skip to Main Content

Recovery Coach

In de opleiding Recovery Coach leer je mensen te begeleiden die afgekickt zijn van een verslaving om hun leven weer op een constructieve manier op te pakken. In deze opleiding leer je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om zowel een recoveree als zijn/haar omgeving te begeleiden naar een stabiel leven na de verslaving. Dit biedt vele uitdagingen, want mensen hebben tijdens de periode van actieve verslaving vaak veel stukgemaakt en verloren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de relaties met familie, partner en kinderen, verlies van werk en inkomen en een slechte gezondheid.

De ACC in tijden van Covid-19
Klik hier voor meer informatie over klassikale opleidingen in tijden van Covid-19.

Over de opleiding Recovery Coach

Als recovery coach help je jouw cliënt om te ontdekken wie hij is, wat hij wil en wat hij nodig heeft om een zinvol en gelukkig leven op te bouwen. Recovery coaching speelt daarbij in op alle obstakels die door de recoveree worden ondervonden in het herstelproces. Na een klinische opname vallen veel verslaafden in een gat als gerichte nazorg ontbreekt. Herstelde (ex-)verslaafden moeten hun leven op alle vlakken opnieuw opbouwen en beschadigde relaties herstellen. Daarnaast keren ze veelal terug in de omgeving waar ze ooit verslaafd zijn geraakt. Ze moeten leren hoe ze de verleidingen het hoofd kunnen bieden om terugval te voorkomen. Recovery coaching houdt zich bezig met de technische-, emotionele- en psychologische aspecten van herstel om de recoveree nazorg op maat te bieden. De Academie voor Coaching en Counselling is een van de eersten in Nederland die deze specialisatie heeft ontwikkeld en heeft opgenomen in haar trainingsaanbod.

Het profiel van een recovery coach omvat verschillende functionaliteiten, rollen, gedragsvaardigheden en kennisaspecten die nodig zijn om een recoveree te begeleiden. Je leert niet alleen wat er nodig is om de recoveree persoonlijk te begeleiden, maar ook het theoretisch kader, de uitgangspunten, procedures en invalshoeken die nodig zijn om in het landschap van verslavingszorg te opereren. In de begeleiding houd je rekening met de culturele achtergrond en de levensfase waarin een recoveree zich bevindt. De docent faciliteert je hierbij en fungeert als mentor in jouw proces.

Het doel van Recovery coaching

Het doel van de opleiding is om jou te leren hoe je het proces van re-integratie van een recoveree in de samenleving zo goed mogelijk kunt begeleiden. Na de opleiding kun je resultaat- en doelgericht opereren, het hulpverleningsproces doorgronden, technieken en methoden hanteren en empowerment-gericht werken.

Wat leer je in Recovery coach?

In de opleiding tot recovery coach leer je:

  • Omgaan met de complexiteit van levensvraagstukken.
  • De recoveree begeleiden bij het opbouwen van een zinvol en passend leven.
  • Het op elkaar afstemmen van theorie en praktijk (toepassing).
  • Een kwalitatieve screening te maken om te kunnen bepalen wie in aanmerking komt voor recovery coaching (intake-protocol).
  • Hoe je een recoveree in beweging krijgt en houdt (veranderprocessen begeleiden).
  • Hoe je een herstelplan opstelt en het proces kunt monitoren.
  • Hoe de verschillende fasen in het proces zijn opgebouwd.
  • Meer over jezelf en hoe jij je verhoudt tot dit vakgebied (persoonlijke groei en leiderschap).
  • Hoe je levenservaring, ervaringsdeskundigheid, kennis, kunde en talenten in kan zetten als hulpbronnen ten gunste van het herstelproces.

Voor wie is de opleiding Recovery coach bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die al ervaring hebben in het werkveld en zich willen professionaliseren. Het is belangrijk dat de student al voldoende basiscoachvaardigheden en kennis van verslaving heeft, om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. De opleiding Verslavingscoach wordt aangeraden als basis voor het volgen van deze opleiding.

Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze minimaal 3 jaar in herstel (clean) dienen te zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

Details van de opleiding Recovery Coach

Opleiding:

Recovery Coach

Kenmerken:

Klassikale opleiding

Duur:

5 maanden

Omvang:

6 lesdagen

Groepsgrootte:

10 tot 14 deelnemers

Studiebelasting:

Gemiddeld 8-10 uur per week

Opleidingsniveau:

HBO

Vooropleiding:

Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 en voldoende levenservaring en motivatie. De student heeft een afgeronde coachopleiding (minimaal 10 dagen) en kennis en vaardigheden op het gebied van werken met verslaving. Voor deelnemers die zelf verslaafd zijn geweest en hun ervaringsdeskundigheid willen omzetten naar professioneel handelen, geldt dat ze minimaal 3 jaar in herstel (clean) zijn voor ze aan de opleiding beginnen.

