skip to Main Content

Recovery Coach

Een recovery coach begeleidt mensen die afgekickt zijn van een verslaving om, bij terugkeer uit een kliniek, hun leven weer op een constructieve manier op te pakken. Dit biedt vele uitdagingen, want mensen keren veelal terug in de omgeving waar ze ooit verslaafd zijn geraakt. Ze moeten leren hoe ze de verleidingen het hoofd kunnen bieden om terugval te voorkomen. Recovery coaching is in het werkveld van verslaving en nazorg een nieuw fenomeen. Recovery coaching speelt in op de barrières die door de recoveree (ex-verslaafde cliënt) worden ondervonden in het herstelproces. Na een klinische opname vallen veel verslaafden in een gat als gerichte nazorg ontbreekt.

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Recovery coaching houdt zich bezig met de technische, emotionele en psychologische aspecten van herstel om de recoveree nazorg op maat te bieden. De Academie voor Coaching en Counselling is een van de eersten in Nederland die deze specialisatie heeft ontwikkeld en heeft opgenomen in haar trainingsaanbod.

Over de opleiding

Het profiel van een recovery coach omvat verschillende functionaliteiten, rollen, gedragsvaardigheden en kennisaspecten die nodig zijn om een recoveree te begeleiden. Je leert niet alleen wat er nodig is om de recoveree persoonlijk te begeleiden, maar ook het theoretisch kader, de uitgangspunten, procedures en invalshoeken die nodig zijn om in het landschap van verslavingszorg te opereren. In de begeleiding houd je rekening met de levensfase waarin een recoveree zich bevindt. Levenfase-bewust coachen is een vitaal onderdeel in het herstelproces.

In dit programma leer je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om een recoveree en zijn omgeving te begeleiden naar een stabiel leven na de verslaving. Wanneer de omgeving niet mee-verandert is de kans op terugval groot, daarom is passende begeleiding van de directe omgeving noodzakelijk. Dit proces begint vaak al als de cliënt nog aan het afkicken is in een kliniek. De omgeving wordt in dezelfde periode gecoacht om de recoveree bij thuiskomst de juiste ondersteuning te geven om clean te blijven.

Het doel van Recovery coach

Het doel van de opleiding is om jou te leren hoe je het proces van re-integratie van een recoveree in de samenleving zo goed mogelijk kunt begeleiden. Na het programma kun je hands-on resultaat- en doelgericht opereren, het hulpverleningsproces doorgronden, technieken en methoden hanteren en empowerment-gericht werken. De docent faciliteert je hierbij en fungeert als mentor in jouw proces.

Wat leer je in Recovery coach?

In de opleiding tot recovery coach leer je:

  • Omgaan met de complexiteit van levensvraagstukken (inhoud).
  • Hoe theorie en praktijk op elkaar af te stemmen (toepassing).
  • Jezelf beter kennen en hoe jij je verhoudt tot dit vakgebied (persoonlijke groei en leiderschap).
  • Een kwalitatieve screening te maken om te kunnen bepalen wie in aanmerking komt voor recovery coaching (intake-protocol).
  • Hoe je een recoveree in beweging krijgt en houdt (technieken en commitment).
  • Hoe je een herstelplan opstelt en het proces kunt monitoren.
  • Hoe je de familie betrekt en begeleidt in het proces.
  • Hoe de verschillende fasen in het proces zijn opgebouwd.
  • Hoe je levenservaring, ervaringsdeskundigheid, kennis, kunde, talenten in kan zetten als hulpbronnen ten gunste van het herstelproces.

Voor wie is Recovery coach bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die al ervaring hebben in het werkveld en zich willen professionaliseren. Daarnaast is het programma zeer nuttig voor coaches, counsellors die in hun praktijk te maken hebben met verslaving en zich willen specialiseren of willen laten bijscholen op het gebied van verslaving. Een basisopleiding op het gebied van verlavingscoaching en counselling is een vereiste om deel te mogen nemen aan het lesprogramma. Wanneer je nog niet eerder een opleiding op het gebied van verslavingscoaching en counselling hebt gevolgd raden we je aan eerst de opleiding Verslavingsdeskundige te volgen als voorbereiding op deze opleiding.

Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze in herstel (clean) zijn voor ze aan Recovery coach beginnen. Indien er sprake is geweest van verslaving zal er een gesprek plaatsvinden met de docent om in te schatten of de student voldoende hersteld is om aan de opleiding deel te nemen.

Indien onderstaande tabel niet volledig wordt getoond op je mobiele telefoon, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Details
AB
Opleiding:Recovery Coach
Duur:5 maanden
Omvang:5 lesdagen
Groepsgrootte:10 tot 16 deelnemers
Studiebelasting:Gemiddeld 8-10 uur per week
Kenmerken:Klassikale opleiding
Opleidingsniveau:HBO
Vooropleiding:Dit is een specialisatieopleiding. Om deel te kunnen nemen is het vereist dat je al een opleiding op het gebied van verslavingscoaching en/of counselling hebt afgerond van minimaal 10 dagen, bijvoorbeeld de opleiding Verslavingsdeskundige en dat je voldoet aan de 8 Coachcompetenties. Deelnemers hebben HBO werk- en denkniveau en voldoende levenservaring en motivatie (MBO+ is toegestaan indien dit is aangevuld met werkervaring).
Ervaringsdeskundigen:Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze in herstel (clean) zijn voor ze aan de opleiding beginnen. Indien er sprake is geweest van verslaving zal er een gesprek plaatsvinden met de docent om in te schatten of de student voldoende hersteld is om aan de opleiding deel te nemen.
Docenten:Lya Young-Afat
Diploma:Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch en praktisch examen, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Recovery Coach.
Literatuurlijst:Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.
Prijzen
AB
Start september 2020Totaalprijs € 1500,-. Betaling in 3 termijnen € 500,- per termijn.*

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

De opleiding Recovery Coach gaat van start in het najaar van 2020. Heb jij interesse in deze opleiding? Klik hier en laat je naam, telefoonnummer en e-mailadres achter, zodat wij je op de hoogte kunnen houden zodra de opleidingsdata bekend zijn.

Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 16 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing, bijvoorbeeld door deelname op een andere locatie.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn om het diploma te kunnen behalen.

Back To Top