in het opzetten van nieuwe bedrijven, een achtergrond hebben als coach en het onze gedeelde missie is om meer bewustzijn te brengen in de wereld. De ideale combinatie om de ACC over te nemen en weer succesvol te maken. En door goede coaches en counsellors op te leiden kunnen we onze missie op een veel grotere schaal waarmaken. Met dit opleidingsinstituut leiden we mensen op die hun eigen talenten en levensdoel ontdekken en weer anderen helpen om hetzelfde te doen. Zo verspreidt geluk en bewustzijn zich als een olievlek over de wereld: het ‘pay it forward’-effect.”

Hoe komt jouw visie als coach terug in de opleidingen van de ACC? 

“Ik geloof heel erg in dat mensen de eigen regie voeren over hun leven en zelf het beste weten welk pad het beste bij hun past. Maar dat je soms een beetje hulp nodig hebt om het juiste pad te vinden en je beperkende patronen te doorbreken. In mijn eigen praktijk laat ik mensen alle ruimte en vrijheid om zelf te ontdekken wie ze zijn en wat hun missie is. En zo leiden we ook onze studenten op: uitgaan van de kracht van de mensen zelf en als gelijkwaardige gesprekpartner je cliënt begeleiden.”

Hoe onderscheidt de Academie voor Coaching en Counselling zich ten opzichte van andere coachopleidingsinstituten?

“Dit is best een brede vraag, want het aantal coachopleidingen in Nederland is zo enorm dat het lastig is ons te vergelijken met dit brede veld. Maar als ik een paar unieke dingen moet noemen van de ACC is dat we coaching en counselling combineren, waar veel opleidingen zich ofwel richten op coaching (vooruit kijken en doelgericht werken met je cliënt), of zich meer richten op de therapeutische kant van het begeleidingsvak. Wij zitten hier tussenin. We begeven ons op het vlak tussen coaching en therapie. Dus vanuit een gelijkwaardige houding diepgaand werken aan zowel doelgerichte en toekomstgerichte interventies, als diepgaande counselling, waarbij oude patronen en belemmerende overtuigingen worden doorbroken.

Daarnaast zijn onze opleidingen gestoeld op 3 pijlers: theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Door deze drie dingen te combineren leer je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om het vak goed en professioneel uit te oefenen en leer je jezelf heel goed kennen als mens en professional. Die zelfkennis is belangrijk om een goede coach te worden, want je bent zelf het instrument waarmee je je cliënt helpt.”

Hoe is het om een eigen coachpraktijk te hebben?

“Ik vind het heel mooi en bijzonder om met mensen te werken op zo’n diepgaand niveau. Het is bijzonder om getuige te mogen zijn van het (groei)proces van mijn cliënten. Te zien hoe kwetsbaar mensen zich durven opstellen en welke stappen ze kunnen nemen als ze hun eigen proces echt aan durven gaan.

Het werk als coach is ook ontzettend interessant en uitdagend, doordat elk mens en proces weer anders is en geen dag daardoor hetzelfde. Het vraagt vertrouwen in de kracht van je cliënt in het proces en flexibiliteit en creativiteit om in te spelen op wat zich aandient. Dat maakt het werk enorm leuk en uitdagend. En ik ben nooit uitgeleerd. Coach zijn is een persoonlijk groeiproces wat je aangaat en waar altijd weer wat nieuws te ontdekken en te leren is. Zowel over jezelf als qua methodiek.”

Back To Top