Docenten:

Diploma:

Bij een voldoende resultaat voor het portfolio, het behalen van het theoretisch examen, het ontvangen van een positieve trainersverklaring, een bewijs van minimaal 2 uur supervisie, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 100% en wanneer voldaan is aan de betalingsverplichting, ontvang je het diploma Recovery Coach.

Supervisie:

In deze opleiding is 2 uur supervisie een verplicht onderdeel. Supervisie dient door de student zelf geregeld en ingekocht te worden. Dit kan bij een van onze supervisoren of je kunt zelf een LVSC-geregistreerde supervisor kiezen. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC.

Portfolio-eisen:

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio, waarin je verslagen opneemt van jouw leerproces, de sessies met je proefcliënten, de intervisie, supervisie en de geoefende methodieken. Je gaat 20 uur aan het werk met proefcliënten. De proefcliënten dienen door de student zelf gezocht te worden.

Aanwezigheidsplicht:

Studenten worden geacht 100% van de lessen aanwezig te zijn om hun diploma te kunnen behalen.

Certificering:

LVSC ACC logo IAC ACC logo
Deze opleiding is gecertificeerd door de LVSC als specialisatie-opleiding. Dat betekent dat je na afronding van deze opleiding lid kunt worden van de LVSC. Als je als basisopleiding Verslavingscoach hebt gedaan en daarna deze opleiding hebt afgerond, dan kun je je inschrijven als Registercoach bij de LVSC. Tijdens de opleiding kun je je al inschrijven als student-lid en als Aspirant-Registercoach.

De ACC heeft tevens erkenning ontvangen van de IAC (International Association for Counselling). Dit betekent dat ons instituut en onze opleidingen aan de standaarden van de IAC voldoen.

Lees hier meer over certificering en erkenning van de ACC.

Literatuurlijst:

Download hier de literatuurlijst voor de opleiding.

Prijzen

Start maart 2022:

Totaalprijs € 1599,-. Betaling in 3 termijnen € 533,- per termijn.*

Extra kosten:

Twee uur supervisie. De kosten voor supervisie zijn niet in de prijs van de opleiding inbegrepen en dienen aan de supervisor zelf te worden betaald.

Indien supervisie bij een van de supervisoren van de ACC wordt afgenomen zijn de kosten € 90,- per uur (dus € 180,- in totaal voor 2 uur). NB: dit is een speciaal tarief voor studenten van de ACC. Klik hier voor het overzicht van supervisoren van de ACC. Supervisie kan ook worden afgenomen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. Hierbij wordt de prijs bepaald door de supervisor zelf.

*Betaling in termijnen is mogelijk (maximaal 3). Het volledige bedrag moet echter zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding.

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmap en examenkosten. De literatuur en eventuele herexamenkosten (à € 100,- per onderdeel) zijn niet inbegrepen.

De Academie voor Coaching en Counselling is CRKBO-geregistreerd, waardoor op deze opleiding geen BTW van toepassing is.

Belastingaftrek

De regeling van de belastingdienst, waarbij het mogelijk is om je studiekosten als aftrekpost op te voeren bij je inkomstenbelasting, is komen te vervallen per 1 januari 2022. Deze regeling wordt per 1 maart 2022 vervangen door het STAP-budget. Voor meer informatie verwijzen we je naar deze pagina op onze website.

Indien onderstaande tabel niet wordt getoond op je mobiele telefoon of tablet, kantel dan je scherm (een kwartslag).

Filters Sorteer resultaten
Opnieuw Start
Startdatum
Einddatum
Lesdag
Lestijden
Docent
Locatie
06-07-2022
woensdag
10.00 - 17.00
Lya Young-Afat
Utrecht
Minimum en maximum aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij een minimum van 10 deelnemers en heeft een maximum van 14 deelnemers. Je hoort uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding of deze definitief doorgaat. Mocht er te weinig belangstelling zijn, of de opleiding is vol, dan zoeken wij in overleg naar een oplossing.

Aanwezigheidsplicht

Studenten worden geacht 100% van de lessen aanwezig te zijn om het diploma te kunnen behalen.

Back To Top