Skip to content
ACC STAP budget aanvragen coach opleiding

Aanvraagtijdvak STAP-budget 2 januari 2023 vervallen

De ministers van SZW en OCW hebben op maandag 11 december 2022 besloten dat het aanvraagtijdvak van 2 januari 2023 komt te vervallen. Dit geldt voor alle opleiders in Nederland en betekent dat iedereen pas weer op 28 februari 2023 STAP-budget kan aanvragen. Het is voor de opleidingen die in het voorjaar van 2023 van start gaan gelukkig dus nog wel mogelijk om STAP-budget aan te vragen, alleen heb je hiervoor nog maar één kans.

Wat betekent dit voor jou?

De eerstvolgende mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen is vastgesteld op dinsdag 28 februari 2023. Vanaf 10:00 uur in de ochtend kun je op die dag STAP-budget aanvragen. NB: Dit is een dag eerder dan de door de overheid gecommuniceerde 1 maart 2023.

Voor wat betreft de annuleringsvoorwaarden geldt dat je nog tot en met 15 maart 2023 (dus twee weken na het aanvraagmoment) de tijd hebt om je inschrijving kosteloos te annuleren, indien je géén STAP-budget toegewezen hebt gekregen.

De reden van het besluit van de overheid

Het UWV geeft als reden van het vervallen van deze aanvraagperiode dat men bezig is met het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget. Het UWV heeft meer tijd nodig om het onderzoek en de te nemen maatregelen af te ronden.

Meer informatie over STAP-budget

Meer informatie over STAP-budget vind je op deze pagina op onze website.

Back To Top