skip to Main Content

Opleiding Familiecoach bij verslaving

Verslaving van een naaste heeft een grote impact op de omgeving. De familie, partner en kinderen lijden vaak onder het verslavingsgedrag van de verslaafde. In deze opleiding leer je om een verslaafde effectief te begeleiden naar herstel door zijn of haar directe omgeving daarbij te betrekken. De ondersteuning van de familie is in alle fasen van het herstelproces belangrijk: zowel in de fase van actieve verslaving, om de verslaafde te overtuigen hulp te zoeken (interventie), als na de afkickfase, om de verslaafde te ondersteunen bij het opbouwen van een nieuw leven. Dit proces vraagt nogal wat van de betrokkenen.

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Door verslaving hebben de familieleden vaak zelf langdurig geleden en zijn de relaties, zowel met de verslaafde als tussen de naasten onderling, verstoord geraakt. De familie wordt geconfronteerd met gevoelens van bijvoorbeeld onmacht, pijn, schuld, schaamte en woede, en de (wijze van) aanpak kan tot grote verdeeldheid leiden.

Als familiecoach begeleid je de familie in dit proces. De begeleiding bestaat uit drie pijlers:

 1. Voorlichting geven aan de familie over wat verslaving is, wat het effect is en hoe je verslavingsgedrag herkent.
 2. De familie als geheel ondersteunen in het groepsproces bij de voorbereiding van een interventie, maar ook bij het herstellen van de familiebanden.
 3. Individuele familieleden waar nodig begeleiden bij de problemen waar zij tegenaan lopen. Dat kan bijvoorbeeld de pijn zijn die ze hebben over de verstoorde relatie, en/of het doorbreken van co-dependency, maar ook het aankijken van eigen patronen, verslaving en oordelen.

De opleiding leert jou alle vaardigheden en geeft je de tools die nodig zijn om deze processen goed te begeleiden.

Over de opleiding Familiecoach

In deze opleiding leer je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de omgeving van de verslaafde te begeleiden, zodat ze de verslaafde zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij herstel. Daarnaast begeleid jij als coach de familie om zelf om te kunnen gaan met eigen pijn en obstakels in het proces. Wanneer de omgeving niet mee verandert is de kans op terugval groot, daarom is passende begeleiding van de directe omgeving noodzakelijk. Dit proces begint vaak al als de cliënt nog aan het afkicken is in een kliniek. De omgeving wordt gecoacht om de recoveree bij thuiskomst de juiste ondersteuning te geven om clean te blijven.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Familiesystemen en hun dynamiek
 • Systeem als krachtbron
 • Systeem als uitlokker
 • Systemen laten groeien
 • Individuele groeipaden

Wat is het doel van de Familiecoach opleiding?

Aan het eind van deze module is de student in staat om de familie en het systeem rondom de verslaafde te coachen:

 1. Voorlichten: inzicht geven aan de familie over wat verslaving is, wat het effect is en hoe je verslavingsgedrag herkent.
 2. Familiecoaching:
  • Familiegesprekken ter voorbereiding op een interventie.
  • Bemiddelen bij geschillen.
 3. Individuele begeleiding van familieleden:
  • Coachen bij het opbouwen van een nieuwe, gezonde relatie met de verslaafde.
  • Doorbreken van co-dependency.
  • Bewustzijn en verantwoordelijkheid ontwikkelen rondom (eventuele) eigen verslaving, zwakten, hiaten en ontwikkelpunten.

Wat leer je in de opleiding Familiecoach?

In de opleiding tot Familiecoach leer je:

 • Omgaan met de complexiteit van familierelaties.
 • De familie begeleiden bij het opbouwen van een nieuwe relatie met de verslaafde en het herstellen van de relaties binnen de familie.
 • Het op elkaar afstemmen van theorie en praktijk (toepassing).
 • Het doen van een screening om te bepalen wie in de familie welke begeleiding nodig heeft (intake-protocol).
 • Hoe je gezinsleden individueel begeleidt bij het doorbreken van co-dependency en eigen patronen.
 • Hoe je een herstelplan voor de familie opstelt en het proces kunt monitoren.
 • Hoe de verschillende fasen in het proces zijn opgebouwd.
 • Meer over jezelf en hoe jij je verhoudt tot dit vakgebied (persoonlijke groei en leiderschap).
 • Hoe je levenservaring, ervaringsdeskundigheid, kennis, kunde en talenten in kan zetten als hulpbronnen ten gunste van het herstelproces.

Voor wie is de Familiecoach opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die al ervaring hebben in het werkveld en zich willen professionaliseren. Het is belangrijk dat de student al voldoende basiscoachvaardigheden en kennis van verslaving heeft, om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. De opleiding Verslavingscoach wordt aangeraden als basis voor het volgen van deze opleiding.

Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze minimaal 3 jaar in herstel (clean) dienen te zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

Details van de opleiding Familiecoach bij verslaving

Opleiding:

Familiecoach bij verslaving

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

4 maanden

Omvang:

5 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 14 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO

Vooropleiding:

Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 en voldoende levenservaring en motivatie. De student heeft een afgeronde coachopleiding (minimaal 10 dagen) en kennis en vaardigheden op het gebied van werken met verslaving. Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze minimaal 3 jaar in herstel (clean) zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

Docenten:

Diploma:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch en praktisch examen, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 2 uur supervisie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 100% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Familiecoach bij verslaving.

Supervisie:

In deze opleiding is 2 uur supervisie een verplicht onderdeel. Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bij een van onze supervisoren of je kunt zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC.

Portfolio-eisen:

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 20 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht 100% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen.

Certificering:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Verslavingscoach hebt gedaan en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

De literatuurlijst voor de opleiding Familiecoach bij verslaving wordt binnenkort bekend gemaakt.

Prijzen

Start maart 2022:

Totaalprijs € 1299,- Betaling in 3 termijnen € 433,- per termijn*

Extra kosten:

Twee uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 90,- per uur (dus € 180,- in totaal voor 2 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

De regeling van de belastingdienst, waarbij het mogelijk is om je studiekosten als aftrekpost op te voeren bij je inkomstenbelasting, is komen te vervallen per 1 januari 2022. Deze regeling wordt per 1 maart 2022 vervangen door het STAP-budget. Voor meer informatie verwijzen we je naar deze pagina op onze website.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
30-06-2022
donderdag
10.00 - 17.00
Lya Young-Afat
Utrecht
Minimum en maximum aantal deelnemers

De klassikale opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 14 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht en lessen inhalen

Studenten worden geacht  100% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen.

Voor deze opleiding zijn nog geen ervaringen beschikbaar.

Back To Top