Skip to content

Body, Mind and Soul

We hebben soms een vaag vermoeden dat er een eenheid bestaat van “Body, Mind and Soul” – Geest, Lichaamskracht en Ziel -, maar kunnen het in het dagelijks leven niet toepassen. Ga maar na: Kennis en bewustwording zijn een kant van het grotere geheel. Door het gevoel erbij te ervaren, ontstaat inzicht. Daarmee ben je er nog niet. Pas bij het lichamelijk ervaren krijgt het weten meer Body. Vervolgens dient het begrip in het handelen tot uitdrukking te komen. Anders zouden ‘kennis en begrip’ een Mindfuck kunnen blijven. Zoals de Engelse uitdrukking aangeeft “the proof of the pudding is in the eating”.

In de opleiding Energetisch Coach staat deze energetische, fysieke invalshoek centraal. Je leert energetische interventies bij cliënten toe te passen, zodat ze beter naar hun lichaam luisteren, voorbij de ratio. In contact met anderen en in overeenstemming met je diepste Zelf en met een groter geheel. Begeleid jij mensen en wil je jezelf en anderen tot handelen brengen? Doe mee met de opleiding Energetisch Coach.

Auteur: Els Pet, docent opleiding Energetisch Coach

Back To Top